Slovanské Noviny

27. mája 2024

K porozumeniu Čelovekom

Na článek jsem narazila náhodou, stejně jako na stránky se zvláštním názvem „Háčky a udice“ Rozhodně stojí za přečtení a zamyšlení. Stejně, jako jiné materiály podobného typu, je i tento článek určen zejména těm, kdo nejprve přemýšlejí, polemizují, a pak teprve z toho vyvozují závěry. (RZ-K)


Není už dnes tajemstvím, že klíčovým problémem pro USA bylo a je Rusko. Ve světle předkládaných informací se nabízí další pohled na záměry těch, pro něž jsou Slované, byť jako „podřadná rasa“ trvalou překážkou k ovládnutí světa. Autor Rasto Blazej proto předkládá vidění plánu na destabilizaci a následnou likvidaci Ruska.

Prvý diel sa volal „Perestrojka“, ktorá mala vopred naplánované takéto ciele:

> Slovanská Múdrosť na youtube Slovanských Novín <
 1. Glasnosť
 2. Boj za socializmus s ľudskou tvárou
 3. Príprava reformy „od socializmu ku kapitalizmu“
 4. Perestrojku mal viesť prioritne človek z prostredia Ústredného výboru KSSZ Hoci sa tieto materiály dostali do rúk spravodajskej služby v osemdesiatych rokoch, Gorbačov – „Inside Man“ CIA už bol inštalovaný a mal silnú pozíciu. Bolo už teda neskoro…

Druhý diel bol venovaný reforme navrhnutej na roky 1990-1995 a mal tieto ciele:

 1. Likvidácia svetového socialistického systému
 2. Likvidácia Varšavskej zmluvy
 3. Likvidácia Komunistickej strany ZSSR
 4. Likvidácia ZSSR
 5. Likvidácia patriotického vedomia národa
 6. Reformu mal viesť už druhý vodca.

Tretí diel sa volal „Zavŕšenie“. Jeho ciele boli nasledovné:

 1. Likvidácia sovietskej armády
 2. Likvidácia Ruska ako štátu
 3. Likvidácia atribútov socializmu: bezplatné vzdelávanie a bezplatná lekárska starostlivosť
 4. Zavedenie atribútov kapitalizmu typu: „za všetko sa musí platiť“
 5. Likvidácia pokojného života v Leningrade a Moskve
 6. Likvidácia štátneho vlastníctva a zavedenie súkromného vlastníctva kompletne všade
 7. Etapu Zavŕšenia plánovali zrealizovať doslovným „vymŕzaním“ – hladného obyvateľstva Ruska; postavením moderných ciest po celom Rusku a rozšírením a prestavaním prístavov, aby sa dali vyvážať všetky nerastné suroviny Ruska za hranicu
 8. Zavŕšenie už mal viesť tretí vodca

Keď sa vnímavo pozrieme na materiál zistíme, že všetko, čo sa odohrávalo za posledné desaťročia bolo plnením bodov tohto plánu. Rozdiel bol iba v nejakých 3-4 rokoch posunu štartu realizácie, čo je nepodstatné.

Typickým úspešným zavŕšením je vývoj na Ukrajine, ktorá sa z 55 miliónového štátu – akým bola pri poslednom sčítaní ľudu za ZSSR a pri rozdelení – stala v skutočnosti k dnešku už možno ani nie 40 miliónovov. Okrem ďalších detailov – s ktorými bol vysoko spokojný aj architekt tohto projektu – politický technológ Zbygniew Brzezinski – pri poslednej návšteve Ukrajiny pred niekoľkými rokmi, pričom cieľom jeho cesty bola inšpekcia stavu plnenia plánu. No a vďační Ukrajinci mu ešte udelili aj titul čestného občana mesta Ľvov…

Ukrajina je aj jedinou postsocialistickou krajinou, ktorá za dve desaťročia svojej existencie zaznamenala nulový hospodársky rast. Takýto „vlastenci“ ju viedli. No toto ešte nie je všetko.

Po ukončení Harvardského projektu sa objavil tzv. Houstonský projekt

Je zameraný najmä proti Rusku, lebo rozbitie ZSSR a Socialistického bloku vrátane Varšavskej zmluvy už nastalo. Houstonský projekt plánuje realizáciu rozdelenia Ruska na okupačné zóny, malé štátiky. Sibír má patriť USA, Severozápad Nemecku, Juh a Povolžie Turecku, Ďaleký Východ Japonsku. Tento projekt sa už nedarí realizovať, na základe čoho USA viditeľne znervóznela a pristúpila k urýchľovaniu tempa ako sa len dá.

Rusko síce vyváža 57% vyťaženej ropy, 40% zemného plynu, 90% medi, 97% niklu, 99% hliníka, no namiesto „servisu zadarmo“ dokázalo na tom zarábať u hromadiť prostriedky a modernizovať armádu, ktorá už podľa amerického scenára nemala existovať. Napriek tomu sa stále Západ pozerá na Rusko ako na surovinovú kolóniu.

Podľa Harvardského projektu sa USA chová k Rusku nie ako k jednému suverénnemu štátu, ale ako k rade malých štátikov

Na plné obrátky prebieha „rozpracovanie a implementácia techník politickej technológie, ktoré majú viesť k rozdeleniu Ruska na malá štátiky“. Na tomto pláne pracoval už A. Dalles, prvý riaditeľ CIA a je to jeho citát z roku 1948. Aké dnes pozeráme filmy? Aké knihy sa dnes predávajú? Jasne vidno, že Západ ani v najmenšom neustúpil od svojich plánov.

Jeden zo spoluautorov Harvardského projektu – Z. Brzezinsky – na uzavretom zasadnutí povedal: „Nový svetový poriadok o hegemónii USA sa vytvára proti Rusku, na účet Ruska a na ruinách Ruska. Niet pochýb o tom, že Rusko skôr alebo neskôr bude rozbité a pôjde pod nútenú správu.

Špeciálna časť tohto plánu je osud slovanských národov tak, ako to bolo už v Hitlerovom pláne Barbarosa. Američania dokonca uviedli v projekte konkrétne čísla. Totálna likvidácia 300 miliónov Slovanov, spolu s nimi aj všetkých Židov. Týchto totiž najskôr použili na svoje ciele na rozkol a zničenie slovanských národov, a potom ich čaká ten istý osud.

V procese likvidácie Slovanov prišli (židia) k veľkému majetku a o tento sa s nimi Svetová vláda nehodlá deliť. Svoju úlohu splnili. Toto je v projekte napísané jasne a nedvojzmyselne, Židia sú určení na likvidáciu hneď za Slovanmi. Ak si toto prečíta človek ešte schopný myslieť, tak naozaj musí začať rozmýšľať. Pre „biomasu“ ostatne naša stránka ani nie je určená. Rusko má oficiálne okolo 144 miliónov obyvateľov, pričom skutočných Rusov, t.j. v dnešnom ponímaní Slovanov je iba niečo okolo 80 miliónov. Veď v samotnej Moskve dnes žije už iba 30% Rusov a podobne to je aj v Petrohrade. Rusi sú jednoducho iba prví, lebo sú stále pre USA hrozbou. No a za nimi pôjdeme aj my všetci – štváči dobre vedia, kde geneticky patríme a teda akú hrozbu môžeme do budúcna predstavovať. Chcú mať už absolútnu istotu.

No a u nás Judáši len tak prekvitajú u acute; len im nič nedochádza, a sotva aj vôbec niekedy dôjde. Veď americké médiá o ničom takom nehovoria… ale veď oni nespomínajú ani Göbbelsa a jeho známy citát o dôslednom opakovaní… Hlavnou metódou na dosiahnutie tohto cieľa je „naša vzájomná likvidácia“ Vo vzájomných vojnách a krviprelievaniach.

Citáty z plánu Houstonského projektu:

Citát prvý: „Ukrajinec si bude myslieť, že bojuje proti Rusku, že bojuje za svoju slobodu. Bude si myslieť, že nakoniec dosiahol slobodu. No vtedy sa dostane do úplnej závislosti od nás. To isté si budú myslieť aj Rusi, že bojujú za svoje národné záujmy. Že si navracajú im odňaté zeme atď. To všetko budeme robiť pod zámienkou rôznych suverenít boja za národné ideály. Ale zároveň nedáme ani jednej zo strán možnosť na sebaurčenie na základe národných hodnôt a tradícií. V tejto vojne hlupákov budú slovanskí debili oslavovať seba ale posilňovať nás, hlavných organizátorov vzájomných vojen, pričom v krvavých udalostiach nebudeme priamo účinkovať.

Ešte ďalší citát z ich plánu: „Veľmi dobre vieme, že nacionalizmus posilňuje národ, robí ho silným. Heslo internacionalizmu zastaralo a už nefunguje ako v minulosti. Preto ho zameníme všeobecnými ľudskými hodnotami, čo je jedno a to isté. Nedáme sa podňať ani jednému nacionalizmu, a tie národné hnutia, ktoré sa snažia vyviesť svoje národy spod nášho diktátu zničíme ohňom a mečom, ako sme to urobili v Juhoslávii, Srbsku, Iraku.“

Ďalší citát: Zámenou za národné hodnoty dáme patriotizmus, patriotizmus balalajok a opitých sĺz. Nedovolíme žiadne Hi-Tech, čo privedie k úplnému úpadku v priemysle, ktorý degradujeme na produkciu predmetov primárnej spotreby pre ohraničený kontingent otrokov, ktorí nám budú ťažiť suroviny. Medzi obyvateľmi miest je veľa inžinierov, kvalifikovaných pracovníkov, učiteľov, lekárov. Týmto vytvoríme také podmienky pre život, že budú sami utekať zo svojej krajiny. Naša hlavná devíza je rozloženie mládeže, čím porazíme akýkoľvek národ. Zbavíme ich spoločnosti ich mládeže, rozložíme ju sexom, rockovou hudbou, násilia cute;m, alkoholom, fajčením, drogami, t.j. zbavíme ich spoločnosti, budúcnosti.

Hitler bol hlúpy chlapec, lebo konal otvorene. Musel plniť dôležitú robotu, spáliť milióny ľudí, postrieľať, zakopať a pod. Nechal za seboukrvavé stopy. Ale my konáme prefíkanejšie, po nás neostanú stopy, ale zasejeme medzi národmi strach, strach o život, ktorý nás nebude stáť nič. Strach o svoje pracovné miesto, ktoré môže kedykoľvek stratiť. Strach o budúcnosť. Strachom budeme oslabovať národy. My pod zámienkou demokracie dáme slobodným debilom monarchiu. Každému bábkového prezidenta a čo najviac osláv, svetiel, pompy. Monarchia je dobrá tým, že všetku energiu nasmerováva do zmätku a odpútava od našej tajnej, aktívnej práce v štruktúrovaní obyvateľstva na vzor, ktorý potrebujeme. Spôsobom výmeny kádrov na najvyšších miestach silových štruktúr posunieme ďalej našich ľudí na čelo armády, ministerstva vnútra, Federálnej služby, špeciál nych jednotiek, čím všetko bude priamo podliehať prezidentovi, t.j. nám. My budeme mať v rukách iba povrázky, ktoré idú k rukám prezidenta a my budeme za tieto povrázky ťahať tak, ako potrebujeme my na dosiahnutie nášho grandiózneho plánu.“

Ale môžeme čítať aj ďalej: Slovanstvo, spojenie Rusov, Ukrajincov, Bielorusov, tie najnepokornejšie národy sveta, nepokorní sú kvôli ich psychickým a rozumovým schopnostiam, ktoré vychádzajú z mnohých pokolení predkov a aj génov, ktoré sa nedajú nijako upravovať. Slovana – Rusa, Bielorusa, Ukrajinca možno zničiť, ale nikdy ich nemožno poraziť. A preto toto semeno treba zlikvidovať, najskôr rýchlym znížením ich počtu. Na planéte sa intenzívne otepľuje klíma, pustina sa presúva na sever rýchlosťou 10 km za rok. Strata vody na Zemi postupuje rýchlosťou 25 za rok. O 20-30 rokov bude treba uvažovať o presídlení ; veľkých más civilizovaných národov severne od ich terajších lokalit. V tom čase na Kubáni, v Rostovskej oblasti, na Ukrajine bude subtropická klíma, a na severe Ukrajiny klíma dnešného Zakaukazska.

Slovania sú tu iba dočasní hostia a musia byť odsunutí. Vyženieme ich ďaleko na sever, za hranice Moskvy. Tam bude malé severné teritórium, rezervácia s kompaktným obyvateľstvom – ako sú indiánske rezervácie v USA.

Všetci Slovania – 300 miliónov – sú určení na likvidáciu. Za nimi majú ísť Židia. Tieto dokumenty sú dnes odtajnené, dajú sa nájsť na internete a prečítať. Okrem toho tam možno nájsť aj ďalšie dokumenty a zaujímavé materiály, zacitujme si napríklad generála Powella: „Rusko musí zabudnúť, že má nejaké záujmy v republikách bývalého ZSSR. Nedovolíme Rusku zasahovať do záležitostí bývalého ZSSR, lebo obnovenie ZSSR nezapadá do strategických cieľov vlády USA.

Pozrime sa aj na úryvky z direktívy Rady bezpečnosti USA č. VS 20/1:

„Na území rozpadnutého ZSSR sa nesmie uchovať vojensko-ekonomický potenciál, ktorý v budúcnosti, nezávisle od sociálneho zriadenia na tomto území by sa mohol znovu obnoviť, konsolidovať sa, a tak sa stať potenciálnou hrozbou americkej hegemónii. Nie je dôležité, aká bude vláda budúceho Ruska, ona vždy musí ovládať len ohraničený vojenský potenciál a musí existovať v stave plnej ekonomickej závislosti od USA.

Od Ruska sa vyžaduje:

 1. Demontáž vojenských zariadení a plné odzbrojenie
 2. Odchod z kľúčových geopolitických regiónov planéty
 3. Zničenie najskôr vojensko-ekonomického potenciálu a potom aj celej industriálnej základne porazenej krajiny.“

Zatiaľ všetko išlo viac-menej podľa plánu. Naša úloha je pochopiť podstatu tohto konania, teda nepostupovať v nevedomosti a tieto plány spoločne so všetkými Slovanmi prekaziť, inak neprežijeme. Slovania ako jednoliaty národ nesmú dovoliť medzi sebou vnútorné rozoštvávanie, a takto sa nám to podarí. Paradoxne napríklad už aj verejná mienka v Izraeli dávno prešla na stranu Ruska v ukrajinskom konflikte.

Židia – tí, ktorí rozmýšľajú – už pochopili, že v novej dobe už nemožno postupovať proti Slovanom, lebo zahynú aj oni. (Tu treba rozlišovať medzi Židmi a Sionistami, ktorí sa považujú za elitu, a ktorí nepovažujú ani ostatných Židov za rovných, skôr naopak.) Ide naozaj o všetko. No a na dôvažok nezabúdajme, že hore uvedené fakty pochádzajú výlučne z ich vlastných materiálov, z materiálov tých, ktorí sa volajú Svetová vláda. USA – podľa vlastných slov ich diplomatov – investovali do Ukrajiny 5miliárd dolárov na to, aby tam bola taká slobodná vláda akú chce USA.

Treba nám vedieť, že tí, ktorí podporovali priamo aj nepriamo Majdan predstavujú iba 16% obyvateľstva Ukrajiny. A tí najradikálnejší zo Západnej Ukrajiny – Fašisti – tvoria iba 10% obyvateľstva Ukrajiny. No a títo zakázali ešte aj používať jazyk – ruský jazyk – ktorý používa 70% obyvateľstva Ukrajiny, hoci Rusov priamo je niečo okolo 9 miliónov. Obyvateľstvo Ukrajiny neraz hlasno na rôznych mítingoch protestovalo proti vláde, ktorá prišla k moci násilným spôsobom a ani zďaleka nepredstavuje mienku ani len polovice obyvateľstva, no západné médiá počúvajú iba tých, ktorých sami inštalovali a financovali. Sumu, ktorú Západ reálne „investoval“ do Ukrajiny je potrebné minimálne strojnásobiť, ak berieme do úvahy rozličné granty EÚ a iných krajín NATO, granty zo zdrojov spravodajských služieb, ktoré sa nikde nikdy nepublikovali. Akonáhle Janukovič odmietol asociačnú zmluvu – vieme prečo – tak hneď ako šibnutím čarovnej paličky sa objavili tisíce ľudí na Majdane, kde okrem každodennej, pravidelnej varenej stravy 3x denne sa tešili aj kultúrnym programom, vystúpeniam rozličných umelcov a podobne. No to nebolo všetko, postupne sa začala rozdávať už spomenutá výstroj a výzbroj. Odkiaľ sa na to brali peniaze?

Podľa údajov analytika Sergeja J. Glazeva, poradcu prezidenta Putina v otázkach regionálnej ekonomickej politiky, stálo (a stojí) USA udržiavanie ukrajinského protestu 20 miliónov dolárov týždenne. Ale peniaze sú iba jedna strana mince. Oveľa dôležitejší vklad do Majdanu bolo to, že americké veľvyslanectvo v Kyjeve sa v skutočnosti zmenilo na štáb vzbúrencov. Využívajúc diplomatickú imunitu americkí diplomati realizovali stretnutia s lídrami protestantov, realizovali inštruktáže, rozdávali zbrane a verbovali bojovníkov.

Čo sa nepodarilo pokojným spôsobom, to chcú USA dosiahnuť riadeným chaosom. Ak by si bol Janukovč dovolil rozhodne zakročiť proti majdanovcom – čo určite mal – tak 20 rokov cielenej roboty amerických diplomatov a 15 miliárd dolárov by letelo hore komínom. To sa nesmelo stať.

Rasto Blazej

z archívu web madzi tým vypli

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

%d