Slovanské Noviny

28. mája 2024

K porozumeniu Čelovekom

Ďalej nájdete text Upozornenia na zodpovednosť – Notice of Liability – doručeného tento týždeň týmto občamom: Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dr. Maria van Kerkhove, Dr Janet Diaz a Jeremy Farrar. Bol navrhnutý s pomocou špecializovaných medzinárodných právnikov a vedcov z oblasti zdravia.

Neváhajte prípadne kopírovať,  lepiť a prispôsobovať, za účelom upozorovať aj ďalších ľudí na ich zodpovednosti vo vzťahu na ten podvod Covid-19.

> Slovanská Múdrosť na youtube Slovanských Novín <

Tedros Adhanom Ghebreyesus: človek

pozícia: Generálny riaditeľ Svetovej Zdravotníckej Organizácie (WHO)

Úrad Generálneho Riaditeľa, Avenue Appia 20, 1202 Geneva, Switzerland       

Vážený Tedros Adhanom Ghebreyesus (ďalej ‘vy’),

Vec: Notice upon Harm and to Cease and Desist – Upozornenie na ubližovanie a za ukončenie a odmietnutie

V záujme žijúcich mužov, žien, a všetkých ich synov a dcér, ktorí žijú práve teraz, a tých, ktorí sa ešte narodia, na Zemi, Vás týmto charakterizujeme: človek: Tedros Adhanom Ghebreyesus, pracujúci ako Generálny Riaditeľ Svetovej Zdravotníckej Organizácie – World Health Organisation (v ďalšom W.H.O), vzhľadom na skutočnosti, že:

1. Vaše činy vykonané v pozícii Generálneho Riaditeľa W.H.O počas prípadu Covid-19, v podstate pozostávajúce z nepravdivého nformovania (klamstva) vlád sveta ohľadne takzvanej pandémie, čím ste spôsobil, že vlády vyhlásili ne-existujúce medecínske núdzové stavy, sa stali, a stále sú, integrálnou súčasťou reťaze udalostí, ktorá rezultuje do masových strát na životoch, obrovských fyzických následkoch, a nevysloviteľným psychickým utrpením, a traume pre ľudí tejto planéty;

2. Ukazuje sa, že uvedená akcie viedli k tomu, že Vlády nasadili nedostatočne otestované SARS-CoV-2 geneticky modifikované organizmy (GMOs), nepravdivo nazývané ‘vakcínami’, pričom boli zároveň genetickými terapiami, nariaďovali ste nevedecké protokoly maskovania sa, implementovali ste anti-vedecké opatrenia spoločenskej izolácie, nakúpenie a nasadenie neúčinných a podvodných PCR testov, následne použitých na vytvorenie falošnej ‘casedemics’ – pandémie pozitívnych prípadov – za účelom zdôvodnenia/vysvetlenia nezákonných ‘lockdownov’, zatvárania podnikov, a domácich väzení;

3. My žiadame, aby ste, s okamžitým účinkom, s týmto prestali, a ukončili, a zdržali sa ďalších činov, ktoré by zahrnovali nepravdivé a podvodnícke komunikácie s vládami, ktoré by viedli, resp. by spôsobili, ďalšie prípady typu katastrofických následkov popísaných vyššie.

Notice upon Personal Liabilitypoznámka k osobnej zodpovednosti

Zároveň Vás upozorňujeme, že ak nedokážete, alebo odmietnete, skončiť s tým opakovaným zúčastňovaním sa na vyššie popísanom poškodzovaniam zdravia, urobí vás to vinným ako v pozícii osobnej, tak aj korporátnej. Ako človek budete vyšetrovaný za kriminálnu konšpiráciu. Ako korporátny funkcionár, budete vyšetrovaný za hrubé zanedbanie povinností, vážny stupeň neakceptovateľného chovania vo verejnej pozícii, korporátny podvod, a potencialne dokonca pomáhanie a podporovanie korporatívnej vraždy.

Ešte viac k tým upozorneniam vyššie, a radi by sme vyjasnili našu pozíciu, aby sme Vám s úctou pripomenuli Vašu vlastnú pozíciu a právne zodpovednosti.

Konštitučné Povinnosti WHO

Cieľom World Health Organization (WHO), podľa Článku 1 WHO Constitution, je dosiahnutie, a to pre všetky národy, najvyššiu možnú úroveň zdravia. Teda, vo vašej pozícii ako WHO Director-General, ste povinný konzultovať so značným počtom a rôznorodosťou (diversity of) expertov, včítane tých, ktorí nesúhlasia s vašími odporúčaniami ohľadne zdravia, aby sa zabezpečilo, že tie najlepšie praktiky budú eticky a objektívne zvolené aby podporili tie najlepšie záujmy verejnosti.

Už v roku 2021, medzinárodní experti varovali proti tým novátorským (novel) Covid stratégiám, ktoré odporúčal WHO Covid team, zvlášť, ale nielen, tie experimentálne modRNA medické technológie vyvinuté rýchlosťou ‘warp speed’ aby fungovali údajne ako vakcíny.

Ústava WHO vyhlasuje v Článku – Article 67 – že členovia WHO sa môžu tešiť z takých privilégií a imunít, aké len môžu byť nevyhnutné pre naplnenie jej cieľov, a predvedenie jej funckií. Také privilégiá a imunita, zatiaľčo sú zjavne nefér, nespravodlivé a nebezpečné, sa ale aplikujú len keď je splnený cieľ Článku 1.

Vaším jednodtranným odporúčaním škodlivých Covid stratégií, Ľudia – The People -, reprezentovaní World Council for Health – Svetovým Výborom pre Zdravie – neveria, že ste konal v súlade v vašími konštitucionálnymi povinnosťami z Článku – Article 1. Ak sa zistí, že vaše činy sú v protiklade k Článku – Article 1, nebudete mať krytie Článku – Article 67 tej WHO Konštitúcie – Ústavy – ktorý poskytuje tú citovanú ochranu a imunitu. Inými slovami, môžete byť osobne zodpovedný za tie milióny úmrtí a obrovské utrpenia spôsobené vašou aktivitou v nezákonnej autorizácii tých škodlivých odporúčaní. Navyše, vzhľadom na zjavné konflikty záujmov celkom evidenné v aktivitách WHO, úzko prepojenými s komerčnými záujmami, imunita nie je zaručená keď sa koná na základe takýchto záujmov.

Následky vaších WHO Covid Postupov, Odporúčania, a Zlyhania

1. Nesmierne utrpenie a smrť

V uplynulých štyroch rokoch, miliardy ľudí, ktorí dôverovali a chovali sa podľa WHO vydaných odporúčaní miestnym vládam, zažili pokračujúce fyzické a mentálne utrpenie, chorobu, disabilitu, stratu príjmu, chudobu, utrpenie detí, iné násilia, a dokonca smrť ako následok.

2. Porušovanie ľudských práv

Vlády krajín po celom svete implementovali tvrdé núdzové opatrenia vychádzajúce z tvrdých núdzových opatrení priamo založených na WHO odporúčaniach, ktoré následne rezultovali do široko nasadených porušovaní základných ľudských práv. Chlapci, dievčatá a deti, boli maskované a napichané injekciami. Živým mužom a ženám, vyjadrujúcim, alebo želajúcim si vyjadriť, svoje právo na slobodu prejavu, cestovanie, fyzickú autonómiu, a právo voľby, sa vyhrážalo, boli zastrašovaní, donucovaní, ignorovaní, obťažovaní, a v niektorých prípadoch obeťami útoku, väznenia, alebo usmrtení. To WHO neurobilo nič vo veci tých násilností ktoré spôsobilo.

3. Zlyhanie vo veci odporúčania nepríliš drahých, bezpečných a účinných liečebných postupov a prostriedkov proti Covid-19

Covid-19 sa dá účinne liečiť bezpečnými a etablovanými viac-účelovými generickými liekmi, včítane ivermectin a hydroxychloroquine, v kombinácii so zinkom, vitamínom D, vitamínom C, a inými imunitu zlepšujúcimi, podporujúcimi zdravie a anti-koagulantné liečby. Zlyhanie v odhalení a zvýšení povedomia o týchto liekoch, a zlyhanie v odporúčaní ivermectinu, hlavne v kombinácii so zinkom pre rýchle nasadenie, znamenal, že milióny ľudí trpeli, a mnohí zomreli ako následok toho, že im nebolo ponúknuté účinné skoré aj oneskorené liečebné postupy.

Tým, že sa odporúčal ivermectin len v kontexte klinických skúšok, a vyynechávaním zdravých a praktických odporúčaní k tomu ako si udržať najvyššiu úroveň zdravia počas toho Covid-19 strašiaka, ivermectin a ďalšie účinné liečby boli zadržiavané v mnohých krajinách v prospech drahých GMO liekov, núdzovo-autorizované patentované farmaceutické lieky bez záznamov o bezpečnosti. Takto, vo vašej osobnej pozícii, ľudia tohto sveta vás môžu robiť zodpovedným za následky vážnych pochybení vo vzťahu na bezpečné, účinné liečebné postupy pre Covid-19, za preferovania neodhalených GMO.

4. Nebezpečné GMO génové terapie nasadené v rámci predstierania vakcín

Môžete byť aj osobne zodpovedný za smrť, stratu a utrpenie vo vzťahu na tie SARS-CoV-2 ‘vakcíny’ keďže ste neupozornil ľudí na nasledujúce:

1. Dlhodobé materiálne riziká týchto ‘vakcín’ sú neznáme. Tá LNP-modRNA platforma splňuje definície EU, UK, Južnej Afriky, Austrálie, a USA – právne definície pre to, aby niečo bolo považované za geneticky modifikovaný organizmus – GMO – a génovú terapiu, pričom materiálne riziká sú identifikované počas obdobia až do 15 rokov a snáď po dieťa. Ľudia neboli upozornení, ako to požaduje zákon, že tie takzvané ‘vakcíny’ sú, v skutočnosti GMOs – Geneticky Modifikované Organizmy.

2. Pfizer použil jeden proces na vyrobenie tých produktov ktoré predložili na odsúhlasenie, ale iný – odlišný – proces na vyrobenie produktu ktorý dodali na výrobu injekcií pre ľudí sveta. Ten druhý produkt bol vyrobený za použitia baktérie E.coli a plasmid DNA, čo rezultovalo do nadmerne syntetickej DNA kontaminácie, potvrdenej, že má schopnosť integrovať sa s ľudským genómom. Použitie plasmid DNA Modernou pri výrobe tiež viedlo k nadmernej kontaminácii syntetickou DNA.

3. Produkty Pfizeru zahrnujú aj SV40 od vírusu odvodený (virus-derived enhancer) posilňovač génovej sekvencie. O tejto génovej sekvencii je známe, že sprostredkuje ten prenos – transport – tej syntetickej DNA do jadra bunky, a predstavuje reálne riziko chromozómovej integrácie. Toto predstavuje hrozbu permanentnej genetickej modifikácie očkovaných ľudí bez toho aby o tom vedeli, resp. súhlasili s tým, a môže byť iba škodlivá.

4. Obsah týchto genetických injekcií nezostáva v ramennom svale.

5. Spike proteíny sa vytvárajú na predĺžené a neznáme obdobie, je možné že nekonečné.

6. Tieto spike proteíny spúšťajú rozsiahle mikrovaskulárne zrážanie krvi, ako aj výrazné krvné zrazeniny v cievach.

7. Spike proteíny sa ukladajú v mnohých tkanivách a orgánoch, včítane srdca, mozgu, vaječníkoch mužských aj ženských, v pečeni, v lymfstickom systéme a spôsobuje degeneráciu tkanív a ochorenie.

8. Veľké množstvo spike proteínov môže „zaniesť – znefunkčniť“ imunitný system, čím spôsobí jeho nesprávne fungovanie a zhorší riziko všetkých infekcií a rakovín.

9. Spike proteín je toxický sám osebe, ale tento cudzí – foreign – antigén zároveň poznačí vlastné tkanivá obete ako cudzie – non-self, čím spustí autoimunitné ochorenie vo vnútri tých tkanív.

10. Tie protilátky takto vytvorené sú non-neutralizujúce a zhoršujú ochorenie Covid; toto je to “na protilátkach závislé zvýraznenie – antibody depéndent enhancement” infekcie.

11. Neoznámená – undeclared – plasmid DNA obsiahnutá v týchto produktoch nesie so sebou ďalšie ohrozenia; zvlášť v prípade Pfizeru a sekvencií utajeného – concealed – SV40 posilňovača a zvýrazňovača (enhancer and promotor). Toto zahrnuje rozvrátenie génov potlačujúcich nádory (tumor), a tak rozširuje zoznam mechanizmov, cez ktoré tento produkt zvyšuje riziko rakoviny.

12. Tá umelá modRNA v týchto produktoch je hyper-perzistentná vďaka nahradeniu N1-methylpsudouridine namiesto uracilu. Toto predlžuje vytváranie jedovatých – toxic – spike proteínov, ale tiež spôsobuje posuvy ribosome rámca (vnútrobunková štruktúra), takže sa zároveň vytvára množstvo nepredpovedateľných proteinnov a polypeptidov. Tieto predstavujú vážne riziko spustenia veľkého spektra autoimmúnnych ochorení.

13. Navyše, tie pegylated lipid nanočastice, ktoré doručujú ten genetický obsah do buniek pacienta, sú jedovaté – toxic – ako také.

5. Porušovanie informovaného súhlasu

Na základe vašej autority ako určeného/menovaného Generálneho Riaditeľa WHO, včšina ľudí po svete dôverovala vaším slovám, keď ste vyhlásil, že tie Covid-19 GMOs a génové terapie sú “bezpečné a účinné – safe and effective”. Toto tvrdenie nie je udržateľné, a je ďalej dokazované za neoravdivé podľa kontraktov na Covid-19 vakcíny. Ako také, to právo na slobodný a informovaný súhlas bolo porušené u každého človeka – every human being – ktorý bol zaočkovaný tou experimentálnou Covid-19 GMO génovou terapiou nazývanou ‘vakcíny’.

Na dôvažok, ukazuje sa, že na žiadnom mieste, v žiadnom čas, ste nevarovali ľudí o súvisiacom riziku týchto experimentálnych GMO injekcií, ani ste s verejnosťou nezdieľali tie hromadiace sa správy o poškodeniach vakcínou. Vigibase, the WHO pharmacovigilance spolupráca s University of Uppsala, obsahuje záznamy viac ako päť miliónov správ o podozrenaich na spôsobení poškodení tými Covid-19 genetickými ‘vakcínami’, a naprieko tomu ste napožadovali a nezabezpečili transparentné, nezávislé a časovo primerané analýzy týchto údajov.

Toto je priamym porušením Norimberských Zákonov – Nuremberg Code -, o ktorých bola dohoda v roku 1948, na predídenia medického experimentovania na ľudských bytostiach, čo bolo po hrubých porušovaniach ľudských práv počas II. Svetovej Vojny. Vaše zlyhanie v radách, odporúčaniach, podpore, a zaručení slobodného a informovaného súhlasu pre tieto Covid-19 GMO génové terapie možno súdne stíhať pre ako porušenie vašej povinnosti, tak aj pre následky na ľuďoch (battery).

Pozvanie Svetového Výboru pre Zdravie – World Council for Health

Podľa nášho názoru je zdravie Ľudí Sveta oveľa horšie práve pre aktivity ktoré ste spustili v čase Vašej zodpovednosti za World Health Organization. Vzhľadom na okolnosti, sme morálne povinní pozvať Vás aby ste buď obhájili vaše aktivity/činy, alebo sa verejne ospravedlnili aj s plánom reparácií. Svetový Výbor pre Zdravotné Výbory Krajín – jeho Generálen Zhromaždenie – je naplánovaný na 21. Máj 2024, kde chceme počuť vašu odpoveď, a aby sme dohodli ďalšie aktivity.

Medzitým, a pre budúcnosť, požadujeme, aby ste prestali, a zdržali sa rozširovania dezinformácií o produktoch Covid-19 GMO génovej terapie a to okamžite.

Od mužov a žien menovaných nižšie:

Riadiaci výbor Svetového Výboru pre Zdravier – World Council for Health Steering Committee

Shabnam Palesa Mohamed (WCH Africa), Fahrie Hassan (WCH Africa), Emma Sron (WCH N. America), Dr.Marivic Villa (WCH N. Americas), Dr. Mark Trozzi (WCH N. America), Izumi Kamijo (WCH Asia), Rev. Dr. Wai Ching Lee (WCH Asia), Dr. Gilbertha St Rose (WCH Caribbean), Christof Plothe DO (WCH Europe), Dr. Mazen Nasreddine (WCH Levant), Lucinda van Buuren (WCH Oceania), Dr. Anne O’Reilly (WCH Oceania), Prof. Héctor Carvallo (WCH Latin America), Marco Albertazzi (WCH Latin America), Dr. Tess Lawrie (WCH Chief Coordinator)

Švajčiarsky právnik, Philipp Kruse, doručil toto upozornenie osobne do vedenia WHO. Takto potvrdzuje to doručenie: To WHO a jrho zamestnanci už nemôžu povedať, že nič netušia (are ignorant of) o týchto témach a starostiach verejnosti. Existuje podpísané potvrdenie o prevzatí dokumentov.

Ivan Hečko

www.slovanskenoviny.sk

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

%d