Slovanské Noviny

29. mája 2024

K porozumeniu Čelovekom

08.11.2020

Matovič: „Prepáčte mi, že sme vás donútili ísť na tento test…“ Čaputová: „…Covid test macht frei“

Matovič, 29.10.2020: „Celá Európa čaká na to akým spôsobom zvládneme a či zvládneme plošné pretestovanie a najmä potom na dopady na zdravie a životy ľudí na Slovensku. Celá Európa a svet očakáva recept, akýkoľvek, len aby dokázali v svojich krajinách zvrátiť nie práve pozitívne tendencie…“

> Slovanská Múdrosť na youtube Slovanských Novín <

Čaputová, 31.10.2020: „Zároveň však žiadam ešte pred spustením testovania prehodnotiť podmienky zákazu vychádzania a netrestať následne ľudí, ktorí sa z objektívnych dôvodov na test nedostanú, alebo ktorí z iných dôvodov na test nemôžu prísť. Nemôžme pripustiť, aby státisíce občanov zostali pred testovaním v neistote.“

„Žiadam teda zrušiť kategorizovanie občanov na tých, ktorí budú mať priepustku na slobodu a tých druhých, pretože na nich nevyšlo. Takýto následok v aktuálnej situácii rozdeľuje spoločnosť a to je to posledné, čo teraz potrebujeme.“

Matovič, 2.11.2020: „Ospravedlnenie by som chcel venovať všetkým tým ľuďom, ktorí na toto testovanie nejdú z vlastnej vôle a idú na toto testovanie preto, lebo si uvedomujú že podmienky sú nadstavené tak, že inak by nemohli ísť do práce a nemohli by ako tak slobodne žiť.“

„Je mi ľúto vašich pocitov, ale hovorí sa a je to pravdou, že sloboda bez zodpovednosti vedie k anarchii. V situácii keď vedieme akýkoľvek boj a my ho vedieme tak v tom prípade o to viac musíme spolu so slobodu alebo s bojom za slobodu byť zároveň zodpovedný“.

„Prepáčte mi, že sme vás d o n ú t i l i ísť na tento test. Ale tým donútením sme chceli len aby ste si uvedomili, že sloboda musí byť spojená aj so zodpovednosťou, so zodpovednosťou voči tým ľuďom, ktorí oprávnene chcú svoje životy a zdravie chrániť.“

„So zodpovednosťou voči ľuďom, ktorí nemajú na to, aby sa bránili, ktorí sú najslabší spomedzi nás. Či už sú to onkologickí pacienti, starí ľudia, alebo ľudia, ktorí majú mnoho rôznych chorôb, ktorí sú najzraniteľnejší v prípade ochorenia Covid-19. Len kvôli nim.“

„Len kvôli zdravotným sestrám, lekárom v nemocniciach, kde sme nechceli dopustiť, aby nemocnice kľakli na kolená, aby sme začali zavádzať tzv. vojnovú medicínu, že by sme nestačili poskytovať zdravotnú starostlivosť a by sme posudzovali ľudí, ktorí sú hodní záchrany života len podľa veku….to, čo sa stalo v Bergame, to čo sa stalo v Londýne… Len kvôli nim sme áno vás prinútili ísť na tento test.“

„Prosím odpustite nám to, nebolo to myslené zle, bolo to myslené v záujme nás všetkých a plne chápem vaše pocity.“

„Napriek tomu vám veľmi ďakujem, že aj keď ste vedeli, že je to prinútenie, ste sa tohto testu zúčastnili a pomohli ste spoločne, aj dnes, verím že ešte mnohí prídete, pomôžete spoločne, aby sme v tomto boji vyhrali.“

Naď 2.11.2020: „Zároveň chcem povedať to, že bol tu taký výraz použitý, že podmienenosť, že je to podmienené tým, že ľudia idú alebo nejdú. A samozrejme že to tak je, ale my sa tým netajíme, dneska na tlačovej konferencii pán predseda vlády sa ospravedlnil tým ľuďom, že áno takouto cestou sme ich vlastne ako keby prinútili ísť na to otestovanie, povedal to verejne a ospravedlnil sa za to, ale ide o dobrú vec…“

Norimberský proces, otázka žalobcu na Hermana Göringa„Jak jste Němce přiměli k poslušnosti?” … Göring řekl: „Nejde jen o Německo. Tohle funguje v jakékoliv zemi, ať je to fašistická země, komunistická země, nebo monarchie či demokracie. To, co vládci musí udělat, je říct lidem, že je tu něco, čeho se musí bát. Ukázat prstem na zdroj jejich strachu a tak můžete lidi přimět udělat cokoliv, co chcete. Můžete je přimět, aby jako ovce šli na jatka. Můžete je přimět k poslušnosti.”

MATOVIČ, ČAPUTOVÁ, HITLER, MENGELE aj GÖRING mali svoju „dobrú vec“ a „vyšší záujem“…

Kedy bude testovanie Slovenska na výskum onkologických alebo psychiatrických ochorení pre zahraničného záujemcu, napríklad účinkov psychiatrických „testov“ na všetkých deťoch Slovenska ? Ktorých chorôb je objektívne viac než Covidu. V očiach psychopata by to bola mega „dobrá vec“ !

Tu nejde o ochranu ľudí pred Covidom, ten je len VIRÓZA. Tu ide o TESTOVANIE ľudí. A oni vám to hovoria. Nejde o diagnostiku na niečo (inak by bola kvalitná a presná, a súčasne právne akty by pojednávali o diagnostike). Právne, aj verbálne tu však ide o TESTOVANIE.

S poukazom na Zák. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, § 2 ods. 18 Zák. 317/2016 Z. z. transplantačný zákon: TESTOVANIE je vykonávanie laboratórnych testov na vyšetrenie darcu biologického materiálu, určené (v zmysle ďalších európskych predpisov) na výrobu produktov odvodených z ľudských tkanív a buniek určených na humánnu aplikáciu.

Autori a producenti „diela“ v prvom kroku za masívnej „logistiky“ manipulácie so strachom, premosťovaným do zodpovednosti a výčitiek občanom (postavených navzájom voči sebe za účelom kontroly, udávania sa a štvanice), za marketingu Čaputovej rúšok v odtieni šiat, povinne prekryli celému národu dýchacie cesty. Vrátane tých starých (!) a chorých (!) o ktorých ochranu akože sa má jednať, a to aj v prípade, že im to spôsobí zhoršenie zdravotného stavu (čím nariaďovateľ počíta so smrťou povinnej osoby, Opatrenie ÚVZ OLP/5453/2020).

V ďalšom kroku tí zastrašení a „zodpovední“ Slováci boli položení na „Petriho misku“, …lebo svet čaká. Svet čaká na experiment na Slovákoch, aby si ochránil svoje krajiny.

Myslím, že nielen ja mám ten pocit, že rovnako „dobré veci“robil aj doktor MENGELE. Skutočne bol doktor, ako sú aj mnohí z radu „autorov“ súčasného „diela“.

Kam ešte zájdete bežní Slováci… ?! Zo strachu pred bláznami ???!!! Toto je fiasko „hrdosti“ národa a ľudskej dôstojnosti !

Takže MATOVIČ donútil a PREZIDENTKA to nezastavila…

PREZIDENTKA  p r i s t ú p i l a  na tento apartheid a neľudskosť, a zbavila občanov SLOBODY. ZALOŽILA PREZUMPCIU NESLOBODY, z ktorej sa budú dávať výnimky.

Prejav prezidentky sa správa ako súcitný, v skutočnosti je žoldniersky, perfídny, zákerný a manipulatívny.

Skonštatovala v ňom už prebiehajúcu segregáciu – kategorizáciu občanov na tých, ktorí majú priepustku na slobodu, t.j. Covid test, a na tých, ktorí ju nemajú, p r e t o ž e na nich nevyšlo. Nevyšlo !!! Nie že test nechceli zo SUBJEKTÍVNYCH dôvodov – ktoré sa nevysvetľujú a nezdôvodňujú, lebo TESTOVANIE SA – DAROVANIE BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU nie je zákonná povinnosť, ale preto, že na nich nevyšlo !

Súčasne vyjadrila potrebu túto neistotu odstrániť a „zabezpečiť“ pretestovanie všetkých (…o čom tá čudná pani točí, keď o žiadnej neistote, ale o odpore k testom stojí „právna vec“). Výnimku z testu pripustila iba z OBJEKTÍVNYCH dôvodov (napr. nedostatok technického zabezpečenia). Už len vyčkať na „výbory“, ktoré budú udeľovať výnimky zo „ZÁKLADNÝCH NEPRÁV A NESLOBÔD“ … Ona je psychopat rovnako, ako Matovič.

„Covid test macht frei“ a my vám udelíme výnimky !

Zo „zdravia“ sa stala MANTRA fašizmu. Ďalšia bude Čaputovej MANTRA ekológie. A potom niečo iné… Nástrojom je vždy STRACH, výčitky zodpovednosti a dnes ako „benefit“ aj pojem „sloboda“ „ekológia“, alebo iná „hodnotová“ téma. Téma je nepodstatná. …Toto je fajn zohraná „partička“.

Ľudia boli masívne znásilnení. Ľudia sa nechceli dobrovoľne testovať. Ľudia plačú, cítia sa nekonečne ponížení, ako obeť po znásilnení…, cítia sami k sebe odpor, hnus a dehonestáciu svojej dovtedajšej osobnosti. Presne, ako všetky obete znásilnenia… Ľudia začínajú mať psychické problémy. Matovič obrátil celé Slovensko na svoj obraz psychiatricky chorej obete… Svojho detstva… (Stále hovorím: s bláznom sa „nehraje“, nevyjednáva, od blázna sa dávajú ruky preč…, a Slováci ho zvolili na čelo štátu).

Ľudia sa nechceli dobrovoľne testovať, čo potvrdzuje sám autor „diela“ Matovič.
 A obete prosí o odpustenie, ako každý psychopat. Súčasne ďalší psychopat Čaputová rieši právne nepodstatnú otázku, že na všetkých nevyšiel test, a vyjadruje podporu jednoty v„cieli“ dať sa všetci OTESTOVAŤ, z ktorej „zomknutosti“ štát prípadne udelí objektívne výnimky. Občania (!) nebojte sa na Slovensku umierať. Tento brebt nebol brebt… !!! Máme dočinenia so skutočnými morbídnymi bláznami.

Trochu pre pochopenie z histórie :

Fašistická ideológia je následkom 1. svetovej vojny, pričom prevzala myšlienky mnohých politických filozofov a teoretikov (ktorých doviedla do „dokonalosti“).

Jedným zo zdrojov bol Aristotelov a Hegelov organicizmus, nadraďujúci záujmy celku nad záujmy jednotlivca. Významnú úlohu zohrala aj teória elít, vysielajúca uplatnenie vodcovského princípu. „Osobnosťami“ fašizmu boli Benito Mussolini, Giovani Gentile a Mario Palmieri, ktorý vo svojej Filozofii fašizmu označuje za základné princípy fašizmu jednotu, autoritu a povinnosť.

Nepripomína vám to niečo… ? Ja opakovane (ako trestný advokát roky pracujúci so psychopatmi a bláznami) tvrdím, že máme dočinenia s psychopatmi a bláznami. Ideologickými fašistami.

Matovičovi vyšlite SIGNÁL, ŽE NIČ MU NEODPUSTÍTE. To je to, čo platí na psychopata a čo ho položí. Najviac mu môžete „opätovať“, ak mu poviete, že odpustené nemá a nikdy mať nebude.

A teraz PRÁVNE:


Vo veci Uznesenia vlády SR, zo dňa 18.10.2020, č. 665, bol schválený


v bode A.1. návrh na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia Covid-19 v čase núdzového stavu


v bode A.2 použitie ozbrojených síl SR na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia Covid-19 v čase a v rámci odstraňovania následkov núdzového stavu

Čl. 5 ods. 3 Ústavný zák. č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu: V čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, a to najviac v tomto rozsahu:

a) obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia evakuáciou na určené miesto,


b) uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie zásobovania, udržiavania pozemných komunikácií a železníc, vykonávania dopravy, prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti, udržiavania verejného poriadku alebo na odstraňovanie vzniknutých škôd,


c) obmedziť výkon vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na rozmiestnenie vojakov, príslušníkov ozbrojených zborov, zdravotníckych zariadení, zásobovacích zariadení, záchranných služieb a uvoľňovacích a iných technických zariadení,


d) obmedziť výkon vlastníckeho práva k hnuteľným veciam zákazom vjazdu motorových vozidiel alebo obmedzením ich používania na súkromné účely a na podnikanie,


e) obmedziť nedotknuteľnosť obydlia na ubytovanie evakuovaných osôb,


f) obmedziť doručovanie poštových zásielok,


g) obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase a zákazom vstupu na postihnuté alebo bezprostredne ohrozené územie,


h) obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať alebo zhromažďovanie na verejnosti podmieniť povoľovaním,


i) obmedziť právo slobodne rozširovať informácie bez ohľadu na hranice štátu a slobodu prejavu na verejnosti,


j) zabezpečiť vstup do vysielania rozhlasu a televízie spojený s výzvami a informáciami pre obyvateľstvo,


k) zakázať uplatňovanie práva na štrajk, zák. č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu:


l) vykonať opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze.

§ 4 ods. 4 písm. b) Zák. č. 321/2002 Z.z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky: Ozbrojené sily možno použiť na odstraňovanie následkov výnimočného stavu alebo núdzového stavu a na riešenie mimoriadnych udalostí.

S poukazom na vyššie uvedené je v predmetnom uznesení v bode A.1. schválená právna vec: „návrh na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva…“.

Vyvstáva otázka, aký je skutkový a právny dôvod schválenia označeného bodu uznesenia, t.j. aký bol skutkový a právny dôvod tohto celoštátneho testovania a použitia ozbrojených síl SR ?


Dávam do pozornosti (askutočne žiadam kolegov právnikov, ak sa JA mýlim, kontaktujte ma s opačným právnym argumentom), že s poukazom na Čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, v predmetnom právnom akte uznesenia bodu A.1. absentuje príslušná citácia skutkovej vety a paragrafové ustanovenie zákona – v danom prípade citácia a označenie článku 5 ods. 3 príslušné písmeno a) alebo až l) Zák. č. 227/2002 Z.z.

S poukazom na Čl. 5 ods. 3 Ústavný zák. č. 227/2002 Z.z., základné práva a slobody možno obmedziť a povinnosti uložiť najviac iba v rozsahu jeho písmen a) až l).

Výroková veta označená v bode A.1. uznesenia „návrh na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva…“ vcitovanom zákone neexistuje !!! Súčasne táto výroková veta nemá žiadne paragrafové označenie (označenie článku s príslušným písmenom), keďže neexistuje.

(Rovnako, ako v rozsudku o uznaní viny a treste nemožno uznať vinu za skutok neexistujúci vskutkovej vete Trestného zákona a bez citácie jeho paragrafového ustanovenia, a tútovinu nemožno uznať za „vykreovaný“ skutok podľa vôle sudcu).

Bez citácie výroku aoznačenia paragrafu je predmetné uznesenie neplatné, neúčinné a nevykonateľné. (Ono je najmä nulitné, čo vysvetlím neskôr, nateraz „stačí“, že je právne nevykonateľné).

Na podklade tohto „uznesenia“ nemohlo z uvedeného dôvodu neúčinnosti a nevykonateľnosti (ostatné uvediem neskôr) dôjsť k testovaniu čo len jedného človeka, a už vôbec nie k testovaniu s nasadením armády.

Je v hrubom rozpore s Ústavou SR a Dohovorom o ochrane ľudských práv a slobôd, aby na základe tohto kolosálne nedovoleného úkonu vlády (nulitného, bezobsažného uznesenia) boli následne občania rozdeľovaní do „kategórie“ občanov s menšími a väčšími občianskymi právami, teda tých s „testom“ a „bez testu“, ana základe tejto „segregácie“ aby im boli poskytované, alebo odopierané základné práva na prácu, prístupu kvzdelaniu, zdravotníckej starostlivosti, spotrebiteľské práva a pod.

Nie ja hovorím nesprávne… Ale všetci, ktorí túto obludnú neústavnosť síce „v duchu“ uznajú (a uznať to objektívne musí každý príčetný právnik), ale sa proti nej nepostavia, a bez argumentov budú šíriť dezinformácie a nepravdu o mojom „nezákonnom“ konaní. Problém „zajtrajška“ je na ich rukách…

Takže ako to je pani prezidentka ? Toto ste si nevšimli… ? Nebolo treba 31.10.2020 vo Vašom prejave k „svetu“ stiahnúť armádu do kasární, namiesto Vašej prosby o jej zhovievavosť v dohliadaní na testovanie ? Na aké testovanie, titulom akého zákonného aktu, titulom akého zákona a ustanovenia, pani prezidentka ? Aký význam mal Váš žoldniersky, perfídny a manipulatívny prejav voči občanom, trasúcim sa spred straty zamestnania a inej šikany bez NECHCENÉHO testu, s „uistením“ ich ako sa môžu zo svojho „PRÁVA“ dať sa testovať „vyviniť“ ? „PRÁVA“ KTORÉ JE V SKUTOČNOSTI NECHCENÁ POVINNOSŤ, ŠIKANA A TEROR ?!

Na cintorín za blízkymi sme ísť nemohli, ale na TESTOVANIE museli !! Moja nebohá mama, ktorá mi odišla vo veku 46 rokov, Vás pozdravuje… Vaše konanie JE skutočne mimo rámca zákona a zdravého úsudku. Je choré… Jedného dňa Vám z toho bude zle, skutočne zle, a prídu aj vážne právne otázky aj od súdnych inštitúcii…

Otázka smeruje aj do radov SAK. Som to skutočne JA, ktorá hovorí nesprávne, ak namietam právne nedostatky paaktov (od opatrení ÚVZ po uznesenia vlády), v danom prípade citovaného uznesenia ?

Som to ja, ktorá konala nezákonne, ak som bránila svoju klientku pred legitímnym odporom pred nezákonným testom a jeho „náhradnými riešeniami“ ? Som to ja, ktorá konala nezákonne, ak som za klienta robila rozhodnutia – želané, ale aj keby neželané, kde iba advokát vie, čo, ako a kedy urobiť a povedať alebo nepovedať v prevzatej (!) veci v prospech klienta ?! Vy vôbec poznáte advokátske predpisy a vôbec podstatu a zmysel advokácie ???!!! To je vôbec základná otázka na vás ! Pretože vy všetci, ktorí sa snažíte „zápasiť“ proti mne v „predmetných“ otázkach, konáte neprofesionálne a nezákonne.

ÚVZ, vláda a prezidentka konajú v hrubom rozpore so zákonom, ak prijímajú nezákonné a nulitné akty, a prezidentka ich nenamieta. Ste si v predsedníctve SAK naozaj istí, že ja mám mať problém s licenciou, nie tí všetci, ktorí vrátane niektorých z vás páchajú a zakrývajú túto trestnú činnosť ? Ste si istí, že stojíte na strane zákona tak, ako je citované v Preambule Advokátskeho poriadku a ostatných advokátskych predpisoch ?

Osobitne k uzneseniu č. 665, zo dňa 18.10.2020, ktoré trpí vyššie uvedeným nedostatkom citácie skutkovej podstaty zákona a paragrafového označenia dávam do povedomia, že s poukazom na Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky, zo dňa 18.5.2016, sp. zn. I. ÚS 323/2016-46 a Rozsudok Najvyššieho súdu SR, zo dňa 12.12.2018, sp. zn. 8Sžr 52/2016nulitu správneho aktu spôsobuje nedostatok právneho podkladu, neexistencia skutkového základu spôsobujúceho bezobsažnosť, požiadavka plnenia fakticky nemožného, neurčitosť a nezmyselnosť.

Ak je citované uznesenie právne správne, bude to treba právne argumentovať. Ono totižto nie je možné vydať právny akt, teda platný právny akt (pokiaľ sa nebavíme o paakte) bez citácie skutkovej vety zákona a jej paragrafového označenia. Či… ?! Podobne, ako nemožno vydať rozsudok bez znenia skutku a paragrafu v zmysle príslušného zákona. Pretože potom ide o PAAKT. Alebo je to inak… ?

Takže takto vážení „stojí a leží“ právo a nulitné uznesenie č. 665, zo dňa 18.10.2020 o „povinnosti TESTOVAŤ“ A S ARMÁDU.

JUDr. Adriana Krajníková


PS: Matovič dnes povedal: „… rúška budeme nosiť dokedy nebude vakcína !“

Zdroj: zalobyvocistatu.sk/ infovojna

Vyhlásenie: 

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

%d