Slovanské Noviny

24. apríla 2024

K porozumeniu Čelovekom

Valentín Katasonov

8 min read

Politická ekonómia medicíny Louisa Brouwera Už som napísal, že vo Francúzsku na konci dvadsiateho storočia položili dvaja lekári, doktor Jacques Lacaze a doktor Louis de Brouwer,  základy toho,...

%d