Slovanské Noviny

28. februára 2024

K porozumeniu Čelovekom

sputnik

4 min read

Skončila jedna vládna kríza... Naozaj? Nie, ani náhodou. Pokračuje a dovolím si zaprorokovať: zanedlho jej itenzita presiahne pôvodnú úroveň. Zasa je...

%d