Slovanské Noviny

16. júna 2024

K porozumeniu Čelovekom

remeslo našich predkov

3 min read

Rezbárske remeslo, ktoré sa zaoberá zdobením drevených predmetov rezbou, rytím, pílením, brúsením, vybíjaním, vypaľovaním a inými technikami, a tiež zhotovovaním rôznych plastík...