Slovanské Noviny

15. júna 2024

K porozumeniu Čelovekom

o vysokej bojovnosti v ruskej armáde