Slovanské Noviny

22. júna 2024

K porozumeniu Čelovekom

Ivermectin

9 min read

Většina médií se zaměřila buď na několik klinických studií, které selhaly v prokázání statisticky signifikantního klinického benefitu ivermektinu, nebo na varování před užíváním léčiva určeného pro zvířata....