Slovanské Noviny

10. decembra 2023

K porozumeniu Čelovekom

energetickosť

10 min read

ČLOVEK žije v energetickom priestore a zažíva vplyv rôznych štruktúr poľa, ktorými je okolitý svet presýtený. Myšlienka človeka má energický výraz...

%d