Slovanské Noviny

22. februára 2024

K porozumeniu Čelovekom

dráčik

9 min read

„Zdravý rozum našej spoločnosti neumožní zvyšovanie napätia, ani žiadne konfrontácie. Jednotlivé otázky a problémy vieme riešiť v súlade s morálkou, zákonom a ľudskými právami...

%d