Slovanské Noviny

23. mája 2024

K porozumeniu Čelovekom

Amerika – zlyhaný štát

13 min read

Definícia zlyhávajúceho štátu podľa niektorých odborníkov znie: Zlyhaný štát je politický orgán, ktorý sa rozpadol do bodu, keď základné podmienky...

%d