Slovanské Noviny

13. júna 2024

K porozumeniu Čelovekom

Лѣто 7528 С.М.З.Х. (Leto 7528 od U.M.H.CH.) (5508 pnl.)

Máme veľa foriem zápisov kalendárneho počítania. Teraz prebieha Leto 7528 od Uzatvorenia (Vytvorenia) Mieru (Sveta) v Hviezdnom Chráme (С.М.З.Х.).

Ale to vôbec neznamená, že náš Svet bol vytvorený pred 7528 Letami, ako si mysleli a myslia kresťania, keď ešte nebol tento letopočet zmenený Petrom I. a zavedený nový počet rokov od Narodenia Krista (N.K.).

Vytvorením Sveta v dávnych časoch nazývali uzatvorenie mierového dohovoru medzi bojujúcimi národmi. Takýmto spôsobom sa u nás vytvoril „nový systém odpočtu“. Tento mierový dohovor, medzi Veľkou Rasou (Slaviano-Árijcami = Asúr) a Veľkým Drakom (dávnymi číňanmi (kitaj) alebo arýman, ako ich vtedy nazývali) bol uzavretý v deň Jesennej Rovnodennosti alebo v 1. deň Prvého mesiaca Leta 5500 od Veľkej Struže (Veľkého Ochladenia – doby Ľadovej). Víťazstvo obdržala Veľká Rasa, čo bolo tiež vyobrazené v podobe obrazu – Biely víťaz (rytier) na koni prebodávajúci
kopijou Draka (viď obr. erb Moskvy). Ale takto si kresťania privlastňovali všetky úspechy našich Predkov, takto teraz tento obraz vysvetľujú, ako kresťanský svätý mučeník Juraj Víťazstvonosič (drakobijec) porazil hada (draka), ktorý pustošil krajiny pohanského kráľa. Ako hovorí legenda, keď padol žreb dať na milosť monštru kráľovskú dcéru, zjavil sa Juraj na koni a prebodol hada kolom, zachrániac princeznú pred smrťou. Fenomén „svätca“ spôsoboval obrátenie miestnych obyvateľov na kresťanstvo. Táto legenda bola často interpretovaná alegoricky : princezná = cirkev a had =
pohanstvo. Ale pochopili ste, že tento istý Juraj nemá nič spoločné s dávnymi udalosťami. Je tu iba fakt, že kresťania zneužili dávny obraz pre svoje vlastné ciele.

Hanuman (Asúr, tj. knieža Rasénie), vládnuci v Belovodí a Arýman (vládca Arýmie, tj. starodávna Čína) „Vytvorili (Uzavreli) Svet (Mier)“, tj. uzavreli mierový dohovor medzi Veľkou Rasou a Veľkým Drakom, na základe ktorého porazení arýmania postavili múr (strieľne na ich stranu!) na označenie hranice Rasénie. Stenu nazvali Kij-Taj, čo v preklade zo staroslovenského znamená : Kij – ohrada, múr; Taj – najvyššie zavŕšenie, veľké – to znamená „završujúci, ohraničujúci veľký múr (stena)“.Tj. v dávnych časoch „Kitajom“ nazývali vysoký plot alebo stenu pevnosti. Napríklad : Kitaj-mesto
v Moskve je pomenované kvôli vysokej stene, ktorá ho obklopovala a vôbec nie kvôli kitajcom (číňanom).

Z tejto veľkej udalosti sa u našich Predkov začal nový odpočet Liet. Na pamiatku na túto udalosť bola našimi Predkami napísaná Az-Vesta (Азъ-Веста) (prvá zvesť, správa), alebo ako ju nazývajú – Avesta na 12000 kožiach z volov. Avesta je príkladom dávnych slavianských kníh, píšucich sa ako na pergamene, tak aj na zlate, bola zničená rozkazom Alexandra Macedónskeho (Veľkého), ktorý síce bol slavianinom podľa pôvodu, ale bol pod duchovným vplyvom žida Aristotela. Neskôr sa svetu stala známa skreslená verzia Avesty – Zend-Avesta, ktorú skreslil Zaratustra, pridajúc svoje komentáre a poznámky.

> Slovanská Múdrosť na youtube Slovanských Novín <

Лѣто 13028 от Великой Стужи (Великого Похолодания)
Leto 13028 od Veľkej Struže (Veľkého Ochladenia) (11008 pnl.)

Tento letopočet pochádza od Veľkého Ochladenia, ktoré súviselo s katastrofou – pádom pozostatkov zničenej Luny Fatty na Midgard do Tichého oceánu. Fatta do pádu obiehala okolo Midgardu (v rovníkovej úrovni) s periódou obehu 13 dní.

Napísané v Santiách Védy Perúna : „…ťažké časy prinesie tok Rieky Času na Svätú Zem Rasy Veľkej… A zostanú na zemi tej, len Žreci-Ochráncovia Prastarého Poznania a Múdrosti Utajenej… Lebo použijú ľudia Silu živlov Midgard-Zeme a zničia Malú Lunu i Svet svoj prekrásny… I posunie sa vtedy Svaroží Kruh (a zvrtne sa Zemská Os) i zhrozia sa ľudské Duše…“. Táto udalosť bola predpovedaná Perúnom počas jeho tretej návštevy Midgard-Zeme.

V čase Veľkého Presídlenia po zničení Luny Leli ch’Árijský Rod na čele s Veľkým Vodcom Antom došiel do Západného (Atlantického) oceána a s pomocou Vaitman sa prepravil na ostrov v tomto oceáne, na ktorom žili bez brady ľudia s kožou farby plameňa Posvätného ohňa (ľudia s červenou kožou). Na tejto zemi Veľký Vodca postavil Kapište (chram) Trojzubca Boha Morí a Oceánov (Boha Nija), ktorý obraňoval ľudí, chrániac ich od Síl Zla. Ostrov sa stal známym pod názvom Zem Antov alebo Antlan (podľa starogréckeho – Atlantis, tj. Atlantída).

Aj tak rozvoj kultúry v Strane (pozn. krajine, štáte) Antov sa však zastavil. Časť Antov, porušiac zákony čistoty Rodu a Krvi, sa miešali s červenokožími ľuďmi. Veľký dostatok zbláznil hlavy vodcov a žrecov – pochádzajúcich so zmiešaných rodín. Lenivosť a žiadostivosť cudzieho zatemnilo ich rozum. A začali klamať Bohom aj ľuďom, začali žiť podľa svojich vlastných zákonov, narúšajúc Zmluvy Múdrych Prapredkov a zákony Boha-Prarodiča Jediného. A začali používať Silu Prvkov Midgard-Zeme na dosiahnutie svojich cieľov. V bitve medzi ľuďmi Bielej Rasy a žrecmi Antlanie, ktorí experimentujúc s Kryštálmi Sily (pomocou ktorých je možné modifikovať torzné polia, jadrá Lún a Zemí) náhodou zničili Lunu Fattu.

Pri zničení Fatty sa obrovský úlomok vrezal do Zeme v oblasti západného kontinentu (Ameriky), v dôsledku čoho sa zmenil náklon zemskej osi o 36 stupňov a obrysy kontinentov. V mnohých dávnych textoch je tento proces opísaný, ako zmena sklonu oblohy vzhľadom k zemi. Napríklad v starovekom čínskom traktáte „Huainanzi“ sa opisuje takto : „Nebo sa naklonilo na severozápad, Slnko, Luna a hviezdy sa premiestnili.“. Zemská os dostala vĺčkovitý (pozn. vĺčik – hračka, rotujúca) pohyb elipsy, ktorý súčasní vedci nazývajú „obdobím precesie“. Jarilo-Slnko začalo prechádzať cez
iné Nebeské Čertogy na Svarožiom Kruhu. Na stene jednej z Majských pyramíd v Amerike je nápis „Malá Luna sa Rozbila“. V čínskom traktáte „Huainanzi“ sa táto udalosť opisuje takto : „Nebeská klemba sa rozlomila, zemské váhy sa odrezali. Nebo sa naklonilo na severozápad. Slnko a hviezdy sa premiestnili. Zem na juhovýchode sa ukázala neúplná a preto vody a íl sa sem premiestnili… V tých dávnych časoch štyri póly sa zrútili, deväť kontinentov sa rozdelilo… oheň horel bez prestania, vody vyčíňali nevysychajúc“. Gigantická vlna z padajúcich úlomkov tri krát obehla zem, čo viedlo k záhube Antlanie a druhých ostrovov. Zvýšená vulkanická činnosť viedla k znečisteniu atmosféry, čo bolo jedným z dôvodov Veľkého Ochladenia a zaľadnenia. Odtiaľto vzniklo slovo „fatálnosť“, „Fatálny výsledok“ a číslo 13 (počet dní obehu Fatty okolo Midgardu) sa od vtedy považuje za nešťastným. Ľudia sa presídlili na juh do ďaleko teplejších lokalít a ľadovec prakticky zničil všetky stopy života v severných šírkach. Uplynulo mnoho storočí, kým sa začala čistiť atmosféra a ľadovce ustúpili k pólom. Táto udalosť vrhla človečenstvo do „doby kamennej“.

Лѣто 40024 от 3-го Прибытия Вайтманы Перуна
Leto 40024 od tretieho Príchodu Vaitmany Perúna (38004 pnl.)

Asi pred viac, ako 40000 letami, po tretí krát, jeden z Vyšných Slaviano-Árijských Bohov Perun zostúpil na veľkej Nebeskej kolesnici – Vaitmane na Midgard. Priletel k nám z Urai-Zeme z Čertogu Orla. Táto udalosť prešla do národného symbolu Mexika : „orol žerie hada“ – obraz z proroctva, hovoriaceho, že by presne na takom mieste mal byť založený nový dom. Ako raz v roku 2012 sa ich kalendár končí a mala by priletieť vaitmara podľa ich proroctiev. A prebehne víťazstvo Svetla nad temnotou (orol porazí hada). Taktiež legenda Aztékov hovorí, že ich predkovia prišli zo severu, z miesta zvaného Aztlan (tj. Atlan, Atlantída) a viedol ich boh Huitzilopochtli (čo znamená „kolibrík ľavej strany“, „ľavoruký kolibrík“).

Vaitmana Perúna sa prizemnila v oblasti Asgardu (Mesta Bohov) v Belovodí Sibírskom. Počas 9 dní sa rozprávali Žreci a Bojovníci Svätej Rasy s Perúnom. Povedal im Múdrosť zo Sveta Pravi, ktorá bola zapísaná volchvami do santií (zlatých doskách) Perúna. (Bohovia prebývajú v mnohorozmerných Svetoch Pravi. Svet Istiny, napríklad, má 65538 na 2048 rozmerov priestoru. Ale sú mnohorozmerní, Bohovia pravidelne prichádzajú do Sveta Javi, – do 4-rozmerného priestranstva, do Sveta ľudí, v známom pre ľudí vzhľade – človeka).

Лѣто 44564 от Сотворения Великого Коло Рассении
Leto 44564 od Vytvorenia Veľkého Kola (Kruhu) Rasénie (42544 pnl.)

Veľké Kolo, tj. Veľký Kruh, tj. zjednotenie Slaviano-Árijských Rodov pre spoločné spolužitie. Tj. bolo niekoľko etáp osídlenia Midgardu. Prvá etapa, bola osídlená Daária. Potom v časoch Veľkej Assy sa presídlili „deti Area“ zo Zeme Aria (Mars). Boli aj presídlenia s Ingardu. Atď. A usídlili sa na rôznych miestach, ale toto všetko je jedna RASA a Rasénia – zem, na ktorej sa usadili. Starších Rodov zhromaždili a vytvorili Veľký Kruh, aby žili spolu a rozvíjali sa.

Лѣто 106798 от Основания Асгарда Ирийского
(от 9 Тайлетъ) Leto 106798 od Založenia Asgarda Irijského (od 9 Taileť) (104778 pnl.)

Podľa staroslovenského jazyka As (Асъ) – to je Boh, stelesnený v človečenskom tele. Naši Predkovia sa nazývali Asami, ich strana (krajina) sa nazývala Asia (Ázia) (o tomto hovorí aj staroškandinávsky epos – „Sága o Inglingoch“). Asgard – znamená „Mesto Bohov“. Irijský – pretože leží na rieke Irij Utišujúci (Ирий Тишайший) (skrátene Irtiš alebo Irtyš). Celkovo bolo Asgardov štyri. Asgard Daárijský, nachádzal sa na severnom póle, zanikol (potopil sa) spolu so zánikom severného kontinentu – Daárie. Neskôr boli postavené Asgard Sagdyjský (oblasť súčasného Ašchabadu) a Asgard Svintodcký (mesto Uppsala, Nórsko). Ruiny Dávneho Asgardu Irijského, zničeného hordami džungarov v roku 1530 nl., objavil kartograf Petra I. Remizov, potom na tomto mieste bola postavená Omská pevnosť (teraz mesto Omsk).

Лѣто 111826 от Великого Переселения из Даарии
Leto 111826 od Veľkého Presídlenia z Daárie (109806 pnl.)

Daária – kontinent na Severnom póle Midgard-Zeme, kde dlhý čas žili naši Predkovia po osídlení Midgard-Zeme. Tento kontinent sa potopil v dôsledku potopy, vytvorenej vodami a úlomkami malej Luny Leli. O tomto tiež hovoria Santie Védy Perúna : „…Títo Kaščeji, vládcovia Sivých, zhynuli spolu s Lunou v poločastí… No zaplatil Midgard za slobodu, Daáriou skrytou Veľkou Potopou… Vody Luny tú potopu spôsobili, na Zem s Nebies oni dúhou padli, lebo Luna rozbila sa na časti, s raťou Svarožičov na Midgard zostúpila…“ Zobrazenie obrysov kontinentu Daária sa zachoval na stene
jednej z pyramíd v Gíze. V roku i595 bola táto mapa zverejnená Rudolfom – synom Gerarda Merkatora. Zánik pevniny a katastrofa boli predpovedané volchvom menom Spas, preto sa SlavianoÁrijské národy presídľovali po hrebeňoch, vytvorených Ripejskými Horami (Ural) do oblasti ostrova Bujan (západosibírska pahorkatina). Po 16 ročnom prechode z Daárie do Rasénie a následne po potope bol založený sviatok PASCHEŤ (ПАСХЕТЬ – аббревиатура букв – Путём Асы Ходяше Этим (skratka bukv – Púťou Asovia Chodiaci Týmto)). Vzniknutá tradícia okrášľovať a biť navzájom vajce o vajce symbolizovali : rozbité vajce – symbol zničenia Luny Leli, a celé vajce – Tarcha (Dažďboha), ktorý zničil Lunu spolu s Kaščejmi na nej, zamýšľajúci zničiť Midgard.

Лѣто 143010 от периода Трех Лун
Leto 143010 od obdobia Troch Lún (140990 pnl.)

Toto je obdobie, keď okolo Midgard-Zeme obiehali tri Luny : Leľa, Fatta a Mesiac. Leľa – malá Luna s periódou obehu 7 dní, Fatta – stredná Luna s periódou obehu 13 dní a Mesiac – veľká Luna s periódou 29,5 dňa. Dve z týchto Lún – Leľa a Mesiac boli pôvodnými Lunami Midgard-Zeme a Fattu presunuli od Dea-Zeme. Potvrdenie o týchto časoch je v mýtoch a legendách rôznych národov.

Лѣто 153386 от Асса Деи
Leto 153386 od Assa Dei (155404 pnl.)

Assa – Bitva Bohov. Údaj uvedený v letopočte nás oddeľuje od vojny, prebiehajúcej vo Svarge a nielen vo Svete Javi, ale aj v mnohorozmerných Svetoch Slavi a Pravi. V tej bitve sa zúčastňovali nielen ľudia, ale aj Legovia, Arlegovia a Bohovia. Vo Svete ľudí proti slavianom a árijcom bojovali šedí (Kaščeji), a spolu s nimi – čiernokoží (ľudia s farbou kože temnoty). Predtým, ako osídlili Midgard-Zem Rody Svätej Rasy najskôr osídlili Zem Svaroga (Dea), potom sa presídlili na Zem Orea (Mars). Všetko vo Svete ide po zodpovedajúcej špirále rozvoja a zvratov. Potomkovia Rodu Nebeského museli po mnoho stoviek tisícročí viesť Veľkú Assu (bitvu) so Silami Sveta Temnoty, ktorí prinášali disharmóniu do života našich praščúrov, ľsťou a krivdou chceli preniknúť na MidgardZem, ako pred týmto prenikli na Lunu Ljutíciu Zeme Svaroga (Dea) a odtiaľto útočili na Deu. Ale žrecom pomocou sily krištáľov sa podarilo presunúť Deu do inosvetia. Počas vytvárania kolapsu dočasných štruktúr úder, letiaci k Dei, odrazil sa a roztrhol Lunu Ljutíciu. Na tomto mieste je teraz
pás asteroidov, obiehajúcich na 5 orbite za Zemou Orea (Marsom). Druhá Luna Dei – Fatta (Faeton) prežila. V dôsledku silného výbuchu bola časť atmosféry z vtedy obývanej Zeme Orea odviata, po čom ju slaviano-árijské rody opustili, časť z nich sa presídlilo na Midgard (takzvané Deti Orea). Po ukončení Assa Dei mnohí ľudia s kožou farby temnoty, zostajúci bez svojej Zeme, poprosili o milosrdenstvo a povolenie prizemniť sa na Midgarde. Naši Predkovia im dovolili a dali im zeme, podľa klímy podobnej ich rodnej a aby sa prispôsobili žiareniu Midgard-Zemi, premiestnili Lunu Fattu
s 5-tej orbity a upevnili ju na orbite okolo Midgardu s periódou obehu 13 dní.

Лѣто 165050 от Времени Тары
Leto 165050 od Čias Tary (163030 pnl.)

Pochádza z počiatku čias, kedy Midgard-Zem navštívila Bohyňa Tara. Priviezla zo sebou semená Posvätných Stromov a okrem toho, povedzme: flóry, ktorá bola, taktiež ešte vysadila lesy. Preto je Tara do teraz považovaná za ochrankyňu stromov, ktoré dávajú silu. Polárna Hviezda SlavianoÁrijcov sa do týchto čias nazýva Tara, na počesť prekrásnej Bohyne Tary. Na Midgard-Zem taktiež prišiel Dažďboh – Boh Tarch Perunovič, syn Boha Perúna. Boh strážca Veľkej Múdrosti, ktorý dal potomkom Roda Nebeského deväť Santií (Posvätných kníh). Tieto Santie boli zapísané dávnymi Runami a obsahovali Posvätné Dávne Vedy, Zápovede Tarcha Perunoviča a jeho učenie. Santie – sú dosky so vzácnych zriedkavých kovov, na ktorých sú načrtané Dávne ch’Árijské runy. Dosky sú zviazané tromi kruhmi, ktoré symbolizujú tri Svety : Jav (Svet Ľudí), Nav (Svet Duchov a Duší Predkov), Prav (Svetlý Svet Slaviano-Árijských Bohov, ktorý Slaviano-Árijci pravslávia, preto podstata Pravoslávenie). Všetci obyvatelia v rôznych Svetoch (v Galaxiách, Hviezdnych Systémoch) a na Zemiach, kde žijú predstavitelia našich Dávnych Rodov, žijú podľa Dávnej Múdrosti, Rodovými Ustojmi a Pravidlami, ktorých sa pridržiavajú Roda. Tara je mladšia sestrička Tarcha. TARCHTARIA (Tartaria, Tataria) – teritórium od Uralu po Tichý oceán a od Studeného Oceánu po Strednú Indiu, ktoré ochraňujú Bohovia Tarch a Tara, deti Boha Peruna. Naši Predkovia hovorievali cudzincom : „…sme deti Tarcha a Tary“. Neskôr sa Tarchtaria stala Tartariou a biblický národ s ťažkosťou dokázal vyslovovať písmeno „r“ a nazýval ju Tatariou.

Лѣто 185786 от Времени Туле
Leto 185786 od Čias Tule (183766 pnl.)

Príchod Rasénov a osídlenie provincie Tule (Tul – oheň) v Daárii. Daária bola rozdelená štyrmi riekami, a boli tam 4 provincie : Svaga, Charra, Rae (?) a Tule, kde bolo aj mesto Tule, mesto majstrov, poskytujúcich všetkým všetky potrebné nástroje, mechanizmy ai.. Tj. tam, ako ústne podania hovoria, vyrábali sa nástroje schopné neškodiť okolitej prírode meniac svet, také ako magické kryštály ai.. Preto sa v Germánii mystický poriadok nazýval – Tule, tj. akoby podoba tej veľkoleposti, prosperity, ktorá bola v Severnej Daárii. Tento slavianský Rod Tule pochádza zo Systému Slnka Dažďboha (Zlaté) zo Zeme Ingard, ročná perióda jeho obehu je 576 dní a nazývali sa vnukmi Dažďbožími. Toto Slnko sa nachádza v Čertogu Rasa – Bieleho Leoparda alebo Pardusa. Ich vzrast bol od 175 do 285 cm. Oči farby kari (ohnivé,
odtiaľto aj Tul – oheň) a farby svetlej kari (žlté). Vlasy – tmavé blond. Rasénov tiež volajú Rosy. K nim patria národy :
Západní Rosy, Rysiči (oči ako má Rys), Taliani, Etruskovia (etnos ruský), Daciáni (Dákovia alebo Moldavci), Samárijci, Polezgi, Sýrčania, Trákovia, Frankovia, Gotti, Albánci, Avarci atď..

Лѣто 211706 от Времени Свага
Leto 211706 od Čias Svaga (209686 pnl.)

Príchod Svätorusov s Čertogu Labute (Veľkej Medvedice (Ursa Major)) a osídlenie provincie Svaga v Daárii. Nazývali sami seba Sva-Ga (Sva – žiarenie, Ga – pohyb, pokrok) – toto boli modrookí Slaviani. Výška 275 cm až 300 cm (v porovnaní s árijskými Rodmi nevysokí). Krvná skupina 1 a 2. Vlasy od bielej po svetlý blond. Farba očí od nebeskej po modrú. K tomuto Rodu patria národy :
Severný Rusi, Bielorusi, Borusi (Božskí Rusi so Zeme Borusia z NSR), Červený-Rusi (v Poľsku), Poliani, Východní Prusi, Strieborní Rusi (Srbi), Chorváti, Íri, Škóti, Asýrčania (Assy z Iria), Macedónci, atď.. Ich pravlasťou je Zem-Ruta v Čertogu Labute systému Slnka-Arkolny.

Лѣто 273914 от Времени х’Арра
Leto 273914 od Čias ch’Arra (271894 pnl.)

Príchod ch’Árijcov z Čertogu Finista Jasného Sokola (Rároha) alebo podľa súčasného – súhvezdie Orion. Tento árijský rod Svätej Rasy vyzeral takto : dúhovka očí má zelenú farbu podľa Slnka-Rady, krv 1. skupiny, zriedka 2. skupiny. Vzrast od 180 do 360 cm. Vlasy blond alebo svetlé blond. K nim patria :
Východní Rusi, Severovýchodní Rusi (Pomorskí Rusi), Škandinávci (Suomi, Svei, Rodei), Anglosasi, Normáni (Murmáni), Galovia, Islanďania (Belovodskí Rusiči), Národ Svätí Rasiči.

Лѣто 460537 от Времени Дары
Leto 460537 od Čias Dary (458517 pnl.)

Príchod Da’Árijcov na Vaitmanách (Nebeských Kolesniciach) na Midgard z Hviezdneho systému Zimun – Nebeskej Kravy (Malá Medvedica), ich Slnko je Tara (Polárna Hviezda) – farba dúhovky očí strieborná, farba vlasov je svetlá blond až takmer belavá, 1 krvná skupina, vzrast od 175 cm do 390 cm. K nim patria : Sibírski Rusiči (tabolskí tatári), Severozápadní Germánci, Rasiči (Ugorskí a Lukomorskí), Latčania, Holanďania, Flámovia, Lačalci, Lotyši (Laty), Rivi (Litovci a Litovania), Esti, atď.

Dva árijské rody (Da’Árijci a ch’Árijci) sa dávnejšie stretli s predstaviteľmi Pekelného Sveta a mali na genetickej úrovni o nich určité predstavy, ako aj praktické skúsenosti s vedením vojny proti nim (bola informačno-genetická vakcína proti zlu). Slavianské rody (Svätorusi a Raséni) do pristátia na Midgarde nemali so Silami Pekla žiadne skúsenosti a prislúchajúce praktické skúsenosti v boji s nedokonalosťou, preto nemali adekvátnu predstavu o zle. A do súčasnosti sa mnohí z nášho národa nachádzajú v galaktickom spánku, dúfajúc a hlúpo veriac v „naše“ vedenie, ktoré v podstate pozostáva zo Síl Pekla. „Ochraňujte Rody Rasénov a Svätorusov od Cudzozemských nepriateľov, ktorí idú do zemí vašich so zlým úmyslom a so zbraňou“ – Boh Perun.

Лѣто 604394 от Времени Трех Солнц
Leto 604394 od Čias Troch Sĺnk (602374 pnl.)

Toto je jeden z Najstarších Slaviano-Árijských Kalendárov Midgard-Zeme. Spomína o udalostiach s pred viac ako 600.000 ročnej minulosti, kedy v dôsledku rotácie okolo centra našej Galaxie sa stalo, že naša slnečná sústava sa zblížila k ďalším dvom slnečným systémom. V dôsledku zblíženia sa na nebesiach bolo možné pozorovať ešte dve Slnká-Gigantov striebornej a zelenej farby, vzhľadom na ktoré z Midgard-Zeme mali rovnakú veľkosť, ako viditeľný disk nášho Jarilo-Slnka.

Лѣто 957527 от Времени появления Богов
Leto 957527 od Času zjavenia Bohov (955507 pnl.)

Лѣто ~1,5 миллиардное от прибытия на Мидгард первой вайтмары Великой Расы Рода небесного
Leto ~1,5 miliardy od pristátia na Midgard prvej vajtmary Veľkej Rasy Roda nebeského.

Približne pred 1,5 miliardami liet bolo na Midgarde uskutočnené núdzové pristátie posádky v dôsledku poruchy „nebeskej kolesnice“. Potom naši Predkovia osídlili Daáriu (dar Árijcom – Bohmi) prichádzajúc zo Zemí nachádzajúcich sa v súhvezdiach Malej a Veľkej Medvedice (Ursa Minor a Ursa Major), Leva, Labute a Kassiopei. Líšia sa navzájom farbou dúhovky očí, ktorá závisí od farby svetelného spektra ich rodných sĺnk : striebornookí (sivookí) – Da’Árijci, zelenookí – Ch’Árijci, modrookí – Svätorusi, ohnivookí (K’Ariokí) – Raséni. Da’Árijci majú schopnosti vodcov-bojovníkov.
Ch’Árijci majú schopnosti vedúnov-svätoslužobníkov. Svätorusi majú schopnosti remeselníkov a vynálezcov. Raséni sú veľmi spoločenskí a kontaktní.
Naši Predkovia sa prizemnili o 18:00 (19:00) hodín súčasného času alebo 15:144.1024 podľa nášho starého času na Midgard-Zem na kontinente Daária, nachádzajúcom sa na Ruskom Severe (Se Vera) (Ruský Sever – Severný Pól). Takže preto sme si vybrali tento čas na odpočet, najmä preto, lebo vtedy vždy existoval deň a nenastávala noc, pretože na Severnom Póle Jarilo-Slnko svietilo neustále, bol večný deň, o čom sa hovorí v Skazoch (pozn. Odkazoch, Príbehoch, Rozprávkach) (zväzok 4 Slaviano-Árijských Ved) o tom, že Jarilo-Slnko nechcelo ísť odpočívať, aby neustále sledovalo blahé diela Rasičov. Naši Predkovia prenášali Tradíciu cez Kruhy Časov v pôvodnom znení.

O tom, že sme „mimozemšťania“ hovorí aj hustota našich kostí, ktorá je rovná 0,8, zatiaľ čo takmer všetky zvieratá majú od 1,0 do 1,2, okrem tých, ktoré boli na Midgard privezené, napríklad mačky. Novorodenec kričí pri narodení, pretože je tlak vyšší ako v galaktickej pravlasti, kvôli čomu dieťa potrebuje viac času, aby sa prispôsobilo k takémuto tlaku a naučilo sa držať hlavu, liezť, chodiť. Aj keď miestny obyvatelia v priebehu prvých hodín, tj. takmer okamžite začínajú vstávať a pohybovať sa na svojich končatinách. Preto predkovia vždy rodili vo vode, aby sa novorodenec lepšie prispôsobil novému svetu.

Ak človeka uzavrú do temného priestoru, tak sa prepne na 36 alebo 48 hodinový režim namiesto 24 hodinového, ale miestne zvieratá nemenia svoj obvyklý 24 hodinový režim.

zdroj: žijeme vedome?

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected]

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

Odber newsletter. Každý večer súhrn najdôležitejších správ dňa do mailu.