Slovanské Noviny

1. apríla 2023

K porozumeniu Čelovekom

Neuvěřitelná shoda poměrů volebních výsledků prezidentských voleb ve Francii, na Slovensku a teď i v Česku naznačuje děsivé spiknutí, anebo důsledek genetiky?

Západní společnost se transformuje u voleb podle diamantového řezu a poměr mezi neoliberály a konzervativci se prodlužuje stejně jako řezy diamantů! Co s tím má společného Lazare Kaplan jako obchodník s brilianty?

Přestože prezidentské volby v ČR skončily a jejich výsledek potvrdil proces neoliberalizace a s ní spojené fašizace české společnosti, rozbouřená diskuse o volbách neutichá, a to především proto, že se začínají množit spekulace o podivnostech během voleb, kdy mnoho čtenářů nám do redakce shodně hlásí, že v jejich volebních okrscích, kde zasedali ve volebních místnostech během 2. kola prezidentské volby, byla atmosféra extrémně vypjatá a doslova nepřátelská vůči komukoliv, kdo by jenom náznakem vyjádřil podporu Babišovi. U voleb se prokázalo, nakolik je česká společnost rozštěpená, přičemž fašizace neoliberálních voličů překračuje už míru únosnosti.

Zuzana Čaputová přivezla do Prahy do volebního štábu Petra Pavla neoliberální zdravici

Voliči Andreje Babiše nás informovali o zážitcích z volebních místností, kde se vyhrožovalo voličům Babiše, v místnostech se vykřikovala protibabišovská hesla a lidé měli doslova až strach. Pravdou ale je, že český elektorát se za 5 let neoliberalizoval, přesně podle očekávání a zatímco v roce 2018 ještě těsně zvítězil Miloš Zeman jako kandidát konzervativního elektorátu, v roce 2023 již ale zvítězili neoliberálové, protože za 5 let od posledních voleb a hlavně po 2 letech covidového “začišťování” starší populace došlo k vymření podstatné části voličů Miloše Zemana. Naopak k volbám přišla brigáda liberálních prvovoličů a výsledkem je překlopení volebního elektorátu v ČR z konzervativní polohy do neoliberalismu. Jenže, jak se ukazuje, tento proces transformace probíhá stejně i v dalších zemích, a to podle neuvěřitelného matematického vztahu.

Volby prezidentů ve 3 zemích EU skončily diamantovými řezy

Jak si totiž záhy po volbách všimlo mnoho lidí, výsledný poměr mezi Petrem Pavlem a Andrejem Babišem skončil poměrem 58% pro vítěze a 42% pro poraženého, drobné desetiny zde pro tento vztah zanedbáváme, protože nehrají roli. Jenže, úplně stejným poměrem skončily prezidentské volby i ve Francii v roce 2022 mezi vítězným Emmanuelem Macronem a poraženou Marine Le Pen.

A úplně stejným poměrem skončily prezidentské volby v roce 2019 i na Slovensku, kde stejným poměrem zvítězila Zuzana Čaputová nad Marošem Šefčovičem. Ve všech 3 případech získali vítězové shodně prakticky stejná procenta voličů, tedy vítěz okolo 58% a poražený okolo 42% hlasů voličů. Kdyby taková shoda proběhla ve dvou zemích, mohli bychom mluvit o náhodě, ale takováto shoda ve 3 zemích ukazuje na vzorec a nikoliv náhodu.

Diamantový řez v prezidentských volbách ve 3 zemích EU

Když nám lidé poslali do redakce tuto informaci, všiml jsem si jedné podivné souvislosti. Poměr mezi čísly 58 a 42 tvoří totiž tzv. Diamantový řez [1]. Přesněji řečeno, jedná se o jednu z tzv. Kaplanových konstant ve světě globalistů, kteří obchodují na burze v Antverpách s diamanty.Vztah mezi čísly 58 a 42 tvoří poměr 1,38 a toto je jedna z Kaplanových konstant oválnosti diamantů. Každý diamant oválného tvaru se řídi jednou z konstant tzv. oválnosti, což je desetinné číslo určující poměr delšího a kratšího průměru oválného diamantu.

Diamanty mohou mít poměry oválnosti od 1,3 až do 1,7 a mohou mít odchylky podle volby zákazníka. Lazare Kaplan stanovil, že oválný diamant má estetiku pouze v limitě od 1,3 do 1,7 a o estetice oválu existují nepřeberné počty diskusí klenotníků. Toto pravidlo se vztahuje pouze na oválné tvary diamantů. Pro kulaté diamanty, hranaté, trojúhelníkové a další platí jiní pravidla. A právě ve 3 zemích v poslední době proběhnou prezidentské volby s výsledky přesně podle Diamantového řezu.

Fenomén poprvé popsal německý filosof Hegel a Diamantový řez je jeho matematickým zpodobněním

Z hlediska matematiky jde o děsivý fenomén, protože populace západní civilizace se u voleb prezidentů štěpí na dvé skupiny antagonistů, mezi kterými osciluje poměr Diamantového řezu stanoveného židovským obchodníkem s diamanty z New Yorku Lazarem Kaplanem. Lazare Kaplan International je tradiční židovská firma z USA, jedna z vůbec nejstarších, která se zabývá výrobou, zpracováním a obchodem s diamanty.

Právě ona stanovila na trhu standard oválnosti, a proto poměry délka a šířky o poměru 1,3 až 1,7 se nazývají jako Diamantový řez, někdy rovněž jako Kaplanův řez nebo Kaplanův poměr. Nejoblíbenějším tvarem oválu jsou právě tvary okolo 1,38 až 1,50 označované jako přirozené ovály [2][3]. Proč se společnosti na Západě štěpí podle Diamantového řezu? Protože je to zakódováno v genomu populace! Je to přirozený, i když stále pro pochopení člověka děsivý fenomén, který je potřeba si vysvětlit.

Kaplanovy referenční poměry Diamantových řezů

Společnost podle německého filosofa Georga Hegela má dualistický charakter a je založena na antagonismu vlády a odporu, resp. hlavního proudu a protiproudu. Vztah mezi oběma silami je obvykle nevyrovnaný, jedna ze stran vždy převažuje, ale ne natolik, aby síly se vychýlily z určitého poměru. Proti větší síle působí síla menšiny, která větší síle brání získat větší sílu. Vývoj společnosti tak kopíruje geometricky ve 2D zobrazení model oválu. Šířka na ose X představuje silnější většinu, výška na ose Y zastupuje menšinu. Osa X definuje liberály, osa Y konzervativce. Pokud jsou obě síly stejně silné, tvoří na grafu kruh. Pokud nejsou stejně silné, tvoří ovál. A tento ovál zachovává určitý poměr.

Zfalšování voleb v USA nemá s neoliberalizací přirozených výsledků voleb v Evropě nic společného

Naprosto totožné výsledky poměrů prezidentských voleb z Francie, Slovenska a České republiky ukazují na Diamantový řez poměru 1,38 v současné chvíli v Západní populaci. Antagonistický vztah mezi dvěma duálními principy v rozštěpené společnosti se tak řídí Kaplanovým poměrem z hlediska indukovaného procesu transformace západní společnosti. Hodně lidí si myslí, že jde o spiknutí a domluvené falšování voleb podle stejného děsivého poměru, ale to tak bohužel není.

Říkám “bohužel” proto, že kdyby se ty volby falšovaly, byla by to ještě dobrá zpráva, protože by to znamenalo, že společnost je ještě zdravá a elity musí výsledky falšovat, aby dosáhly svého. Jenže společnost už dávno zdravá není. Minimálně ne ta, která chodí k volbám. Falšování voleb probíhalo pouze u voleb prezidenta USA v listopadu 2020. Tam totiž prokazatelně vyhrál volby Donald Trump, ale vítězství mu bylo ukradeno, a to tak, aby těsně vyhrál Joe Biden v klíčových státech. Podle hlasů voličů v USA (popular votes) vyhrál Biden nad Trumpem poměrem 1,09 [4], ale na hlasy volitelů zvítězil Biden už Diamantovým řezem v poměru 1,32 zaokrouhleně. Vidíte? Globalisté i v případě zfalšování voleb důsledně dbají na to, aby byl zachován Kaplanův poměr.

Takto se falšovalo pomocí poštovních hlasů v klíčových státech v USA, aby nevyhrál Donald Trump

V Americe jsme neviděli přirozený Diamantový řez popular votes napříč společností, a to hlavně díky tomu, že v USA procesu neoliberalizace brání 1. a 2. dodatek americké Ústavy. Ten první dává Američanům na svoji obranu do ruky svobodné slova, a ten druhý jim dává do ruky zbraň, kdyby to slovo nemělo účinek. Právě proto museli globalisté volby prezidenta v roce 2020 v USA cinknout všemi možnými technickými i netechnickými způsoby. Jenže tohle neplatí o Evropě, dámy a pánové. V Evropě neexistuje už dávno ani svoboda slova, a o tom právu na svobodné nošení zbraní není potřeba diskutovat. Neoliberální transformaci Evropy a přeprogramování a převýchově populace tak nic nebrání.

Kdo byl u voleb, tak viděl a slyšel tu fašizaci mezi lidmi na vlastní oči a uši. Po 34 letech je společnosti neoliberalizována, tedy minimálně ta, která rozhoduje volby

Na malých obcích jsou lidé ještě relativně normální, i když liberalizace doléhá i tam, ovšem města jsou tvrdě liberalizována a ukazuje se, že poměr mezi konzervativci a neoliberály se zvětšuje na bázi poměru Diamantového řezu. Je to přirozený vývoj v populaci vycházející z genetiky a z procesů konceptuálního řízení na 1. prioritě.

Jestliže globalisté působí na školství indoktrinací po dobu více jak 30 let v celé Evropě s cílem neoliberalizace, potom v jednotlivých zemích budou po čase podobné výsledky neoliberální transformace, které se budou podobat. A to velice přesně. A protože v evropských zemích je podobná porodnost, po uplynutí 30 let dojde k děsivému fenoménu podobných výsledků voleb, protože populace v zemích EU, která prošla za 30 let školstvím, byla indoktrinována stejně, což vede k podobnému přepisu do výsledků voleb. A tato populace si zvolila tohle.

A protože proces probíhá na 1. prioritě růstu nové generace a na bázi vymírání populace, začne v celé Evropě postupně docházet k transformacím podle Diamantového řezu, protože je to fenomén hegelovského dualismu založeného na principu proudu a protiproudu. Bylo by skvělé spoléhat se na to, že ty výsledky voleb byly zfalšovány, ale obávám se, že každý, kdo byl u voleb a viděl tu fašizaci voličů ve volebních místnostech na vlastní oči, muselo mu to ty oči otevřít. Lidská populace se řídí podobnými principy jako přírodní zákony, vyvíjí se podle určitého vzorce a neoliberalizace roste v populaci na základě Kaplanova poměru diamantového řezu a působení globalčiků na 1. prioritě na školství v celé EU. A ten poměr se bude postupně a lehce zvyšovat v následujících letech. Taková je realita.

-VK-

Šéfredaktor AE News

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

 • My všetci sme jeden celok.

  My všetci sme jeden celok.

  Všetci vieme, že existujú hodnoty materiálne a hodnoty nebeské. Nebeské hodnoty sa nedajú kúpiť. To je nemožné. Ale paraziti vymysleli ako ich predať. Ako predať Svedomie, ako...
 • Vnútro Človeka

  Vnútro Človeka

  Každý človek sa niekedy nachádza pod ťarchou krivdy. Krivda na krivde preložená krivdou. Proste taká fáza života sa spustila z nejakého dôvodu v živote človeka. A človek...
 • Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Ako tajomne znie tento Hostinského text: Slovo úprimnô znie i k tebe, ľudu slovenský! Svet ťa haní, že v baniach kopeš, na poli mozolíš, na dvore dobytok...
 • Vytratenie a návrat Starej Vieronauky Slovenskej

  Vytratenie a návrat Starej Vieronauky Slovenskej

  STARÁ VIERONAUKA SLOVENSKÁ sa dočasne úplne vytratila z nášho duchovného a kultúrneho dedičstva. Nezanikla. Len sa vytratila. Nebolo totiž možné začať ju pokrytecky svojvoľne interpretovať, úmyselne a...
 • Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Starú vieronauku Slovenskú tvoria tri pranázory Slovenov:1. Pranázor na SVET2. Pranázor na BOŽSTVO3. Pranázor na ČLOVEKA Štruktúra náuky odzrkadľuje realitu bytia z pohľadu Človeka.1. Pranázor na svet...
 • Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Tri kľúče otvárajú nám svätyňu vieronauky starobylých Slovenov. Prvým kľúčom vstupujeme do chrámu, kde na sklepení, na stĺpoch, oblokoch, po stenách a dverách zobrazenú vidíš celú oblohu nebeskú...
 • ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  Aby sme pochopili koncepciu jednotného riadenia sveta, na základe existujúcich pravidiel (tovarovo – peňažných a tovarovo – ekonomických vzťahov medzi subjektami a územiami), je potrebné poznamenať, že...
 • Globalisti a My – Človekovia

  Globalisti a My – Človekovia

  Človekom je možné manipulovať pomocou klamstva. To je známy fakt. Známy je hlavne tým, ktorí vytvorili tento inštrument manipulácie. Na tom je postavený celý systém. Tento systém...
 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa tu...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty.  To, že sa...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek. Keby človek vedel, kto je, žil by svoj život úplne inak. No nevie. Žije v nevedomosti, bez vedomia toho, kto je. Žije sám za seba, bohužiaľ...
 • Vedomie. 

  Vedomie. 

  Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva…  a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a dobrovoľne. Veľa ľudí už o tom...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: