Slovanské Noviny

8. februára 2023

K porozumeniu Čelovekom

Pre všetkých ľudí šikanovaných opatreniami tejto vlády!

Pre 800 tis. Slovákov s prekonaným ochorením COVID-19!

TASR: Slovákov, ktorí odmietajú MRNA vakcínu (Stať sa zombíkom, zomrieť alebo byť invalidný), výrazne pribudlo! Ľudia sa informujú a prebúdzajú!

Pre Slovákov žijúcich v pohraničí!

Pre združenia pomáhajúce ľuďom proti šikane zo strany štátu!

Pre média na strane ľudí!

Pre právnikov!

„Nedávne dôkazy naznačujú, že prirodzená infekcia vírusom SARS-CoV-2 môže poskytnúť podobnú ochranu pred ochorením COVID-19 ako očkovanie“(WHO/LANCET, 10.5.2021)

Dňa 10.5.2021 WHO zverejnila na svoje stránke tzv. Scientific brief ohľadom COVID-19 a prirodzenej imunity. Aktualizovaný dokument sa zameriava na to, čo je v súčasnosti známe o imunite po infikovaní sa SARS-CoV-2. K tvorbe tohoto dokumentu bola zrealizovaná analýza dostupných štúdií z tejto problematiky. Dokumenty sú dostupné TU a TUa my len stručne uvádzame najdôležitejšie zistenia. Pre tých, ktorí nerozumejú anglickým textom, zvládne to celkom obstojne preložiť aj Google prekladač.

Kľúčové informácie

 • Do 4 týždňov po infekcii sa u 90-99% osôb infikovaných vírusom SARS-CoV-2 vytvoria detekovateľné neutralizačné protilátky.
 • Dostupné vedecké údaje naznačujú, že u väčšiny ľudí je imunitná odpoveď dostatočná a chráni pred opakovanou infekciou najmenej 6 – 8 mesiacov po infikovaní sa (najdlhšie sledovanie so silnými vedeckými dôkazmi je v súčasnosti približne 8 mesiacov).
 • Štyri veľké štúdie zo Spojeného kráľovstva, USA a Dánska zistili, že infekcia SARS CoV-2 poskytla 80-90%-nú ochranu pred opakovanou infekciou až po dobu 7 mesiacov a až 94%-nú ochranu pred symptomatickým ochorením. Úroveň ochrany pred opätovnou infekciou, ktorá sa hodnotila pomocou pozitivity PCR, sa odhadovala na 50% u ľudí starších ako 65 rokov.
 • Súčasné dôkazy poukazujú na to, že u väčšiny jedincov sa vyvinula silná ochranná imunitná reakcia po prirodzenej infekcii SARS-CoV-2.
 • Výskyt nových variantov vyvolávajúcich obavy predstavuje výzvy, ktoré je potrebné dôsledne sledovať, predovšetkým potenciál týchto variantov vo vzťahu k imunite vyvolanej buď prirodzenou infekciou, alebo očkovaním.

„Prvá analýza štúdie SIREN ukázala, že 83% ľudí infikovaných COVID-19 malo ochranu pred opakovanou infekciou najmenej 9 mesiacov“ (Dr. Susan Hopkins – Úrad verejného zdravotníctva Spojeného kráľovstva, 18.6.2021)

Rozhovor je dostupný TU. Nižšie uvádzame len najdôležitejšie informácie z rozhovoru.

 • Štúdia SIREN je najväčšia svetová štúdia protilátok COVID-19 uskutočnená v reálnom svete.
 • Za posledný rok bolo v rámci štúdie vykonaných 519 465 testov PCR, 249 402 krvných testov na 44 549 účastníkoch. Účastníci boli testovaní každé 2 až 4 týždne pomocou PCR aj protilátkových testov.
 • Výsledky štúdie ukázali, že opakovaná infekcia SARS-CoV-2 je možná a môže sa vyskytnúť, hoci bola primerane zriedkavá.
 • Dôkazy zo štúdie SIREN naznačujú, že protilátky poskytnú určitý stupeň ochrany niekoľko mesiacov po infekcii. V rámci prvej analýzy, štúdia ukázala, že 83% ľudí infikovaných COVID-19 malo ochranu pred opakovanou infekciou po dobu najmenej 9 mesiacov.

Štúdia je dostupná TU.

Aby sme predišli znevažovaniu odbornosti vedcov zo strany vakcinačných fanatikov, vedecký profil Prof. Susan Hopkins uvádzame nižšie.

„Podstatná imunitná pamäť je generovaná po prekonaní COVID-19. Približne 95% pacientov si zachovalo imunitnú pamäť ~ 6 mesiacov po infekcii SARS-CoV-2“ (Dan et al., SCIENCE, 5.2.2021)

 • Celá štúdia je dostupná TU.
 • Podľa Prof. Shana Crottyho, PhD z imunologického ústavu La Jolla v Kalifornii, ktorý štúdiu viedol, jeho tím zmeral všetky štyri zložky imunitnej pamäte u takmer 200 ľudí, ktorí prekonali COVID-19. Vedci zistili, že tieto štyri faktory pretrvávajú najmenej 8 mesiacov po infikovaní vírusomTo zistenie je dôležité, pretože to ukazuje, že telo si môže „pamätať“ SARS-CoV-2. Ak sa znova stretne s vírusom, pamäťové B bunky sa môžu rýchlo zmobilizovať a vytvoriť protilátky, ktoré mu umožnia bojovať. Tí, ktorí sa zotavili z COVID-19, môžu mať imunitu mesiace alebo možno dokonca roky. 

Vedecký profil Prof. Shana Crottyho, PhD uvádzame nižšie.

Majú sa očkovať ľudia, ktorí prekonali COVID-19? Ako dlho trvá ochrana po očkovaní? Znižuje sa očkovaním prenos vírusu z jednej osoby na druhú?

AKTUÁLNE INFORMÁCIE od EMA a výrobcov vakcín…

Pfizer-BioNTech – vakcína Comirnaty (posledná aktualizácia protokolu 3.6.2021)
 • Môžu sa očkovacou látkou Comirnaty očkovať osoby, ktoré už prekonali COVID-19?

V prípade 545 osôb, ktoré už prekonali COVID-19 a potom boli v klinickom skúšaní zaočkované očkovacou látkou Comirnaty, sa neprejavili žiadne ďalšie vedľajšie účinky. Na vyvodenie záveru o účinnosti očkovacej látky Comirnaty v prípade ľudí, ktorí už prekonali COVID19, nebol k dispozícii dostatok údajov zo skúšania.

 • Ako dlho trvá ochrana vytvorená očkovacou látkou Comirnaty? 

V súčasnosti nie je známe, ako dlho trvá ochrana po očkovaní očkovacou látkou Comirnaty. Osoby zaočkované v rámci klinického skúšania sa budú ďalej sledovať počas 2 rokov, aby sa získalo viac údajov o trvaní ochrany.

 • Môže sa očkovacou látkou Comirnaty znížiť prenos vírusu z jednej osoby na druhú? 

Vplyv očkovania očkovacou látkou Comirnaty na šírenie vírusu SARS-CoV-2 v komunite zatiaľ nie je známy.Tiež nie je zatiaľ známe, do akej miery môžu zaočkované osoby naďalej prenášať a šíriť vírus

https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/comirnaty-epar-medicine-overview_sk.pdf

Moderna – Spikevax (posledná aktualizácia protokolu 30.7.2021)
 • Môžu sa očkovacou látkou Spikevax očkovať osoby, ktoré už prekonali COVID-19? 

V prípade 343 osôb, ktoré už prekonali COVID-19 a potom boli v klinickom skúšaní zaočkované očkovacou látkou Spikevax, sa neprejavili žiadne ďalšie vedľajšie účinky. Na vyvodenie záveru o účinnosti očkovacej látky Spikevax v prípade ľudí, ktorí už prekonali COVID-19, nebol k dispozícii dostatok údajov zo skúšania.

 • Môže sa očkovacou látkou Spikevax znížiť prenos vírusu z jednej osoby na druhú?

Vplyv očkovania očkovacou látkou Spikevax na šírenie vírusu SARS-CoV-2 v komunite zatiaľ nie je známy. Tiež nie je zatiaľ známe, do akej miery môžu zaočkované osoby naďalej prenášať a šíriť vírus.

 • Ako dlho trvá ochrana vytvorená očkovacou látkou Spikevax? 

V súčasnosti nie je známe, ako dlho trvá ochrana po očkovaní očkovacou látkou Spikevax. Osoby zaočkované v rámci klinických skúšaní sa budú ďalej sledovať počas dvoch rokov, aby sa získalo viac údajov o trvaní ochrany.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-medicine-overview_sk.pdf

AstraZeneca – Vaxzevria (posledná aktualizácia protokolu 6.7.2021)
 • Môžu sa očkovacou látkou Vaxzevria očkovať osoby, ktoré už prekonali COVID-19? 

V prípade 345 osôb, ktoré už prekonali COVID-19 a potom boli v klinickom skúšaní zaočkované očkovacou látkou Vaxzevria, sa neprejavili žiadne ďalšie vedľajšie účinky. Na vyvodenie záveru o miere účinnosti očkovacej látky Vaxzevria v prípade osôb, ktoré už prekonali COVID-19, nebol zo skúšaní k dispozícii dostatok údajov. 

 • Môže sa očkovacou látkou Vaxzevria znížiť prenos vírusu z jednej osoby na druhú?

Vplyv očkovania očkovacou látkou Vaxzevria na šírenie vírusu SARS-CoV-2 v komunite zatiaľ nie je známy. Nie je zatiaľ známe ani to, do akej miery môžu zaočkované osoby naďalej prenášať a šíriť vírus.

 • Ako dlho trvá ochrana vytvorená očkovacou látkou Vaxzevria?

V súčasnosti nie je známe, ako dlho trvá ochrana po očkovaní očkovacou látkou Vaxzevria. Osoby zaočkované v rámci klinických skúšaní sa budú ďalej sledovať počas jedného roku, aby sa získalo viac údajov o trvaní ochrany.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-medicine-overview_sk.pdf

Janssen (posledná aktualizácia protokolu 22.7.2021)
 • Môžu sa očkovacou látkou COVID-19 Vaccine Janssen očkovať osoby, ktoré už prekonali COVID-19? 

U 2 151 osôb, ktoré už prekonali ochorenie COVID-19 a ktoré boli potom v klinickom skúšaní zaočkované očkovacou látkou COVID-19 Vaccine Janssen, sa neprejavili žiadne ďalšie vedľajšie účinky. Na vyvodenie záveru o miere účinnosti očkovacej látky COVID-19 Vaccine Janssen u osôb, ktoré už prekonali COVID-19, nebol zo skúšaní k dispozícii dostatok údajov.

 • Môže sa očkovacou látkou COVID-19 Vaccine Janssen znížiť prenos vírusu z jednej osoby na druhú?

Účinok očkovania očkovacou látkou COVID-19 Vaccine Janssen na šírenie vírusu SARS-CoV-2 v komunite zatiaľ nie je známy. Tiež nie je zatiaľ známe, do akej miery môžu zaočkované osoby naďalej prenášať a šíriť vírus.

 • Ako dlho trvá ochrana vytvorená očkovacou látkou COVID-19 Vaccine Janssen?

Ochrana očkovacou látkou COVID-19 Vaccine Janssen sa začína asi 14 dní po očkovaní, v súčasnosti však nie je známe, ako dlho ochrana trvá. Osoby zaočkované v rámci klinických skúšaní sa budú ďalej sledovať počas dvoch rokov, aby sa získalo viac údajov o trvaní ochrany.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/covid-19-vaccine-janssen-epar-medicine-overview_sk.pdf

Všetky tieto informácie boli (a sú) verejne dostupné v čase prijímania opatrení vedúcich k diskriminácií ľudí bez očkovania, vrátane tých, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali. WHO ako najvyššia autorita v oblasti verejného zdravia, oficiálne dokumenty k jednotlivým vakcínam na stránke EMA a publikácie v časopisoch LANCET a SCIENCE hovoria jasnou rečou! Minister zdravotníctva spolu s hlavným hygienikom a poradným tímom odborníkov prijímajú rozhodnutia v rozpore so súčasným vedeckým poznaním!

Denne nám dokazujú, že tu vôbec nejde o ochranu zdravia:

Zámerom opatrení z vyhlášky bolo podľa šéfa rezortu zdravotníctva to, aby sa ľudia začali očkovať a aby mali po vycestovaní aspoň jednu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

Lengvarský: Opatrenia na hraniciach sa nemenia, nová vyhláška bude prísnejšia. 

(Nie len) 800 tis. Slovákov čo ste prekonali COVID-19, máte právo na vysvetlenie. Žiadajte od MZ SR a ÚVZ SR vysvetlenie, z akých dokumentov/vedeckých poznatkov vychádzali pri tvorbe opatrení. Na základe čoho Vás nútia očkovať sa, aj keď ste prekonali COVID-19. Prečo sú neočkovaní ľudia a ľudia čo prekonali COVID-19 znevýhodňovaní. Právnici, občianske združenia, politici a média na strane ľudí, v článku máte potrebné odkazy na dokumenty!

ODBORNAKOMISIA

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa tu...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty.  To, že sa...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek. Keby človek vedel, kto je, žil by svoj život úplne inak. No nevie. Žije v nevedomosti, bez vedomia toho, kto je. Žije sám za seba, bohužiaľ...
 • Vedomie. 

  Vedomie. 

  Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva…  a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a dobrovoľne. Veľa ľudí už o tom...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: