Slovanské Noviny

24. septembra 2023

K porozumeniu Čelovekom

Dramaturgia nedeľnej relácie Na telo s Michalom Kovačičom s hosťami Milanom Uhríkom (REPUBLIKA) a Jaroslavom Naďom (Demokrati) vykazovala zjavné opakujúce sa manipulatívne črty, dokonca s uvádzaním nepravdivých faktických tvrdení na úrovni zavádzania s cieľom tendenčne poškodiť hnutie Republika či priamo aj Milana Uhríka.

Ako už býva zvykom v tejto relácii, moderátor a Naď spolupracovali na grilovaní Uhríka.

Ak má Milan Uhrík pravdu a na niekoľkominútových hudobných záznamoch nie je hlas súčasného poslanca Ondreja Ďuricu ako to tvrdil moderátor Kovačič aj s dopredu pripravenými tézami na vyviňovanie sa, tak si potom TV Markíza vyrobila veľký problém a strata reputácie je tá najmenej bolestivá.

Bude samozrejme záležať na Uhríkovi a Ďuricovi, či toto zámerné poškodenie dobrého mena politického subjektu poženú minimálne pred Radu pre mediálne služby, či dokonca pred súd.

Obr. diskusná relácia Na telo TV Markíza. Zdroj: TV Markíza

Ani J. Naď sa nevedel spratať do kože a zjavne v dezilúzii z nízkych preferencií „Demokratov“ bezhlavo útočil na Uhríka opakovaním floskúl o nacistoch a akýchsi „balciarových ľuďoch“ na kandidátke.

Pri slovách o názorovej kópii Smeru a Republiky hneď v úvode relácie by si však J.Naď mohol radšej zahryznúť do jazyka, pretože bol to on, ktorý ako 19-ročný študent angažovane vstúpil a tri roky bol členom Smeru (2000-2002).

Uhrík sa nedal vyprovokovať a zväčša sa len usmieval na Naďove útočné výlevy. Škoda, že nepokračoval ďalej pri odvete na Naďovu angažovanosť v atlantickom mimovládnom sektore.

Billboard Republiky „Ani cent mimovládkam“ totiž vzbudil širokú pozornosť liberálno-progresívnej scény. Hnutie neskôr spresnilo, že má na mysli najmä „politické mimovládne organizácie“.

No a aktivitami práve v takýchto atlantických think tankoch a neziskovkách sa kariéra Jaroslava Naďa len tak hemží.

Naď v službách atlantických tink tankov a mimovládok

Vlákna tejto atlantickej a sorošovskej chobotnice s jeho menom a pôsobením sa prelínajú v takých politických elitných mimovládkach ako GLOBSEC, European Policy, Carnegi Europe, Open Society Foundation, CEPA, SPRATPOL, CEPS, IVO, ATLANTIC COUNCIL, SFPA (Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku), či CEPI (Central European Strategy Council)…

Naď je jeden z tých, čo pôsobia ako chodiaci maskoti politického proamerického a sorošovského tretieho sektora.

Naď už ako vysokoškolák šúchal nohami po kancelárskych kobercoch v mimovládnych organizáciách Euroatlantické centrum a Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku.

V rokoch 2014 – 2015 pracoval ako zástupca riaditeľa mimovládnej organizácie Globsec a expert tejto organizácie na obranu a medzinárodnú bezpečnosť v rámci Globsec Policy Institute a ako riaditeľ v mimovládnej organizácii Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku (2016-18).

Zjavne sa musel snažiť, keď sa už ako 33-ročný stal členom vedenia organizácie Strategy council(Strategická rada), ktorá zastrešuje mimovládne organizácie Slovenská atlantická komisia (SAC), Centrum pre európske vzťahy (CEA) a tiež think tank Central European Policy Institute (CEPI), v ktorom navyše pôsobil ako expert pre obranu a bezpečnosť.

Naď je jeden z učebnicových príkladov ako prenikajú angažovaní aktivisti z mimovládneho sektora do vysokej politiky, dokonca na riadiace ministerské posty a stierajú prísnu hranicu medzi mimovládnym sektorom a vládnou mocou, čo kritizuje opozícia, vrátane Uhríkovej Republiky.

Prienik záujmov tretieho sektora do ovplyvňovania a riadenia štátu ilustruje aj jedno z Naďových pôsobísk – Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA – Slovak Foreign Policy Association), čiže zahraničnopolitický think tank, ktorého cieľom je podľa webstránky „realizovať… výskum a na základe tohto výskumu, poskytovať odporúčania pre tvorcov politík a rozhodujúce subjekty“.

Nie je ťažké si domyslieť tie „rozhodujúce subjekty“, ktorým dávajú tieto organizácie svoje „odporúčania“ na realizáciu. Pomaly sa v rozbaľovaní tejto pavučiny politického a ideologicky angažovaného tretieho sektora blížime k vlajkovej lodi medzinárodného syndikátu George Sorosa, ktorý má svoje „očká“ v 131 štátoch sveta.

A pri SFPA nájdeme prepojenia so sorošovskou Nadáciou otvorenej spoločnosti. Spoluzakladateľka SFPA Magda Vášaryová sedí nielen v správnej rade SFPA, ale je aj členkou Správnej rady Nadácie otvorenej spoločnosti.

Navyše Pavol Demeš – šedá eminencia politického tretieho sektora na Slovensku v knihe 20.rokov Nadácie otvorenej spoločnosti na Slovensku (NOS) uvádza, že SFPA a ďalšie proamerické thin tanky sídlili v tej iste budove na Staromestskej 6, kde bolo aj hlavné sídlo sorošovej Nadácie.

Ale v tomto elitárskom treťom sektore to už dávno nie je len o elitnom členstve, prepojeniach a prenose vplyvu do riadenia štátu, ale aj prelievaní financií.

Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku (SSPI), v ktorom spolu s Naďom pred jeho vstupom do vlády pôsobilo viacero vysokých pracovníkov rezortu obrany získal v lete 2020, len pár mesiacov od inaugurácie novej vlády dotáciu takmer 51-tisíc eur. Bol to v tom čase najväčší grant, aký tento nštitút dostal od štátu (od Slovenskej agentúry pre medzinárodnú spoluprácu SlovakaidAid pri ministerstve zahraničných vecí).

Peniaze de fakto táto mimovládka získala len pár mesiacov po tom, ako sa jej bývalý riaditeľ Jaroslav Naď stal ministrom obrany…. to je zvláštna náhoda, že?

Len si pripomeňme, že z tejto mimovládky si na rezort Naď pritiahol za štátneho tajomníka MO SR Mariána Majera, riaditeľku ministerskej kancelárie Moniku Masarikovú a do parlamentu sa dostal ďalší mimovládkar, Juraj Krúpa, a to dokonca na post šéfa bezpečnostného výboru NR SR.

A to nie ej všetko. Naď a jeho bývalý štátny tajomník Majer boli zakladateľmi a bývalými riaditeľmi SSPI, čo bol partner portálu Infosecurity, z ktorého si už ako minister povolal Viktora Breinera do boja proti hybridným hrozbám a dezinformáciám… Áno, chápete to správne: mimovládkarska chobotnica v štátnych inštitúciách alebo ako rúčka z tretieho sektora rúčku pomydlí…

Ministerstvo obrany, keď už bola Naď jednou nohou na odchode vypísalo výzvu na dotácie na projekty týkajúce sa obrany a bezpečnosti štátu v sume pol milióna eur, pričom o dotáciu mohli požiadať práve občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie…

Toto krátke nahliadnutie do zákulisia pôsobenia Jaroslava Naďa vyplnilo len malú časť mozaiky ako sa nielen aktivisti z tretieho sektora prepašujú do vysokej politiky akoby sa nechumelilo, a potom ešte aj verejné zdroje prelievajú späť do politicky angažovaných a ideologických mimovládok.

Naď a v debate ostentatívne ohrádzal na Uhríkove slová o tom, že klame.

Klamal o americkej DCA zmluve?

Ako je teda J.Naď konzistentný vo svojich tvrdeniach? Necelý týždeň po voľbách, 5. marca 2020, tesne po rokovaniach s budúcimi koaličnými partnermi, dostal otázku týkajúcu sa bilaterálnej zmluvy so Spojenými štátmi (DCA zmluva) o rekonštrukcii našich vojenských letísk výmenou za ich využívanie americkou armádou.

V tom čase odpovedal: „Keď to niekto vynáša donekonečna na povrch, tak to je naozaj až na smiech. Tu, dúfam, nikto zo zdravo uvažujúcich ľudí neočakáva, že by na koaličných rokovaniach niekto riešil nejaké výmysly pána Danka, pána Kotlebu a pána Blahu o nejakých amerických základniach. Nikdy neboli otázkou a nikdy otázkou nebudú.“

Redaktor pre istotu položil otázku, či to znamená, že vec bola zatiaľ odložená na neurčito. Naď vtedy takmer pobúrene zopakoval: „Nie že zatiaľ – otázka amerických základní na Slovensku nikdy nebola otázkou a nikdy otázkou nebude.“

Ako sa hovorí, včera bolo včera, dnes je dnes, mačka nie je pes… a po voľbách (2020) sa zmluva ocitla na stole a J.Naď bol jeden z tých, ktorý ju vehementne obhajovali a pretláčali. Až tak, že rezort obrany azda po prvýkrát v histórii úplne zmietol zo stola všetky pripomienky, vrátane tých zásadných v medzirezortnom pripomienkovom konaní a dokonca nepripustil v rozporovom konaní nijaké námietky či zmeny a zmluvu v pôvodnom znení, ku ktorej bolo vznesených 70 zásadných pripomienok, nechal schváliť na vláde tak ako ju napísali Američania.

Hoci Naď pôsobil v relácii nadmieru sebavedome, ktovie aký priebeh by mala, keby sa aj moderátor Kovačič pripravil na Jaroslava Naďa rovnako detailne ako na Milana Uhríka? A tak ak nechceme rezignovať na právo verejnosti na informácie z médií a ich objektívne kritériá, musíme buď naratív o slobode, nezávislosti a nestrannosti médií zaradiť medzi prežité archaizmy, alebo prijať efektívny mechanizmus dohľadu nad ich dodržiavaním v praxi.

Rafael Rafaj

O autorovi: Rafael Rafaj (Mgr.) je novinár, vyštudoval Katedru žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Autor, publicista, analytik, mediálny a komunikačný poradca, lektor. Ako poslanec pôsobil šesť rokov vo Výbore NR SR pre kultúru a médiá. Vyhodnotili ho ako najaktívnejšieho poslanca vládnej koalície (2006-10). Zaoberá sa mediálnou a komunikačnou politikou a slobodou slova a prejavu. Publicistike a písaniu sa venuje už 30 rokov so zameraním na komentáre, glosy, analýzy a eseje. Autor knihy Za národ (2005) a knihy na vydanie Tajný kód starých Slovenov. Expert a predseda odborného tímu pre kultúru a médiá v hnutí Republika.

skspravy.sk

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

 • Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Ako tajomne znie tento Hostinského text: Slovo úprimnô znie i k tebe, ľudu slovenský! Svet ťa haní, že v baniach kopeš, na poli mozolíš, na dvore dobytok...
 • AUDIO: Čo je Slovanstvo ? Čo s ním v posledných storočiach  parazitickí agresori robili ?

  AUDIO: Čo je Slovanstvo ? Čo s ním v posledných storočiach  parazitickí agresori robili ?

  Všetkými možnými spôsobmi sa pokúšali vymazať minulosť našich veľkých predkov, našich rodičov. Pokúšali sa vymazať nás a naše duše. Napriek všetkým technológiám a všetkému úsiliu tých, ktorí...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a...
 • My všetci sme jeden celok.

  My všetci sme jeden celok.

  Všetci vieme, že existujú hodnoty materiálne a hodnoty nebeské. Nebeské hodnoty sa nedajú kúpiť. To je nemožné. Ale paraziti vymysleli ako ich predať. Ako predať Svedomie, ako...
 • História rytierskeho Rádu Hospitalierov Svätého Jána Jeruzalemského, Rodoského, Maltézskeho. Časť 2.

  História rytierskeho Rádu Hospitalierov Svätého Jána Jeruzalemského, Rodoského, Maltézskeho. Časť 2.

  Vplyv križiackych výprav na Bratstvo sv. Jána. V októbri 1096 v malom francúzskom mestečku Clermont rímsky pápež vyzval všetkých veriacich kresťanov v Európe, aby išli do ťaženia...
 • Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Starú vieronauku Slovenskú tvoria tri pranázory Slovenov:1. Pranázor na SVET2. Pranázor na BOŽSTVO3. Pranázor na ČLOVEKA Štruktúra náuky odzrkadľuje realitu bytia z pohľadu Človeka.1. Pranázor na svet...
 • Človek, Tvorca a dnešná doba

  Človek, Tvorca a dnešná doba

  Človek. Keby človek vedel, kto je, žil by svoj život úplne inak. No nevie. Žije v nevedomosti, bez vedomia toho, kto je. Žije sám za seba, bohužiaľ...
 • Vytratenie a návrat Starej Vieronauky Slovenskej

  Vytratenie a návrat Starej Vieronauky Slovenskej

  STARÁ VIERONAUKA SLOVENSKÁ sa dočasne úplne vytratila z nášho duchovného a kultúrneho dedičstva. Nezanikla. Len sa vytratila. Nebolo totiž možné začať ju pokrytecky svojvoľne interpretovať, úmyselne a...
 • … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  Toto je dôležité vedieť. Objavilo sa tu Rímske právo. Prečo… Pretože, keď je deň Svaroga, máme mier (MIR), keď je noc Svaroga je RIM, A keď je...
 • Obrátenie k RODu.

  Obrátenie k RODu.

  “Sláva Rodu” sú slová, ktoré veľmi často používam. Sláva RODu. So Slávou RODu to všetko ide. S LÁVOU RODu, chápete, čo myslím, LÁVA. S LÁVOU. Keď s...
 • MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  V našej národnej duchovnej tradícii sa od nepamäti pripisoval Slovu osobitý význam, ako pre život jedinca, tak aj pre život národa. Tento vzťah k Slovu pramení u...
 • Večne Živý Strom

  Večne Živý Strom

  Medzi Tatrami a Dunajom vyrástol jeden veličizný strom. Korene jeho ťahajú sa na tri strany žulami Karpatov. Víly a Rusalky kropievali ho každý deň, no nebolo mu to dosť...
 • Vnútro Človeka

  Vnútro Človeka

  Každý človek sa niekedy nachádza pod ťarchou krivdy. Krivda na krivde preložená krivdou. Proste taká fáza života sa spustila z nejakého dôvodu v živote človeka. A človek...
 • Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Tri kľúče otvárajú nám svätyňu vieronauky starobylých Slovenov. Prvým kľúčom vstupujeme do chrámu, kde na sklepení, na stĺpoch, oblokoch, po stenách a dverách zobrazenú vidíš celú oblohu nebeskú...
 • ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  Aby sme pochopili koncepciu jednotného riadenia sveta, na základe existujúcich pravidiel (tovarovo – peňažných a tovarovo – ekonomických vzťahov medzi subjektami a územiami), je potrebné poznamenať, že...
 • Globalisti a My – Človekovia

  Globalisti a My – Človekovia

  Človekom je možné manipulovať pomocou klamstva. To je známy fakt. Známy je hlavne tým, ktorí vytvorili tento inštrument manipulácie. Na tom je postavený celý systém. Tento systém...
 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty. To,...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: