Slovanské Noviny

30. mája 2023

K porozumeniu Čelovekom

Pokud pozorně sledujete plány těch, kdo skutečně řídí politiku z pozadí, pak vám jistě neušlo, že již dlouhou dobu se plánuje depopulační agenda, jejíž aplikaci v praxi nyní vidíme mimo jiné i na současné prosazované ideologii.

Depopulační agenda: 1. část

Depopulační agenda: 1. část

Ať už jde o LGBTQI agendu, protirodinnou politiku, chemikálie ve vodě a jídle, genové injekce či podporu a propagaci potratů – to vše a mnohé další je jasnou ukázkou depopulační politiky.

Jistě jste si také povšimli, že depopulační agenda je zaměřena zejména na západní svět (tedy i Evropu), kde se ji dlouhodobě úspěšně daří aplikovat, protože počet narozených dětí je již po desetiletí nedostatečný pro budoucí udržitelnost této populace, která je již průběžně „vyměňována.“

Toto je první díl seriálu, který podrobně sleduje historii kontroly populace až po dnešní depopulační ambice a záměry. Právě z něj lépe pochopíte, že nejde o procesy nijak náhodné.

Populační růst a z toho plynoucí potřeba kontroly populace a dokonce vylidňování je starostí elit již dlouhodobě. Thomas Malthus, ekonom z 18. století, byl mezi prvními, kdo vyjádřili znepokojení nad tím, že není dostatek orné půdy, a tudíž i finančních prostředků na pěstování dostatku potravin pro rostoucí populaci.

Je ironií, že – jak uvidíme v části 2 – současná vládní politika může tento scénář učinit pravděpodobnějším. Někteří vědci dokonce navrhují záměrné vyvolání nedostatku, kterého se Malthus obával, aby se zmírnila údajná klimatická krize. Tedy politika zeleného údělu, kterou praktikuje EU, má totožný záměr.

Myšlenku snižování populace převzalo eugenické hnutí, které se snažilo zlepšit lidskou rasu odstraněním nežádoucích vlastností. Jedním z hlavních zastánců tohoto hnutí byl Sir Francis Galton. Byl to viktoriánský polymatik, který věřil, že inteligence je dědičná, a který v neúspěšném pokusu najít vlastnost, která by mohla sloužit jako ukazatel inteligence, pečlivě měřil tělesné rozměry, včetně velikosti lebky.

Zatímco tito ranní zastánci kontroly populace se zaměřovali na rasy a další menšinové skupiny, dnešní zastánci depopulace cílí na celé lidstvo, aby prosazovali svou klimatickou „ideologii.“

Jedním z preferovaných návrhů eugeniků byla nucená kontrola porodnosti nebo sterilizace nechtěných jedinců. Může se stát, že sny dnešních eko-nadšenců, kteří, jak se zdá, drží všechny otěže moci a považují nás všechny za nežádoucí, se mohou splnit, až porodnost v mnoha zemích prudce klesne.

To není překvapivé vzhledem k tomu, že vakcíny, jídlo, voda a vzduch kolem nás jsou znečištěny látkami proti plodnosti, jak bude podrobněji probráno v částech 3 a 4.

Tak jako dnes naši takzvaní „lepšolidé“ přijímají misantropické, pseudovědecké myšlenky fanatiků „nulového uhlíku“, tak nevědecké teorie včerejších eugeniků byly kdysi rozšířeny mezi intelektuálními třídami, zejména Charles Darwin, Galtonův bratranec, jim dal nádech vědecké odpovědnosti, když rozvinul myšlenku „přežití nejschopnějších.“

Darwin ve své knize The Descent of Man z roku 1871 napsal: „Takto slabí členové civilizovaných společností rozmnožují svůj druh. Nikdo, kdo se zabýval chovem domácích zvířat, nebude pochybovat, že to musí být pro lidskou rasu nejškodlivější.“

Julian Huxley, jehož pradědeček byl Darwinovým přítelem, byl prezidentem Britské eugenické společnosti a byl přijat akademickou obcí i elitou, byl členem Královské společnosti a prezidentem UNESCO.

V roce 1944 napsal : „Nejnižší vrstvy se množí příliš rychle. Proto … nesmějí mít příliš snadný přístup k sociální péči nebo nemocniční léčbě, aby jim odstranění poslední kontroly přirozeného výběru příliš neusnadnilo zplodit děti nebo přežít; důvodem ke sterilizaci by měla být dlouhodobá nezaměstnanost.“

George Bernard Shaw, další oblíbenec inteligence, byl obdivovatelem Stalina a fanatickým eugenikem. Často obhajoval vyhlazování lidí, kteří nesloužili společnosti, s odkazem na jejich „nenapravitelnou sociální nesnášenlivost.“

Tuto filozofii posílil, když řekl: „Pokud jsou lidé životaschopní, nechejte je žít ve slušných lidských podmínkách. Pokud nejsou životaschopní, zabijte je slušným a humánním způsobem.“

HG Wells, milovaný intelektuály své doby, obhajoval zabíjení alkoholiků, fyzicky a duševně nemocných a sterilizaci „méněcenných“ lidí.

Wells byl přítelem Margaret Sangerové, zakladatelky organizace Planned Parenthood (Plánované rodičovství), organizace založené na eugenice. Její pohrdání lidmi, které považovala za méněcenné, je dobře známé. Řekla: „Nejmilosrdnější věc, kterou velká rodina udělá jednomu ze svých malých členů, je zabít ho.“

Další z jejích mnoha odporných citátů zní: „Imbecilní, navyklí vrození zločinci, postižení dědičnými chorobami a další osoby, které kvalifikované úřady shledají biologicky nezpůsobilými, by měli být sterilizovány nebo v případě pochybností izolovány způsobem dostatečným k zabránění šíření jejich utrpení.“

„Plánované rodičovství“ je zastáncem „pro-choice“ a každý rok provede přes 350 000 potratů. Nedávno bylo zjištěno, že prodává potracené plody za účelem zisku, což vám řekne vše, co potřebujete vědět.

Abyste pochopili, jak důležitá je tato skupina, stačí se podívat na společnosti, které jim darují: Microsoft, General Electric, Bank of America, Shell, Pfizer, Starbucks, American Express, PayPal, Boeing a Satanův chrám. Poslední z těchto organizací otevřeně podporuje potraty, protože je součástí jejich satanských rituálů.

„Plánované rodičovství“ je také velmi oblíbené u celebrit, tato organizace dostává obrovské množství peněz od americké vlády a jedním z jejích bývalých členů představenstva byl Otec Billa Gatese.

Po 2. světové válce se již eugenika nemohla konat otevřeně, a tak bylo třeba najít další důvod ospravedlnění vylidňování – životní prostředí.

Výzva k probuzení, aby elity prosadily svou agendu depopulace, zazněla v roce 1972. Toho roku se Římský klub, založený Davidem Rockefellerem a složený z politických a obchodních vůdců z celého světa, setkal s cílem oslovit svět a sjednotit ho za společnou krizí, kterou by mohla vyřešit pouze globalistická elita, a která by zároveň podpořila jejich plány na vylidňování.

Po schůzce řekli: „Při hledání nového nepřítele, který by nás sjednotil, jsme přišli s myšlenkou, že znečištění, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hladomor a podobně by do toho zapadaly. Skutečným nepřítelem je tedy lidstvo samo.“

Tak se zrodil mýtus o globálním oteplování, propagovaný mainstreamovými médii a používaný k ospravedlnění vylidňování, jehož cílem je nyní celé lidstvo.

Princ Philip byl velkým zastáncem vybíjení populace. Řekl: „Pokud bych se reinkarnoval, rád bych se vrátil jako smrtící virus, který pomůže vyřešit přelidnění.“

Paul Ehrlich, environmentalista známý svými apokalyptickými předpověďmi konce světa kvůli přelidnění, ve své knize The Population Bomb z roku 1968 napsal: „Musíme mít doma kontrolu populace, doufejme, že to půjde prostřednictvím systému pobídek a trestů, ale nakonec i z donucení, pokud dobrovolné metody selžou.“

Ted Turner, zakladatel CNN, je dalším velkým fanouškem vylidňování, když jednou prohlásil: „Ideální by byla celková populace 250–300 milionů lidí, což je 95procentní pokles oproti dnešnímu stavu.“ O něco později toto číslo upravil na maximálně 2 miliardy.

Jacques Cousteau, oceánograf a filmař, byl dalším zastáncem vyhlazení velkých oblastí lidstva. V rozhovoru z roku 1991 prohlásil: „Světová populace musí být stabilizována, a k tomu musíme odstranit 350 000 lidí denně.“ Následující rok byl pozván na Summit Země v Riu a stal se poradcem Organizace spojených národů.

John Holdren, bývalý ředitel Úřadu pro vědeckou a technologickou politiku za prezidenta Obamy v Bílém domě, je oddaným zastáncem nucené sterilizace a dokonce obhajuje přidávání sterilizačních chemikálií do pitné vody. To je zajímavé, protože fluor a chlór, které již byly zavedeny do vodních zdrojů v různých částech světa, způsobují problémy s plodností, jak bude probráno ve 4. části.

Řekl také: „Vývoj dlouhodobé sterilizační kapsle, která by mohla být implantována pod kůži a odstraněna, když je žádoucí těhotenství, otevírá další možnosti nucené kontroly plodnosti. Tobolka by mohla být implantována v pubertě a odstraněna s regulačním souhlasem pro omezený počet porodů.“

David Brower, zakladatel různých ekologických hnutí a trojnásobný kandidát na Nobelovu cenu za mír, navrhl, aby děti mohlo mít jen pár vyvolených: „Mít děti by mělo být trestným činem proti společnosti, pokud rodiče nedostanou povolení od státu. Všichni potenciální rodiče by měli mít povinnost používat antikoncepční chemikálie a vláda by měla zpřístupnit protilátky občanům, kteří se rozhodli porodit děti.“

Následující citát je jedním z nejmrazivějších a nejznepokojivějších ze všech a pochází z práce italských profesorů z roku 2012 publikované v British Medical Journal.

Autoři naznačují, že vraždění novorozenců je zcela přijatelné, protože nejsou skutečnými lidmi: „Prokázáním toho, že jak plody, tak novorozenci nemají stejný morální status jako skutečné osoby, skutečnost, že v obou případech jsou potenciálními osobami, je morálně irelevantní a adopce není vždy v nejlepším zájmu lidstva.“

Autoři tvrdí, že to, co nazýváme „potrat po narození“ (zabití novorozence), by mělo být povoleno ve všech případech, kdy je potrat povolen, včetně případů, kdy novorozenec není nijak postižený.

Zdá se, jako by Kalifornie nyní chtěla tento scénář uskutečnit. Nedávný návrh zákona by matce nechtěného dítěte umožnil zabít novorozence až několik týdnů po porodu bez obav z trestního stíhání. V Marylandu by podobný návrh zákona zakazoval jakékoli vyšetřování smrti dítěte, pokud by se narodilo zdravé, ale zemřelo by např. hladem nebo umrznutím.

A nejsou to jen děti, které chtějí zabít. Autoři zprávy Lancet tvrdí, že „smrt je zdravá“ a chtějí nechat lidi zemřít na život ohrožující nemoci, aby snížili jejich ekologickou stopu. Terčem jsou samozřejmě i starší lidé. Nedávno jeden profesor z Yale navrhl, aby starší Japonci spáchali sebevraždu, aby již nebyli pro společnost přítěží.

Jak již bylo zmíněno, Thomas Malthus se obával nedostatku potravin kvůli přelidnění.

Depopulační agenda – 2. část

Depopulační agenda – 2. část

Henry Kissinger, jeden z nejvlivnějších politiků posledních 50 let, který řekl, že „staří lidé jsou zbyteční jedlíci,“ uvažoval o myšlence použití jídla ke kontrole populace.

Ve svém National Security Study Memorandum 200 z roku 1974 nastínil řadu zemí strategického významu pro USA, o nichž tvrdil, že mají problémy s populačním růstem, který by jim mohl poskytnout větší ekonomickou a vojenskou sílu.

Obhajoval programy kontroly porodnosti pro tyto země a navrhl, že pokud to neudělají dobrovolně, stažení potravinové pomoci pro ně může působit jako pobídka, aby je přiměly to dodržovat.

Nyní mezi mnoha ekonomy, veterány z Wall Street, farmáři a občanskými skupinami existuje obava, že kontrola dodávek potravin je zavedena v celosvětovém měřítku za účelem kontroly a snížení počtu obyvatel. FBI varovala, že existují kybernetické útoky, jejichž cílem je zavřít farmy.

Mocné skupiny jako Britský výbor pro změnu klimatu a Mezinárodní panel pro změnu klimatu a vlády, na které mají vliv, tvrdí, že hlavním faktorem zhoršujícím takzvanou „klimatickou krizi“ je CO2.

Ve skutečnosti je CO2 nezbytný pro veškerý život. Pokud se hladiny CO2 drasticky sníží, zkrátí se život rostlin, které pro fotosyntézu vyžadují CO2 .

Tím by byl zničen celý potravinový řetězec. Ve skutečnosti nedávná zpráva tvrdí, že snaha o dosažení „nulového uhlíku“ by mohla vést k tomu, že polovina světa bude trpět hladem.

Je to důvod, proč tolik vlád na světě usiluje o dosažení čisté nuly?

Kromě falešné „klimatické krize“ máme nyní falešnou „dusíkovou krizi.“ Dusík je jedním z hlavních prvků komerčních hnojiv a je základní živinou pro růst rostlin, ale v nadměrném množství může být znečišťující látkou a podle nadšenců klimatické krize může způsobit globální oteplování.

Integrovaný akční plán EU pro živiny má za cíl snížit dusíkatá hnojiva o 20 procent. OSN chce do roku 2030 snížit veškerý dusíkový „odpad“ o 50 procent. Nizozemští farmáři jsou jedni z prvních na koho se tyto dusíkové zákony EU vztáhly.

Tyranská vláda v Nizozemsku, která pro tyto účely dokonce zřídila ministerstvo dusíku, plánuje povinně koupit více než 3000 farem, aby snížila emise dusíku a snížila stavy dobytka o 50 procent. Farmáři se navíc musí zavázat, že již nebudou pracovat v oboru.

Jelikož je Nizozemsko největším vývozcem potravin v Evropě, neovlivní to pouze Nizozemce, ale bude to mít zničující dopad na zásobování potravinami i pro zbytek Evropy.

Existuje však skutečně dusíková krize? Stejně jako u takzvané klimatické krize jsou důkazy přinejlepším nejednoznačné, ale statistiky jsou manipulovány těmi, kdo jsou u moci, aby vyhovovaly jejich vlastním cílům.

Není to tak, že by si neuvědomovali důsledky drastického omezení používání komerčních hnojiv: stačí se podívat na Srí Lanku. Ta se v roce 2018, kdy měla být první „udržitelnou zemí“ na světě, stala i vzorovou zemí WEF. Celá udržitelnost se však ukázala jako jedna velká katastrofa, neřkuli podvod.

Ceny potravin vzrostly o 80 procent a došlo k masivnímu nedostatku, což vedlo k tomu, že tisíce zoufalých lidí obléhaly prezidentský palác a prezident musel uprchnout ze země.

Když analyzujeme současné události, je to všechno jen kvůli souboru vzájemně nesouvisejících okolností, že se zdá, že existuje ohrožení dostupnosti a ceny našich potravin, nebo se děje něco znepokojivějšího?

Možná stojí za zmínku, že jak je zemědělská půda násilně odebírána farmářům, Bill Gates je nyní největším vlastníkem zemědělské půdy v USA. Protože se elita snaží snížit spotřebu masa, Gates investuje do syntetického masa. Protože USA trpěly vážným nedostatkem kojenecké výživy, Gates investoval do uměle vyrobeného mateřského mléka.

Zdá se, že elita je odhodlána monopolizovat, a tudíž kontrolovat dodávky potravin.

Další události naznačují plánovaný útok na zásobování potravinami. V USA bylo od roku 2021 zcela zničeno či poškozeno 96 zařízení zabývajících se výrobou potravin. Ničení továren na zpracování potravin se neomezuje pouze na USA. Ve Spojeném království vypukly požáry v zařízeních v Ealing, Gillingham, Bury St Edmunds, Bradford, Stoke-on-Trent, Harlow a Kilkeel v Severním Irsku. Ve skutečnosti se zdá, že jde o globální fenomén.

Mnohé vlády po celé Evropě – včetně té naší – také nařizují porážku milionů kusů drůbeže kvůli údajnému vypuknutí ptačí chřipky. Od října 2022 se jen ve Spojeném království údajně vyskytlo 174 ohnisek ptačí chřipky.

Diagnostikují se pomocí PCR testů, o kterých víme již z doby Covidu, že jsou naprosto nespolehlivé. Pokud jde o Covid, celosvětováé lockdowny měly také negativní a zcela předvídatelný dopad na potravinové dodavatelské řetězce.

Britské supermarkety v poslední době trpěly nedostatkem stále se rozšiřujícího seznamu čerstvého ovoce a zeleniny. Média se to zpočátku snažila zdůvodňovat nepříznivým počasím ve Španělsku a Maroku.

Jiné zprávy však naznačují, že je to také proto, že britští farmáři, kteří pěstují své produkty ve sklenících, si nemohou dovolit je vytápět kvůli vysokým nákladům na palivo. Je proto zajímavé, že vláda poskytuje zemědělcům jednorázové platby za to, aby opustili farmu úplně a vzdali se své půdy, aby ji již nebylo možné ji využívat k zemědělským účelům.

Tím se snižuje množství půdy dostupné pro produkci potravin.

Musíme se také ptát, proč jsou náklady na energii tak vysoké. Na rozdíl od mainstreamových médií, která ji a vše svalují na válku na Ukrajině, je to především kvůli zelené politice.

Evropské vlády drasticky omezují produkci uhlí a plánují uzavření všech uhelných elektráren a již nepodporují žádné investice do fosilních paliv. Místo toho se stále více spoléháme na zcela nespolehlivé odvětví obnovitelných zdrojů.

Velmi zajímavý je právě případ Velké Británie, kde byly elektřina a plyn v celé Evropě skutečně bezkonkurenčně nejdražší až tak, že to dospělo do uzavírání farem, kde neměli na vytápění skleníků, přičemž regály se zeleninou zely prázdnotou.

Produkce uhlí mezi třetím čtvrtletím 2021 a třetím čtvrtletím 2022 tam klesla o 44 procent, ale britský dovoz vzrostl o 34 procent. Vláda tedy záměrně omezuje jejich vlastní zásoby uhlí, aby dosáhla čistých nulových cílů, a zároveň dováží více, aby vyrovnala schodek, zesměšňuje své ekologické nároky a zároveň zajišťuje, aby britská veřejnost platila za energii více.

Za stejné období se vývoz plynu zvýšil o 369 procent: proč to nebylo použito na domácím trhu ke snížení prudce rostoucích účtů za energii, kterým v loňském roce čelili všichni, včetně výrobců potravin? Navíc britský export elektřiny vzrostl o 771 procent a přesto byli varováni před možnými výpadky proudu a účty za elektřinu pro podniky i domácnosti byly přemrštěné.

To je vlastně stejná situace jako u nás, kde máme i přesto, že vyrobíme mnohem víc elektřiny, než kolik potřebujeme, bezkonkurenčně nejdražší elektřinu na evropské pevnině. Jde tedy o záměrný stav, který udržuje již několik vlád.

Náklady na energii jsou neoddělitelně spojeny s cenou potravin, protože vysoké náklady na energii pro zemědělce a přepravce se rovnají vysokým cenám potravin.

Na tomto místě stojí za to zdůraznit další citát Henryho Kissingera: „Kdo kontroluje zásobování potravinami, ovládá lidi; kdo ovládá energii, může ovládat celé kontinenty; kdo ovládá peníze, může ovládat svět.“

Otázka musí znít: jsou všechny tyto události, které negativně ovlivňují zásobování potravinami, organizovány? Nedávný článek publikovaný Leeds University může být poučný.

Nese název „Přídělový systém a zmírňování změny klimatu.“ Autoři naznačují, že přidělování potravin i paliva by pomohlo zabránit změně klimatu. Chválí, jak úspěšné bylo přidělování za války, a věří, že by byl skvělý nápad jej znovu zavést. Připouštějí, že je nepravděpodobné, že by veřejnost souhlasila s touto myšlenkou, pokud si myslí, že zdrojů je dostatek, tak co navrhují?

Pokud není nedostatek zdrojů, pak iluzi nedostatku je třeba vytvořit. Tvrdí také, že nedostatečně bojujeme proti uhlíku. Nebude nám tedy dovoleno využívat všechny naše zdroje, ne proto, že by jich nebylo mnoho, ale protože naše planeta nedokáže absorbovat uhlík produkovaný lidmi.

Autoři si uvědomují, že veřejnost bude muset být převychována, aby věřila v tento falešný nedostatek: „Přidělování v tomto kontextu může vyžadovat veřejnou informační kampaň, která lidem pomůže uvědomit si nedostatečný úbytek uhlíku, aby bylo jasné, že musíme zavést přídělový systém tváří v tvář hojnosti.“

Budou také muset vyvolat pocit viny: „Zadruhé, toto je také potřeba podpořit morálním argumentem – zdůrazněním morálního imperativu brát ohled na budoucí generace nebo alespoň na současné mladé generace.“

Zní to podezřele jako psychologie chování z éry Covidu. Tentokrát však místo toho, abychom věřili, že musíme dodržovat restrikce, abychom nezabili babičku, chtějí, abychom věřili, že oxid uhličitý zabije každého, a pokud jeho produkci nebudeme omezovat, zabijeme mladé lidi.

Jejich plán by byl samozřejmě mnohem snazší, kdyby vláda vytvořila skutečný nedostatek, což dále navrhují. Chtějí, aby vlády uzavřely všechny uhelné doly, zastavily veškerý průzkum ropy a přísně omezily jakýkoli prodej fosilních paliv.

Připouštějí, že to způsobí nedostatek a zpočátku to bude problém. Aby to překonali, navrhují vládám, aby se uchýlily k obvyklé propagandě o záchraně životů budoucích generací a nakonec jí důvěřivá veřejnost uvěří.

Podporují také záměrné vytváření nedostatku potravin:

„Kromě přísnější regulace fosilních paliv by se regulace mohla zaměřit i na další oblasti. Například by mohly být zakázány způsoby hospodaření s vysokými emisemi uhlíku a průmyslově chovaná hospodářská zvířata, což by mělo jasný dopad na dodávky potravin.“

Nezní to spíše jako naše současná realita než pouhý návrh do budoucna? Ano, je to tak, protože přesně o tom je přece i zelený úděl EU.

Depopulační agenda: 3. část

Depopulační agenda: 3. část

V této části se ptáme na to, zda vakcíny, o kterých lékařské autority vždy tvrdily, že jsou bezpečné, jsou ve skutečnosti takové. Představuje přesvědčivé a znepokojivé důkazy, které naznačují negativní dopad na plodnost a reprodukci.

Za posledních 70 let se porodnost celosvětově snížila s celkovým poklesem o 50 procent, uvádí Světové ekonomické fórum. Mezi uváděné důvody obvykle patří „posílení postavení“ žen ve vzdělávání a pracovní síle, nižší dětská úmrtnost a zvýšené náklady na výchovu dětí. Co tento provakcinační orgán nezmiňuje, je možný dopad vakcín.

Tento účinek je prokázán díky nyní dobře zdokumentovaným nežádoucím reakcím na „vakcíny“ Covid. Nedávná tajná zpráva projektu Veritas odhalila, že výkonný ředitel společnosti Pfizer Jordon Trishton Walker potvrdil, že existují konkrétní obavy z narušení ženského menstruačního cyklu vakcínou Covid: „V jejich menstruačních cyklech je něco nepravidelného. Budeme to muset prozkoumat, protože to je trochu znepokojivé.“

Jeho komentář se ukázal jako podceňovaný. Analýza databáze Pfizer (vydaná na základě žádosti o svobodu informací) nežádoucích příhod zaznamenaných během prvních dvou měsíců od zavedení vakcíny zjistila, že z 270 hlášených očkovaných těhotných byly nežádoucí příhody zaznamenány u 34 z nich.

Z toho bylo 28 případů fetální nebo neonatální ztráty, jinými slovy, kdy ženy přišly o své děti. Způsob, jakým byly tyto vakcíny nouzově povoleny a doporučeny těhotným ženám americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv před dokončením vývojových a reprodukčních toxikologických studií, je alarmující. Je pozoruhodné, že stále nejsou k dispozici bezpečnostní údaje o použití vakcín proti Covid-19 v těhotenství.

Dr James Thorp, který má 44 let zkušeností s porodnictvím a sloužil v představenstvu Společnosti pro mateřskou fetální medicínu, prohlásil, že očkování těhotných žen vakcínou Covid je „hrubým porušením etiky.“ On a další odborníci analyzovali zprávy ze systému hlášení nežádoucích příhod vakcín (VAERS) v USA a našli některé alarmující výsledky.

Když porovnali nežádoucí reakce na vakcínu Covid s reakcemi na vakcínu proti chřipce, zjistili, že bylo 57krát více zpráv o potratech po očkování proti covidu než po očkování proti chřipce a 38krát více zpráv o úmrtí plodu a mrtvě narozených.

Australský specialista na plodnost oznámil nárůst potratů z 15 procent na 74 procent u žen, které dostaly vakcínu Covid. Celková porodnost v Austrálii klesla o 72 procent přibližně devět měsíců po zavedení vakcíny ve srovnání se stejným měsícem v předchozím roce.

Dr. Mike Yeadon, bývalý viceprezident společnosti Pfizer, se domnívá, že příčinou zvýšené neplodnosti je tvorba protilátek proti synktinu-1, proteinu v placentě, který je podobný spike proteinu, a poznamenal, že lipidové nanočástice vakcíny se hromadí ve vaječnících.

Po zjištění vysoké míry potratů a menstruačních abnormalit došla jedna studie k závěru: „Doporučuje se celosvětové moratorium na používání vakcín proti Covid-19 v těhotenství, dokud randomizované prospektivní studie nezdokumentují bezpečnost v těhotenství a dlouhodobé sledování u potomků.“

Vlády po celém světě však těhotným ženám neustále tyto škodlivé injekce vnucují.

A co „tradiční“ vakcíny? Existují důvody, proč je také zpochybňovat, zejména s ohledem na jejich přidané složky, u kterých se jinde prokázalo, že jsou spojeny s problémy s plodností. Jaké jsou zdroje důkazů, které naznačují, že by to mohl být problém, a které vyvolávají otázky o možném škodlivém účinku vakcín na reprodukci?

Pro lidi, kteří chtějí mít přístup k těmto důkazům, následuje přehled výzkumu vlivu „adjuvans,“ které byly přidány do vakcín za účelem zvýšení imunitní odpovědi.

Jedním z nich je hliník, který se běžně přidává do vakcín navzdory samostatným důkazům o tom, že negativně ovlivňuje mužskou plodnost: tato studie například nachází statisticky významný inverzní vztah mezi obsahem hliníku ve spermatu a počtem spermií. Skutečnost, že se používá ve formě chloridu hlinitého k vyvolání neplodnosti u laboratorních zvířat, vyvolává otázku, proč je ve vakcínách povolen.

Bylo prokázáno, že další adjuvans, polysorbát 80, také známý jako Tween 80, používaný jako emulgátor ve vakcínách, inhibuje produkci testosteronu a způsobuje poškození dělohy a vaječníků u potkanů. Existuje patent na vakcínu, která záměrně způsobuje neplodnost u zvířat, přičemž Tween 80 je konkrétně zmíněn jako preferovaná složka.

Triton X-100, další adjuvans, také známý jako Octoxynol 9, má podobně drastický účinek na spermie. Při testu spermatu beranů je zcela znehybnil a zároveň zničil jejich plazmatické membrány. Hlavní použití Tritonu X-100 je jako spermicid v antikoncepčních přípravcích. Byl také identifikován jako alergen ve vakcínách mRNA Covid.

Formaldehyd je další adjuvans, který se používá k inaktivaci živých virů a bakterií ve vakcínách. Kromě toho, že je karcinogen, existují také důkazy o jeho potenciálním škodlivém účinku na plodnost.

Práce publikovaná v časopise Mutation Research zjistila pozitivní souvislost mezi formaldehydem a reprodukční toxicitou a dospěla k závěru: ‚Lidská reprodukční a vývojová toxicita vyplývající z expozice formaldehydu by mohla být potenciálně hrozbou pro lidské zdraví.

Čínská studie dospěla k závěru, že vystavení formaldehydu zvyšuje riziko potratu. Dokonce i americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) připouští, že práce s formaldehydem by mohla zvýšit problémy s plodností nebo pravděpodobnost potratu.

Stejné CDC však zůstává nekritickým zastáncem vakcín, propaguje je jako bezpečné a některé doporučuje i těhotným ženám, jako například vakcínu proti chřipce, která obsahuje formaldehyd.

Ve vakcínách se často používají silná antibiotika, jako je neomycin, gentamicin a polymyxin B, aby se zabránilo infikování obsahu bakteriemi. Přesto studie s použitím neomycinu na krysách dospěla k závěru, že jeho podávání vedlo k výraznému snížení počtu spermií, motility a životaschopnosti.

Antibiotické léky streptomycin a neomycin jsou „podezřelé, že způsobily nebo lze očekávat, že způsobí zvýšený výskyt malformací lidského plodu nebo nevratné poškození.

Bylo prokázáno, že gentamicin má různé nepříznivé účinky na mužskou plodnost, včetně snížení hmotnosti reprodukčních orgánů a negativního vlivu na spermie.

Web Medicine.org uvádí, že gentamicin by měl být podáván těhotným ženám pouze v život ohrožujících situacích, protože může způsobit poškození nervů a ledvin plodu. Přesto se vyskytuje ve vakcínách proti chřipce, které se běžně podávají nastávajícím matkám.

Jak se takové přísady vůbec dostaly do vakcín? Oficiálním zdůvodněním je, že zlepšují účinnost vakcíny a bez ohledu na vedlejší účinky jsou kompenzovány názorem, že obrovská hodnota vakcín zůstává nezpochybnitelná.

Článek, jehož cílem je vyvrátit „mýty a dezinformace“ kolem vedlejších účinků adjuvans ve vakcínách a zmírnit obavy, se o otázce plodnosti ani nezmiňuje.

Vyvolává otázku, zda úřady ve své nekritické víře v nadřazenost vakcín neignorují důvody k obavám. Vezměte si vakcínu proti HPV: kromě některých dalších vážných zdravotních problémů může údajně nepříznivě ovlivnit plodnost, způsobit selhání vaječníků a podle studie v Nature způsobuje i menstruační nepravidelnosti a předčasnou menopauzu. Také vakcína proti chřipce byla spojována se spontánními potraty.

Také vědecká práce publikovaná v roce 2017 tvrdila, že rozšířený program očkování proti tetanu v Keni v roce 2014 byl zástěrkou pro pokusy o sterilizaci ženské populace v zemi. Uvedla, že vakcína proti tetanovému toxoidu (TT) používaná Světovou zdravotnickou organizací v Keni, také obsahuje lidský choriový gonadotropin (hCG); společně mohou způsobit spontánní potraty a neplodnost.

To bylo známo již léta, protože vakcína TT a hCG již byla navržena pro kontrolu porodnosti. Byl to záměrný pokus o nucenou kontrolu porodnosti nebo jen náhodná lékařská chyba?

Souhrn těchto důkazů naznačuje, že by mohl být důvod k obavám.

Otřepané výroky, že „obrovská hodnota vakcín je nezpochybnitelná,“ nejsou odpovědí na zcela konkrétní problém, který vyvolává rutinní přidávání potenciálně nebezpečných adjuvans do vakcín, které mohou mít dopad na plodnost.

ZDROJ: 1 / 2 / 3

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

 • Obrátenie k RODu.

  Obrátenie k RODu.

  “Sláva Rodu” sú slová, ktoré veľmi často používam. Sláva RODu. So Slávou RODu to všetko ide. S LÁVOU RODu, chápete, čo myslím, LÁVA. S LÁVOU. Keď s...
 • MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  V našej národnej duchovnej tradícii sa od nepamäti pripisoval Slovu osobitý význam, ako pre život jedinca, tak aj pre život národa. Tento vzťah k Slovu pramení u...
 • Večne Živý Strom

  Večne Živý Strom

  Medzi Tatrami a Dunajom vyrástol jeden veličizný strom. Korene jeho ťahajú sa na tri strany žulami Karpatov. Víly a Rusalky kropievali ho každý deň, no nebolo mu to dosť...
 • My všetci sme jeden celok.

  My všetci sme jeden celok.

  Všetci vieme, že existujú hodnoty materiálne a hodnoty nebeské. Nebeské hodnoty sa nedajú kúpiť. To je nemožné. Ale paraziti vymysleli ako ich predať. Ako predať Svedomie, ako...
 • Vnútro Človeka

  Vnútro Človeka

  Každý človek sa niekedy nachádza pod ťarchou krivdy. Krivda na krivde preložená krivdou. Proste taká fáza života sa spustila z nejakého dôvodu v živote človeka. A človek...
 • Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Ako tajomne znie tento Hostinského text: Slovo úprimnô znie i k tebe, ľudu slovenský! Svet ťa haní, že v baniach kopeš, na poli mozolíš, na dvore dobytok...
 • Vytratenie a návrat Starej Vieronauky Slovenskej

  Vytratenie a návrat Starej Vieronauky Slovenskej

  STARÁ VIERONAUKA SLOVENSKÁ sa dočasne úplne vytratila z nášho duchovného a kultúrneho dedičstva. Nezanikla. Len sa vytratila. Nebolo totiž možné začať ju pokrytecky svojvoľne interpretovať, úmyselne a...
 • Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Starú vieronauku Slovenskú tvoria tri pranázory Slovenov:1. Pranázor na SVET2. Pranázor na BOŽSTVO3. Pranázor na ČLOVEKA Štruktúra náuky odzrkadľuje realitu bytia z pohľadu Človeka.1. Pranázor na svet...
 • Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Tri kľúče otvárajú nám svätyňu vieronauky starobylých Slovenov. Prvým kľúčom vstupujeme do chrámu, kde na sklepení, na stĺpoch, oblokoch, po stenách a dverách zobrazenú vidíš celú oblohu nebeskú...
 • ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  Aby sme pochopili koncepciu jednotného riadenia sveta, na základe existujúcich pravidiel (tovarovo – peňažných a tovarovo – ekonomických vzťahov medzi subjektami a územiami), je potrebné poznamenať, že...
 • Globalisti a My – Človekovia

  Globalisti a My – Človekovia

  Človekom je možné manipulovať pomocou klamstva. To je známy fakt. Známy je hlavne tým, ktorí vytvorili tento inštrument manipulácie. Na tom je postavený celý systém. Tento systém...
 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa tu...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty.  To, že sa...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek. Keby človek vedel, kto je, žil by svoj život úplne inak. No nevie. Žije v nevedomosti, bez vedomia toho, kto je. Žije sám za seba, bohužiaľ...
 • Vedomie. 

  Vedomie. 

  Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva…  a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a dobrovoľne. Veľa ľudí už o tom...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: