Slovanské Noviny

15. júla 2024

K porozumeniu Čelovekom

múdrosť

1 min read

1. "Čisté ruky." To znamená nebrať príliš veľa. Je dobré deliť sa. Treba myslieť na tých ľudí, ktorí to potrebujú. 2. "Čistota...