Slovanské Noviny

29. mája 2024

K porozumeniu Čelovekom

Redakcia SN

2 min read

Podľa starodávnych poznatkov najväčšie ťažkosti ženy neprichádzajú zvonku, ale zvnútra. Stálosť a pokoj muža, ktorého žena prežíva emocionálne výkyvy, úzkosť,...

%d