Slovanské Noviny

6. júna 2023

K porozumeniu Čelovekom

Skutečnost, že Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) OSN se chystá vydat plán na drastické snížení takzvaných skleníkových plynů z globálního zemědělství pod falešným označením „udržitelné zemědělství“, za kterým stojí největší světoví správci majetku včetně společností BlackRock, JP Morgan, AXA a dalších, vypovídá o skutečném plánu.

V uplynulých týdnech začal koordinovaný útok na naše zemědělství – schopnost produkovat potraviny pro lidskou existenci. Nedávné zasedání vlád G20 na Bali, zasedání OSN Agenda 2030 Cop27 v Egyptě, Světové ekonomické fórum v Davosu a Bill Gates se na tom podílejí. Obvykle používají dystopické jazykové rámce, aby vytvořili iluzi, že mají dobré úmysly, zatímco ve skutečnosti prosazují agendu, která povede k hladomoru a smrti stovek milionů, nikoli miliard lidí, pokud bude pokračovat. Řídí ji koalice peněz.

Od G20 přes konferenci Cop27 až po WEF

13. listopadu se zástupci 20 nejvlivnějších zemí G20, mezi nimiž jsou USA, Velká Británie, Evropská unie (ačkoli to není žádný stát), Německo, Itálie, Francie, Japonsko, Jižní Korea a několik rozvojových zemí včetně Číny, Indie, Indonésie a Brazílie, dohodli na závěrečném prohlášení.

Prvním významným bodem je „výzva k urychlené transformaci směrem k udržitelnému a odolnémuzemědělství a potravinovým systémům a dodavatelským řetězcům“.

Dále „spolupracovat na udržitelné produkci a distribuci potravin, zajistit, aby potravinové systémy lépe přispívaly k adaptaci na změnu klimatu a jejímu zmírňování, zastavit a zvrátit ztrátu biologické rozmanitosti, diverzifikovat zdroje potravin…“.

Kromě toho vyzvali k „inkluzivnímu, předvídatelnému a nediskriminačnímu zemědělskému obchodu založenému na pravidlech WTO“.

A také: „Jsme odhodláni podporovat zavádění inovativních postupů a technologií, včetně digitálních inovací v zemědělství a potravinářských systémech, s cílem zvýšit produktivitu a udržitelnost v souladu s přírodou…“.

Pak přichází odhalující prohlášení: „Opakujeme náš závazek dosáhnout globálně nulových čistých emisí skleníkových plynů/uhlíkové neutrality do poloviny století nebo přibližně v polovině století.“ [i](zvýraznění autorem)

„Udržitelné zemědělství“ s „nulovými čistými emisemi skleníkových plynů“ je orwellovský doublespeak. Pro člověka, který se nezabývá lingvistikou OSN, znějí tato slova příliš dobře. To, co se ve skutečnosti prosazuje, je nejradikálnější destrukce zemědělství a zemědělství na celém světě pod názvem „udržitelné zemědělství“.

Po konferenci G20 na Bali následovalo jen o několik dní výroční zasedání klimatického summitu OSN COP27, které se konalo v Egyptě. Tam účastníci z většiny zemí OSN spolu s nevládními organizacemi, jako je Greenpeace a stovky dalších zelených nevládních organizací, vypracovali druhou výzvu. COP27 zahájila něco, čemu říkají objevně FAST – novou iniciativu OSN Potraviny a zemědělství pro udržitelnou transformaci (FAST). Fast, jako „zdržet se jídla…“.

Podle časopisu Forbes bude FAST podporovat „přechod na udržitelnou, klimaticky odolnou a zdravou stravu, pomůže snížit náklady na zdraví a změnu klimatu až o 1,3 bilionu USD a zároveň podpoří potravinovou bezpečnost tváří v tvář změně klimatu.“ Mluvíme o velkých číslech. USD díky přechodu na „udržitelnou, vůči klimatu odolnou a zdravou stravu“, který by snížil náklady na změnu klimatu o 1,3 bilionu USD. [ii] Co se za všemi těmito slovy skutečně skrývá?

Velké peníze za

Podle vyjádření zástupce Organizace OSN pro výživu a zemědělství pro agenturu Reuters během 27. konference smluvních stran FAO do roka představí „zlatý standard“ pro snižování tzv. skleníkových plynů ze zemědělství.

Impuls k této válce proti zemědělství přichází nepřekvapivě od velkých peněz, iniciativy FAIRR, britské koalice mezinárodních investičních manažerů, která se zaměřuje na „významná ESG rizika a příležitosti způsobené intenzivní živočišnou výrobou“.

Jejich členy jsou nejvlivnější hráči v globálním finančnictví, včetně společností BlackRock, JP Morgan Asset Management, německé Allianz AG, Swiss Re, HSBC Bank, Fidelity Investments, Edmond de Rothschild Asset Management, Credit Suisse, Rockefeller Asset Management, UBS Bank a mnoha dalších bank a penzijních fondů s celkovým spravovaným majetkem ve výši 25 bilionů dolarů.[iii] Nyní zahajují válku proti zemědělství podobně jako proti energetice. Zástupce ředitele FAO OSN pro politiku v oblasti změny klimatu Zitouni Ould-Dada během COP27 řekl: „Nikdy předtím nebyla potravinám a zemědělství věnována taková pozornost. Tato konference COP je rozhodně tou pravou.“ [iv]

FAIRR bez důkazů tvrdí, že:

„Produkce potravin se podílí na celosvětových emisích skleníkových plynů zhruba jednou třetinou a je hlavní hrozbou pro 86 % světových druhů ohrožených vyhynutím, zatímco chov dobytka je zodpovědný za tři čtvrtiny úbytku amazonských deštných pralesů.“ [v]

FAO plánuje navrhnout drastické snížení celosvětové živočišné produkce, zejména skotu, který je podle FAIRR zodpovědný za:

„téměř třetinu celosvětových emisí metanu spojených s lidskou činností, který se uvolňuje v podobě výkalů dobytka, hnoje a pěstování krmných plodin.“

Podle nich je nejlepším způsobem, jak zastavit kravské říhání a kravský hnůj, odstranit dobytek. [vi]

Neudržitelné udržitelné zemědělství

Skutečnost, že FAO OSN se chystá vydat plán na drastické snížení takzvaných skleníkových plynů z globálního zemědělství pod falešným označením „udržitelné zemědělství“, za kterým stojí největší světoví správci majetku včetně společností BlackRock, JP Morgan, AXA a dalších, vypovídá o skutečném plánu. Jedná se o jedny z nejzkorumpovanějších finančních institucí na planetě. Nikdy nevloží ani cent tam, kde nemají zaručen obrovský zisk. Jejich dalším cílem je válka proti zemědělství.

Termín „udržitelný“ vytvořil David Rockefeller v Římském malthusiánském klubu. Ve své zprávě z roku 1974 Lidstvo v bodě zlomu Římský klub tvrdil:

Národy nemohou být vzájemně závislé, aniž by se každý z nich vzdal části své nezávislosti nebo alespoň uznal její omezení. Nyní je čas vypracovat hlavní plán organického udržitelného růstu a světového rozvoje, který bude založen na globálním rozdělení všech omezených zdrojů a novém globálním ekonomickém systému. [vii] (zvýraznění autorem)

Takto byly formulovány počátky Agendy 21 OSN, Agendy2030 a Velkého resetu v Davosu 2020. V roce 2015 přijaly členské státy OSN takzvané Cíle udržitelného rozvoje neboli SDGs: 17 cílů, které mají změnit náš svět. Cíl 2 zní: „Skoncovat s hladem, dosáhnout potravinové bezpečnosti a lepší výživy a podporovat udržitelné zemědělství“.

Pokud se však podrobně začteme do návrhů COP27, G20 a davoského WEF Klause Schwaba, zjistíme, co se pod těmito hezky znějícími slovy skrývá. Nyní jsme zaplavováni neověřenými tvrzeními mnoha vládních a soukromě financovaných think tanků, že naše zemědělské systémy jsou hlavní příčinou, ano, globálního oteplování. Nejen CO2, ale i metan a dusík.

Přitom celý argument o globálních skleníkových plynech, že naše planeta je na pokraji nezvratné katastrofy, pokud do roku 2030 radikálně nezměníme své emise, je neověřitelný nesmysl z neprůhledných počítačových modelů. Na základě těchto modelů IPCC OSN trvá na tom, že pokud nezastavíme růst globální teploty o 1,5 C nad úroveň roku 1850, do roku 2050 svět v podstatě skončí.

Válka právě začíná

OSN a WEF v Davosu se v roce 2019 spojily, aby společně prosazovaly cíle udržitelného rozvoje Agendy OSN 2030. Na webových stránkách WEF se otevřeně přiznává, že to znamená zbavit se zdrojů masných bílkovin, zavést propagaci nevyzkoušeného falešného masa, obhajovat alternativní bílkoviny, jako jsou solení mravenci nebo mletí cvrčci či červi, kteří mají nahradit kuřecí, hovězí nebo jehněčí maso. Na konferenci COP27 se diskutovalo o „stravování, které může zůstat v mezích planety, včetně snížení spotřeby masa, vývoje alternativ a podněcování přechodu k většímu množství původních rostlin, plodin a obilovin (čímž se sníží současná závislost na pšenici, kukuřici, rýži, bramborách)“. [viii]

WEF propaguje přechod od stravy založené na masových bílkovinách k veganské stravě s tím, že by to bylo „udržitelnější“. [ix] Propagují také laboratorně pěstované nebo rostlinné alternativy laboratorního masa, jako je například Bill Gatesem financovaný produkt Impossible Burgers, jehož vlastní testy FDA ukazují, že je pravděpodobně karcinogenní, protože se vyrábí z GMO sóji a dalších produktů nasycených glyfosátem. Generální ředitelka Air Protein, další společnosti vyrábějící falešné maso, Lisa Lyonsová, je zvláštní poradkyní WEF. WEF rovněž propaguje hmyzí bílkoviny jako alternativu masa. Všimněte si také, že Al Gore je správcem WEF. [x]

Válka proti chovu zvířat na maso začíná být smrtelně vážná. Nizozemská vláda, jejíž premiér Mark Rutte, bývalý zaměstnanec společnosti Unilever, je přispěvatelem WEF Agenda, vytvořila zvláštní funkci ministryně pro životní prostředí a dusík, Christianne van der Wal. S využitím nikdy nevyhlášených a zastaralých směrnic EU o ochraně přírody Natura 2000, které byly údajně vytvořeny na „ochranu mechu a jetele“, a na základě podvodných údajů z testů vláda právě oznámila, že násilně uzavře 2 500 farem s chovem skotu v celém Nizozemsku. Jejím cílem je donutit k uzavření 30 % farem s chovem skotu, jinak jim bude hrozit vyvlastnění.

Německý svaz masného průmyslu (VDF) tvrdí, že v příštích čtyřech až šesti měsících bude Německo čelit nedostatku masa a ceny prudce vzrostou. Hubert Kelliger, člen představenstva VDF, řekl: „Za čtyři, pět, šest měsíců budeme mít na pultech nedostatek.“ Největší nedostatek se očekává u vepřového masa. Problémy v zásobování masem jsou způsobeny tím, že Berlín trvá na snížení počtu hospodářských zvířat o 50 %, aby se snížily emise způsobující globální oteplování. [xi] V Kanadě Trudeauova vláda, další produkt WEF v Davosu, podle Financial Post z 27. července plánuje snížit emise z hnojiv o 30 % do roku 2030 v rámci plánu, jak se v příštích třech desetiletích dostat na čistou nulu. Pěstitelé však tvrdí, že aby toho dosáhli, budou možná muset výrazně snížit produkci obilí.

Když autokratický prezident Srí Lanky v dubnu 2021 zakázal veškerý dovoz dusíkatých hnojiv v brutální snaze vrátit se k minulosti „udržitelného“ zemědělství, úroda se během sedmi měsíců zhroutila a hladomor, zruinování zemědělců a masové protesty ho donutily k útěku ze země. Nařídil, aby celá země okamžitě přešla na ekologické zemědělství, ale zemědělcům žádné takové školení neposkytl.

Když to vše zkombinujeme s katastrofálním politickým rozhodnutím EU zakázat ruský zemní plyn používaný k výrobě dusíkatých hnojiv, což si vynutí uzavření továren na výrobu hnojiv v celé EU a způsobí celosvětové snížení výnosů plodin, a také s falešnou vlnou ptačí chřipky, která falešně nařizuje farmářům v Severní Americe a EU vyvraždit desítky milionů kuřat a krůt, abychom uvedli jen několik dalších případů, je jasné, že náš svět čelí potravinové krizi, která nemá obdoby. To vše kvůli změně klimatu?

Autor: William Engdahl

Zdroj: globalresearch.ca
Preklad: zvedavec.news


.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

 • AUDIO: Čo je Slovanstvo ? Čo s ním v posledných storočiach  parazitickí agresori robili ?

  AUDIO: Čo je Slovanstvo ? Čo s ním v posledných storočiach  parazitickí agresori robili ?

  Všetkými možnými spôsobmi sa pokúšali vymazať minulosť našich veľkých predkov, našich rodičov. Pokúšali sa vymazať nás a naše duše. Napriek všetkým technológiám a všetkému úsiliu tých, ktorí ovládli...
 • … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  Toto je dôležité vedieť. Objavilo sa tu Rímske právo. Prečo… Pretože, keď je deň Svaroga, máme mier (MIR), keď je noc Svaroga je RIM, A keď je...
 • Obrátenie k RODu.

  Obrátenie k RODu.

  “Sláva Rodu” sú slová, ktoré veľmi často používam. Sláva RODu. So Slávou RODu to všetko ide. S LÁVOU RODu, chápete, čo myslím, LÁVA. S LÁVOU. Keď s...
 • MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  V našej národnej duchovnej tradícii sa od nepamäti pripisoval Slovu osobitý význam, ako pre život jedinca, tak aj pre život národa. Tento vzťah k Slovu pramení u...
 • Večne Živý Strom

  Večne Živý Strom

  Medzi Tatrami a Dunajom vyrástol jeden veličizný strom. Korene jeho ťahajú sa na tri strany žulami Karpatov. Víly a Rusalky kropievali ho každý deň, no nebolo mu to dosť...
 • My všetci sme jeden celok.

  My všetci sme jeden celok.

  Všetci vieme, že existujú hodnoty materiálne a hodnoty nebeské. Nebeské hodnoty sa nedajú kúpiť. To je nemožné. Ale paraziti vymysleli ako ich predať. Ako predať Svedomie, ako...
 • Vnútro Človeka

  Vnútro Človeka

  Každý človek sa niekedy nachádza pod ťarchou krivdy. Krivda na krivde preložená krivdou. Proste taká fáza života sa spustila z nejakého dôvodu v živote človeka. A človek...
 • Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Ako tajomne znie tento Hostinského text: Slovo úprimnô znie i k tebe, ľudu slovenský! Svet ťa haní, že v baniach kopeš, na poli mozolíš, na dvore dobytok...
 • Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Starú vieronauku Slovenskú tvoria tri pranázory Slovenov:1. Pranázor na SVET2. Pranázor na BOŽSTVO3. Pranázor na ČLOVEKA Štruktúra náuky odzrkadľuje realitu bytia z pohľadu Človeka.1. Pranázor na svet...
 • Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Tri kľúče otvárajú nám svätyňu vieronauky starobylých Slovenov. Prvým kľúčom vstupujeme do chrámu, kde na sklepení, na stĺpoch, oblokoch, po stenách a dverách zobrazenú vidíš celú oblohu nebeskú...
 • ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  Aby sme pochopili koncepciu jednotného riadenia sveta, na základe existujúcich pravidiel (tovarovo – peňažných a tovarovo – ekonomických vzťahov medzi subjektami a územiami), je potrebné poznamenať, že...
 • Globalisti a My – Človekovia

  Globalisti a My – Človekovia

  Človekom je možné manipulovať pomocou klamstva. To je známy fakt. Známy je hlavne tým, ktorí vytvorili tento inštrument manipulácie. Na tom je postavený celý systém. Tento systém...
 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa tu...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty.  To, že sa...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • Vedomie. 

  Vedomie. 

  Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva…  a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a dobrovoľne. Veľa ľudí už o tom...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: