Slovanské Noviny

1. júna 2023

K porozumeniu Čelovekom

Okultní korunovace Charlese III., která se konala 6 měsíců, 6 týdnů a 6 dní po pohřbu jeho matky, byla zakončena děsivou scénou mihnutí postavy v černém hábitu

Toto pouze ukazuje, že všechno, co vidíte okolo královské moci v Británii, je pouhá iluze a decepce. Královská rodina nedrží již naprosto žádnou moc, nemá pod kontrolou už ani řádný průběh korunovace jejich otce. Černá šlechta mu zprzní korunovaci postavou symbolizující smrt. Úplně stejně to platí ale o dalších šlechtických rodech, platí to i o nešlechtických vládách jednotlivých zemí.

Původně jsem vůbec neplánoval, že budu pokrývat korunovaci Charlese III. na britského krále, protože to upadlé impérium již pozbylo svého významu a klaní se mu pouze zkorumpovaní politici na výplatních listinách Rothschildova klanu. Britské ostrovy byly dobyty a poraženy nikoliv válečně, ale konceptuálně. Britským městům vládnou z radnic muslimové, islamisté, Pákistánci a britská města se demograficky překreslují, země byla na hlavu poražena demografickou invazí, kterou obstaraly předchozí jak labouristické, tak konzervativní vlády, obě dvě na výplatních páskách Domu Sion

Dnes už Velké Británii nevládne Westminster s královskou rodinou, ani Downing Street 10 s vládou, ale pouze Londýnské kanceláře z londýnského City. Proto jsem očekával, že korunovace bude prostě selankou královské a černé šlechty se dvěma písmenky “R” a “G”. To první je královská šlechta, to druhé je černá šlechta (Komise 300).

Jenže, stalo se něco nečekaného. Korunovace sice proběhla zdánlivě bez problémů, ale po skončení ceremoniálu, když kamery v katedrále ještě jely a sledovaly odchod královské gardy, došlo na scéně k podivné události.

V osvětleném portálu slavnostní pozlacené palisády se totiž naprosto neplánované mihla děsivá postava v černém hábitu s kapucí, která před sebou nesla něco, co vypadalo jako kosa.

Zahraniční média okamžitě začala řešit [1], jestli šlo o chybu ve skriptu ceremoniálu anebo o nějaký symbol či vzkaz, ale na sociálních sítích toto lidé označují za Smrtku, která oznamuje blízkou smrt nově korunovaného krále.

Ten prý na tom není po zdravotní stránce nijak dobře, informace unikají do britského bulváru už delší dobu. Jenže při pohledu na postavu je zjevné, že nejde o Smrtku. Každý, kdo se zajímá o okultismus a mytologii, tak velice rychle pozná, že postava nereprezentuje smrt s kosou, ale převozníka Chárona s dlouhým bidlem.

Postava v černém hábitu s dlouhým bidlem je Cháron

Cháron pochází z řecké mytologie a převáží duše zemřelých přes řeku Acherón, resp. Styx do podsvětí. Tato postava se pravidelně zjevuje zemřelým lidem těsné po smrti. Přestože postava je přisuzována řecké mytologii, postava Chárona je archetypální a je mnohem starší a dnes se objevuje zejména v okultních a zednářských ritech na vysokých stupních zasvěcení. Velmi často bývá Cháron zaměňován za smrtku, což v konceptuální rovině vlastně ani není rozdíl. Tato postava se zobrazuje zemřelým totožně, tedy v černém hábitu s kapucí, pouze se může lišit “fatom“. To je nástroj, který tato postava drží v ruce v okamžiku vaší smrti.

Cháron v portálu korunovační palisády

Pokud drží kosu, potom nepůjde o převoz přes řeku, ale o proklestění vysokými keři černých trnových růží na planině Klammath v unitárním prostoru (viz. moje druhá kniha Superkrize), které oddělují svět živých od mrtvých. Zajímavé je, že pohádka o šípkové Růžence není jen pohádkovým popisem a zpodobněním této cesty, ale de facto věrným popisem, kdy svět mrtvých je chráněn neprostupnou houštinou trnových růží a skrze ně vás může provést pouze Cháron vybavený kosou. Druhou variantou v okamžiku vaší smrti je Cháron s dlouhým bidlem, který vás převeze přes řeku.

Okultní symbol smrti uzavřel královskou korunovaci v Londýně

Řecká mytologie hovoří o platbě pro Chárona, o dvou mincích, nejčastěji dva stříbrné. V okultních lóžích je ale tato platba zpochybňována a vyvrácena, Cháron platbu nepožaduje, ale když natahuje ruku, žádá o vaši ruku, aby vás převezl přes řeku, nežádá o platbu. Ruku natahuje i v případě té varianty s kosou. V obou případech jde o stejnou okultní postavu unitárního prostoru, která má archetypální zjevení, takže je jedno, jestli ji nazveme Smrtkou nebo Cháronem. Obojí reprezentuje totéž.

Postava se zobrazuje zemřelým podle zvláštního demografického klíče. Lidem v přímořských státech a u velkých jezer se objevuje zemřelým Cháron s bidlem v ruce, v suchozemských oblastech se objevuje pro změnu s kosou. Mohou se ale objevovat výjimky. Zdá se, že rozhoduje vztah zemřelého člověka k půdě anebo k vodě. Je neuvěřitelné, že pohádky bratří Grimmů čerpají nikoliv z lidové slovesnosti, ale z okultních ritů, protože ty pohádky popisují děsivé obrazy z tzv. okultního podsvětí, do kterého museli být zasvěceni.

Cháron převáží zemřelé přes řeku Acherón (Styx)

A právě archetyp neprostupných růžových keřů obklopujících hrad je přímo odvozen od účelu kosy, kterou si nese Smrtka. Ta kosa není určena na stínání hlav, to je pozměněný výklad v pozdější době tzv. moderní literatury. Postava Chárona s bidlem, která prošla portálem ve Westminsteru, je opravdu děsivým symbolem smrti a opravdu není pravděpodobné, že by tohle královská rodina připravila do tzv. skriptu ceremoniálu, protože korunovace je oslavou zdraví, života a dlouhé vlády nového krále, takže takovéto symboly smrti nemají a nesmí mít místo v ceremoniálech korunovací.

Děsivá korunovace zachytila korunu na hlavě muže, na kterého již vzadu čeká převozník… 6 měsíců, 6 týdnů a 6 dní po pohřbu jeho matky!

Přestože někdo si může vysvětlovat postavu jako odkaz na dokončení převozu duše zemřelé Alžběty II. po korunovaci jejího syna, je to velmi nepravděpodobné a neobvyklé. Tohle vypadá na úmyslnost a na vzkaz od skutečných vládců nad Britskými ostrovy, tedy vzkaz od Londýnských kanceláří, že převozník Cháron již na Charlese čeká, aby ho z Britských ostrovů převezl do podsvětí. Ten symbol byl vyslán a je natolik děsivý a provokativní, že lze očekávat, že život Charlese III. na trůně nebude dlouhý. O tom je již podle všeho rozhodnuto.

Koruna na hlavě prince Charlese jej učinila králem, a to přesně 6 měsíců, 6 týdnů a 6 dní po pohřbu jeho matky, královny Alžběty II.

Korunovace Charlese totiž proběhla na den přesně rovných 6 měsíců, 6 týdnů a 6 dní ode dne pohřbu královny Alžběty II, který proběhl 19. září minulého roku! A navíc datum samotné korunovace bylo 6. května a navíc v sobotu, tedy 6. den v týdnu! To je okultní a numerická shoda naprosto neuvěřitelného významu. To je velmi děsivá numerická shoda (666) odkazující na Satanovu synagogu a odkaz na služebníky pána Temnot, tedy na Světlonoše (Lucifera). Tímto bych chtěl korigovat své informace z pátečního pořadu na SVCS, kde jsem se domníval, že datum korunovace bylo zvoleno na první květnou neděli, resp. květný víkend, který má v anglo-saských zemích dlouhou tradici. Datum bylo zvoleno na sobotu místo neděle kvůli tomu, aby seděla symbolika Satanovy synagogy. V neděli by to už bylo 6 měsíců, 6 týdnů a 7 dnů od pohřbu královny. Takže to museli dát na sobotu.

Všichni, kteří mu přišli na korunovaci, tak ve skutečnosti viděli kandidáta Komise 300 (po matce převezme čestné předsednictví) a de facto staříka s chatrným zdravím, který na čas usedne na trůn, než jeho místo zastoupí princ William a přijme podle všeho královské jméno Vilém V. Můžeme však říct, že tato epizoda s Cháronem a bidlem je ukázkou totální a absolutní moci Londýnských kanceláří nad královským trůnem, když během korunovačního ceremoniálu, resp. v jeho závěru si dovolí narušit slavnostní ceremoniál slávy a radosti takovýmto symbolem smrti.

Královská vs. Černá šlechta

Znovu se tím potvrzuje, že není dovoleno, aby upadlá britská královská šlechta “R” (Royal) dávala najevo svůj majestát a vysílala tím signál, že něčemu vládne. Ve skutečnosti vládne černá šlechta “G” (Gnosis) z Londýnských kanceláří. Královská rodina se to snažila uhlídat, samotný ceremoniál proběhl bez závadové události, ale ten závěr prostě už neohlídali. Rovněž lze zcela vyloučit faktor náhody, že tou postavou byl nějaký náhodný mnich, který tam zrovna šel a nesl se vztyčenýma rukama bidlo. Pozadí portálu bylo přitom nasvíceno bíle, takže postavu v černém hábitu nemohl přehlédnout nikdo, kdo se rozhodl sledovat přenos až úplně do konce.

Symbol Černé šlechty. Zednářská šlechta Nového světa

Toto pouze ukazuje, že všechno, co vidíte okolo královské moci v Británii, je pouhá iluze a decepce. Královská rodina nedrží již naprosto žádnou moc, nemá pod kontrolou už ani řádný průběh korunovace jejich otce. Černá šlechta mu zprzní korunovaci postavou symbolizující smrt. Úplně stejně to platí ale o dalších šlechtických rodech, platí to i o nešlechtických vládách jednotlivých zemí. Všichni jsou na výplatní pásce Londýnských kanceláří a nikdo jiný se k moci v jednotlivých zemích nedostane. A kdo se dostane, je to jen falešná opozice, fiat alternativa. Závěr přenosu z korunovace tak potvrdil, kdo je skutečným pánem nad ostrovy. Okultní černá šlechta! Je to jejich!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj: aeronet.news

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

 • … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  Toto je dôležité vedieť. Objavilo sa tu Rímske právo. Prečo… Pretože, keď je deň Svaroga, máme mier (MIR), keď je noc Svaroga je RIM, A keď je...
 • Obrátenie k RODu.

  Obrátenie k RODu.

  “Sláva Rodu” sú slová, ktoré veľmi často používam. Sláva RODu. So Slávou RODu to všetko ide. S LÁVOU RODu, chápete, čo myslím, LÁVA. S LÁVOU. Keď s...
 • MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  V našej národnej duchovnej tradícii sa od nepamäti pripisoval Slovu osobitý význam, ako pre život jedinca, tak aj pre život národa. Tento vzťah k Slovu pramení u...
 • Večne Živý Strom

  Večne Živý Strom

  Medzi Tatrami a Dunajom vyrástol jeden veličizný strom. Korene jeho ťahajú sa na tri strany žulami Karpatov. Víly a Rusalky kropievali ho každý deň, no nebolo mu to dosť...
 • My všetci sme jeden celok.

  My všetci sme jeden celok.

  Všetci vieme, že existujú hodnoty materiálne a hodnoty nebeské. Nebeské hodnoty sa nedajú kúpiť. To je nemožné. Ale paraziti vymysleli ako ich predať. Ako predať Svedomie, ako...
 • Vnútro Človeka

  Vnútro Človeka

  Každý človek sa niekedy nachádza pod ťarchou krivdy. Krivda na krivde preložená krivdou. Proste taká fáza života sa spustila z nejakého dôvodu v živote človeka. A človek...
 • Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Ako tajomne znie tento Hostinského text: Slovo úprimnô znie i k tebe, ľudu slovenský! Svet ťa haní, že v baniach kopeš, na poli mozolíš, na dvore dobytok...
 • Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Starú vieronauku Slovenskú tvoria tri pranázory Slovenov:1. Pranázor na SVET2. Pranázor na BOŽSTVO3. Pranázor na ČLOVEKA Štruktúra náuky odzrkadľuje realitu bytia z pohľadu Človeka.1. Pranázor na svet...
 • Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Tri kľúče otvárajú nám svätyňu vieronauky starobylých Slovenov. Prvým kľúčom vstupujeme do chrámu, kde na sklepení, na stĺpoch, oblokoch, po stenách a dverách zobrazenú vidíš celú oblohu nebeskú...
 • ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  Aby sme pochopili koncepciu jednotného riadenia sveta, na základe existujúcich pravidiel (tovarovo – peňažných a tovarovo – ekonomických vzťahov medzi subjektami a územiami), je potrebné poznamenať, že...
 • Globalisti a My – Človekovia

  Globalisti a My – Človekovia

  Človekom je možné manipulovať pomocou klamstva. To je známy fakt. Známy je hlavne tým, ktorí vytvorili tento inštrument manipulácie. Na tom je postavený celý systém. Tento systém...
 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa tu...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty.  To, že sa...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek. Keby človek vedel, kto je, žil by svoj život úplne inak. No nevie. Žije v nevedomosti, bez vedomia toho, kto je. Žije sám za seba, bohužiaľ...
 • Vedomie. 

  Vedomie. 

  Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva…  a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a dobrovoľne. Veľa ľudí už o tom...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: