Slovanské Noviny

1. októbra 2023

K porozumeniu Čelovekom

03.11.2020

Obchodníci sa búria, podľa šéfa iniciatívy slovenských maloobchodníkov pôjde o ďalšie náklady, ktoré štát nebude refundovať.

Prevádzkovatelia obchodov, gastroprevádzok a služieb majú povinnosť kontrolovať vstupujúcich zákazníkov pod hrozbou sankcie, upozorňuje predseda Iniciatívy slovenských maloobchodníkov Daniel Krakovský. “Sme si vedomí svojich povinností v zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, nesúhlasíme však s pokutovaním ťažko skúšaných maloobchodníkov za týchto okolností,“ hovorí. Pokuta sa môže vyšplhať až do výšky 20 000 eur.

Krakovský tvrdí, že hoci prevádzkovatelia môžu kontrolovať certifikát, nemajú možnosť overiť si jeho pravosť, či to, že ide naozaj o človeka uvedeného na certifikáte. “Nie sme polícia alebo armáda, ktorá má kompetenciu si žiadať preukazy totožnosti a nemáme kapacity na to, aby sme kontrolovali každého vstupujúceho,“ hovorí.

Pričom samotná vyhláška má množstvo výnimiek. Okrem toho, pripomína Krakovský, platí zákaz vychádzania pre osoby bez negatívneho testu alebo výnimky. “Spoliehame sa na osobnú zodpovednosť každého človeka a nemáme dôvod pochybovať o tom, že sa vonku pohybujú iba osoby spĺňajúce podmienky a do prevádzok vstupujú len tí, ktorí naozaj môžu. Nemôžeme suplovať kontrolné mechanizmy štátu,“ hovorí.

Pre obchody ide podľa Krakovského len o ďalšie náklady. “Naši členovia už od marca znášajú mimoriadne zvýšené náklady, aby spĺňali často meniace sa pravidlá a povinnosti, ktoré nám štát ukladá,“ hovorí. Tieto náklady nie sú podľa neho refundované. A to aj napriek niekoľkomesačnému výpadku tržieb. “Nemôžeme si dovoliť platiť ďalších zamestnancov, ktorí budú kontrolovať vstupy do našich prevádzok,“ dôvodí Krakovský.

Kontrolovať ľudí by mal podľa obchodníkov štát. “Nechceme byť policajtmi a nechceme sa na všetkých pozerať ako na ľudí, ktorí nedodržiavajú pravidlá,“ hovorí Krakovský. Odmieta preto prípadné sankcie “za dôveru, ktorú vkladáme do rúk našich zákazníkov“.

Až do dvadsaťtisíc

“Z vyhlášky vyplýva, že všetci prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia sú oprávnení požadovať k nahliadnutiu od osoby vstupujúcej do priestorov prevádzky a na pracovisko predloženie dokladu o negatívnom výsledku testu na COVID-19,“ vysvetľuje hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva pre denník Pravda Dáša Račková. Občania sa môžu preukázať aj potvrdením o výnimke.

“Ak osoby takéto doklady nemajú, prevádzkovatelia i zamestnávatelia sú povinní im vstup do priestorov odoprieť,“ dodala Račková. Certifikáty a aj potvrdenie o výnimke nie sú súčasťou zdravotnej dokumentácie, preto nahliadnuť do certifikátu je podľa nej možné.

Prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia tiež musia na všetky vstupy viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu bez negatívneho testu a výnimky. Oznamy však nemusia byť umiestnené na priestoroch, ktoré slúžia na bývanie.

“Cieľom prijatej vyhlášky nie je udeľovať pokuty,“ hovorí Račková. Ide podľa nej o nástroj, ktorým sa má znížiť riziko prenosu Covid-19. “V prípade, že sa k udeľovaniu pokút pristúpi, pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a protiprávne následky konania,“ vysvetlila Račková. V prípade, že ľudia nemajú potrebné doklady a budú sa nachádzať v prevádzkach, bude firme či prevádzkarovi udelená pokuta, dodala. A to až do výšky 20-tisíc eur.

Stačí oznam?

“Samotná vyhláška hygienikov kontroly certifikátov priamo neprikazuje,“ povedala pre denník Pravda Magdaléna Koreny, hovorkyňa iniciatívy Pomoc pre gastro. Avšak prevádzkovatelia reštaurácií a prevádzok sú povinní na všetky svoje vstupy vyvesiť oznam o zákaze vstupu a výnimkách. Prevádzkovatelia kontrolovať certifikáty môžu, no nie je to ich povinnosť, vysvetľuje Koreny.

“Podnikatelia v gastro biznise sú radi, že opäť môžu privítať svojich hostí na terasách a preto ich prosia o to, aby všetky opatrenia rešpektovali, a aby boli ohľaduplní,“ hovorí. Majitelia reštaurácií podľa nej veria, že zákazník bude pripravený preukázať sa negatívnym certifikátom na Covid-19 či PCR testom, no nie starším ako z 29. októbra.

“Spoločným úsilím, rešpektom a dodržiavaním sa zároveň dá predísť prípadným pokutám, je jasné, že podnikatelia v gastro biznise urobia všetko preto, aby k takýmto peňažným sankciám nedochádzalo,“ hovorí Koreny. Ak by reštaurácie dostali pokuty, spôsobili by im ešte väčšie existenčné problémy.

Nie sme policajti ani vojaci

Na aktuálnu situáciu upozornilo na svojom webe aj Podnikateľské centrum. “Úrad verejného zdravotníctva informoval, že prevádzkovatelia obchodov, gastroprevádzok či služieb budú mať povinnosť kontrolovať certifikát s negatívnym testom na Covid-19, každého zákazníka, ktorý prichádza do prevádzky. Ak sa tak nestane prevádzky môžu dostať pokutu od 150 eur do 20-tisíc eur,“ píše.

Prevádzkovatelia však môžu skontrolovať certifikát, ale nemajú si ako overiť, či nejde o falzifikát, upozorňuje centrum. “Nie sme polícia alebo armáda, ktorá má kompetenciu si žiadať preukazy totožnosti a nemáme kapacity na to, aby sme kontrolovali každého vstupujúceho,“ píše Podnikateľské centrum na svojej internetovej stránke.

Reštaurácie sú na kolenách

Majitelia reštaurácií a prevádzkovatelia gastro prevádzok sú zmätení zo zmien, ktoré sa dotýkajú ich podnikania. “Bez akéhokoľvek preháňanie sa dá povedať, že o pár mesiacov budeme vidieť sériu bankrotov, ak štát veľmi rýchlo neposkytne silnú pomocnú ruku a nezačne riešiť alarmujúcu situáciu v sektore,“ hovorí konzultant pre malých podnikateľov a zakladateľ NYC Corner a Regal Burger Oto Kóňa. Ohrozených je až 80 percent podnikov.

„Boj proti pandémii vítame, aktuálne pravidlá sledujeme a rešpektujeme,“ hovorí Peter Štecko riaditeľ reštauračnej siete Medusa. Svojich zákazníkov vyzvali k zodpovednosti a aby prišli iba tí ktorí majú pri sebe certifikát s negatívnym testom. Oznamy visia na každých prevádzkach reštaurácií. „Pri vstupe na terasu, resp. pri usadení, sa zákazníci musia obsluhujúcemu čašníkovi preukázať vyššie spomenutým certifikátom,“ hovorí. Svojich zamestnancov testujú pravidelne od jari.

„Situácia je katastrofálna a reštaurácie budú potrebovať vážnu podporu aj po pandémii,“ hovorí Štecko. Alternatívou je aj dočasné zníženie reštauračnej DPH na 5 percent. Ako príklad efektívnej pomoci uvádza Rakúsko, kde sa chystajú preplácať 80 percent ušlých tržieb. „Menší gastro podnikatelia potrebujú určite viac flexibilnosti a rýchlejšie platby najmä pri refundácii nájmov,“ dodal.

“Reštaurácie potrebujú hostí,“ hodnotí aktuálnu situáciu Magdaléna Koreny, hovorkyňa iniciatívy Pomoc pre gastro. Na druhú stranu štát potrebuje, aby gastro sektor naďalej dokázal zamestnávať ľudí. Peniaze, ktoré ľudia minú v reštauráciách tvoria dane z príjmu a daň z pridanej hodnoty. “Toto je alfa a omega, na čo by mal štát pri projektoch na podporu gastra myslieť,“dodáva Koreny. Pomoc zo strany štátu by podľa nej mala prísť čo najskôr. Iniciatíva Pomoc pre gastro poslala svoj Národný program na podporu gastro biznisu a záchranu viac ako 10-tisíc pracovných miest kľúčovým ministerstvám. Teraz čakajú na odozvu z ministerstiev. Zakomponovali doň riešenia zo zahraničia, ktoré sa ukázali ako efektívne.

Počas 26. až 29. októbra bol realizovaný prieskum medzi podnikateľmi v gastronómií, ktorý ukázal, že až 43 percent majiteľov gastro prevádzok prežije v lockdowne maximálne mesiac. Takmer polovica prevádzok musela prepúšťať – väčšina dvoch až troch ľudí. Traja z piatich podnikateľov v gastronómií hodnotia štátnu pomoc ako len veľmi malú kompenzáciu za obmedzenie podnikania.

Zdroj: pravda.sk/ infovojna.sk

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

 • Globálny Finančný Systém má hlboké korene

  Globálny Finančný Systém má hlboké korene

  Pamätáte sa na prezidenta Nixona? Ostal po ňom prechod Ameriky na nezabezpečený dolár. Takpovediac sa začali v obehu objavovať nie len peniaze M1, ale aj peniaze M2, M3,...
 • Vedomie

  Vedomie

  Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva… a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba...
 • Sme multidimenzionálnym stelesnením Predkov

  Sme multidimenzionálnym stelesnením Predkov

  Všetkých rád pozdravujem, všetkým zdravia pri strome Rodu Najvyššieho. Áno, po slovansky, po našom budem rozprávať, to je Poznanie. Slovan je sláviaci Jan a Jin (Slavjanin –...
 • Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Ako tajomne znie tento Hostinského text: Slovo úprimnô znie i k tebe, ľudu slovenský! Svet ťa haní, že v baniach kopeš, na poli mozolíš, na dvore dobytok...
 • AUDIO: Čo je Slovanstvo ? Čo s ním v posledných storočiach  parazitickí agresori robili ?

  AUDIO: Čo je Slovanstvo ? Čo s ním v posledných storočiach  parazitickí agresori robili ?

  Všetkými možnými spôsobmi sa pokúšali vymazať minulosť našich veľkých predkov, našich rodičov. Pokúšali sa vymazať nás a naše duše. Napriek všetkým technológiám a všetkému úsiliu tých, ktorí...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a...
 • My všetci sme jeden celok.

  My všetci sme jeden celok.

  Všetci vieme, že existujú hodnoty materiálne a hodnoty nebeské. Nebeské hodnoty sa nedajú kúpiť. To je nemožné. Ale paraziti vymysleli ako ich predať. Ako predať Svedomie, ako...
 • História rytierskeho Rádu Hospitalierov Svätého Jána Jeruzalemského, Rodoského, Maltézskeho. Časť 2.

  História rytierskeho Rádu Hospitalierov Svätého Jána Jeruzalemského, Rodoského, Maltézskeho. Časť 2.

  Vplyv križiackych výprav na Bratstvo sv. Jána. V októbri 1096 v malom francúzskom mestečku Clermont rímsky pápež vyzval všetkých veriacich kresťanov v Európe, aby išli do ťaženia...
 • Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Starú vieronauku Slovenskú tvoria tri pranázory Slovenov:1. Pranázor na SVET2. Pranázor na BOŽSTVO3. Pranázor na ČLOVEKA Štruktúra náuky odzrkadľuje realitu bytia z pohľadu Človeka.1. Pranázor na svet...
 • Človek, Tvorca a dnešná doba

  Človek, Tvorca a dnešná doba

  Človek. Keby človek vedel, kto je, žil by svoj život úplne inak. No nevie. Žije v nevedomosti, bez vedomia toho, kto je. Žije sám za seba, bohužiaľ...
 • Vytratenie a návrat Starej Vieronauky Slovenskej

  Vytratenie a návrat Starej Vieronauky Slovenskej

  STARÁ VIERONAUKA SLOVENSKÁ sa dočasne úplne vytratila z nášho duchovného a kultúrneho dedičstva. Nezanikla. Len sa vytratila. Nebolo totiž možné začať ju pokrytecky svojvoľne interpretovať, úmyselne a...
 • … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  Toto je dôležité vedieť. Objavilo sa tu Rímske právo. Prečo… Pretože, keď je deň Svaroga, máme mier (MIR), keď je noc Svaroga je RIM, A keď je...
 • Obrátenie k RODu.

  Obrátenie k RODu.

  “Sláva Rodu” sú slová, ktoré veľmi často používam. Sláva RODu. So Slávou RODu to všetko ide. S LÁVOU RODu, chápete, čo myslím, LÁVA. S LÁVOU. Keď s...
 • MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  V našej národnej duchovnej tradícii sa od nepamäti pripisoval Slovu osobitý význam, ako pre život jedinca, tak aj pre život národa. Tento vzťah k Slovu pramení u...
 • Večne Živý Strom

  Večne Živý Strom

  Medzi Tatrami a Dunajom vyrástol jeden veličizný strom. Korene jeho ťahajú sa na tri strany žulami Karpatov. Víly a Rusalky kropievali ho každý deň, no nebolo mu to dosť...
 • Vnútro Človeka

  Vnútro Človeka

  Každý človek sa niekedy nachádza pod ťarchou krivdy. Krivda na krivde preložená krivdou. Proste taká fáza života sa spustila z nejakého dôvodu v živote človeka. A človek...
 • Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Tri kľúče otvárajú nám svätyňu vieronauky starobylých Slovenov. Prvým kľúčom vstupujeme do chrámu, kde na sklepení, na stĺpoch, oblokoch, po stenách a dverách zobrazenú vidíš celú oblohu nebeskú...
 • ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  Aby sme pochopili koncepciu jednotného riadenia sveta, na základe existujúcich pravidiel (tovarovo – peňažných a tovarovo – ekonomických vzťahov medzi subjektami a územiami), je potrebné poznamenať, že...
 • Globalisti a My – Človekovia

  Globalisti a My – Človekovia

  Človekom je možné manipulovať pomocou klamstva. To je známy fakt. Známy je hlavne tým, ktorí vytvorili tento inštrument manipulácie. Na tom je postavený celý systém. Tento systém...
 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty. To,...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: