Slovanské Noviny

1. júna 2023

K porozumeniu Čelovekom

Rusko zažívá bod zlomu. Signál a povel Kremlu k rekonstrukci a obnově Sovietského Svazu. Pojev Putine ke Dni Vítězství. Putin zmínil SSSR v projevu už zcela jasně a Kreml se poprvé distancoval od státní vlajky generála Vlasova!

Tak tohle je bomba! Toto nikdo nečekal, ale podle všeho došlo na slova Valerije Pjakina o tom, že v Rusku a v okolí Kremlu již ruským vlastencům dochází trpělivost s pro-západní generalitou a s Vlasovci v generálním štábu, které reprezentuje paradoxně přímo ruská vlajka.

RUSKO ZAŽÍVÁ BOD ZLOMU – JE TU SIGNÁL A POVEL KREMLU K REKONSTRUKCI A OBNOVĚ SOVĚTSKÉHO SVAZU! CELÝ PROJEV PUTINA KE DNI VÍTĚZSTVÍ. Putin zmínil SSSR v projevu už zcela jasně a Kreml se poprvé distancoval od státní vlajky generála Vlasova! (VIDEO)

Čestná stráž na vojenské přehlídce ke Dni vítězství v Moskvě totiž nesla smotanou a zabalenou ruskou vlajku, zatímco za ní vlál sovětský prapor Vítězství! Obrovský skandál? Ne, naopak, obrovský signál z Kremlu! Dnešní vlajka Ruské federace má velmi drsnou minulost.

Během II. sv. války ji používala armáda generála Vlasova a jeho Ruská osvobozenecká armáda (ROA), ta vlajka se od dnešní ruské vlajky liší jen detailem, znakem štítu s modrým křížem umístěným uprostřed modrého banneru na vlajce. Vlajka Ruské federace je tedy převzata od generála Vlasova, i když původně jde o vlajku Ruského carského impéria, která symbolizovala ruskou poddanost šlechtě, chudobu a bídu lidu.

Vlasov ve svém programu usiloval o návrat rusko-německé šlechty k moci na ruských územích obsazených Říší po očekávaném vítězství III. Říše ve II. sv. válce. Nejlépe o původu imperiální ruské vlajky hovoří Valerij Pjakin, o jejím západním původu, o provázání na západní šlechtu, o zkorumpování Romanovců uplácených pomocí směnek za rabování zdrojů Sibiře západními firmami atd. Modrá barva přitom není prokletím jen Rusů. Česko se dostalo k tomu modrému klínu v roce 1918 z důvodu, že za vznikem Československa stála Masarykova úzká vazba na zednářské lóže ve Vídni a v Chicagu v USA.

Modrý klín na české vlajce symbolizuje odkaz na to, že Československo je 1. zednářskou republikou na světě s vazbami na atlantické lóže, které sdružují britské a americké Velké lóže. Velmi podrobné informace o původu vzniku Československa měl zpěvák Karel Gott, který se netajil tím, že si je vědom, kdo řídí tento svět. Modrá barva v podobě klínu symbolizuje jařmo Čechů, klín zednářské Atlantidy vražený do českého národa. Klín má vexilologický symbol “štěpu” a rozdělování jednoty národa.

Co mají společného vlajka ROA generála Vlasova a současná česká vlajka?

Symbolizuje “rozryv” národa, udávání lidí jeden na druhého, dělení lidí na dobré a špatné, lepší a horší atd. Vlajka s klínem rovněž odkazuje obrysově na symbol “M” rituální zednářské zástěry. Tvar písmene “M” znamená “Masonry” – Zednářstvo. České země patří židozednářským lóžím, které kontrolují veškeré procesy v zemi od roku 1918.

Češi bez ritu (bez příslušnosti k lóži) a jmenovitě čeští goyim nemají na procesy v této zemi naprosto žádný doložitelný nebo markantní vliv, což potvrdila i Kabátová revoluce, kterou musela v roce 1989 zorganizovat StB spolu se svazáky z SSM a po převratu dosadila k moci v zemi osoby a členy ze židozednářských rodin, jak odhalil disident Miroslav Dolejší. Tak dalece sahá modrý klín v české vlajce.

Vlajka Ruské osvobozenecké armády generála Vlasova a tehdejší propagandistický leták ROA

A Rusové mají ještě těžší úděl, těm po rozpadu SSSR nařídili ze Západu používat ostudnou vlajku generála Vlasova. Byl to symbol ponížení Ruska po rozpadu SSSR. A teprve nyní v roce 2023 našel Vladimir Putin odvahu tu vlajku na vojenské přehlídce na Rudém náměstí smotat, zabalit a nechal vlát pouze rudý prapor Vítězství. Připravili jsme pro vás video, které porovnává nástup čestné stráže s oběmi nesenými vlajkami vloni a letos na přehlídce.

Tradiční zednářské zástěry. Česká vlajka je z nich přímo odvozena. Je to jeden ze symbolů tzv. Masarykovy “zednářské” republiky

Ten rozdíl je neuvěřitelně děsivý, jak čestná stráž nese zabalenou ruskou vlajku a za ní se třepetá rudý prapor Vítězství. Ten symbol byl do očí bijící. Na ruských sociálních sítích to vře nadšením, ale i údivem těch, kteří ještě konceptualitu nepobrali a nerozumí tomuto symbolu. Dokonce se ptají, jestli nedošlo k chybě, že vojáci zapomněli vlajku rozvinout, nebo co se stalo. Ne, žádná chyba, ani náhoda. Celé to bylo dopředu zinscenované a rezonovalo to s tím, co vzápětí poté zaznělo v projevu Vladimira Putina. Přinášíme vám video s projevem a s českými titulky na konci tohoto článku. A pokud nemáte čas na video, tak tady je přepis projevu.

Projev Vladimira Putina k 78. výročí Dne vítězství ve Velké vlastenecké válce

Vážení občané Ruska!

Vážení veteráni!

Soudruzi vojáci a námořníci, seržanti a poddůstojníci, námořní poddůstojníci a praporčíci! Soudruzi důstojníci, generálové a admirálové! Bojovníci a velitelé – účastníci speciální vojenské operace! Blahopřeji vám ke Dni vítězství! Je to svátek na počest našich otců, dědů a pradědů, kteří při obraně vlasti proslavili a zvěčnili svá jména. Za cenu nezměrné odvahy a obrovských obětí zachránili lidstvo před nacismem. Dnes se civilizace opět nachází v rozhodujícím bodu zlomu. Proti naší vlasti byla opět rozpoutána skutečná válka, ale my jsme odrazili mezinárodní terorismus, ochránili obyvatele Donbasu a zajistili si bezpečnost.

Pro nás, pro Rusko, neexistují žádné nepřátelské národy, ani na Západě, ani na Východě. Stejně jako naprostá většina lidí na planetě chceme vidět mírovou, svobodnou a stabilní budoucnost. Jsme přesvědčeni, že jakákoli ideologie nadřazenosti je ze své podstaty odporná, zločinná a smrtící. Západní globalistické elity však stále hovoří o své výlučnosti, štvou lidi proti sobě a rozdělují společnosti, vyvolávají krvavé konflikty a převraty, rozsévají nenávist, rusofobii, agresivní nacionalismus, ničí rodinu a tradiční hodnoty, které dělají člověka člověkem. A to vše proto, aby mohli nadále diktovat, vnucovat lidem svou vůli, svá práva, svá pravidla a ve skutečnosti systém loupeže, násilí a útlaku.

Přehlídka v roce 2022 (rozvinutá ruská vlajka)

Zdá se, že zapomněli, k čemu vedl šílený nacistický nárok na světovládu. Zapomněli, kdo toto zrůdné, totální zlo porazil, kdo se postavil za svou vlast a nešetřil své životy za osvobození národů Evropy. Vidíme, jak jsou v řadě zemí nemilosrdně a chladnokrevně ničeny pomníky sovětských vojáků, bourány pomníky velkých vojevůdců, vytvářen skutečný kult nacistů a jejich kolaborantů, vymazávána a falšována památka skutečných hrdinů.

Takové znesvěcování činu a obětí vítězné generace je také zločinem, nehorázným revanšismem těch, kteří cynicky a otevřeně připravovali nové tažení proti Rusku a kteří za tímto účelem shromáždili neonacistickou verbež z celého světa. Jejich cílem – a to není nic nového – je dosáhnout rozpadu a zničení naší země, vymazat výsledky druhé světové války, definitivně rozbít systém globální bezpečnosti a mezinárodního práva, zadusit jakákoli suverénní centra rozvoje.

Přílišné ambice, arogance a netolerance nevyhnutelně vedou k tragédiím. To je příčinou katastrofy, kterou v současné době prožívá ukrajinský lid. Stali se rukojmím státního převratu a zločinného režimu svých západních pánů, směnným trumfem při realizaci jejich krutých, zištných plánů. Pro nás v Rusku je památka obránců vlasti posvátná, uchováváme ji ve svých srdcích. Vzdáváme hold účastníkům odboje kteří statečně bojovali proti nacismu, a vojákům spojeneckých armád Spojených států, Velké Británie a dalších zemí.

Přehlídka v roce 2023 (svinutá ruská vlajka)

Vzpomínáme a připomínáme si hrdinský čin čínských bojovníků v boji proti japonskému militarismu. Jsem přesvědčen, že zkušenost solidarity a partnerství v letech boje proti společné hrozbě je naším neocenitelným odkazem. Je to pevný pilíř nabírající na síle v době, kdy probíhá nezvratný pohyb směrem ke spravedlivějšímu multipolárnímu světu, založeném na zásadách důvěry a nedělitelné bezpečnosti a rovných příležitostí pro původní a svobodný rozvoj všech zemí a národů.

Je velmi důležité, že se zde dnes v Moskvě sešli vedoucí představitelé Společenství nezávislých států. Vnímám to jako projev vděčnosti za hrdinský čin našich předků: společně bojovali a společně zvítězili – všechny národy SSSR přispěly ke společnému vítězství. To si budeme vždy připomínat. Skláníme hlavy před blahou památkou všech, jejichž životy si válka vyžádala, před památkou synů, dcer, otců, matek, dědů, manželů, manželek, bratrů, sester, příbuzných a přátel.

Je vyhlášena minuta ticha.

Děkuji.

Vážení občané Ruska!

Bitvy rozhodující o osudech naší vlasti byly vždy vlastenecké, národní a svaté. Jsme věrni odkazům našich předků a hluboce a jasně chápeme co znamená být hoden výšin jejich vojenských, pracovních a morálních úspěchů. Jsme hrdí na ty, kdo se zúčastnili zvláštní vojenské operace, na všechny, kdo bojují na frontách, kdo pod palbou zajišťují frontu a zachraňují raněné. Neexistuje větší věc než vaše práce v boji. Na vás závisí bezpečnost naší země, budoucnost naší státnosti a našeho lidu. Svou vojenskou povinnost plníte se ctí, bojujete za Rusko. Vaše rodiny, děti a přátelé stojí za vámi. Čekají na vás. Jsem si jist, že cítíte jejich bezmeznou lásku. Celá země se shromažďuje na podporu našich hrdinů. Všichni jsou připraveni pomoci a modlí se za vás.

Soudruzi! Přátelé, milí veteráni!

Dnes každá rodina uctívá veterány Velké vlastenecké války, vzpomíná na své příbuzné, na své hrdiny, pokládá květiny k válečným pomníkům. Stojíme na Rudém náměstí, na půdě, která připomíná bojovníky Jurije Dolgorukého a Dmitrije Donského, domobrance Minina a Požarského, vojáky Petra Velikého a Kutuzova, přehlídky z let 1941 a 1945. Dnes jsou účastníky speciální vojenské operace ozbrojených sil kádři, kteří vstoupili do ozbrojených sil během částečné mobilizace, vojáci Luhanských a Doněckých sborů, mnoho dobrovolnických bojových jednotek, příslušníci Ruské gardy, ministerstva vnitra, FSB, ministerstva pro mimořádné situace a dalších speciálních služeb a agentur.

Zdravím vás, přátelé!

Zdravím všechny, kteří bojují za Rusko na bojišti, kteří jsou nyní ve službě. Během Velké vlastenecké války naši hrdinní předkové dokázali, že není nic silnějšího, mocnějšího a spolehlivějšího než naše jednota. Na světě není nic silnějšího než naše láska k vlasti.

Za Rusko!

Za naše statečné ozbrojené síly!

Za vítězství!

Hurá!

VIDEO: Projev Vladimira Putina k 78. výročí Dne vítězství ve Velké vlastenecké válce

Projev Vladimira Putina nevybočil ze standardu, správně pojmenoval procesy probíhající v kolektivním Západu, ale tentokrát zmínil, že všechny národy SSSR přispěly k vítězství ve Velké vlastenecké válce! Všechny národy SSSR. Chápete, proč ruská vlajka byla nesena čestnou stráží na Rudém náměstí ve svinutém stavu? Protože ta vlajka nereprezentuje hrdiny, nereprezentuje sovětský lid, nereprezentuje SSSR! A proto vlála jen rudá vlajka Vítězství se srpem a kladivem, ta vlajka, která vlála na Reichstagu po dobytí Berlína Rudou armádou. Ano, proto ruská vlajka generála Vlasova byla zabalena. Kreml se k ní už nehlásí. Procesy se posunuly.

Rudý prapor krve reprezentuje národy SSSR, nejen ten ruský. Všimněte si, že Putin v projevu pochválil, že na přehlídku přijeli zástupci SNS, tedy mnoha bývalých sovětských republik. A najednou to do sebe zapadá. Svinutá ruská vlajka a za ní vlající rudý prapor. Vladimir Putin mluví o tom, že vítězství nad nacismem patřilo všem národům SSSR. A odkaz na představitele SNS v Moskvě. Signál a zatroubení k čemu? K prvním obrysům a jednáním o obnově Sovětského svazu. Samozřejmě ne nadivoko, ale pomalu, polehounku.

Každý počátek má svůj signál. A ten jsme 9. května spatřili. Odmítnutí vlajky generála Vlasova, aby nevlála v čele přehlídky Dne vítězství. Před pár lety nemyslitelná věc. A dnes realita. Je to stejné jako s modro-žlutým kobercem ve Westminster Abbey katedrále při korunovaci prince Charlese na krále minulou sobotu. Celá korunovace probíhala na kobercích v barvách Domu Rothschild, jejichž barvami je modrá a žlutá. Byl to symbol, kdo vládne Velké Británii a kdo režíruje celou korunovaci. Černá šlechta a její hlavní dům, House of the Rothschilds. A tak jest dáno!

-VK-

Šéfredaktor AE News

ZDROJ

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

 • … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  Toto je dôležité vedieť. Objavilo sa tu Rímske právo. Prečo… Pretože, keď je deň Svaroga, máme mier (MIR), keď je noc Svaroga je RIM, A keď je...
 • Obrátenie k RODu.

  Obrátenie k RODu.

  “Sláva Rodu” sú slová, ktoré veľmi často používam. Sláva RODu. So Slávou RODu to všetko ide. S LÁVOU RODu, chápete, čo myslím, LÁVA. S LÁVOU. Keď s...
 • MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  V našej národnej duchovnej tradícii sa od nepamäti pripisoval Slovu osobitý význam, ako pre život jedinca, tak aj pre život národa. Tento vzťah k Slovu pramení u...
 • Večne Živý Strom

  Večne Živý Strom

  Medzi Tatrami a Dunajom vyrástol jeden veličizný strom. Korene jeho ťahajú sa na tri strany žulami Karpatov. Víly a Rusalky kropievali ho každý deň, no nebolo mu to dosť...
 • My všetci sme jeden celok.

  My všetci sme jeden celok.

  Všetci vieme, že existujú hodnoty materiálne a hodnoty nebeské. Nebeské hodnoty sa nedajú kúpiť. To je nemožné. Ale paraziti vymysleli ako ich predať. Ako predať Svedomie, ako...
 • Vnútro Človeka

  Vnútro Človeka

  Každý človek sa niekedy nachádza pod ťarchou krivdy. Krivda na krivde preložená krivdou. Proste taká fáza života sa spustila z nejakého dôvodu v živote človeka. A človek...
 • Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Ako tajomne znie tento Hostinského text: Slovo úprimnô znie i k tebe, ľudu slovenský! Svet ťa haní, že v baniach kopeš, na poli mozolíš, na dvore dobytok...
 • Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Starú vieronauku Slovenskú tvoria tri pranázory Slovenov:1. Pranázor na SVET2. Pranázor na BOŽSTVO3. Pranázor na ČLOVEKA Štruktúra náuky odzrkadľuje realitu bytia z pohľadu Človeka.1. Pranázor na svet...
 • Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Tri kľúče otvárajú nám svätyňu vieronauky starobylých Slovenov. Prvým kľúčom vstupujeme do chrámu, kde na sklepení, na stĺpoch, oblokoch, po stenách a dverách zobrazenú vidíš celú oblohu nebeskú...
 • ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  Aby sme pochopili koncepciu jednotného riadenia sveta, na základe existujúcich pravidiel (tovarovo – peňažných a tovarovo – ekonomických vzťahov medzi subjektami a územiami), je potrebné poznamenať, že...
 • Globalisti a My – Človekovia

  Globalisti a My – Človekovia

  Človekom je možné manipulovať pomocou klamstva. To je známy fakt. Známy je hlavne tým, ktorí vytvorili tento inštrument manipulácie. Na tom je postavený celý systém. Tento systém...
 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa tu...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty.  To, že sa...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek. Keby človek vedel, kto je, žil by svoj život úplne inak. No nevie. Žije v nevedomosti, bez vedomia toho, kto je. Žije sám za seba, bohužiaľ...
 • Vedomie. 

  Vedomie. 

  Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva…  a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a dobrovoľne. Veľa ľudí už o tom...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: