Slovanské Noviny

27. marca 2023

K porozumeniu Čelovekom

Obvinenie exministra vnútra Kaliňáka zo strany korupčníka-kajúcnika Imreczeho a pochybnosti o zákonnosti postupu pri výbere osoby usvedčujúcej iných na základe politickej objednávky

Jednou z foriem účelovej manipulácie s jednotlivými ustanoveniami procesného trestného poriadku je inštitút spolupracujúceho obvineného a v rámci toho ustálenie znakov, kedy zákon dáva možnosť prokurátorovi určiť, kto bude vybratý do role toho, kto má usvedčovať.

Týmto dôvodom je bez pochýb svojvoľný a nezákonný postup špeciálnych vykladačov zákona pod vedením arcikurátora Lipšica. Títo , bez mihnutia oka manipulujú s jednotlivými ustanoveniami procesného trestného poriadku tak účelovo, že to prekračuje všetky únosné medze.

Jednou z foriem takej manipulácie je inštitút spolupracujúceho obvineného a v rámci toho ustálenie znakov, kedy zákon dáva možnosť prokurátorovi určiť kto bude vybratý do role toho kto má usvedčovať. Teda udavača, ktorý sa má významnou mierou podieľať na objasnení korupcie so zistením alebo usvedčením jej páchateľa, ak záujem spoločnosti na objasnení tohto trestného činu prevyšuje záujem na trestnom stíhaní prokurátorom vybratého obvineného.

Len na margo postupu pani Čaputovej, ktorá ako prezidentka napadla na ústavnom súde súčasnú verziu § 363 sa vynára otázka, či by nemal byť  väčší záujem spoločnosti na dôslednejšej kontrole výberu konkrétnych kajúcnikov pri možnej  svojvôli  špeciálnej prokuratúry na čele pánom Lipšicom. Krivdy, ktoré sa v mene boja proti korupcii zneužívaním tohto zákonného  inštitútu u nás dejú však pani rezidentku vôbec netrápia.

Jednou z takých káuz je aj posledne medializovaný prípad, keď Imrecze, ktorý sa precitol a uvedomil si, že je správne spolupracovať s tými, čo chcú očistiť spoločenskú atmosféru od nekalých praktík minulosti. Uvedomil si, že aj on nesprávne konal, berúc pre seba údajné dorovnávanie svojho štvortisícového platu o ďalšiu čiastku vyše 16.000 €. Takto sa vo svojom prezidentskom postavení finančného šéfovania mal prepracovať na celkom slušné ocenenie, to vychádzalo mesačne cez 20.000 eur.

Za také pôžitky, ktoré mal údajne sprostredkovať exminister Kaliňák a ktoré mal vyplácať podnikateľ Jozef Brhel mal František Imrecze vychádzať v ústrety používaním informácií, ktoré mal ako šéf finančnej správy k dispozícii.

V tejto podobe ide o zjavne trestný čin prijímania úplatku podľa § 328 zákona.

Takto za skutok, kde je Imrecze v dôsledku svojho vedomého a úmyselného konania v postavení obvineného sa z čisto politického dôvodu prikročilo k vytvoreniu kajúcnika s účelovou beztrestnosťou, keď došlo pod rúškom spolupracujúceho obvineného k pochybnému získaniu dôkazu s úlohou usvedčiť jednu z najvyšších politických špičiek, bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka.

Novovytvorené obvinenie R Kaliňáka však prináša celý rad dôvodných pochybnosti o zákonnosti postupu. Podľa právneho záveru, ktorý je uvádzaný v rozsudku Najvyššieho súdu SR 2 To 11/2015, je priamo vylúčená trestnosť Roberta Kaliňáka z trestného činu podplácania ( rozpor s tým, čo tvrdia Lipšicovci), keď sa údajne mal angažovať na dorovnaní Imerczeho platu cez podnikateľa Brhela.

Z výkladu právnej vety rozsudku totiž vyplýva, že pri zákonnom znaku „pôsobenie na výkon právomoci osoby je potrebné tento vyložiť tak, že ide o uplatňovanie vplyvu páchateľa, zásadne smerujúce k inému než riadnemu výkonu právomoci osoby, ktorá je predmetom pôsobenia. Musí ísť pritom o pôsobenie priame, nie prostredníctvom sprostredkujúcej osoby, keďže zákon také nepriame pôsobenie ako trestný čin nedefinuje“.

Preložené do bežného významu slovných zvratov je tu teda právne stanovisko súdu, aplikovateľné aj na túto kauzu v tom, že Robert Kaliňák by musel pri každom poskytovaní „dorovnávania platu“ podnikateľom Brhelom v každej konkrétnej akcii od Imreczeho požadovať, aby konkrétnym protiprávnym úkonom konal tak, aby došlo k zneužitiu zverenej právomoci. To však nie je vôbec v predmete trestného stíhania ani v náznakoch uvádzané, teda k takému konaniu zo strany obviňovaného vôbec nedochádzalo.

Vážnejšie však pôsobia iné skutočnosti, ktoré v koncovke vylučujú úspech v podobe možnosti právoplatného odsúdenia Kaliňáka v tejto kauze. To sa dá seriózne očakávať, pokiaľ bude rešpektované spravodlivé konanie pred súdom, pokiaľ k nemu dôjde.

Inak, prvou závažnou skutočnosťou je tu čas vymedzený na vykonanie celého trestného konania, čo rozhodne nepraje terajšiemu komandu. Spoločnosť je v očakávaní, že dôjde k zastaveniu tohto bezprávia a honu na čarodejnice. Že sa skončí éra zneužívania trestného práva na likvidáciu opozičných politikov a režimu nepohodlných ľudí. Nemožno teda odhliadať od faktu, že právomoc súčasnej chunty sa tak nezadržateľne končí. A tým aj súčasné bezprávie.

Pokiaľ sa aj svojvoľný výklad arcikurátora Lipšica a jeho svorky týkajúci sa nezákonného trestného konania v tejto veci skončí zneužitím inštitútu podania obžaloby je tu ešte brzda v podobe konkrétneho sudcu, alebo súdu.

Bolo by naivné si myslieť, že sa aj táto trestná vec bude dať s určitosťou premanévrovať do senátu sudcov ŠTS Jána Hrubalu alebo Pamely Záleskej, ktorí sa opakovane na prospech súčasného režimu osvedčili v širšom výklade svojskej spravodlivosti v iných veciach. A aj na najvyššom súde sa odvolacie konanie nemusí dostať do dispozície senátu sudcov Najvyššieho súdu SR Juraja Klimenta alebo Petra Paludu.

Ďalšou, ešte viac podstatnou skutočnosťou je tu právne stanovisko najvyššej súdnej ustanovizne pôsobiacej v rámci Európskej únie. Európsky súd pre ľudské práva opakovane prijal zásadné a záväzné stanovisko v otázke, ktorú súčasná lipšicovská chunta neskutočne ignoruje.

To nemôže zostať bez následkov.

Tie nastúpia okrem morálnej satisfakcie aj v hmotnom význame a to najmä pri odškodňovaní za nezákonný postup tých úradníkov, konajúcich v mene štátu, ktorí zneužívajú zákon.

A tí z nás, ktorí veci vnímajú ako hrubé zneužívanie súčasne zverenej štátnej moci vidia aj dôsledok v podobe trestného postihu.

ESĽP jasne konštatuje aj na dvoch nižšie uvedených veciach, že je porušenie práva na spravodlivé konanie, zaručeného článkom 6 Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd, pokiaľ: je trestné konanie vedené tak, že sa trestné stíhanie a následné odsúdenie konkrétnej osoby v rozhodujúcej miere zakladá na dôkaze od svedka, ktorý ako spoluobvinený v tej istej trestnej veci uzavrel dohodu s prokurátorom a ktorý teda má očividný motív svedčiť podľa tejto dohody namiesto toho, aby vypovedal pravdivo (kauza Adamčo proti Slovenskej republike).

Rozhodnutím vo veci Bjarki H. Diego proti Islandu – sťažnosť č. 30965/17 súd priamo označil ako neprípustný prístup k získavaniu a používaniu ako dôkazov výpovede osôb priamo zainteresovaných vo veci v postavení svedkov. Tento záver jednoznačne vyplýva z jeho výroku o neprijateľnosti akceptovať ako svedka osobu zjavne podozrivú ako spolupáchateľa na konkrétnom trestnom čine.

Tým len potvrdil, že v rámci slovenských pomerov je nadužívaný prístup celého okruhu vyšetrovateľov, špeciálnych prokurátorov a sudcov špecializovaného súd vrátane súdu najvyššieho v priamom rozpore s princípmi právneho štátu.

Súčasne znovu zavedené trestné stíhanie v označenej veci sa opiera len o jediný priamy dôkaz v podobe plytkého tvrdenia kajúcnika Imreczeho. U tohto „svedka“ špeciálna prokuratúra použila inštitút spolupracujúceho obvineného, hoci mu za úmyselné konanie pri tvrdenom prijímaní úplatkov vo veľkom rozsahu hrozí až dvanásť rokov odňatia slobody. Zneužívajúc svoje postavenie používa pritom tento dôkaz v rozpore s právnym stanoviskom najvyššej súdnej inštitúcie európskeho spoločenstva. A to je očividný dôvod, ktorý okrem tohto kajúcnika priamo usvedčuje aj aktérov, ktorí praktizujú túto hru na spravodlivosť.

Tento postup si zjavne účelovo nevšíma ani ultraliberálna holandská europoslankyňa Veldová, ktorej akosi tiež vadí plnenie zákonných povinností a využívanie právomoci generálnym prokurátorom. Je to vrchol pokrytectva a neprípustné zasahovanie do činnosti našich štátnych orgánov.

Podľa tlačovej konferencie Roberta Ficu zo dňa 2.2.2023 SMER-SD na toto už upozorňoval so slovami, že je nehorázne, aby hlavným politickým argumentom na to, aby vláda mala k dispozícii ďalších deväť mesiacov, vláda, ktorá je odvolaná a neschopná, bolo to, že treba ešte pozatvárať opozíciu. No a včera večer došlo k jasnému naplneniu slov Igora Matoviča, že treba do 30. septembra zlikvidovať opozíciu, pretože došlo k prvému z plánovaných útokov.

„Včera večer sa NAKA, s odsúhlasením špeciálnej prokuratúry a pochopiteľne na pokyn Matoviča a Mikulca rozhodla, že pristúpi k obvineniu s mimoriadne vážneho zločinu voči jednému z najvýznamnejších politikov strany SMER – SD Robertovi Kaliňákovi. Je to útok proti nám, je to útok na konkrétneho významného predstaviteľa presne v duchu, treba zničiť a zlikvidovať opozíciu. Včera bol Robert Kaliňák, po tom, čo bol rozhodnutím generálnej prokuratúry zbavený obvinení z vymyslených tvrdení kajúcnikov, že sme nezákonne získavali informácie a potom sme ich zverejňovali na tlačových konferenciách, včera bol obvinený z obrovskej hlúposti. Opätovne tu máme kajúcnika pána Imreczeho. Pán Imrecze v roku 2021 toho veľa natáral, popísal desiatky strán výpovedí a porozprával všetko, aby si zachránil vlastný zadok. A porozprával príbeh, že Robert Kaliňák mal niečo povedať v súvislosti s jeho odmeňovaním a že potom to mal realizovať nejaký ďalší človek z podnikateľského prostredia. Je to jeho individuálna výpoveď bez akýchkoľvek doplňujúcich dôkazov,“ uviedol Robert Fico.

Podľa terajšej moci sa to však môže, veď je to v súlade so súčasnou líniou a zámermi novej demokracie.

To ale neveští nič dobré, pokiaľ sa svet okolo nás bude uberať týmto smerom. Keď pravda a slušnosť u človeka bude ustupovať zlovôli tých, ktorí sa na princípoch demokracie vyšplhali na čelo peletónu a tvária sa, že oni ako lodivodi môžu všetko.

Je to omyl, taký trend je odsúdený na krach.

Zdroj: eurorespekt.sk


.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

 • Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Tri kľúče otvárajú nám svätyňu vieronauky starobylých Slovenov. Prvým kľúčom vstupujeme do chrámu, kde na sklepení, na stĺpoch, oblokoch, po stenách a dverách zobrazenú vidíš celú oblohu nebeskú...
 • ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  Aby sme pochopili koncepciu jednotného riadenia sveta, na základe existujúcich pravidiel (tovarovo – peňažných a tovarovo – ekonomických vzťahov medzi subjektami a územiami), je potrebné poznamenať, že...
 • Globalisti a My – Človekovia

  Globalisti a My – Človekovia

  Človekom je možné manipulovať pomocou klamstva. To je známy fakt. Známy je hlavne tým, ktorí vytvorili tento inštrument manipulácie. Na tom je postavený celý systém. Tento systém...
 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa tu...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty.  To, že sa...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek. Keby človek vedel, kto je, žil by svoj život úplne inak. No nevie. Žije v nevedomosti, bez vedomia toho, kto je. Žije sám za seba, bohužiaľ...
 • Vedomie. 

  Vedomie. 

  Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva…  a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a dobrovoľne. Veľa ľudí už o tom...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: