Slovanské Noviny

24. septembra 2023

K porozumeniu Čelovekom

Freudovské přeřeknutí ukrajinského prezidenta Zelnského v rozhovoru pro CNN: „Vítězství je jediná věc, která může přinést okupaci naší země“

Volodymyr Zelenský chtěl asi říct, že přinese okupaci země “ke konci”, ale v rozhovoru mu to úplně vypadlo.

Krach ukrajinské protiofenzívy má dalekosáhlé důsledky, které se začínají projevovat doslova každým dnem. Prvním důsledkem bylo odvolání ministra obrany Olekseje Reznikova, hlavního autora a architekta ukrajinské propagandy o tzv. velké ofenzívě, která na jaře tohoto roku měla rozhodnout válku a do léta mělo být hotovo a ukrajinské jednotky měly být na Krymu.

Reznikov byl natolik schopný tlučhuba, že tomu uvěřili i generálové v NATO a s výjimkou několika vysokých šarží téměř sborově celé NATO opravdu uvěřilo, že Ukrajinci mají sílu prolomit ruské obranné linie a obsadit Krym. Dokonce i v případě, že by se to nepovedlo a Ukrajinci by se dostali jenom do Melitopolu nebo na hranice Krymu, tak by to bylo velké vítězství a na Ukrajině by se slavilo. Jenže místo toho nastal průser.

Zelenský si proto sjednal vystoupení na CNN a začal vysvětlovat, že vítězství ve válce nebude mít šťastný konec, protože Ukrajina ztratila moc lidí. A protože byl nervózní, vyrobil i neuvěřitelné Freudovské přeřeknutí. Prohlásil totiž, že… vítězství je jediná věc, která může přinést okupaci naší země. Zelenský chtěl asi říct, že přinese okupaci země “ke konci”, ale v rozhovoru mu to úplně vypadlo. Zůstalo to zaznamenáno [1] i v transcriptu CNN.

Ukrajinská tisková agentura Ukrinform večer výrok korigovala [2], že Zelenský chtěl použít slovo “de-occupation” v rozhovoru, ale vyslovil ho jako “the occupation” v nepovedeném anglickém obratu. Ano, pokud by Ukrajina zvítězila, přineslo by to západní a privatizační okupaci nad Ukrajinou způsobem, že by se z toho Ukrajina nevzpamatovala. Místo peremogy nad Rusy to ale dopadlo celé jinak.

Namísto jarní ofenzívy se z toho stala až letní ofenzíva, která začala 4. června a za čtvrt roku do začátku září dokázala ukrajinská armáda obsadit 1 a půl vesničky. Tou první je Pervomajsk a tou druhou je Rabotino. Ukrajinci před týdnem oznámili, že Rabotino obsadili, ale to už zase není pravda, protože se z vesnice stáhli na její severní okraj a Rusové se znovu zpátky přisunuli na její jižní okraj. Ukrajinci mají v severní polovině rozbombardovaného Rabotina díry v zemi po leteckých bombách a v nich mají pozorovatelny, a to kvůli tomu, aby mohli prohlásit, že tu polovinu vesnice mají pod kontrolou.

Ukrajinci jsou náhle v EU obrovském ohrožení, že půjdou na frontu a země EU je vydají psychopatovi Zelenskému

V dírách v jižní části vesnice jsou pro změnu Rusové a ti tam jsou vlastně také z propagandistických důvodů. Obě dvě strany tvrdí, že ta druhá strana nemá vesnici pod svojí kontrolou. A to je v podstatě pravda. Kreml je spokojený, protože dosáhl svého. Ukrajinská ofenzíva selhala na celé čáře a začalo to, co Kreml očekával – podpora Ukrajině ze strany západu začala praskat a rozkližovat se.

A po vyhazovu ministra obrany Ukrajiny nastal další krok, a to je shánění masa do ukrajinské armády po celé Evropě! Na Ukrajině už totiž není kde brát. Právě proto začaly po celé Evropě neuvěřitelné scény, donedávna naprosto nevídané. A není proto divu, že Ukrajinci teď zvažují emigraci ze zemí EU do jiných zemí EU, které Ukrajince na Ukrajinu nevydávají. Kromě Česka se nově mohou spolehnout na Rakousko, které již také oficiálně oznámilo [3], že Ukrajince uprchlé před mobilizací na Ukrajinu vydávat nebude.

Ukrajinská četa u houfnice M-777

Nedotknutelní Ukrajinci, kteří byli ochraňování a upřednostňováni, se najednou stali terčem lovu a deportačních řízení, protože Ukrajina obvinila všechny ukrajinské muže ve věku od 18 do 60 let, kteří uprchli do Evropy a tím se vyhnuli mobilizační povinnosti.

Ukrajinská prokuratura je postupně zahajuje a posílá do evropských zemí tzv. extradiční žádosti o vydání svých občanů kvůli stíhání z trestného činu vyhýbání se službě během mobilizace a válečného stavu. Podle odhadů německého tisku by se tyto extradiční žádosti mohly týkat až 1,3 milionů Ukrajinců mužského pohlaví ve věku 18 až 60 let, ale Ukrajina v první vlně bude mít zájem o extradice pouze mladých Ukrajinců ve věku 18 až 35 let v průměru.

Ukrajinec v Irsku ukázal papír, který mu přišel z ministerstva spravedlnosti

Rovněž půjde hlavně o ty Ukrajince, kteří nemají status azylanta, ale pobývají na území EU na základě pracovního povolení a přechodného či trvalého pobytu. Tím se myslí hlavně ukrajinští dělníci ze staveb, z montoven atd. Ti ale paradoxně nepatří do skupiny uprchlíků před válkou, protože ti žili v EU již před začátkem SVO na Ukrajině. A rovněž se to bude týkat Ukrajinců, kteří v EU a do EU pendlují na základě vícevstupního Schengenského víza na 90 dnů.

Předvolání k soudu kvůli deportačnímu řízení

Ovšem jak ukázal případ [4] ze španělského Toleda, deportační řízení se klidně může týkat i ukrajinského uprchlíka s přiznaným statusem azylanta před válkou. Nejnovějším příkladem je kauza Ukrajince z Irska, kterému přišel dopis od ministerstva spravedlnosti (viz. foto výše), že proti němu bylo na žádost Ukrajiny zahájeno deportační řízení. Tady je český přepis celého dopisu:

Vážený pane Dorošenko,

tímto dopisem Vás informujeme, že Ministerstvo spravedlnosti obdrželo od ukrajinské vlády žádost o Vaše vydání. Žádost je založena na tvrzení, že máte na Ukrajině nárok na vojenskou službu a nesplnil jste svou zákonnou povinnost sloužit v ozbrojených silách.

Podle zákona o vydávání z roku 1965 v platném znění má Irsko s Ukrajinou uzavřenou dohodu o vydávání podle Evropské úmluvy o vydávání z roku 1957. Žádost o vaše vydání splňuje podmínky stanovené v tomto zákoně, konkrétně:

-Jste obviněn/a z trestného činu, za který lze v Irsku i na Ukrajině uložit trest odnětí svobody v délce nejméně jednoho roku.

-Tento trestný čin není politickým trestným činem nebo trestným činem souvisejícím s politickým trestným činem.

-Na trestný čin se nevztahuje trest smrti.

Máte právo napadnout žádost o vydání u Nejvyššího soudu Irska Můžete také požádat o právní radu a pomoc advokáta nebo obhájce. Pokud tak chcete učinit, měl byste se na ně obrátit co nejdříve

V pondělí 23. října 2023 v 10:00 hodin se musíte dostavit k Nejvyššímu soudu k projednání žádosti o vydání. Pokud se nedostavíte, může být na vás vydán zatykač a můžete být zadržen až do ukončení extradičního řízení. Vezměte prosím na vědomí, že tento dopis je pouze pojmem žádosti o vydání a neznamená žádný rozsudek o Vaší vině či nevině. Rozhodnutí o tom, zda vás vydat, či nikoli, učiní Nejvyšší soud po zvážení všech relevantních důkazů a argumentů.

A bude zajímavé sledovat, jak se k tomu budou evropské soudní dvory stavět, protože uprchlíky do válečných zón a do zemí, kde probíhá válka, vydávat nelze, a to jak na základě Evropské Charty, tak i na základě Dublinského protokolu. Jenže tohle je jiná situace. Tohle nejsou arabští uprchlíci, součást globalistické agendy na islamizaci Evropy. Tohle jsou Ukrajinci! Slovanský národ, kterým západ pohrdá, ale s výjimkou situace, kdy Ukrajinci v žoldu západu bojují a umírají ve válce proti Rusům, kterými západ pohrdá a nenávidí je ještě více než Ukrajince.

Západní elity usilují válkou na Ukrajině o Double Hit

A není nic lepšího, než když se vám povede poštvat do války proti sobě dva národy, kterými opovrhujete a chcete získat majetky obou národů! Protože jde od samotného počátku o Double Hit, tedy o dvojitou trefu. Západní elity chtějí ve válce proti Rusku bojované Ukrajinci získat nejen kontrolu nad Ruskem a jeho zdroji po porážce Ruska, ale když se to náhodou nepovede, tak chtějí získat veškeré majetky na Ukrajině, která v té nepovedené válce proti Rusku přijde o všechny své muže, tedy podle hesla, že budou bojovat do posledního Ukrajince!

Hlavní nervové centrum války na Ukrajině – Londýnské kanceláře Domu Rothschild

Takže, když nevyjde plán na poražení Ruska, vyjde plán na rozkradení, rozparcelování a rozporcování celé Ukrajiny, která se tomu už v té době nebude moci bránit, protože všichni její muži budou pryč. A to pryč znamená, že buď budou po smrti, nebo budou jako uprchlíci v EU, v Rusku a v podstatě po celém světě. Na Ukrajině zůstanou jen důchodci, kteří jednoho dne umřou a celý ukrajinský národ na území Ukrajiny vymře.

Západ si potom Ukrajinu rozdělí s Rusy. Na Ukrajince bude v té chvíli srát pes, budou méně než poslední kolo u vozu. Posloužili svému účelu, padli všichni ve válce proti Rusku a Rusko neporazili, takže po zásluze přišli o všechny své muže na frontě a i o svůj stát, řeknou západní elity ve vysokých lóžích v Londýně, v Paříži a v Ženevě, až se bude účtovat, kolik ta válka stála a kolik Kyjev vlastně dluží Londýnským kancelářím. Válka skončí pro Ukrajinu krachem a kolapsem.

Andor Šándor: Konflikt skončí kolapsem Ukrajiny

A to neříkám jenom já, ale to už říká dokonce i bývalý šéf české vojenské rozvědky Andor Šándor, který pro polský list Myśl Polska poskytl rozhovor [5], ve kterém pronesl myšlenky, které rozhodně v Kyjevě rádi neslyšeli, ale realita je prostě neúprosná. Sándor pronesl v rozhovoru tento zásadní názor:

Obávám se, že konflikt na Ukrajině je válkou, která skončí kolapsem Ukrajiny, utrpěním těžkých ztrát a krachem. Ve světě dojde k dalšímu zmrazenému konfliktu, který způsobí mnoho problémů té části Evropy, ve které žijeme. Na základě historických zkušeností a vzhledem k vnímaným hrozbám a zátěži bude Rusko i nadále faktorem spojujícím země střední a východní Evropy.

Podle Sándora se z války na Ukrajině tak stane zmrazený konflikt podle modelu války na Korejském poloostrově, kde trvá válečné příměří a klid zbraní ve zmrazené a oficiálně neukončené válce již rovných 70 let, výročí bylo nedávno 27. července. Neukončená válka bude rovněž vítaným řešením pro Kreml, protože půjde o pojistku pro Kreml, že se Ukrajina nestane členem NATO.

Andor Šándor, bývalý šéf vojenské rozvědky

Ve stavu trvající války, která je pouze na dobu neurčitou přerušena příměřím, nelze takovou zemi přijmout do NATO, protože by hrozilo, že jakmile se napadená země stane členem, využije svého nově získaného členství v alianci ke zrušení příměří a k obnovení bojů, ale tentokrát už jako člen NATO, který může ihned vyvolat článek 5 smlouvy NATO a požádat o kolektivní obranu. Je jasné, že státy NATO, i přes všechnu podporu a pomoc, mezi sebe Ukrajinu nevezmou do doby, než bude zaručené, že Ukrajina svým členstvím nezatáhne NATO do konfliktu s Ruskem.

Zmrazený konflikt bude Kremlu vyhovovat, zaručí trvalou hrozbu zatažení NATO do války s Ruskem a tím prevenci před přijetím Kyjeva do aliance

A k takovému členství v NATO bude muset Ukrajina s Ruskem uzavřít mírovou smlouvu. Příměří na Ukrajině ke vstupu Kyjeva do NATO nestačí. Rusku to bude vyhovovat. Cíl bude dosažen.Ukrajina nebude členem NATO. Nikoliv kvůli tomu, že by se zavázala k neutralitě, ale kvůli tomu, že členové NATO ji mezi sebe kvůli trvající válce nevezmou.

Rusové tak dosáhnou svého. Ukrajina se však ekonomicky zhroutí a zkolabuje, protože na rozdíl od Jižní Koreje, ve které je rozmístěna americká armáda, nedojde k rozmístění vojska USA ani jiného člena na území Ukrajiny, takže investoři budou mít strach do země přijít a investovat do obnovy země, která se kdykoliv bez americké armády může znovu ocitnout v živé válce. Jediná armáda, která na Ukrajinu zřejmě přijde, kromě té ruské, bude polská armáda. Anexe Haliče pod záminkou mírové operace je čím dál reálnější program Varšavy. Korejský model se prostě pro Ukrajinu nehodí.

Vladimir Putin, prezident Ruské federace

Ekonomický rozvoj Jižní Koreje po skončení války totiž nastal kvůli garanci a rozmístění americké armády v Jižní Koreji, která fungovala a dodnes funguje jako psychologická pojistka pro západní investory, že KLDR nevtrhne do Jižní Koreje a nedojde ke znárodnění západních investic a podniků v Jižní Koreji. Jenže na území Ukrajiny v případě příměří žádný takový kontingent americké armády nebude. A to právě kvůli strachu z oživení války s Ruskem po vstupu US Army, a tentokrát v přímém střetu Rusů s NATO. Proto se nedá očekávat, že se investoři pohrnou na Ukrajinu a bez peněz a investic nemůže Ukrajina přežít. Proto krach Ukrajiny po vyhlášení a dojednání eventuálního příměří je velmi pravděpodobným scénářem.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj: aeronet.news

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

 • Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Ako tajomne znie tento Hostinského text: Slovo úprimnô znie i k tebe, ľudu slovenský! Svet ťa haní, že v baniach kopeš, na poli mozolíš, na dvore dobytok...
 • AUDIO: Čo je Slovanstvo ? Čo s ním v posledných storočiach  parazitickí agresori robili ?

  AUDIO: Čo je Slovanstvo ? Čo s ním v posledných storočiach  parazitickí agresori robili ?

  Všetkými možnými spôsobmi sa pokúšali vymazať minulosť našich veľkých predkov, našich rodičov. Pokúšali sa vymazať nás a naše duše. Napriek všetkým technológiám a všetkému úsiliu tých, ktorí...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a...
 • My všetci sme jeden celok.

  My všetci sme jeden celok.

  Všetci vieme, že existujú hodnoty materiálne a hodnoty nebeské. Nebeské hodnoty sa nedajú kúpiť. To je nemožné. Ale paraziti vymysleli ako ich predať. Ako predať Svedomie, ako...
 • História rytierskeho Rádu Hospitalierov Svätého Jána Jeruzalemského, Rodoského, Maltézskeho. Časť 2.

  História rytierskeho Rádu Hospitalierov Svätého Jána Jeruzalemského, Rodoského, Maltézskeho. Časť 2.

  Vplyv križiackych výprav na Bratstvo sv. Jána. V októbri 1096 v malom francúzskom mestečku Clermont rímsky pápež vyzval všetkých veriacich kresťanov v Európe, aby išli do ťaženia...
 • Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Starú vieronauku Slovenskú tvoria tri pranázory Slovenov:1. Pranázor na SVET2. Pranázor na BOŽSTVO3. Pranázor na ČLOVEKA Štruktúra náuky odzrkadľuje realitu bytia z pohľadu Človeka.1. Pranázor na svet...
 • Človek, Tvorca a dnešná doba

  Človek, Tvorca a dnešná doba

  Človek. Keby človek vedel, kto je, žil by svoj život úplne inak. No nevie. Žije v nevedomosti, bez vedomia toho, kto je. Žije sám za seba, bohužiaľ...
 • Vytratenie a návrat Starej Vieronauky Slovenskej

  Vytratenie a návrat Starej Vieronauky Slovenskej

  STARÁ VIERONAUKA SLOVENSKÁ sa dočasne úplne vytratila z nášho duchovného a kultúrneho dedičstva. Nezanikla. Len sa vytratila. Nebolo totiž možné začať ju pokrytecky svojvoľne interpretovať, úmyselne a...
 • … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  Toto je dôležité vedieť. Objavilo sa tu Rímske právo. Prečo… Pretože, keď je deň Svaroga, máme mier (MIR), keď je noc Svaroga je RIM, A keď je...
 • Obrátenie k RODu.

  Obrátenie k RODu.

  “Sláva Rodu” sú slová, ktoré veľmi často používam. Sláva RODu. So Slávou RODu to všetko ide. S LÁVOU RODu, chápete, čo myslím, LÁVA. S LÁVOU. Keď s...
 • MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  V našej národnej duchovnej tradícii sa od nepamäti pripisoval Slovu osobitý význam, ako pre život jedinca, tak aj pre život národa. Tento vzťah k Slovu pramení u...
 • Večne Živý Strom

  Večne Živý Strom

  Medzi Tatrami a Dunajom vyrástol jeden veličizný strom. Korene jeho ťahajú sa na tri strany žulami Karpatov. Víly a Rusalky kropievali ho každý deň, no nebolo mu to dosť...
 • Vnútro Človeka

  Vnútro Človeka

  Každý človek sa niekedy nachádza pod ťarchou krivdy. Krivda na krivde preložená krivdou. Proste taká fáza života sa spustila z nejakého dôvodu v živote človeka. A človek...
 • Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Tri kľúče otvárajú nám svätyňu vieronauky starobylých Slovenov. Prvým kľúčom vstupujeme do chrámu, kde na sklepení, na stĺpoch, oblokoch, po stenách a dverách zobrazenú vidíš celú oblohu nebeskú...
 • ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  Aby sme pochopili koncepciu jednotného riadenia sveta, na základe existujúcich pravidiel (tovarovo – peňažných a tovarovo – ekonomických vzťahov medzi subjektami a územiami), je potrebné poznamenať, že...
 • Globalisti a My – Človekovia

  Globalisti a My – Človekovia

  Človekom je možné manipulovať pomocou klamstva. To je známy fakt. Známy je hlavne tým, ktorí vytvorili tento inštrument manipulácie. Na tom je postavený celý systém. Tento systém...
 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty. To,...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: