Slovanské Noviny

25. júla 2024

K porozumeniu Čelovekom

V americkom Senáte prebieha historický súboj k téme odhalenia pôvodu Covid-19. Profesor Richard Ebright a Stephen Quay predložili presvedčivé argumenty, že SARS-CoV-2 bol umelo vytvorený vírus.

Na tomto zločine spolupracovali americkí vedci s wuhanským virologických inštitútom v Číne. Pred senátom Spojených štátov amerických svedčili štyria vedci. Dr. Robert Garry obhajoval dôvody pre ktoré odmieta teórie o laboratórnom vzniku SARS-CoV-2. Steven Quay, generálny riaditeľ spoločnosti Atossa Therapeutics a niekdajší prednášajúci Lekárskej fakulty Stanfordskej univerzity, a Richard Ebright, profesor chemickej biológie a riaditeľ laboratória Waksmanovho mikrobiologického inštitútu Rutgersovej univerzity uviedli fakty na pravú mieru.

Vypovedal aj docent Gregory Koblentz – riaditeľ postgraduálneho programu biologickej obrany na George Mason University.

> Slovanská Múdrosť na youtube Slovanských Novín <

Včera som vo svojom spravodajskom vstupe informoval o vypočutí Výboru pre vnútornú bezpečnosť Senátu USA dňa 18. júna 2024 na tému PÔVODY COVID-19: PRESKÚMANIE DOSTUPNÝCH DÔKAZOV.

Keď som pozvanie prijal, myslel som si, že odborní svedkovia na vypočúvaní budú zakrývať klamstvá americkej vlády, že skutočný pôvod sa nikdy nepodarí zistiť, pretože (lož, že) jeho pôvod zostáva nejasný, alebo pretože (lož, že) Číňania, ktorým vláda USA povolila transfer americkej biotechnológie, odmietajú spolupracovať pri vyšetrovaní.

Preto ma príjemne prekvapilo, že dvaja zo svedkov – profesor Richard Ebright (PhD. Rutgers University) a Stephen Quay (M.D., PhD. z Lekáskej fakulty Stanford University School of Medicine) predložili veľmi presvedčivé argumenty, že SARS-COV-2 bol výtvorom amerických vedcov, ktorí spolupracovali s partnermi z Wuhan Institute of Virology (WIV).

O tejto skutočnosti vedia mnohí ľudia. Často sme v tejto súvislosti žasli nad tým, ako dlho sa vláde USA a mainstreamovým médiám darí udržiavať absurdnú hru, že o tom nevieme.

Obzvlášť silné bolo svedectvo doktora Stephena Quaya. Obzvlášť bizarné bolo predstavenie profesora Tulane University Roberta Garryho, ktorý sa sústavne zosmiešňoval.

Čitatelia si možno spomínajú, že profesor Garry bol súčasťou elitnej skupiny virológov, ktorí si vo februári 2020 súkromne dopisovali s Anthonym Faucim o ich počiatočnom vnímaní genómu SARS-CoV-2. Ako napísal profesor Garry v e-maile tejto skupine z 2. februára 2020:

Skutočne si neviem predstaviť pravdepodobný, prirodzený scenár, podľa ktorého by ste sa mohli dostať od vírusu netopiera alebo od vírusu, ktorý je mu veľmi podobný, k tomuto… Jednoducho neviem prísť na to, ako sa to dá dosiahnuť v prírode. Je to ohromujúce. Samozrejme, v laboratóriu by to bolo jednoduché.

V ďalšej súkromnej správe profesor Garry uviedol: „Niekto by mal povedať časopisu Nature [britskému časopisu], že rybí trh pravdepodobne nezačal epidémiu.“

O šesť týždňov neskôr – v medziobdobí, keď sa objavil nulový dôkaz o opaku tohto tvrdenia – Garry a jeho kolegovia (vo vlákne E-mail) uverejnili publikáciu „The proximal origin of SARS-CoV-2“ (Blízky pôvod SARS-CoV-2), v ktorej uviedli presný opak názorov, ktoré pôvodne zdieľali vo svojej súkromnej korešpondencii. V tomto dokumente – určenom na čítanie médiám a tvorcom verejnej politiky – tvrdili, že vírus vznikol z prírody. Tento podvodný dokument sa stal základom najväčšej lži, aká sa kedy šírila o veci vedeckého výskumu – veci, ktorá ovplyvňuje životy celého ľudstva.

Po takejto veľkolepej lži profesor Garry zjavne nie je schopný ju odvolať. A tak vo svojej výpovedi v Senáte vytrvalo rozprával výmysel, že SARS-CoV-2 vznikol v netopierovi a ďalej sa vyvinul v medzidruhu zvieraťa, ktoré muselo byť na predaj na trhu s potravinami vo Wuhane.

Ako Dr. Quay trefne uviedol, na podporu tvrdenia profesora Garryho existuje NULA dôkazov a hora do očí bijúcich dôkazov, že SARS-CoV-2 pochádza z laboratória vo Wuhane – laboratória, o ktorom sa vedelo, že vykonáva práce na netopierích koronavírusoch, aby boli infekčné pre ľudí.

Najdôležitejšie body z Ebrightovej svedectva:

COVID-19 sa objavil v čínskom meste Wuhan, viac ako 800 míľ od najbližších netopierov, v ktorých sa nachádzali živé vírusy SARS-CoV-2, ktoré mohli slúžiť ako predchodcovia.

V súčasnosti už vyradený Wuhanský virologický inštitút (WIV), ktorý je globálnym epicentrom výskumu netopierích vírusov SARS, vykonával v rokoch 2014 až 2021 výskum vírusov financovaný USA, ktorý bol zameraný na získavanie funkcií.

Počas tohto obdobia WIV uskutočnil najväčší svetový výskumný program netopierích vírusov SARS a mal „najväčšiu svetovú zbierku netopierích vírusov SARS – vrátane vírusu najviac podobného vírusu SARS-CoV-2.

Laboratórium vo Wuhane získalo vírusy SARS, ktoré mali v období štyroch rokov pred COVID-19 vysoký pandemický potenciál. Len rok predtým WIV uskutočnilo výskum, v rámci ktorého geneticky modifikovalo vírusy, ktoré sa do detailov zhodujú s vlastnosťami SARS-CoV-2.

Do roku 2015 členovia Kráľovskej spoločnosti a Národnej akadémie vied USA označili experimenty WIV za najpravdepodobnejšie zo všetkých výskumov na svete, ktoré by mohli vyvolať pandémiu.

Tento výskum bol čiastočne financovaný z grantu Národného inštitútu zdravia (NIH) vo výške viac ako 4 milióny dolárov pre neziskovú organizáciu EcoHealth Alliance so sídlom na Manhattane, ktorá sa zaoberá verejným zdravím, pričom približne pol milióna dolárov z tejto sumy smerovalo priamo do WIV.

Ďalších 815 000 dolárov získala WIV prostredníctvom čiastkových grantov, ktoré pochádzali z Americkej agentúry pre medzinárodný rozvoj (USAID) a prešli cez Kalifornskú univerzitu v Davise a EcoHealth.

Spoločnosť EcoHealth stratila štatút federálneho príjemcu grantu za pravdepodobné porušenie noriem biologickej bezpečnosti v rámci projektu WIV s názvom „Pochopenie rizika vzniku koronavírusu netopiera“ a za neoznámenie experimentov, ktorých výsledkom bol modifikovaný vírus, ktorý bol 10 000-krát infekčnejší v pľúcach, 1 miliónkrát infekčnejší v mozgu a trikrát smrteľnejší u humánnych laboratórnych myší.

Dôkaz o laboratórnom pôvode COVID-19 pochádza zo samostatného návrhu EcoHealth pre Agentúru pre pokročilé výskumné projekty v oblasti obrany (DARPA) – ktorá ho považovala za príliš nebezpečný -, v ktorom sa uvádza presný znak miesta štiepenia furínu vo víruse.

SARS-CoV-2 je jediný z viac ako 800 známych vírusov SARS, ktorý má furínové štiepne miesto.

Najdôležitejšie momenty z Quayovej výpovede:

Po prvé, vírus sa šíril vo Wuhane začiatkom jesene 2019, dva až štyri mesiace pred prvým prípadom na trhu s morskými plodmi v Hunane. Potvrdzuje to štrnásť pozorovaní alebo dôkazov. To by malo stačiť na odmietnutie trhu Hunan ako zdroja vypuknutia nákazy.

Po druhé, zaoberám sa údajmi z trhu vrátane ľudských infekcií, vzoriek zvierat a vzoriek z prostredia. To zahŕňa preskúmanie ôsmich pozorovaní alebo dôkazov. Žiadny z týchto údajov nie je v súlade s tým, že by infikované zviera prenieslo SARS2 na človeka na trhu.

Po tretie, zdokumentované udalosti vo Wuhanskom virologickom inštitúte alebo v súvislosti s ním, ktoré sa začali v marci 2019, sú v súlade s očakávanými činnosťami virologického laboratória, v ktorom došlo k laboratórne získanej infekcii. Prejdem túto časovú os.

Po štvrté, v prípade pandémie COVID chýbajú dôkazy, ktoré sa vyskytujú pri prirodzenej zoonóze, pokiaľ ide o zvieracieho hostiteľa, vírus a ľudskú populáciu v blízkosti ohniska nákazy. Každá z týchto troch zložiek zoonózy sa bude skúmať samostatne a každá z nich sa bude považovať za nedostatočnú.

Po piate, genóm SARS-CoV-2 má sedem znakov, ktoré by sa mali nachádzať vo víruse vytvorenom v laboratóriu a ktoré sa nenachádzajú vo vírusoch z prírody. Štatistická pravdepodobnosť nájdenia každého znaku v prírode sa dá určiť a kombinovaná pravdepodobnosť, že SARS-2 pochádza z prírody, je menšia ako jedna ku 1,2 miliardy. Tie isté znaky opísali vedci z WIV spolu s americkými spolupracovníkmi v žiadosti o grant, ktorú predložili agentúre DARPA v roku 2018.

Po šieste a posledné, prvé genómy SARS2 boli nestabilné a nemohli pochádzať zo zvieracieho hostiteľa bez stabilizačnej mutácie, tzv. zmeny D614G, ktorá sa v ľudských vírusoch objavila od 1. januára 2020. Dôsledkom toho môžem konštatovať, že k prvej ľudskej infekcii došlo krátko po vložení furínového štiepneho miesta v laboratóriu a pred rozsiahlymi testami na zvieratách. V opačnom prípade by prvé prípady u ľudí mali túto stabilizujúcu mutáciu. Znamená to tiež, že nestabilná verzia SARS2 nemohla byť v obehu u zvierat, inak by získala stabilizujúcu mutáciu. Ak niektorý virológ nájde zvieracieho hostiteľa, ktorý dokáže preniesť nestabilný predok SARS2 päť alebo viac krát bez toho, aby získal stabilizujúcu mutáciu, našiel hypotetického kandidáta na spillover hostiteľa. Všetky doterajšie testy potenciálnych hostiteľov týmto testom neprešli.

Prirodzené vedľajšie účinky majú viacero trhov. SARS-CoV-1 , ktorý sa objavil v Číne v roku 2002 a bol zistený na najmenej 11 trhoch. U 192 zvierat bola zistená 100 % miera infekcie vírusom SARS-CoV-1. To je v ostrom kontraste so 457 zvieratami, ktoré boli testované na SARS-CoV-2, pričom sa zistila nulová nákaza.


Po prečítaní výpovedí Ebrighta a Quaya som si položil otázku, ktorý svedok poskytne vláde USA potrebné krytie, keď bude tvrdiť, že konečné objasnenie zostane nedosiahnuteľné kvôli údajnému nedostatku transparentnosti zo strany Číny.

Vzhľadom na to, že profesor Garry stratil všetku dôveryhodnosť, usúdil som, že to musí byť GREGORY KOBLENTZ, docent a riaditeľ programu Biodefense Graduate Program, George Mason University. Prečítal som si prepis jeho poznámok a naozaj, bolo to na druhej strane:

Podľa môjho názoru je najpravdepodobnejšou príčinou pandémie prirodzené rozšírenie. Nemožno však vylúčiť ani laboratórny alebo výskumný pôvod. Neschopnosť vylúčiť laboratórny pôvod vírusu je znepokojujúca a svedčí o významných nedostatkoch v globálnom riadení biologických rizík, ako aj o nedostatočnej transparentnosti zo strany Číny.

Výmysly, ktoré ponúka Dr. Koblentz, už ponúkol zástupca Brad Wenstrup vo svojom mediálnom komentári k nedávnemu vyšetrovaniu prezidenta EcoHealth Alliance Petra Daszaka, ktoré uskutočnil jeho výbor snemovne.

Predpokladám, že každý vo Washingtone chápe, že ak vláda USA prizná celú pravdu o účasti USA na vzniku SARS-CoV-2, záväzky budú nevyčísliteľne astronomické.


Autor: John Leake

Zdroj: petermcculloughmd.substack.com
Preklad: InfoVojna

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected]

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

Odber newsletter. Každý večer súhrn najdôležitejších správ dňa do mailu.