Slovanské Noviny

27. marca 2023

K porozumeniu Čelovekom

Nezákonným obsadením Štátnej Banky ZSSR, a jej nahradením Centrálnou Bankou Ruska sa začalo ožobračovanie a genocída ruského národa. 

Dôchodcov dlhodobo okráda ich vlastná vláda. Kam idú ich dôchodky, z ktorých reálne dostávajú len mizivé percento ?! Akým spôsobom sa to dialo a deje ?!

V tomto článku sa dočítate, akým spôsobom sa to robilo a robí nie len v Rusku, ale s najväčšou pravdepodobnosťou sa to dialo a deje aj u nás na Slovensku. Pochopíte, prečo SPDR založilo Národnú Banku SPDRPokladnicu Národa.

Za ZSSR existoval VšeZväzový klasifikátor mien.

Podľa tohto VKM mal rubeľ, ktorý obieha LEN v rámci ZSSR (a nebol nijako zamieňaný za žiadne iné meny) kódovanie 002 SUR a od roku 1961 mal hodnotu 0,987412 g zlata.

Dátum jeho vydania bol 1. januára 1961

Boli aj výmenné (klíringové) ruble (bolo ich veľa), ale zatiaľ sa im nebudeme  venovať. Spomeňme však, že medzi clearingovými  („výmennými“) menami bol aj 810 RUR, ktorý sa používal ako prevoditeľný rubeľ na platby IBEC (Medzinárodná Banka pre Hospodársku Spoluprácu), existoval len v bezhotovostnej forme a bol tiež krytý zlatom.

Dňa 20.12.1991 bola „zrušená“ Štátna banka ZSSR (Výnos Prezídia Najvyššej Rady RSFSR č. 2066-I zo dňa 20.12.1991), všetky jej aktíva a pasíva, ako aj majetok na území RSFSR, boli prevedené do Centrálnej Banky RSFSR (Banka Ruska), jednoducho boli uzurpované. (Chápeme, že RSFSR nemohla zrušiť štruktúru ZSSR – nebolo to vo svojej kompetencii … ale berieme to ako samozrejmosť). Nepodarilo sa nám nájsť žiadne nariadenia vlády ZSSR o zrušení Štátnej banky ZSSR a o zrušení bankoviek Štátnej banky ZSSR.

Avšak takmer rok pred zabavením Štátnej banky ZSSR 22. januára 1991, sa uskutočnila takzvaná pavlovovská reforma s cieľom stiahnuť z obehu pokladničné poukážky ZSSR. Je jasné, že pod falošnými zámienkami boli urýchlene stiahnuté bankovky 50 a 100 rubľové vzory zo 61. roku, o niečo neskôr a nie tak okato boli nahradené zvyšné bankovky. 1; 3; 5; 10; a 25 rubľové. To znamená, že odstránili kód 002 z obehu a nechali 810.

Treba zdôrazniť, že bezdôvodne a jednoducho len tak, súčasne s reformou, zvýšili ceny všetkého trojnásobne, čím to dotlačili do umelo vytvorenej hyperinflácie.

*veľmi zaujímavá je skutočnosť, že IBEC prešiel od 1.januára.1991 z prevoditeľného rubľa na ECU . Do okamihu prvej rany po vreckách občanov ZSSR vo forme stiahnutia 100 a 50 rubľových bankoviek zostávalo 23 dní …

22. januára 1991 vláda ZSSR sťahuje z obehu 50 a 100 rubľové bankovky Banky ZSSR.

50 рублей 1 января 1961

100 rubľov 1. januára 1961

A namiesto nich dáva ľuďom „nové“ Bankovky Banky ZSSR.

50 rubľov z 23. januára 1991

100 rubľov z 23. januára 1991

Tieto 50 a 100 rubľové bankovky, ako aj iné bankovky zo vzoru z roku 1991 už nemožno uznávať ako peniaze ZSSR, 002 SUR, pretože emisiu vykonala Štátna banka ZSSR, a nie Štátna pokladnica.

Dátum vydania 27. júna 1991 (Na bankovkách rubľov vzoru z roku 1991 zostal z názvov peňažných jednotiek v jazykoch zväzových republík iba názov v ruštine.)

Ďalej BANKA RUSKA (RSFSR) vydala bankovky vzoru z rokov 1991 a 1992 – pričom sa naďalej nazývali bankovkami Štátnej banky ZSSR. To je, ako keby ste vystavovali zmenky na meno svojho suseda… . Boli by to ruble ZSSR 002 SUR ? – Pochybujem, keďže RSFSR do roku 1991 nemala svoje peniaze … .. ako ich nemali v Bieloruskej SSR, Ukrajinskej SSR a iných zväzových republikách. Len sa zamyslite – do „oficiálneho“ zrušenia Banky ZSSR zostáva ešte pol roka a už vznikla Ruská banka a tlačí „svoje“ ruble ZSSR. Ako môže banka RSFSR tlačiť peniaze ZSSR? Mimochodom, všetky zväzové republiky urobili to isté… Ale tieto bankovky už nemožno pripísať 002 SUR, pretože ich nevytlačila Štátna banka ZSSR.

Samozrejme, že celá séria z roku 1992 už bola vydaná bankou RSFSR a nemala právo nazývať sa „Bankovkou Štátnej Banky ZSSR“. Falzifikát, bábka…

vydanie 1. júla 1992

Mince a bankovky ZSSR 002 SUR (vzor 1961) a peniaze Centrálnej Banky RSFSR z rokov 1991-92 boli definitívne stiahnuté z obehu 26. júla 1993.

—–Potom začali „tlačiť“ Bankovky BR (Bank of Russia)..

v rokoch 1993, 1994, 1995 Banka Ruska vydáva Bankovky BR.

Vzor bankovky Bank of Russia z roku 1993

26. apríla 1995 sa objavuje N 65-FZ. Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto federálneho zákona strácajú platnosť:

Zákon Ruskej federácie „O menovom systéme Ruskej federácie“ (Vestník Kongresu ľudových poslancov Ruskej Federácie a Najvyššej Rady Ruskej Federácie, 1992, č. 43, bod 2406);

Stanovy Centrálnej Banky RSFSR (Bank of Russia) (Vedomosti Zjazdu ľudových poslancov RSFSR a Najvyššej Rady RSFSR, 1991, č. 29, položka 1012).

7.1.1995 bol zavedený celoRUSKÝ menový klasifikátor, ktorý zaviedol Ruský Rubeľ 810 RUR.

z odpovede Centrálnej banky Ruskej Federácie

vydaná 30. mája 1995 (posledná bankovka pred nadobudnutím účinnosti nového VKM, teda objavenia sa 810 RUR ako meny Ruskej Federácie. Všetky ostatné bankovky série 1995 boli vydané potom …

Od konca roku 1995 dochádza (bez výmeny) k postupnému nahrádzaniu bankoviek bankovkami moderného dizajnu v nominálnych hodnotách 1, 5, 10, 50, 100 tisíc rubľov;

Ako posledná bola vydaná bankovka 

vydaná 17. marca 1997 (ale patrí do série r.1995)

Medzivýsledok: V čase nadobudnutia platnosti nového VKM boli na území Ruskej Federácie oficiálne v obehu bankovky Bank of Russia vzoru z roku 1993, 1994 a jedna bankovka v nominálnej hodnote 100 000 rubľov vzoru z r. 1995. Práve týmto papierikom sa dostalo pocty, že boli klasifikované a dostali hrdý názov „810 RUR Ruský Rubeľ“. Do tejto klasifikácie samozrejme spadajú aj následné bankovky BR vzoru z r.1995. Sovietske ruble, ako aj ruble RSFSR vytlačené v rokoch 91-92, už boli stiahnuté z obehu na území Ruskej federácie a nemohli byť klasifikované zákonmi Ruskej Federácie.

Vyvstala však otázka: ak vyššie uvedené účty neboli 002 SUR, čím teda boli? Ukazuje sa, že od 26. júla 1993 (keď bol z obehu stiahnutý posledný rubeľ ZSSR vzoru z rokov 1961 a 1991) do 1. júla 1995, keď bol zavedený celoRUSKÝ menový klasifikátor, Banka Ruska zaradila do obehu svoje bankovky vzoru z r. 91-95, ktoré neboli vôbec klasifikované ?

Ďalej vydávanie bankoviek BR  vzoru z r. 1995 pokračuje až do významného podujatia DENOMINÁCIE, ktoré sa uskutočnilo na základe Výnosu Prezidenta Ruskej Federácie zo 4. augusta 1997 N 822 „O zmene nominálnej hodnoty ruských bankoviek a rozmere cien“. Od 1. januára 1998 boli obežné ruble nahradené novými v pomere 1 000 rubľov v peniazoch starého typu k 1 rubľu v nových peniazoch, čím sa zabezpečil paralelný obeh starých a nových bankoviek počas roku 1998.

Pred denomináciou toto bolo 50 000 rubľov.

To znamená, že boli denominované tie bankovky, ktoré boli v tom čase v obehu na území Ruskej Federácie: Bankovky Bank of Russia vzorov z rokov 1993, 1994 a 1995.

Akoby vznikol obrázok.

A všetko by bolo v poriadku, avšak odpovede Centrálnej banky Ruskej FederáciepastedGraphic_11.png

všetko rozbíjajú: „Bankovka Banky Ruska nie je menou Ruska, ale len legálnym prostriedkom obehu na jeho území. Bankovka Banky  Ruska nie je klasifikovaná v súlade s VKM“.

Ak vo svetle týchto údajov zrevidujeme históriu klasifikácie rubľa, potom sa ukáže, že: Bankovky Banky Ruska zo vzorov z rokov 1993, 1994 a 1995 neboli menou Ruskej Federácie a nikdy neboli 810 RUR.

A kde je potom tá mena, tie ruble Ruskej Federácie, ktoré boli 810 RUR a neskôr boli denominované a stali sa 643 RUB?

Aby ste pochopili, musíte pochopiť, že 002 SUR je klasifikácia sovietskeho pokladničného rubľa podľa vlastného zväzového klasifikátora. A podľa medzinárodného klasifikátora bol sovietsky rubeľ Štátnej Banky ZSSR 810 SUR (spomeňte si na prevoditeľný rubeľ, ktorý bol spomenutý na začiatku).

Tu je potrebné pripomenúť, že v ZSSR neboli žiadne banky!

Bola Pokladnica ZSSR a Sporiteľňa!

Štátna Banka ZSSR konala iba v medzinárodných zúčtovaniach.

Sberbank sa však objavil až neskôr, ako zámena pojmov.

Podľa ISO4217 AMENDMENT NUMBER 50

1 002 SUR (z r.1961 ) = 1 810 RUR

(ISO 4217 je doplnenie z 12.10.92 Premenovania SUR na RUR)

Článok 15.4 Ústavy Ruskej Federácie stanovuje prioritu všeobecne uznávaných noriem a princípov, ktoré sú medzinárodnými normami.

Vo všeobecnosti si spolu rozumieme.

matematika je dnes takáto:

Tu je samotná schéma: výmenné menové kurzy dňa 02.04.2022

plat sa akumuluje, dôchodok v rubľoch podľa kódu 810 (0, 5394 rubľov = 1 dolár)

— a na ruku sa dávajú neexistujúce Bankovky Banky Ruska

(1 dolár = 76, 65 rubľov BBR)

Obe meny sú naviazané na dolár, aby ste dostali ich pomer, musíte vydeliť 76,65 na 0,5394 = 1rubeľ 810 kódu = 142,10 rubľov kódu 643.

To znamená, že ak chcete získať svoj dôchodok vo výške 12 000 rubľov nahromadených v kóde 810, musíte vynásobiť 12 000 x 142,10 = 1 705 200 rubľov. Toto je váš dôchodok v kóde 643 s prihliadnutím na ekvivalent mien.

V ZSSR existoval dvojokruhový menový systém. Na zabezpečenie týchto systémov boli vytvorené 2 emisné centrá. Štátna pokladnica a Štátna Banka ZSSR. Štátna Pokladnica vydávala peniaze podľa požiadaviek domácej ekonomiky a zohľadňovala rast ekonomiky. A Štátna Banka ZSSR vydávala bankovky kryté zlatom a drahými kovmi pre externý zúčtovací systém.

Pokladničné poukážky totiž zabezpečovali obrat a potreby obyvateľstva v rámci krajiny. A bankovky Štátnej Banky ZSSR slúžili na vytváranie a udržiavanie výmenného kurzu rubľa voči iným menám, na udržiavanie a zvyšovanie ekonomiky, peniaze v ZSSR boli kryté drahými kovmi a inými cennosťami.

Toto je v skutočnosti podstata nezávislého emisného centra. Zdôrazňujem NEZÁVISLÉHO. To znamená, že štát poskytuje svojej ekonomike potrebné množstvo národnej meny.

Aby sme oddelili a rozlíšili meny, musíme pochopiť, že sovietske peniaze sú viazané na zlato, preto nemôže existovať žiadne obchodovanie vo vzťahu k iným menám, iba k zlatu.

A Ruské peniaze sú naviazané na dolár!

Dnes je v Rusku ZÁVISLÉ emisné centrum. T.j. my uvoľňujeme do ekonomiky nie toľko rubľov, koľko potrebuje, ale koľko dolárov prišlo zvonku. V skutočnosti sú dnes ruble len opätovne vydané doláre. Predali ropu, dostali doláre, vydali toľko rubľov. Predali sme menej ropy, menej dolárov, menej rubľov v ekonomike. Zároveň sa NEZOHĽADŇUJE rast ekonomiky a potreby krajiny. Toto sa nazýva KOLONIÁLNY PEŇAŽNÝ SYSTÉM.

A na záver treba dodať,

Všetky tieto meny sú dnes aktívne, dokonca aj peniaze ZSSR, ony sú jednoducho stiahnuté z obehu, ale stále platia.

Bankovky Štátnej Banky ZSSR kódu meny 810, vytlačené Ruskou Federáciou v rokoch 1991 až 1993, nevyšli z obehu a sú priamym záväzkom Banky Ruska a odmietnutie prijatia týchto prostriedkov podľa obchodovania Banky Ruska je zločin a podvod!

Celý tento neporiadok bol vymyslený s jediným cieľom, nemožnosťou znehodnocovať Sovietsky rubeľ s kódom 002.

Preto bol vydaný derivát tohto rubľa s názvom Bankovka Štátnej Banky ZSSR s kódom 810.

Ďalej boli vytvorené bankovky Banky Ruska, ktoré vôbec nie sú peniazmi a nemajú žiadnu hodnotu.

Bez ohľadu na to, ako sa pokúšajú zničiť rubeľ, zničia iba bankovky Banky Ruska, ale Sovietsky rubeľ sa zničiť nedá, kolabujú ľubovoľné iné meny, ale rubeľ iba zdražuje!

K dnešnému dňu, 04.02.2022, cena Sovietskeho rubľa s kódom 002, s nominálnou hodnotou 0,987 gramu 999 zlata, je 4 600 bankoviek Banky Ruska, alebo 60 dolárov za 1 rubeľ.

Zlatá eRASlovanské Noviny

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

 • Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Tri kľúče otvárajú nám svätyňu vieronauky starobylých Slovenov. Prvým kľúčom vstupujeme do chrámu, kde na sklepení, na stĺpoch, oblokoch, po stenách a dverách zobrazenú vidíš celú oblohu nebeskú...
 • ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  Aby sme pochopili koncepciu jednotného riadenia sveta, na základe existujúcich pravidiel (tovarovo – peňažných a tovarovo – ekonomických vzťahov medzi subjektami a územiami), je potrebné poznamenať, že...
 • Globalisti a My – Človekovia

  Globalisti a My – Človekovia

  Človekom je možné manipulovať pomocou klamstva. To je známy fakt. Známy je hlavne tým, ktorí vytvorili tento inštrument manipulácie. Na tom je postavený celý systém. Tento systém...
 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa tu...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty.  To, že sa...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek. Keby človek vedel, kto je, žil by svoj život úplne inak. No nevie. Žije v nevedomosti, bez vedomia toho, kto je. Žije sám za seba, bohužiaľ...
 • Vedomie. 

  Vedomie. 

  Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva…  a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a dobrovoľne. Veľa ľudí už o tom...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: