Slovanské Noviny

1. júna 2023

K porozumeniu Čelovekom

Ešte pred prekladom k nadpisu: Podľa mňa ide skôr o nedostatok „brania na zodpovednosť“ tých, ktorí majú byť podľa zákonov zodpovední v zmysle predmetu článku. Autor to asi formuloval tak, aby sa to dalo aspoň niekde zverejniť. Je to z prostredia USA. Táto téma je momentálne akoby mimo pozornosti, skôr sa mnohí „zodpovední“ tvária že už skončila.

Ale vzhľadom na následky, a zvlášť skutočnosť, že vírus COVID bol vyrobený umele, čo znamená úmyselne, by nemala byť len tak zametená pod koberec. Takže, uvidíme ako sa téma bude vyvíjať, do veci sa zapojil aj známy Americko-Nemecký právnik:

Toto je zámerná, vopred premyslená (premeditated), masová vražda. Nemôžu byť o tom pochyby, pretože žiaden iný výklad nedáva zmysel. Dostaneme ich.” — právnik Reiner Fuellmich.

Výskumník odhalil, že 5% z balení (batches) Covid “vakcíny” je zodpovedných za veľký počet úmrtí na “vakcínu” a poškodenia zdravia „vakcínou“ v rámci USA. Navyše, analytici dospeli k uzáveru, že sekvenčné označovanie (sequential labeling) balení (batches) podľa úrovní toxicity predstavuje dôkaz (evidence) zámerného porušenia federálnych (USA) nariadení, ktoré požadujú konzistenciu medzi dávkami (batches).

U Pfizer vakcín 4% zo všetkých balení vakcín sa podieľalo (accounted for) na všetkých úmrtiach od Pfizer vakcíny, a 5% z Moderna dávok sa podieľalo na všetkých úmrtiach na vakcínu od firmy Moderna.

Teda jedovatosť (toxicity) určitých dávok vysvetľuje, prečo niektorí ľudia boli zabití, alebo zdravotne poškodení tou injekciou Covid vakcíny, zatiaľčo iní, aspoň zatiaľ, nezažili žiadnu nepriaznivú reakciu.

Dotyčný výskumník zistil, že tie vysoko toxické balenia mali určitý systém (a pattern) distribúcie medzi štátmi (t.j. štátmi USA), a človek špekuluje, či tá distribúcia bola hlavne medzi „červenými“ štátmi (toto delenie štátov USA: červené sú kde zvyčajne víťazia Republikáni, modré tie, kde Demokrati). Ale ten najviac znepokojujúci uzáver dotyčného výskumníka je, že značne neobvyklý rozdiel v toxicite a neobvyklá charakteristika (pattern) distribúcie indikujú významný zločin (“significant crime”), ktorý “sa musí vyšetriť”.

Reiner Fuellmich, ktorý toto skúmal (vyšetroval, je to renomovaný právnik, nemeckého pôvodu, Füllmich), spolu s tisíckami vyšetrovateľov a vedcov zhromaždených v Nemeckom Výbore Vyšetrovania Corony – German Corona Investigative Committee – tú toxicitu – jedovatosť – tej vakcíny, zhromaždili obrovské dôkazy o tom, že vakcína je jedovatá (is toxic). Tá záhada – the puzzle – bola, prečo niektorí utrpeli úmrtie alebo poškodenie, a iní nie. Odpoveďou je nekozistencia tých balení vakcíny. Experti, ako niekdajší viceprezident Pfizeru a vedúci výskumník (vice president and chief science officer) Dr. Michael Yeadon, a niekdajší šéf Výboru pre Zdravie Parlamentného Zhromaždenia Európskej Rady Dr. Wolfgang Wodran, dospeli k uzáveru, že “páchajú sa kriminálne činy – criminal acts are being committed” a že “veľký zločin je úplne jasný – a big crime is so obvious.”

Tú správu si môžete prečítať tu:
https://www.globalresearch.ca/small-percent-vaccine-batches-responsible-large-number-adverse-reactions-analysts-claim/5767604, vyzývam vás k tomu. Teraz sa púšťam do implikácií tých skutočností.

My vieme že je skutočnosťou – a fact – že “Covid pandemic” bola strachom hnaná organizovaná príprava (fear-driven orchestration), a že ani jeden aspekt protokolu o liečebnom postupe nebol účinný, alebo by dával zmysel. Masky neochraňujú. Lockdowny spôsobili viac škody ako úžitku. Ľudské práva boli porušované vynútenou povinnou – nedobrovoľnou – vakcináciou a to substanciou neotestovanou a nasadenou pod núdzovou autorizáciou, ktorú ale možno nasadiť len ak neexistujú žiadne známe liečebné postupy resp. kúry! Moja vsuvka: Tu by som pripomenul, že vtedy bol aj v SR vydaný zákaz dovozu Ivermectinu, ktorý bol súčasťou popísaných podvodov smerujúcich k násilnej vakcinácii „vakcínou proti ničomu“. Pokiaľ viem, nič sa nevyšetruje, ale ak áno, bolo by to asi lepšie potichu.

Tá požiadavka núdzového nasadenia vlastne znamenala, že použitie známych liečebných postupov úspešne nasadených v iných krajinách, ako napríklad Brazília a India, museli byť zavrhnuté a zakázané v USA a ďalších krajinách Západného sveta – a aj u nás – kto ho vydal?? V USA „vedenie“ verejného zdravia a poplatná časť tlače (presstitutes) celkom zjavne klamali (lied through their teeth), že Ivermectin a HCQ sú nebezpečné a neschválené lieky (u nás bol dovoz Ivermectinu zakázaný, habal sa na hraniciach, čo určite zvýšilo počet obetí COVIDu – kedy to bude vyšetrené?). O Ivermectine sa písalo ako o lieku pre kone, nebezpečnom pre ľudí. V skutočnsti boli obidva lieky dávno schválené pre použitie ľuďmi, a mali za sebou mnoho dekád používania a perfektné záznamy o bezpečnosti (safety records). Ivermectin sa rutinne nasadzuje ako prevencia proti „river blindness“ – riečna slepota – v častiach Afriky kde je tento parazit častý, a HCQ sa dlhodobe používal na prevenciu malárie.

Korektné vyjadrenie by bolo, že ani Ivermectin, ani HCQ, neboli schválené FDA pre liečbu Covidu, ale Covid bol nový, a teda dovtedy nevznikla potreba dlhých rokov skúšok, ktoré sú súčasťou schvaľovacieho procesu (môj dodatok: ale presne to isté platilo rovnako pre tú „vakcínu proti ničomu“!!). Akokoľvek, v medickaj praxi USA je na posúdenie doktora, keď hľadá spôsob ako pomôcť svojmu pacientovi. Ale, doktori, ktorí zachránili životy pacientov pomocou Ivermectinu a HCQ boli trestaní. Ak boli zamestnancami korporátnej medecíny, boli vyhodení z práce (moje zdôraznenie – za to, že pacienta zachránili). Ak boli nezávislými súkromnými lekármi, nastali pokusy zobrať im lekárske licencie. Mnohým lekárnikom bolo zabránené vydať pacientom Ivermectin alebo HCQ – a to proti predloženému predpisu lieku!

Dnes už vieme, že veľmi málo ľudí (hardly anyone) zomrelo na Covid mimo ľudí s existujúcimi ochoreniami (morbidities), ktorým bolo odmietnuté ošetrenie. Spomeňte si na ten „Covid protokol“. Ak ste ochoreli, mali ste ostať doma, a ak sa vám zhoršilo a mali ste dýchacie problémy, mali ste ísť do nemocnice, kde vás zabili ventilátormi. Zrejme, protokol vnímal dýchacie problémy ako zápal pľúc, ale skutočným problémom bolo, že umele vytvorený vírus (man-made virus) zabránil červeným krvinkám v prenášaní kyslíka.

Spomeňte si tiež, že nemocnice boli motivované, aby maximalizovali úmrtia na Covid, tým, že dostávali zaplatené okolo $39,000 za každé úmrtie na Covid. Následkom toho boli skoro všetky úmrtia hlásené ako úmrtia na COVID, dokonca aj motorcyklisti čo sa zabili na motorke, čím sa maximalizovala hlásená úmrtnosť na Covid a ľudia boli tlačení do vakcinácie.

Spomeňte si, ten PCR test, používaný na diagnostikovanie Covidu, bol vyhlásený vynálezcom toho testu za nie spôsobilý diagnostifikovať Covid. Ten PCR test produkoval až do 97% falošných pozitívnych nálezov, čím obrovsky zveličoval tú pandémiu, a zastrašoval ľudí aby sa dali vakcinovať!.

Článok ďalej zabieha do špecifík US politiky, a priznáva, že hoci oficiálne USA stále hlásia, že vírus „unikol z laboratória vo Wu Han“, dnes vieme, a hovorí to väčšina zdrojov, že bol vyrobený v labáku US Army v Kanade, vo Winnipegu. Nepíše sa tam samozrejme ani to, že jeho vyrobenie bolo iniciované v rámci „udalosti“ Event 201, to by im tiež asi „neprešlo“.

Ale hlavná pointa je, že článok je aplikovateľný aj u nás, napriek štatistike, ktorá hovorí, že na vakcínu u nás zomrelo „len“ 7 ľudí. Tu totiž nejde v žiadnom prípade o čísla. Nejaká súčasť štátneho aparátu prekročila zákon pod lživou zámienkou a vnútila občanom vakcináciu; išlo dokonca o neotestovanú vakcínu! Ale tým potenciálne rozvrátila aj náš systém preventívnych očkovaní! A možno celú dávno vybudovanú dôveru obyvateľstva v zdravotný systém. Navyše to ani nebolo zadarmo, štát tie „vakcíny“ kupoval(!). Podľa môjho názoru bez zmeny štruktúry súčasného „Svetového systému zdravia“, ktorý teraz vyzerá ako úplne neschopný a úplne skorumpovaný, to nebude možné. Tým samozrejme myslím totálnu zmenu koncepcie WHO –  EMA – systémy štátov. Každý obyvateľ EÚ má teraz plné právo ignorovať akékoľvek nariadenia, ktoré prichádzajú po uvedenej trase. Podľa štatistík máme u nás lepších lekárov ako hocikde inde.

Autorom je Paul Craig Roberts, zdroj je The Altworld

Ivan Hečko

Slovanské Noviny

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

 • … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  Toto je dôležité vedieť. Objavilo sa tu Rímske právo. Prečo… Pretože, keď je deň Svaroga, máme mier (MIR), keď je noc Svaroga je RIM, A keď je...
 • Obrátenie k RODu.

  Obrátenie k RODu.

  “Sláva Rodu” sú slová, ktoré veľmi často používam. Sláva RODu. So Slávou RODu to všetko ide. S LÁVOU RODu, chápete, čo myslím, LÁVA. S LÁVOU. Keď s...
 • MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  V našej národnej duchovnej tradícii sa od nepamäti pripisoval Slovu osobitý význam, ako pre život jedinca, tak aj pre život národa. Tento vzťah k Slovu pramení u...
 • Večne Živý Strom

  Večne Živý Strom

  Medzi Tatrami a Dunajom vyrástol jeden veličizný strom. Korene jeho ťahajú sa na tri strany žulami Karpatov. Víly a Rusalky kropievali ho každý deň, no nebolo mu to dosť...
 • My všetci sme jeden celok.

  My všetci sme jeden celok.

  Všetci vieme, že existujú hodnoty materiálne a hodnoty nebeské. Nebeské hodnoty sa nedajú kúpiť. To je nemožné. Ale paraziti vymysleli ako ich predať. Ako predať Svedomie, ako...
 • Vnútro Človeka

  Vnútro Človeka

  Každý človek sa niekedy nachádza pod ťarchou krivdy. Krivda na krivde preložená krivdou. Proste taká fáza života sa spustila z nejakého dôvodu v živote človeka. A človek...
 • Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Ako tajomne znie tento Hostinského text: Slovo úprimnô znie i k tebe, ľudu slovenský! Svet ťa haní, že v baniach kopeš, na poli mozolíš, na dvore dobytok...
 • Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Starú vieronauku Slovenskú tvoria tri pranázory Slovenov:1. Pranázor na SVET2. Pranázor na BOŽSTVO3. Pranázor na ČLOVEKA Štruktúra náuky odzrkadľuje realitu bytia z pohľadu Človeka.1. Pranázor na svet...
 • Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Tri kľúče otvárajú nám svätyňu vieronauky starobylých Slovenov. Prvým kľúčom vstupujeme do chrámu, kde na sklepení, na stĺpoch, oblokoch, po stenách a dverách zobrazenú vidíš celú oblohu nebeskú...
 • ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  Aby sme pochopili koncepciu jednotného riadenia sveta, na základe existujúcich pravidiel (tovarovo – peňažných a tovarovo – ekonomických vzťahov medzi subjektami a územiami), je potrebné poznamenať, že...
 • Globalisti a My – Človekovia

  Globalisti a My – Človekovia

  Človekom je možné manipulovať pomocou klamstva. To je známy fakt. Známy je hlavne tým, ktorí vytvorili tento inštrument manipulácie. Na tom je postavený celý systém. Tento systém...
 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa tu...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty.  To, že sa...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek. Keby človek vedel, kto je, žil by svoj život úplne inak. No nevie. Žije v nevedomosti, bez vedomia toho, kto je. Žije sám za seba, bohužiaľ...
 • Vedomie. 

  Vedomie. 

  Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva…  a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a dobrovoľne. Veľa ľudí už o tom...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: