Slovanské Noviny

30. mája 2023

K porozumeniu Čelovekom

Obrovské Bohatstvo Ruska a ZSSR takmer rozkradnuté. Ilumináti, ktorí plienili Rusko.

Klan Rothschildovcov a Slobodomurárov, ktorí zničili ZSSR a okrádajú Rusko. 

Snažia sa založiť v ňom monarchiu a zaľudniť ju cudzincami… Kto je kto v tomto pekelnom pláne …

1.   Nepredstaviteľné bohatstvo Rusov

Drancovanie Ruska začalo za vlády ruského cára Alexandra II.. V 1876 ​​uzavreli Rothschildovci – miliardári dohodu s ruským Cárom na uloženie a chránenie ruského zlata v Španielsku. Zlato bolo uložené v horách Španielska v množstve 47 800 ton. Ruský Cár určil za Chrániteľov tohto zlata v Španielsku 19 ľudí.

Jeden z Rothschildovcov sa stal finančným manažérom (správcom) v kráľovskej pokladni. Všetky doklady k tomuto zlatu uchováva klan Rothschildovcov v štáte Kalifornia, v USA a v skutočnosti je vlastníkom tohto zlata až do súčasnosti.

V roku 1904 skupina zástupcov 48 štátov /G-48/ na tajnom stretnutí v Paríži schválila „Postup pre vytvorenie Medzinárodného Finančného Systému / MFS / a Svetový Menový Zdroj (Svetový Zdroj Peňažných Zásob)“.Ruský Cár Mikuláš II, po dohode s predstaviteľmi ďalších štátov, rozhodol o vytvorení Ligy Národov / teraz sa volá OSN /. Na zlepšenie obchodných vzťahov medzi krajinami,

na základe Ligy Národov, sa rozhodlo o vytvorení jediného Svetového Finančného Centra s vlastnou menou.

Na vytvorenie “Zlatého Poolu” Ligy Národov, Rusko prostredníctvom bankára Domu Romanovcov, Edwarda Rothschilda, prispelo do „základného imania“ Svetového Finančného Systému /MFS/ v USA 48 600 tonami zlata, ktoré bolo odoslané do trezorov vo Fort Knox-e. Týmto vkladom zlata do USA v rokoch 1904-1912 Rusko získalo práva na aktíva v Zlatom Poole vo výške 52 miliárd dolárov krytých zlatom.

Ale Rothschildovci oklamali Mikuláša II., ruského Imperátora. Po tom, ako vyviezol zlato, aby zabezpečil fungovanie novej svetovej meny, prinútili Rothschildovci Prezidenta Spojených štátov Woodrowa Wilsona, ktorému prefinancovali jeho predvolebnú kampaň, odovzdať do ich súkromného vlastníctva Federálny Rezervný Systém /FRS/ spolu so zlatom „Zlatého Pool-u“.

V roku 1912 vydala HSBC Bank 12 certifikátov Liberty Bond, prevedených Prezidentovi Spojených Štátov Amerických, ktoré boli v roku 1913 uložené v bankách systému FED v USA. Zákon o Federálnej Rezerve bol podpísaný 2 dni pred Vianocami 1913. Prezident Spojených štátov Woodrow Wilson výmenou za financovanie jeho predvolebnej kampane tým pripravil Spojené štáty o politickú nezávislosť. Vznikol FRS /FED/ – súkromný podnik Rothschildovcov, vytvorený už v roku 1910, počas tajnej konferencie na ostrove Jekyll, a sú v ňom zahrnuté všetky veľké americké banky a banky iných štátov. Obrovský podiel s / 88,8 % / účasťou vo Federálnom Rezervnom Systéme /FED/ a vo Svetovom Zdroji Peňažných Zásob patrí Rusku, a zvyšných 11,2 % patrí štyridsiatimtrom medzinárodným Príjemcom.

Potvrdenky na 88,8 %, s bezpečnostným kódom 1226, vyhovujú Medzinárodnému kódexu Ženevského registra Organizácie Stálych Predstaviteľov 14646 ACS HQ / PRO 14646 ACS HQ, Najvyššieho Medzinárodného Výboru  Ligy Národov / následne – OSN / kontrolovaného Rothschildovcami, a boli odovzdané rodine ruského Imperátora Mikuláša II. v 6 kópiách. Ročný výnos z týchto vkladov bol zafixovaný vo výške 4 %, vrátane „sadzby LIBOR“, a určoval ročnú úrokovú sadzbu za používanie Založeného Zlata.

Sadzba LIBOR sa mala každoročne prevádzať tomu štátu a tomu zástupcovi, ktorý dal zlato do zálohy, ale sa to nerobilo na príkaz Rothschildovcov, ktorí rozpútali kvôli tomu “1. Svetovú Vojnu. Táto sadzba namiesto prevodov do Ruska, bola každoročne ukladaná na účet Svetovej banky X-1786 v 300 000 účtoch v 72 medzinárodných bankách, ktoré sa podieľajú na operáciách Svetovej Banky. Ku každému účtu boli uvedené 3 podpisy, z toho iba jeden bol správny. Účty sa nachádzajú v účtovníctve  8 výborov: AK-1, AK-2, …, AK-8 /

Prostriedky na týchto účtoch sú majetkom držiteľov MFS /G4-8/ a majú oddelené účtovníctvo od dolárov v obehu. Oprávnenia na vykonávanie Emisie vydal Najvyšší Výbor Finančného Systému 

/ United Nation International High Committee /.

Týmito inštitúciami sú FED / Poskytovateľ finančných nástrojov / a Treasury Department Washington D. C. / Inkasátor finančných nástrojov na základe zdrojov účtu X-1786 Svetovej banky /.

Všetky tieto dokumenty, potvrdzujúce zlato vložené Ruskom do Federálneho Rezervného Systému, v množstve 48 600 ton, matka cára Mikuláša II. – Maria Fedorovna Romanova, uložila do jednej švajčiarskej banky. Prístup k nim majú len dediči, a banka je kontrolovaná klanom Rothschildovcov.

Pôvodne všetky zlaté certifikáty patriace Rusku, uložil Imperátor Mikuláš-II. u Veľkého mučeníka Grigorija Jefimoviča Rasputina, čo bol v tom čase v Rusku „Najduchovnejší pravoslávny človek-hieromonach“.

Rothschildovci zvolali slobodomurársku konferenciu, na ktorej padlo rozhodnutie fyzicky zlikvidovať Grigorija Efimoviča a ukradnúť mu zlaté certifikáty.

Túto operáciu viedol Samuel Hoare, britský spravodajský pracovník v Rusku a tiež zástupca Anglického Generálneho Štábu pri Ruskom Generálnom Štábe. Rasputin bol zlákaný do Yusufovho domu, a v tom istom čase byt Grigorija Efimoviča na Gorochovaya 20 dôkladne prehľadali a všetko obrátili hore nohami. Ale certifikáty tam už neboli, vm. Grigorij, tušiac svoju smrť, ich odovzdal Cárovi, ktorý ich zas nechal uložené u svojho Krstného syna, Petra Nikolajeviča Dolgorukova. Potom kráľovská rodina rozdelila exempláre zlatých certifikátov medzi členov rodiny a skryli ich na rôznych miestach.

Klan Rothschildovcov počas 99 rokov, kým fungovala dohoda o vytvorení a vzniku FRS /FED/, a kým bol svetovou menou americký dolár, spravoval kapitál bývalej Cárskej Rodiny Ruska. Tento klan ovládal aj kapitály ZSSR a Ruskej Federácie, ktoré sú na účtoch Federálneho Rezervného Systému, a ktoré boli vyvezené pod vedením Rothschildovcov z Ruska na začiatku 20. storočia.

Neskôr Rothschildovci ovládali kapitál ZSSR za vlády Lenina a potom v období od roku 1955, a najmä posledných 30 rokov, keď sa rozpadol ZSSR resp. počas rozkradnutia Ruskej Federácie pod vedením Borisa N. Jeľcina.

Boris Jeľcin, bol naverbovaný klanom Rothschildovcov a infiltrovaný do riadenia ZSSR a potom RF. Jeľcin bol v roku 1994 vysvätený za maltézskeho rytiera. Masónmi (Slobodomurármi) sa stali aj E.M. Primakov (Kirshblat ), E.M. Shevardnadze, A.N. Jakovlev, V.S. Černomyrdin, Abramovič, Lisovskij, Šajmiev, Aušev, Gusinskij, Berezovskij, Smolenskij, Gajdar, Čubajs, Yavlinsky, Borodin, Lužkov, Sobčak, Gračev, Borovoj, Fedorov, Govoručin, Cereteli, Kasparov, Lebedev V.M. a mnohí ďalší.

V Rusku je v súčasnosti viac ako 500 slobodomurárskych lóží, organizácií. Rád „Bieleho orla“ na čele s ťažiarom zlata V. Tumanovom, odmeňuje slobodomurárov rádmi a medailami. Iba v riadiacich orgánoch krajiny je teraz 356 slobodomurárov, ktorí dostali v posledných rokoch rády a medaily z rúk kavaléra Maltézskeho rádu – Márie Vladimirovnej Romanovej a jej syna Georgija Hohenzollerna.

Maria Vladimirovna Romanova a jej syn Georgij Hohenzollern sú “Falošní dediči” ruského trónu, sú neustále v kontakte s Rothschildovcami, a na ich príkaz pravidelne navštevujú Rusko. Prakticky udávajú tón všetkým slobodomurárom vo vláde a v iných štátnych orgánoch Ruskej Federácie, zameraných na rozpad Ruskej Federácie a na etablovanie monarchie v Rusku.

Štátnej Dume Ruskej Federácie a Rade Federácie RF predsedajú tiež slobodomurári, pod kontrolou klanu Rothschildovcov.

V súčasnosti, keď sa obdobie existencie FEDu,  podľa zmluvy podpísanej v roku 1913, skončilo, klan Rothschildovcov, snažiaci sa predĺžiť svoju nadvládu v spravovaní FEDu a ruského kapitálu, ako aj predĺžiť existenciu amerického dolára cez “Falošných dedičov” v osobe rytiera – Veľmajstra Maltézskeho rádu – Márie Vladimirovny Romanovej a jej syna Juraja z Hohenzollernu, a ďalších členov Maltézskeho rádu, nachádzajúcich sa vo vedení Ruskej federácie, v tajnosti pred ruským národom, chce založiť v Rusku monarchiu.

Bol to práve klan Rothschildovcov, ktorý v roku 1917 prostredníctvom svojich zástupcov v Rusku,

Životovských a Rjabušinských, financovali Trockého, Lenina a jeho tím, zorganizovaním revolúcie v Rusku, a potom žiadali, aby Lenin zlikvidoval celú Cársku Rodinu Mikuláša II., čím by sa stali vlastníkmi celého kapitálu vloženého Ruskom do FRS /FED/.

A to len vďaka Stalinovi, ktorý bol bratrancom Panovníka Mikuláša II z otcovej strany, sa podarilo skupine ľudí blízkych Stalinovi zachrániť Cársku Rodinu, vyviesť ju Trockému spred nosa /obalamutiť samotných Rothschildovcov / a schovať ju na dlhé roky tak, že ruská verejnosť o tejto skutočnosti nevedela niekoľko desaťročí.

V súčasnosti je Ruská Monarchia ako taká pre klan Rothschildovcov nepotrebná: po tom, čo  Hohenzollernovcov urobia panovníkmi, v mene „ich deda a prapradeda“ Mikuláša II., vystúpia z radov zakladateľov FRS /FED/, a vtedy Rothschildovci budú mať v celom rozsahu právny základ pre vlastnenie peňazí celej planéty.

Koniec koncov, Rothschildovcami riadený FED sa plánuje presťahovať na ostrov Macao, vedľa Singapuru, ale pod jurisdikciu Číny. A odtiaľ budú Rothschildovci riadiť celý finančný systém sveta. V Rusku plánujú Rothschildovci vytvoriť len duplicitné centrum FRS /FED/, ktoré by podľa ich plánov mal viesť Voloshin A.S.

Na základe tohto sa nezávislosť Ruska okamžite skončí, a mimochodom, aj zvyšku krajín sveta. Všetko na svete: pôda, voda, lesy, prírodné zdroje budú vlastniť len Rothschildovci. Oni už cez Kresťanský fond Kobzara V.I. skúpili všetky pozemky v európskej časti Ruskej Federácie.

Zatiaľ Rothschildovci skutočne využívajú hlavný balík FRS (FED/ – 88,8 %, ale tento majetok patrí Rusku, v osobe jeho bývalého Imperátora Mikuláša-II, ako aj tie majetky, ktoré Rothschildovci vyviezli počas vlády Lenina.

Po tomto sa tento vývoz zlata uskutočnil podľa medzinárodných dohôd, podpísaných ZSSR za vlády Chruščova /Perlmuttera/, Brežneva/ Budilovskij / a Andropova / Fleckenstein /, a za vlády Gorbačova s pomocou špeciálnej skupiny „Z“, na základe tajných washingtonských dohôd, ako aj vyvezením kapitálu počas vlády Jeľcina , takzvanou Jeľcinovou „rodinou“.

Treba zdôrazniť, že skupina „Z“ vznikla v ZSSR z iniciatívy Rothschildovcov potom, čo  Rothschildovci a ďalší predstavitelia FEDu, Rockefeller, Morgan, Baruch, spolu so zradcami ruského národa / Dolgich, Falin, Pogodin, Bykovskij, Ermolaev a ďalší / podpísali Washingtonské dohody v septembri 1977.

v ďalšom pokračovaní článku sa dozviete:

 • výcvik agentov vplyvu, výstavbu podzemných tovární
 • na vykonanie operácie bola vytvorená klanom Rothschildovcov v rámci FRS /FED/ špeciálna organizácia
 • osoby, ktoré boli nepriateľsky naladené sovietskemu režimu
 •  k podkopávaniu ideologických a ekonomických základov ZSSR, vytvorili Rothschildovci v roku 1982 špeciálny fond
 • Svetový klub miliardárov vytvorený v Rusku
 • zálohový vklad zlata ZSSR z objemov historických cenností Ruska na území USA
 • od rozpadu ZSSR, sú len tieto osoby oprávnené nakladať týmto zlatom
 • Medzinárodný Charitatívny Kresťanský Fond bol založený pod vedením klanu Rothschildovcov a slobodomurárov Ruska
 • organizované medzinárodné zločinecké spoločenstvo
 • vyviezli z Ruska okolo 2 trilióny US dolárov, ktoré pristáli na súkromných ​​účtoch
 • Na operáciu priamo dohliadali Rothschildovci a Kobzarovci.

zlatá eRA a Slovanské Noviny

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

 • Obrátenie k RODu.

  Obrátenie k RODu.

  “Sláva Rodu” sú slová, ktoré veľmi často používam. Sláva RODu. So Slávou RODu to všetko ide. S LÁVOU RODu, chápete, čo myslím, LÁVA. S LÁVOU. Keď s...
 • MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  V našej národnej duchovnej tradícii sa od nepamäti pripisoval Slovu osobitý význam, ako pre život jedinca, tak aj pre život národa. Tento vzťah k Slovu pramení u...
 • Večne Živý Strom

  Večne Živý Strom

  Medzi Tatrami a Dunajom vyrástol jeden veličizný strom. Korene jeho ťahajú sa na tri strany žulami Karpatov. Víly a Rusalky kropievali ho každý deň, no nebolo mu to dosť...
 • My všetci sme jeden celok.

  My všetci sme jeden celok.

  Všetci vieme, že existujú hodnoty materiálne a hodnoty nebeské. Nebeské hodnoty sa nedajú kúpiť. To je nemožné. Ale paraziti vymysleli ako ich predať. Ako predať Svedomie, ako...
 • Vnútro Človeka

  Vnútro Človeka

  Každý človek sa niekedy nachádza pod ťarchou krivdy. Krivda na krivde preložená krivdou. Proste taká fáza života sa spustila z nejakého dôvodu v živote človeka. A človek...
 • Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Ako tajomne znie tento Hostinského text: Slovo úprimnô znie i k tebe, ľudu slovenský! Svet ťa haní, že v baniach kopeš, na poli mozolíš, na dvore dobytok...
 • Vytratenie a návrat Starej Vieronauky Slovenskej

  Vytratenie a návrat Starej Vieronauky Slovenskej

  STARÁ VIERONAUKA SLOVENSKÁ sa dočasne úplne vytratila z nášho duchovného a kultúrneho dedičstva. Nezanikla. Len sa vytratila. Nebolo totiž možné začať ju pokrytecky svojvoľne interpretovať, úmyselne a...
 • Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Starú vieronauku Slovenskú tvoria tri pranázory Slovenov:1. Pranázor na SVET2. Pranázor na BOŽSTVO3. Pranázor na ČLOVEKA Štruktúra náuky odzrkadľuje realitu bytia z pohľadu Človeka.1. Pranázor na svet...
 • Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Tri kľúče otvárajú nám svätyňu vieronauky starobylých Slovenov. Prvým kľúčom vstupujeme do chrámu, kde na sklepení, na stĺpoch, oblokoch, po stenách a dverách zobrazenú vidíš celú oblohu nebeskú...
 • ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  Aby sme pochopili koncepciu jednotného riadenia sveta, na základe existujúcich pravidiel (tovarovo – peňažných a tovarovo – ekonomických vzťahov medzi subjektami a územiami), je potrebné poznamenať, že...
 • Globalisti a My – Človekovia

  Globalisti a My – Človekovia

  Človekom je možné manipulovať pomocou klamstva. To je známy fakt. Známy je hlavne tým, ktorí vytvorili tento inštrument manipulácie. Na tom je postavený celý systém. Tento systém...
 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa tu...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty.  To, že sa...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek. Keby človek vedel, kto je, žil by svoj život úplne inak. No nevie. Žije v nevedomosti, bez vedomia toho, kto je. Žije sám za seba, bohužiaľ...
 • Vedomie. 

  Vedomie. 

  Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva…  a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a dobrovoľne. Veľa ľudí už o tom...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: