Slovanské Noviny

22. septembra 2023

K porozumeniu Čelovekom

Advokátka Krajníková: Polícia ma zastrašuje. V hre je nielen zodpovednosť policajtov za moje nezákonné a násilné odvlečenie na na policajný útvar, ale aj celá spoločnosť!

Hamranova polícia v sobotu 26. augusta 2023 násilným spôsobom predviedla na policajné oddelenie advokátku JUDr. Adrianu Krajníkovú. Kauza “Advokátka Krajníková vs. Polícia SR” má však pokračovanie. Ako píše právnička vo svojom najnovšom statuse, polícia sa činí a zastrašuje ju.

 

Polícii partia okolo Igora Matoviča rozviazala ruky a tak jej dala de facto možnosť konať si čo sa jej len zapáči. Túto skutočnosť už kritizovali mnohí, najmä opoziční politici, lenže, a to je na tom to najsmutnejšie, objavujú sa prípady, kedy si policajti robia čo chcú aj s bežnými ľuďmi.

Naposledy na „rozviazané ruky“ polície doplatila známa advokátka a právnička Adriana Krajníková, ktorú zbalili policajti v Košiciach iba za to, že sa vraj podobá na hľadanú osobu!!! A to bez toho aby si zákonne overili jej totožnosť v občianskom preukaze. Kauza Krajníková vz polícia má však pokračovanie. Ako píše právnička v statuse, polícia Slovenskej republiky sa činí a zastrašuje ju.

„V hre je zodpovednosť policajtov za NEZÁKONNÉ a násilné odvlečenie ma na policajný útvar, z dôvodu odopretia uposlúchnuť NEZÁKONNÚ výzvu, na preukázanie totožnosti pre VYFABULOVANÝ (vymyslený) dôvod mojej podoby s osobou v pátraní, ktorú kontrolujúci policajti ale nepoznali!“ napísala v úvode statusu Krajníková, podľa ktorej je v hre aj celá spoločnosť.

„Ak im tento NEZÁKONNÝ gestapácky postup PREJDE na ADVOKÁTOVI, ako osobe znalej práva, celá spoločnosť má problém. Bude to precedens pre ZATVÁRANIE kohokoľvek za čohokoľvek. Bude stačiť vymyslieť dôvod pre výzvu alebo predvolanie, a ak tomu oprávnene nevyhoviete, ODVLEČÚ VÁS. Ak im tento NEZÁKONNÝ gestapácky postup NEPREJDE, bude to prvá lastovička pre nastolenie poriadku. To, čo sa mi stalo, táto dnes už trestno-právna vec, je náš spoločný záujem. Či do budúcna bude platiť zákon, alebo svojvôľa gestapa,“ skonštatovala v závere statusu Adriana Krajníková, ktorá sa o celej záležitosti viac rozpísala na stránke zalobyvocistatu.sk. A veruže čítanie to je viac ako zaujímavé.

Bezprecedentný prešľap slovenskj polície

„Polícia Slovenskej republiky, teda určití policajti, ktorí zneužívajú príslušnosť k nej, majú strach zo zodpovednosti za bezprecedentný záťah, ktorý urobili voči mne dňa 26.8.2023, a ktoré zločiny potom prekryli tlačovou správou zo dňa 28.8.2023. V hre je však viac než len oni. Žiadna udalosť na mojej strane, ku ktorej by som mala podať svedectvo, sa nestala, ale stali sa TRESTNÉ ČINY POLICAJTOV, a o týchto podám SVEDECTVO PRED PROKURÁTOROM. Slovensko má problém, poškodené ústavné zriadenie, v ktorom nefungujú štátne orgány podľa práva, ale podľa mafiánskych praktík,“ konštatuje nekompromisne Krajníková, ktorá sa vrátila k svojmu škandalóznemu zadržaniu. Podľa nej aj lustrácia jej údajov bola v rozpore so zákonom, pretože dôvod na preukázanie jej totožnosti pre „podobu s hľadanou osobou“ nebol od počiatku, čo kontrolujúci policajt(i) objektívne vedel(i), keďže osobu v pátraní, na ktorú sa mala podobať, nepoznali.

„To ani pri prvej výzve, ani o pol hodinu pri druhej výzve, a nepoznali ju ani počas celého násilného držania a „vyťažovania“ ma na policajnom tvare. Pretože konkrétna (!) hľadaná osoba, na ktorú sa „podobám“, čo je podmienkou predmetnej výzvy policajta na preukázanie totožnosti kontrolovanej osoby, neexistovala! Išlo o vymyslený dôvod zistenia mojich osobných údajov, aj za cenu násilného odvlečenia a obmedzenia na osobnej slobode, kde po ich zistení, išlo ďalej o cielenú šikanu mojej osoby,“ dodáva skúsená právnička, podľa ktorej keďže sa na strane polície stal závažný a bezprecedentný prešľap, v ktorom došlo k spáchaniu viacerých trestných činov viacerých policajtov, mala polícia záujem to zakryť. A tak spáchala ďalšie trestné činy. Nerátala totiž s tým, že Krajníková má zvukovú nahrávku z policajného útvaru o tom, čo sa tam dialo.

Čo to preboha ste za podlí ľudia?!

„Polícia sa správa ako mafia, ktorá podvádza a klame prvú ligu, a keďže klame a podvádza, kopí jednu chybu za chybou,“ prízvukuje Krajníková, ktorej 5. septembra volal policajt Homola a žiadal ju, aby prišla na tú istú políciu, kde bola pred 12 dňami šikanovaná, ponižovaná a „ohrozená psychopatmi v uniformách na svojej bezpečnosti“, kde ju chcel vypočuť ako svedka k neurčitej udalosti. 

„Z hľadiska práva znova nešlo o zákonný postup, ale o svojvôľu, ktorá je nepochybne pracovným nástrojom policajtov. Tento policajt neoznačil zákonným spôsobom „udalosť“, ku ktorej ma chce vypočuť, teda neoznačil právnu kvalifikáciu priestupku, ku ktorému by som mala podať svedeckú výpoveď. Znova iba direktívne a svojvoľne predostrel to, čo chcel, aby som vykonala tak, ako on chcel.Ide o pokračovanie snahy policajtov Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach na prekrytie ich zločinov, ktoré sa stali dňa 26.8. a 28.8.2023,“ prízvukuje Adriana Krajníková.

Skúsená advokátka ďalej dáva na vedomie Polícii SR, že vybavovať sa budú trestné činy zneužívania právomoci policajtov, vrátane aj predstierania ňou spáchaného priestupku, či ako to nazval Homola „udalosti“.

„Jedinou „udalosťou“ ktorá tu je, sú zadokumentované trestné činy policajtov Krajského riaditeľstva v Košiciach. A vyzývam túto políciu, aby sa zdržala šikanovania mojej osoby, predvolávania ma na úkony pre zjavne predstierané dôvody. Strážmajster Homola sa teda chcel normálne (!) dohodnúť o výsluchu o „udalosti“, ktorá neexistuje, a zakryť tým udalosť, ktorá sa stala – trestné činy policajtov. Nie je vám všetkým zo seba zle, ak viete, čo ste spáchali, a chcete to poprieť a ešte aj otočiť…? Čo to preboha ste za podlí ľudia?!“ pokladá nepríjemné otázky Krajníková, ktorá radí policajtom, ktorí tu zneužívajú právomoc, a vedia to, aby to ďalej na ňu, a teraz už aj na verejnosť, a orgány činné v trestnom konaní (ktoré sa budú zaoberať ich skutkami) neskúšali.

Je nehorázne, ako sa správa polícia

„Žiaden priestupok, ani záhadná „udalosť“, na mojej strane sa nestali, stali sa vaše zločiny. A vy to všetci viete. Preto konáte, ako konáte…“ konštatuje skúsená právnička, podľa ktorej ide o ďalší komplot Polície SR, rovnaký ako 26.8. a 28.8.2023.

„Komplot policajtov konajúcich ako zločinecká skupina. Ako mafia prenasledujúca vybrané osoby podľa vlastných kritérií a pravidiel. Je nehorázne, ako sa správa polícia, a akých ľudí drží vo svojich radoch. Štát prestal plniť svoju funkciu a jeho rozklad sa už iba prehlbuje,“ nedáva si advokátka servítku pred ústa.

V hre je podľa Krajníkovej zodpovednosť policajtov za NEZÁKONNÉ a násilné odvlečenie jej osoby na policajný útvar z dôvodu odopretia uposlúchnuť NEZÁKONNÚ výzvu, na preukázanie totožnosti pre VYFABULOVANÝ (vymyslený) dôvod jej podoby s osobou v pátraní, ktorú kontrolujúci policajti ale nepoznali!

V hre je podľa Adriany Krajníkovej aj celá spoločnosť. „Ak im tento NEZÁKONNÝ gestapácky postup prejde na advokátovi, ako osobe znalej práva, celá spoločnosť má problém. Bude to precedens pre ZATVÁRANIE kohokoľvek za čokoľvek. Bude stačiť vymyslieť si dôvod pre výzvu alebo predvolanie, a ak tomu oprávnene nevyhoviete, ODVLEČÚ VÁS. Ak im tento NEZÁKONNÝ gestapácky postup NEPREJDE, bude to prvá lastovička pre nastolenie poriadku. To, čo sa mi stalo, táto dnes už trestno-právna vec, je náš spoločný záujem. Či do budúcna bude platiť zákon, alebo svojvôľa gestapa,“ skonštatovala na samý záver právnička Adriana Krajníková.  

Advokátka Krajníková už vo svojom predchádzajúcom vyjadrení vysvetľovala incident, keď ju polícia v centre Košíc odviedla na údajné overenie jej totožnosti.

Zdroj: ereport.sk / InfoVojna


.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a...
 • My všetci sme jeden celok.

  My všetci sme jeden celok.

  Všetci vieme, že existujú hodnoty materiálne a hodnoty nebeské. Nebeské hodnoty sa nedajú kúpiť. To je nemožné. Ale paraziti vymysleli ako ich predať. Ako predať Svedomie, ako...
 • História rytierskeho Rádu Hospitalierov Svätého Jána Jeruzalemského, Rodoského, Maltézskeho. Časť 2.

  História rytierskeho Rádu Hospitalierov Svätého Jána Jeruzalemského, Rodoského, Maltézskeho. Časť 2.

  Vplyv križiackych výprav na Bratstvo sv. Jána. V októbri 1096 v malom francúzskom mestečku Clermont rímsky pápež vyzval všetkých veriacich kresťanov v Európe, aby išli do ťaženia...
 • Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Starú vieronauku Slovenskú tvoria tri pranázory Slovenov:1. Pranázor na SVET2. Pranázor na BOŽSTVO3. Pranázor na ČLOVEKA Štruktúra náuky odzrkadľuje realitu bytia z pohľadu Človeka.1. Pranázor na svet...
 • Človek, Tvorca a dnešná doba

  Človek, Tvorca a dnešná doba

  Človek. Keby človek vedel, kto je, žil by svoj život úplne inak. No nevie. Žije v nevedomosti, bez vedomia toho, kto je. Žije sám za seba, bohužiaľ...
 • Vytratenie a návrat Starej Vieronauky Slovenskej

  Vytratenie a návrat Starej Vieronauky Slovenskej

  STARÁ VIERONAUKA SLOVENSKÁ sa dočasne úplne vytratila z nášho duchovného a kultúrneho dedičstva. Nezanikla. Len sa vytratila. Nebolo totiž možné začať ju pokrytecky svojvoľne interpretovať, úmyselne a...
 • … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  Toto je dôležité vedieť. Objavilo sa tu Rímske právo. Prečo… Pretože, keď je deň Svaroga, máme mier (MIR), keď je noc Svaroga je RIM, A keď je...
 • Obrátenie k RODu.

  Obrátenie k RODu.

  “Sláva Rodu” sú slová, ktoré veľmi často používam. Sláva RODu. So Slávou RODu to všetko ide. S LÁVOU RODu, chápete, čo myslím, LÁVA. S LÁVOU. Keď s...
 • MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  V našej národnej duchovnej tradícii sa od nepamäti pripisoval Slovu osobitý význam, ako pre život jedinca, tak aj pre život národa. Tento vzťah k Slovu pramení u...
 • Večne Živý Strom

  Večne Živý Strom

  Medzi Tatrami a Dunajom vyrástol jeden veličizný strom. Korene jeho ťahajú sa na tri strany žulami Karpatov. Víly a Rusalky kropievali ho každý deň, no nebolo mu to dosť...
 • Vnútro Človeka

  Vnútro Človeka

  Každý človek sa niekedy nachádza pod ťarchou krivdy. Krivda na krivde preložená krivdou. Proste taká fáza života sa spustila z nejakého dôvodu v živote človeka. A človek...
 • Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Tri kľúče otvárajú nám svätyňu vieronauky starobylých Slovenov. Prvým kľúčom vstupujeme do chrámu, kde na sklepení, na stĺpoch, oblokoch, po stenách a dverách zobrazenú vidíš celú oblohu nebeskú...
 • ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  Aby sme pochopili koncepciu jednotného riadenia sveta, na základe existujúcich pravidiel (tovarovo – peňažných a tovarovo – ekonomických vzťahov medzi subjektami a územiami), je potrebné poznamenať, že...
 • Globalisti a My – Človekovia

  Globalisti a My – Človekovia

  Človekom je možné manipulovať pomocou klamstva. To je známy fakt. Známy je hlavne tým, ktorí vytvorili tento inštrument manipulácie. Na tom je postavený celý systém. Tento systém...
 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty. To,...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • Vedomie. 

  Vedomie. 

  Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva…  a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: