Slovanské Noviny

30. mája 2023

K porozumeniu Čelovekom

VIDEO: Zelenského poradce začal na ukrajinské televizi vyhrožovat Evropě terorismem a zavlečením války do zemí EU, pokud Evropa přestane dodávat zbraně na Ukrajinu!

Krizový scénář – Ukrajinská armáda by se po zhroucení fronty a před postupující Ruskou armádou evakuovala z Ukrajiny do příhraničních oblastí sousedních zemí EU.

Michailo Podoljak reagoval na slova šéfa evropské diplomacie Josepa Borrella o tom, že válku na Ukrajině lze ukončit snadno pomocí zastavení dodávek zbraní Kyjevu!

Včerejší výrok šéfa evropské diplomacie Josepa Borrella na španělské televizi o tom, že válku na Ukrajině lze ukončit snadno a rychle tím, že se Ukrajině přestane dodávat munice, má neuvěřitelnou dohru, na kterou Aeronet v předstihu upozornil již ve středu večer. [1] 

Poradce Volodymyra Zelenského totiž nelenil a již ve středu večer ostře reagoval na Borrellovy výroky na svém Twitteru, přičemž reakce zaváněla doslova vyhrožováním zavlečením války z Ukrajiny do celé Evropské unie.

Pokud by zůstalo jen u výroku na Twitteru, asi by tato slova Michaila Podoljaka jako Zelenského poradce neměla takový dopad, jenže Podoljak hned následující den ve čtvrtek vystoupil na ukrajinské televizi, kde výhrůžku nejen naplno zopakoval, ale dokonce ji prohloubil a rozšířil způsobem, že už není pochyb o tom, že jde o vydírání a výhrůžku přímo celé Evropské unii.

Podoljak v televizním vystoupení prohlásil, že Borrell prý měl ve svém vystoupení dodat, že pokud dojde k zastavení dodávek na Ukrajinu, tak celá Ukrajina bude vystavena genocidě, válka začne v dalších zemích, v Evropě výrazně vzroste počet teroristických útoků a že poté už nebudeme moci v Evropě sedět v restauracích a jíst v klidu croissanty, protože už nebudeme řídit politické a jiné procesy v Evropě! Podoljak pronesl tyto věty naprosto vážně a oba moderátoři ukrajinské televize na to jen civěli pomalu s otevřenými ústy, protože i na ně to bylo opravdu moc. Podoljak se ani nesnažil svá slova obrušovat a zjemňovat, aby nezněly jako vydírání Evropy, že když přestane posílat zbraně, Ukrajinci přenesou válku a terorismus přímo do Evropy, právě naopak.

Podoljak vyhrožuje EU rozšířením války a terorismu do EU, pokud Brusel přestane Ukrajině dodávat zbraně, munici nebo prachy

Poradce Zelenského to přednesl jako ultimátní stanovisko, že prostě je to tak, jak říká. Přestanete nám dodávat zbraně a v tom okamžiku vypukne válka v dalších zemích Evropy, začne vzrůstat počet teroristických útoků a politici v EU již nebudou řídit politické a ani další procesy v Evropě! Pro naši redakci je tento výrok Podoljaka klíčový.

Plně totiž potvrzuje informace našeho redakčního zdroje z okruhu GŠ AČR, který nás informoval o tom, že NATO a štáby členských zemí vyhodnocují tzv. krizové scénáře spojené se situací, kdy Ukrajina po zastavení dodávek munice padne a ukrajinská armáda začne ustupovat na západ Ukrajiny. NATO podle našich informací posuzuje scénář, kdy po uplynutí určitého času dojde k vyprchání nadšení zemí EU pro další vyzbrojování Ukrajiny, což může vést ke zhroucení ukrajinské fronty.

Ruská armáda podle tohoto scénáře bude usilovat o demilitarizaci a denacifikaci celé Ukrajiny, nejen východní a jižní části. A to by znamenalo, že Ruská armáda výhledově, v příštích 18 až 36 měsících může být v pozici, že bude hrozit vytlačení ukrajinských vojsk z území Ukrajiny. V takové fázi by hrozily podle stratégů NATO dva další a prakticky nevyhnutelné scénáře, a poslouchejte dobře:

První variantou by byl vstup vojsk NATO na Ukrajinu na zastavení postupu Ruské armády, a to ještě dříve a předtím, než by nastalo vytlačení ukrajinských vojsk z Ukrajiny. Zřejmě by šlo o mírovou misi EU a NATO, kde hlavní úlohu by hrálo Polsko, které by nad západní Ukrajinou vytvořilo demilitarizovanou zónu, protektorát a zřejmě i bezletovou zónu zajišťovanou prostředky NATO.

NATO studuje scénář krizového vývoje války na Ukrajině, co by se stalo s AFU, kdyby Rusové došli až na západ Ukrajiny

Hlavním cílem by bylo zastavit ruský postup a především nedovolit, aby došlo k naplnění druhé varianty, která je v NATO nyní studována jako nejnebezpečnější varianta ze všech a její riziko naplnění a proměny ve skutečnost se radikálně zvyšuje s každým výrokem evropských politiků, kteří byť jen i pouze naznačí možnost zastavení dodávek zbraní.

Jakmile některý politik toto pronese, třeba i jen jako řečnickou otázku, okamžitě tím hrozí naplnění této druhé varianty, kterou bez servítků odhalil Michailo Podoljak na Twitteru a ve čtvrtek i na ukrajinské televizi. Tou druhou variantou je vytlačení a de facto evakuace celé ukrajinské armády (AFU) do vytipovaných a NATO dopředu designovaných příhraničních oblastí sousedních zemí EU, které sdílí s Ukrajinou hranice.

Josep Borrell, ministr zahraničí EU

Jednalo by se o evakuaci ukrajinských vojsk i s veškerou technikou do Polska, Slovenska, Maďarska a Rumunska, přičemž by vznikla samosprávní území a vojenské samosprávní oblasti, které by byly pod kontrolou AFU a pod právním režimem Ukrajiny. Tento scénář v Evropě si již moc lidí nepamatuje, ale během války ve Vietnamu k tomu došlo v obrovské míře, když vojska severovietnamské armády byla vytlačena do sousedního Laosu, kde místní vláda neměla sílu a prostředky tomu nějak zabránit, nebo vynutit na Vietnamcích, aby se rozpustili, odevzdali zbraně apod. V následujících letech potom severovietnamská armáda operovala ze základen v Laosu a Američané dokonce Laos a tyto základny bombardovali.

Američané ten krizový scénář znají pod označením “The Laos Model

Náš zdroj z okruhu GŠ AČR nám dodal do redakce materiály, které posuzují rizika naplnění “The Laos Model” scénáře v případě ukrajinské armády, která by byla nucena se stáhnout přes hranice do sousedních zemí EU, kde by potom byly vytvořeny ukrajinské tábory a základny de facto na zelené louce. Jenže, v tomto případě by to asi zelená louka nebyla, spíš by byly AFU poskytnuty a vládami těchto zemí nabídnuty některé nevyužité vojenské posádkové objekty ve zmíněných zemích EU, bývalé kasárny PLA/ČSLA/MLA/RLA, nevyužité průmyslové haly atd.

Tato evakuace by podle našeho zdroje probíhala pod ochranou NATO a generálního štábu amerických ozbrojených sil v Evropě. Krize by spočívala hlavně v tom, co by se odehrávalo následně. To nikdo netuší a potenciálně by hrozilo jak zavlečení války do Evropy, tak i terorismus. Ukrajinská armáda by se totiž musela transformovat na armádu nového určení, tedy na Osvobozeneckou armádu, která by byla cvičena k provádění sabotáží na Ukrajině a v Rusku, ale to by nemuselo Ukrajincům stačit.

Vojáci AFU obsluhují americkou houfnici M-777

Krizový scénář zvažuje situaci, kdy tato armáda by vznesla po evakuaci do zemí EU požadavek na NATO k provedení společného útoku vojsk NATO a této ukrajinské armády proti Ruské armádě na Ukrajině. A tento požadavek by nebyl vyslyšen, byl by odmítnut. Vedlo by to k tomu, že tato ukrajinská armáda by začala podnikat výpady proti Rusům na Ukrajinu na vlastní pěst z území členských zemí EU a NATO.

A Ruská armáda by zopakovala model Američanů z Vietnamu, začala by bombardovat pozice AFU v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku stejně, jako to prováděli Američané v Laosu. NATO se opravdu tohoto scénáře obává, protože AFU se opravdu zhroutí jen pár dní poté, co západ a EU přestane Ukrajině dodávat munici a zbraně, v tomto má Borrell pravdu. V tom okamžiku odpor Ukrajinců na frontě padne, protože nebudou mít čím střílet. Rusové dojedou bez odporu až do Užhorodu!

Poradce Zelenského vyhrožuje EU, protože ví, co by se stalo s Ukrajinskou armádou na ústupu a kam by se evakuovala

Proto tyto informace, které jsme dostali do naší redakce, dokonale dávají smysl a korelují s tím, jak se chová a jaké výroky vypouští Michailo Podoljak. Ano, dokonale to do sebe zapadá. Západ zastaví dodávky zbraní a ukrajinská armáda po kolapsu se evakuuje do EU, dojde k nasunutí milionů zbraní do EU s touto armádou, kvůli korupci v AFU se desítky tisíc těch zbraní dostanou mezi civilisty v EU.

A nejen k civilistům, ale i k teroristům, kriminálním živlům, do podsvětí, paramilitárním skupinám, vypuknou války v některých zemích EU, protože AFU s sebou přiveze dostatek zbraní pro vyzbrojení několika soukromých armád. To samé se dělo v Laosu, kde severovietnamská armáda obchodovala s místními lidmi, podporovala probíhající občanskou válku v Laosu, prodávala jim sovětské zbraně a techniku, která potom putovala z Laosu na černé trhy v celé Asii. Toto samé by se začalo odehrávat v Evropě.

Ukrajinská armáda by se Rusům nevzdala a evakuovala by se při posledním ústupu ze západu Ukrajiny do zemí EU, počítá krizový scénář NATO

Podoljak tak v podstatě nejen vyhrožuje, co se bude dít po zastavení dodávek zbraní, ale de facto pouze konstatuje a popisuje očekávatelné procesy, které se začnou odehrávat. Borrell svým výrokem na španělské televizi prostě jenom odpálil “pojistkovou skříň” a odhalil, jak snadno se ukrajinská armáda může zhroutit. Neřekl ale nic o procesech, které by tím byly spuštěny. Podoljak tak vyhrožuje EU přenesením války do Evropy a terorismem, protože zastavení dodávek AFU povede k evakuaci armády do zemí EU a k naplněné modelu z Laosu. Evropa se tak dostala sama a vlastní blbostí do neuvěřitelné pasti.

Buď bude vyzbrojovat AFU a riskovat eskalaci konfliktu s Ruskem, anebo bude hrozit scénář z Laosu a evakuace ukrajinských vojsk do několika zemí EU, s čímž už NATO dokonce počítá ve svém krizovém scénáři. Vedlo by to k destabilizaci celé EU, což je samozřejmě cílem Moskvy. Evropa tak nasedla do vlaku, který se řítí do zkázy, ale vyskočit z vlaku znamená také zkázu. A tak se všichni ve vlaku tváří, že čím více se bude přikládat pod kotel lokomotivy, tím větší šanci na přežití budeme mít. Není třeba zdůrazňovat, jaký obraz šílenství to vykresluje o celé Evropě.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj: aeronet.news

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

 • Obrátenie k RODu.

  Obrátenie k RODu.

  “Sláva Rodu” sú slová, ktoré veľmi často používam. Sláva RODu. So Slávou RODu to všetko ide. S LÁVOU RODu, chápete, čo myslím, LÁVA. S LÁVOU. Keď s...
 • MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  V našej národnej duchovnej tradícii sa od nepamäti pripisoval Slovu osobitý význam, ako pre život jedinca, tak aj pre život národa. Tento vzťah k Slovu pramení u...
 • Večne Živý Strom

  Večne Živý Strom

  Medzi Tatrami a Dunajom vyrástol jeden veličizný strom. Korene jeho ťahajú sa na tri strany žulami Karpatov. Víly a Rusalky kropievali ho každý deň, no nebolo mu to dosť...
 • My všetci sme jeden celok.

  My všetci sme jeden celok.

  Všetci vieme, že existujú hodnoty materiálne a hodnoty nebeské. Nebeské hodnoty sa nedajú kúpiť. To je nemožné. Ale paraziti vymysleli ako ich predať. Ako predať Svedomie, ako...
 • Vnútro Človeka

  Vnútro Človeka

  Každý človek sa niekedy nachádza pod ťarchou krivdy. Krivda na krivde preložená krivdou. Proste taká fáza života sa spustila z nejakého dôvodu v živote človeka. A človek...
 • Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Ako tajomne znie tento Hostinského text: Slovo úprimnô znie i k tebe, ľudu slovenský! Svet ťa haní, že v baniach kopeš, na poli mozolíš, na dvore dobytok...
 • Vytratenie a návrat Starej Vieronauky Slovenskej

  Vytratenie a návrat Starej Vieronauky Slovenskej

  STARÁ VIERONAUKA SLOVENSKÁ sa dočasne úplne vytratila z nášho duchovného a kultúrneho dedičstva. Nezanikla. Len sa vytratila. Nebolo totiž možné začať ju pokrytecky svojvoľne interpretovať, úmyselne a...
 • Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Starú vieronauku Slovenskú tvoria tri pranázory Slovenov:1. Pranázor na SVET2. Pranázor na BOŽSTVO3. Pranázor na ČLOVEKA Štruktúra náuky odzrkadľuje realitu bytia z pohľadu Človeka.1. Pranázor na svet...
 • Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Tri kľúče otvárajú nám svätyňu vieronauky starobylých Slovenov. Prvým kľúčom vstupujeme do chrámu, kde na sklepení, na stĺpoch, oblokoch, po stenách a dverách zobrazenú vidíš celú oblohu nebeskú...
 • ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  Aby sme pochopili koncepciu jednotného riadenia sveta, na základe existujúcich pravidiel (tovarovo – peňažných a tovarovo – ekonomických vzťahov medzi subjektami a územiami), je potrebné poznamenať, že...
 • Globalisti a My – Človekovia

  Globalisti a My – Človekovia

  Človekom je možné manipulovať pomocou klamstva. To je známy fakt. Známy je hlavne tým, ktorí vytvorili tento inštrument manipulácie. Na tom je postavený celý systém. Tento systém...
 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa tu...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty.  To, že sa...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek. Keby človek vedel, kto je, žil by svoj život úplne inak. No nevie. Žije v nevedomosti, bez vedomia toho, kto je. Žije sám za seba, bohužiaľ...
 • Vedomie. 

  Vedomie. 

  Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva…  a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a dobrovoľne. Veľa ľudí už o tom...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: