Slovanské Noviny

10. decembra 2023

K porozumeniu Čelovekom

čistota

1 min read

1. "Čisté ruky." To znamená nebrať príliš veľa. Je dobré deliť sa. Treba myslieť na tých ľudí, ktorí to potrebujú. 2. "Čistota...

%d