Slovanské Noviny

25. júla 2024

K porozumeniu Čelovekom

Peter Pellegrini zložil do rúk predsedu Ústavného súdu SR Ivana Fiačana ústavou predpísaný sľub a ujíma sa funkcie prezidenta SR. Urobil tak na sobotňajšej slávnostnej inauguračnej schôdzi Národnej rady SR v priestoroch Slovenskej filharmónie v Bratislave. Fiačan zloženie sľubu v zmysle ústavy potvrdil, čím sa Pellegrini ujal funkcie.

„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony,“ citoval Pellegrini Ústavu SR. 

> Slovanská Múdrosť na youtube Slovanských Novín <

Moje hodnoty ako prezidenta sú štát, národ, rodina a človek

Hodnoty nového prezidenta SR Petra Pellegriniho sú štát, národ, rodina a človek. Definovanie si celospoločensky akceptovaných hodnôt a spoločnej vízie je tým najlepším predpokladom na to, aby národ uspel v ťažkých časoch. Vyhlásil to vo svojom inauguračnom príhovore s tým, že chce z Prezidentského paláca ponúkať najmä pokoj.

„V duchu svojho dlhodobého politického presvedčenia hovorím o silnom štáte, ktorý je pre svojich občanov vždy pomocou a službou, nikdy nie bremenom,“ povedal Pellegrini. Štát by sa mal podľa neho vedieť postarať o človeka „od kolísky až po hrob“. Mal by tiež byť silný vstúpiť tam, kde zlyháva trh, a postarať sa o nápravu.

Zároveň podotkol, že štát musí byť silný aj navonok.

Dokáže chrániť svoje hranice, napĺňať svoje vlastné národnoštátne záujmy a hlásiť sa o svoje miesto za svetovým stolom, kde sa prijímajú spoločné a dôležité rozhodnutia.

V prípade hodnoty národa sa Pellegrini plne hlási k Ústave Slovenskej republiky. „Slovo národ sa nikdy nesmie stať obeťou politickej korektnosti. Plne rešpektujem každého jedného občana SR, bez ohľadu na to, k akému národu sa hlási,“ uviedol. Hlava štátu je presvedčená, že slovenský národ má právo na historický fakt, že demokratická SR vznikla ako nástroj jeho sebaurčenia.

Rodina je podľa Pellegriniho skutočnou základnou bunkou slovenskej spoločnosti. Jej základnou hodnotou by nemali byť vonkajšie, ale hlavne vnútorné znaky. „Či je pre svojich členov skutočnou oporou, zázemím, miestom odovzdávania si hodnôt a formovania človeka,“ poznamenal.

Prezident je zároveň presvedčený, že človek by mal byť stredobodom pozornosti štátu. „Nerodíme sa s rovnakými schopnosťami a rovnakými predpokladmi. Ale každý si zaslúži rovnakú šancu a rovnakú štartovaciu čiaru,“ tvrdí.

Pellegrini v prejave skonštatoval, že vo finále je stav spoločnosti výsledkom rozhodnutia každého jedného jej člena. Každý človek by sa podľa neho mal sám seba opýtať, ako môže prispieť k upokojeniu spoločnosti. „Je to zásadná úloha, ktorá dnes stojí pred politikmi, mienkotvorcami i médiami. Ale nájsť hodnoty, na ktorých sa ako spoločnosť zhodneme a ktoré budeme ctiť, je úlohou pre každého z nás,“ povedal s tým, že on ako prezident je pre to pripravený urobiť maximum.

Hlava štátu vyhlásila, že druhý historicky najsilnejší mandát priamo voleného prezidenta ho zaväzuje, aby bol v každej situácii pre každého jedného občana oporou. „Som presvedčený, že musíme do spoločenského života vrátiť základné prvky úcty k štátu, k jeho symbolom a v tomto zmysle aj k pôsobeniu prezidenta republiky,“ doplnil zároveň.

Prezident je podľa Pellegriniho symbolom krajiny, reprezentantom ľudí doma i vo svete a neoddeliteľnou súčasťou slovenskej demokratickej a ústavnej výbavy. „Našu štátnosť musíme naplniť niečím, čo si každý jeden občan Slovenskej republiky ponesie v sebe ako súčasť svojej osobnosti,“ doplnil.

Spor do politiky patrí, súboj však musí mať svoje pravidlá

Ľudia by nemali podľahnúť klamnému názoru, že z politiky sa musí vytratiť spor. Ten tam prirodzene patrí, pretože politika má byť miestom výmeny názorov a aj súbojov o svoje idey a hodnoty. Tento súboj však musí mať svoje pravidlá. Vo svojom inauguračnom príhovore to vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini. V súčasnosti podľa neho Slovensko potrebuje súdržnosť, jednotu a spoločný ťah na bránu.

Politika podľa Pellegriniho nesmie rozdeľovať rodinu, priateľov či kolegov. Nesmie sa stať ani hnacím motorom negatívnych a deštruktívnych emócií, ktoré v spoločnosti driemu. Tolerovať by sa nemalo ani vedomé šírenie zla a nenávisti. „Nedovoľme urážať ľudí za ich prejavený politický názor. Nepochopené, sklamané a urazené politické egá sa musia pozrieť predovšetkým do zrkadla, a nie viniť zo svojho neúspechu spoluobčanov a voličov,“ poznamenal.

Pellegrini apeluje aj na rešpektovanie výsledku volieb, pretože to je základom demokratického zriadenia a nevyhnutným predpokladom na to, aby sa politické spory riešili vo volebných miestnostiach, a nie so zbraňami na námestiach.

Niekoľko rokov podľa vlastných slov Pellegrini upozorňuje na to, že Slovensko je rozdelené vysokým mentálnym múrom, spoza ktorého na seba pokrikujú dve oddelené skupiny spoločnosti. „Dnes je tento múr už aj pokropený krvou. A ak k nej už nikdy nemá pribudnúť ďalšia, musíme ten múr spoločne zbúrať,“ skonštatoval. Prezident si myslí, že v súdržnosti sa lepšie zvládajú všetky ťažké výzvy a história Slovenska ukazuje, že sa to dá. „Ak sa budeme inšpirovať tým, čo sa nám už v minulosti podarilo, budeme schopní nielen súťažiť s najvyspelejšími štátmi sveta, ale aj byť v tejto súťaži úspešní,“ uviedol s tým, že spájanie musí byť za niečo, a nie proti niečomu.

Vzájomné porozumenie a zmierenie považuje hlava štátu za nevyhnutný predpoklad na to, aby do životov ľudí vrátili chýbajúce istoty a znovu dali ich svetu pevné základy.

SR sa nebude báť hovoriť v EÚ a NATO suverénnym hlasom

Slovensko bolo, je a ostane pevnou súčasťou Európskej únie i Severoatlantickej aliancie, ale nebude sa v nich nikdy báť hovoriť svojím suverénnym hlasom. Vo svojom inauguračnom príhovore to vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini. Sľubuje spájanie Slovenska, chce aktívne ponúkať víziu zjednoteného a súdržného národa. Usilovať sa chce o vytvorenie silného a starostlivého štátu.

„Budem spájať Slovensko, na ktorom spoločne žijú ľudia rôznych národností, vierovyznania, svetonázoru, orientácie či rasy. Budem hľadať cestu, ako dať všetkým ľuďom pocit súdržného spoločenstva, ktoré dokáže ťahať za jeden povraz a posúva svoju vlasť k lepšej budúcnosti,“ uviedol Pellegrini.

Aktívne chce ponúkať víziu zjednoteného a súdržného národa, ktorý sa dokáže spojiť pre spoločný cieľ a dokáže uspieť v porovnaní s najúspešnejšími krajinami sveta. Chce tiež ponúkať víziu pokojného a dôstojného života všetkých ľudí na Slovensku.

„Národnoštátne záujmy SR budú pre mňa dôležitejšie ako potlesk celebrít, oslavovanie médií či pochvala od svetových lídrov,“ vyhlásila hlava štátu. Sľubuje, že sebavedomé a hrdé Slovensko, ľudia, národ a štát budú u neho vždy na prvom mieste.

Pellegrini chce pracovať aj na zdravých vzťahoch so všetkými našimi susedmi – Českou republikou, Poľskom, Rakúskom, Maďarskom aj Ukrajinou. „Ukrajine chceme pomôcť, aby sa mohla tešiť zo spravodlivého mieru a následnej obnovy,“ pripomenul.

Chce sa usilovať o vytvorenie silného a starostlivého štátu, ktorého centrom pozornosti je človek od narodenia až po dôstojnú starobu. Štát má podľa neho stáť na princípe sociálnej spravodlivosti a pomôcť všetkým, ktorí to potrebujú.

„Budem sa usilovať o politiku, v ktorej panuje základná kultúra, úcta a dôstojnosť,“ skonštatoval s tým, že nechce politiku, v ktorej rozhoduje to, kto hlasnejšie kričí alebo kto čím viac urazí politického protivníka. Rozhodovať má podľa neho schopnosť pracovať pre ľudí a plniť svoje sľuby.

Prezidentský palác chce ponúkať ako miesto, kde sa môže rodiť dlhodobá vízia Slovenska a kde sa môžu stretnúť za jedným stolom aj znepriatelené politické strany, aj skutoční odborníci, aby spoločne diskutovali o vízii na desaťročia dopredu.

/ hlavnydennik.sk /

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected]

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

Odber newsletter. Každý večer súhrn najdôležitejších správ dňa do mailu.