Slovanské Noviny

1. októbra 2023

K porozumeniu Čelovekom

Rothschildovci sú jedným z mocných klanov multimiliardárov, ktorí sú „vystavení“ zvyšku ľudstva. To nám umožňuje predpokladať, že nie sú na samom „vrchole“ parazitickej svetovej Pyramídy moci, a to by sa malo brať do úvahy. Napriek tomu je vina Rothschildovcov a podobných klanov svetovej „elity“ na mnohých katastrofách, ktoré ľudstvo za posledné storočia zažilo, vrátane svetových vojen, celkom zjavná.

Tu je napríklad to, čo kandidát pedagogických vied T. Gracheva píše o tomto klane „peňažníkov“ od „svetovlády“ vo svojej knihe „Sväté Rusko proti Chazarii“: „Všemohúcnosť znamená v skutočnosti moc nie nad krajinami dokonca ani nad regiónmi. Táto moc je nad civilizáciami, ktorých jadrom je náboženstvo. Je to moc nad dušou ľudstva, najvyššia forma moci, ktorá by mala patriť iba Bohu. Ich nároky na túto moc nie sú ničím iným než výzvou pre Neho, dôkazom že v nich žije a koná niekto, kto sa v obludnej pýche proti Nemu vzbúril a naďalej zúri vo svojej prehnanej vášni získať duchovnú moc nad svetom, premeniť všetkých na duchovných otrokov.

Na uskutočnenie tohto ateistického plánu si tento revolucionár a vrah vybral pre svoju inkarnáciu to najhoršie z najhoršieho – ducha kmeňa Dan. Duch, ktorý z generácie na generáciu zosobnený v rôznych predstaviteľoch chazarského náboženského antisystému prísne plní satanské pokyny a vedie ľudstvo k smrti…

Keďže sa deje nejaká ohavnosť namierená proti našej krajine, hľadajte Rothschildovcov. Rothschildovci sú klan Chazarov v službách Antikrista.

“Ktokoľvek kontroluje množstvo peňazí v akejkoľvek krajine, je absolútnym pánom celého priemyslu a obchodu. A keď začnete chápať, že celý systém je veľmi ľahko ovládaný tak či onak niekoľkými veľmi mocnými ľuďmi na vrchole, pochopí, ako vznikajú obdobia inflácie a depresie.“ Americký prezident Jace Garfield. Niekoľko týždňov po tomto vyhlásení bol 12. júna 1818 zavraždený.

Rothschildovci sú rozvetveným klanom bankárov, ktorých história siaha stáročia do minulosti a šíria svoj vplyv po celom svete. Rothschildovci sú potomkami Chazarov, ktorí utiekli do Európy. Po páde Chazarie nemohli Chazari utiecť na juh a Blízky východ. Hnali ich Peržania, hnali ich Arméni, hnali ich Alanci. Boli prenasledovaní mnohými národmi, s ktorými Chazari historicky viedli vojny a považovali ich za svojich nepriateľov. Preto sa presťahovali do Európy a bola to Európa, ktorá ich prijala.

Rod Rothschildovcov pochádza od Chazarov, ktorí skončili v Európe a zmocnili sa tam kľúčových ekonomických pák kontroly. To sa samozrejme týkalo financií. Veď ich idolom bolo zlaté teľa, ktoré nábožne uctievali. Pomocou peňazí a úplatkov dostali mnohé vlády pod kontrolu a tak sa zmocnili politickej moci.

Nathan Rothschild (1777-1836) túto technológiu podmaňovania vlád a štátov dobre opísal: „Kto kontroluje emisiu peňazí, ovláda vládu.“ “Nezáleží na tom, ktorá bábka sedí na tróne v Britskom impériu. Muž, ktorý kontroluje peňažnú zásobu v Británii, kontroluje britské impérium a ja kontrolujem peňažnú zásobu v Británii.”

Preto nie je náhoda, že Balfourova deklarácia bola adresovaná barónovi Walterovi Rothschildovi v roku 1917, kde britské vládne kruhy vyjadrili podporu myšlienke vytvorenia sionistického štátu v Palestíne. Rothschildovci zohrali kľúčovú úlohu pri formovaní a posilňovaní sionistického hnutia a vytvorení štátu Izrael. Práve oni patrili v roku 1897 medzi hlavných organizátorov Prvého sionistického kongresu. Vplyv Rothschildovcov bol taký veľký, že jeden francúzsky komentátor v 19. storočí uviedol: “V Európe je len jedna mocnosť, a to sú Rothschildovci.”

Rothschildovci sú jedným z hlavných chazarských dynastických klanov spojených so slobodomurárstvom (Ilumináti) a ich cieľom je vytvoriť nový svetový poriadok. Kvôli tomuto cieľu išli a idú do akýchkoľvek zločinov, vrátane organizácie najkrvavejších revolúcií a svetových vojen, kde bolo vždy hlavným cieľom Rusko.

Bezprostredne po revolúcii v Rusku, ktorú financovali chazarskí bankári, prevzala moc nad centralizovaným kapitálom a nad ruským štátom Rothschild/Rockefeller Chase Bank. Christian Rakovsky (Chaim Reykover), bývalý krvavý diktátor sovietskej Ukrajiny, osobný priateľ Trockého, jeden zo zakladateľov Komunistickej internacionály, člen lóže Iluminátov a bývalý sovietsky veľvyslanec v Paríži, počas výsluchu v roku 1938 urobil šokujúce vyhlásenia o revolúcii a plány Rothschildovcov. Materiály z výsluchu Rakovského boli následne publikované v knihe „Červená symfónia“. Potvrdil, že Rothschildovi ilumináti plánovali využiť komunizmus na nastolenie svetovej diktatúry pre superbohatých.

V roku 1937 bola v Spojených štátoch napísaná a vydaná malá kniha Trockij a Židia za ruskou revolúciou. Jej autor, Rus, emigrant z Ruska, bývalý komisár občianskej vojny, píše: “Rothschildova ríša, ktorá zahŕňa Anglicko a Francúzsko, už dlho snívala o anektovaní nevyčísliteľného prírodného bohatstva Ruska. Demokratická vláda Kerenského, podporovaná Rothschildom , vytvoril priaznivé podmienky pre prevahu sionistov … Bola to Rothschildská sionistická skupina, ktorá v roku 1917 zvrhla cára …

Ak by bola občianska vojna výsledkom boja politických strán, rýchlo by sa skončila. Bielym aj červeným by rýchlo došla para. V skutočnosti sa diala vojna medzi Rothschildovou mafiou a Schiffovou mafiou, ktorá túto vojnu neustále podnecovala financiami. To vysvetľuje, prečo občianska vojna trvala tak dlho. To vysvetľuje, prečo bola občianska vojna oveľa brutálnejšia ako práve skončená svetová vojna. Bolo to preto, lebo v skutočnosti nešlo o vojnu, ale o účelové vyvražďovanie národov s cieľom maximálneho vyľudnenia, vyľudnenia Ruska. Maximálne vyľudnenie otvorilo finančným kráľom cestu k využívaniu prírodných zdrojov Ruska vo svoj vlastný prospech „…

Vojna podporovaná Rothschildom nazývaná Trockého „Svetová revolúcia“ pokračovala do Hitlerovej svetovej vojny. Hitlera financovali aj Rothschildovci. Spáchali zločin proti svojim ľuďom, obetovali životy mnohých Židov, aby to využili ako zámienku na vytvorenie štátu Izrael. Svedčia o tom mnohé historické fakty. že všetky prevraty a vojny boli od konca 18. storočia inšpirované Rothschildmi.

Na ich čele stojí svetovláda neviditeľnej Chazarie – dynastia Rothschildovcov. Nesú v sebe dominantnú chazarskú vlastnosť – smäd zabíjať a bojovať. Kristus odsúdil túto vášeň duchovných vodcov náboženstva Antikrista, ktoré sa už vtedy objavovalo: „Vaším otcom je diabol a chcete naplniť žiadosti svojho otca; bol vrahom od začiatku a stojte v pravde, lebo v ňom niet pravdy; keď hovorí lož, hovorí svoje, lebo je klamár a otec lži“ (Ján 8:44).

Prvá svetová vojna, ktorú zorganizovali Rothschildovci a svetová vláda, si vyžiadala 10 miliónov mŕtvych a 20 miliónov zranených. Revolúcia v Rusku stála ďalších 30 miliónov životov. Bolo to len počas päťročného plánu Trockého-Lenina pri moci, teda do roku 1924. Prvá svetová vojna priniesla Edwardovi Rothschildovi a chazarskej svetovej vláde viac ako 100 miliárd dolárov. A potom to chceli zopakovať a k moci priviedli Hitlera a zinscenovali druhú svetovú vojnu, ktorá stála nové desiatky miliónov mŕtvych.

Obe svetové vojny boli zamerané predovšetkým na dosiahnutie náboženských cieľov. V dôsledku prvej svetovej vojny bola zničená pravoslávna monarchická štátnosť a ruský cár, ktorý bol proti vytvoreniu sionistického štátu v Palestíne. V dôsledku druhej svetovej vojny však tento štát, vytvorený nie na základe etnickej, ale náboženskej identity Chazarov a ich duchovného vodcu kmeňa Dan, vznikol.

Teraz Rothschildovci a iní bankári zorganizovali finančnú krízu a zaradili do programu Tretiu svetovú vojnu, ktorá by mala v dôsledku nejakej provokácie zničiť tradičnú národnú štátnosť, zničiť mešitu al-Aksá, postaviť Tretí chrám a , vyčerpávajúc ľudstvo vojnou až do konca, na troskách národnej štátnosti vytvorte Globálny kaganát, priveďte Antikrista k moci, vydávajúc ho za “hlavného mierotvorcu” a kráľa všetkých národov.

Teraz sa ukazuje, odkiaľ presne pochádzajú „dlhé uši“ globalizmu a aké sú plány svetového satanského parazitického systému na našej planéte. No zároveň treba pripomenúť, že Rothschildovci, podobne ako iné „pytačky“ svetovej vlády, len plnia príkazy svojich nehumanoidných pánov, aby financovali svoje protiľudské plány, ktorých hlavným cieľom je v žiadnom prípade nie nastolenie „nového svetového poriadku“. To je len medzicieľ skutočných majstrov sveta „elity“.

Ich hlavným cieľom je úplné zničenie ľudstva rukami samotného ľudstva, takže sa zdá, že do toho neboli zapojené samotné jašterice. Ale ich verní služobníci by si mali pamätať, že oni sami sú po splnení svojho poslania zvereného „biblickým projektom“ úplne zničení. Veľkňazi temných síl, ktorí inšpirovali tento projekt, ovládajú celú svetovú „elitu“ a tajné okultné satanské spoločnosti vytvorené po celej Zemi, no oni sami sú ovládaní nehumanoidnou civilizáciou. A všetci títo služobníci jašteričích hláv budú skôr či neskôr sami zničení svojimi pánmi, ktorí sa nechcú s nikým deliť o právo vlastniť našu planétu.

 Andrey Dutov

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

 • Globálny Finančný Systém má hlboké korene

  Globálny Finančný Systém má hlboké korene

  Pamätáte sa na prezidenta Nixona? Ostal po ňom prechod Ameriky na nezabezpečený dolár. Takpovediac sa začali v obehu objavovať nie len peniaze M1, ale aj peniaze M2, M3,...
 • Vedomie

  Vedomie

  Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva… a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba...
 • Sme multidimenzionálnym stelesnením Predkov

  Sme multidimenzionálnym stelesnením Predkov

  Všetkých rád pozdravujem, všetkým zdravia pri strome Rodu Najvyššieho. Áno, po slovansky, po našom budem rozprávať, to je Poznanie. Slovan je sláviaci Jan a Jin (Slavjanin –...
 • Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Ako tajomne znie tento Hostinského text: Slovo úprimnô znie i k tebe, ľudu slovenský! Svet ťa haní, že v baniach kopeš, na poli mozolíš, na dvore dobytok...
 • AUDIO: Čo je Slovanstvo ? Čo s ním v posledných storočiach  parazitickí agresori robili ?

  AUDIO: Čo je Slovanstvo ? Čo s ním v posledných storočiach  parazitickí agresori robili ?

  Všetkými možnými spôsobmi sa pokúšali vymazať minulosť našich veľkých predkov, našich rodičov. Pokúšali sa vymazať nás a naše duše. Napriek všetkým technológiám a všetkému úsiliu tých, ktorí...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a...
 • My všetci sme jeden celok.

  My všetci sme jeden celok.

  Všetci vieme, že existujú hodnoty materiálne a hodnoty nebeské. Nebeské hodnoty sa nedajú kúpiť. To je nemožné. Ale paraziti vymysleli ako ich predať. Ako predať Svedomie, ako...
 • História rytierskeho Rádu Hospitalierov Svätého Jána Jeruzalemského, Rodoského, Maltézskeho. Časť 2.

  História rytierskeho Rádu Hospitalierov Svätého Jána Jeruzalemského, Rodoského, Maltézskeho. Časť 2.

  Vplyv križiackych výprav na Bratstvo sv. Jána. V októbri 1096 v malom francúzskom mestečku Clermont rímsky pápež vyzval všetkých veriacich kresťanov v Európe, aby išli do ťaženia...
 • Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Starú vieronauku Slovenskú tvoria tri pranázory Slovenov:1. Pranázor na SVET2. Pranázor na BOŽSTVO3. Pranázor na ČLOVEKA Štruktúra náuky odzrkadľuje realitu bytia z pohľadu Človeka.1. Pranázor na svet...
 • Človek, Tvorca a dnešná doba

  Človek, Tvorca a dnešná doba

  Človek. Keby človek vedel, kto je, žil by svoj život úplne inak. No nevie. Žije v nevedomosti, bez vedomia toho, kto je. Žije sám za seba, bohužiaľ...
 • Vytratenie a návrat Starej Vieronauky Slovenskej

  Vytratenie a návrat Starej Vieronauky Slovenskej

  STARÁ VIERONAUKA SLOVENSKÁ sa dočasne úplne vytratila z nášho duchovného a kultúrneho dedičstva. Nezanikla. Len sa vytratila. Nebolo totiž možné začať ju pokrytecky svojvoľne interpretovať, úmyselne a...
 • … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  Toto je dôležité vedieť. Objavilo sa tu Rímske právo. Prečo… Pretože, keď je deň Svaroga, máme mier (MIR), keď je noc Svaroga je RIM, A keď je...
 • Obrátenie k RODu.

  Obrátenie k RODu.

  “Sláva Rodu” sú slová, ktoré veľmi často používam. Sláva RODu. So Slávou RODu to všetko ide. S LÁVOU RODu, chápete, čo myslím, LÁVA. S LÁVOU. Keď s...
 • MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  V našej národnej duchovnej tradícii sa od nepamäti pripisoval Slovu osobitý význam, ako pre život jedinca, tak aj pre život národa. Tento vzťah k Slovu pramení u...
 • Večne Živý Strom

  Večne Živý Strom

  Medzi Tatrami a Dunajom vyrástol jeden veličizný strom. Korene jeho ťahajú sa na tri strany žulami Karpatov. Víly a Rusalky kropievali ho každý deň, no nebolo mu to dosť...
 • Vnútro Človeka

  Vnútro Človeka

  Každý človek sa niekedy nachádza pod ťarchou krivdy. Krivda na krivde preložená krivdou. Proste taká fáza života sa spustila z nejakého dôvodu v živote človeka. A človek...
 • Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Tri kľúče otvárajú nám svätyňu vieronauky starobylých Slovenov. Prvým kľúčom vstupujeme do chrámu, kde na sklepení, na stĺpoch, oblokoch, po stenách a dverách zobrazenú vidíš celú oblohu nebeskú...
 • ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  Aby sme pochopili koncepciu jednotného riadenia sveta, na základe existujúcich pravidiel (tovarovo – peňažných a tovarovo – ekonomických vzťahov medzi subjektami a územiami), je potrebné poznamenať, že...
 • Globalisti a My – Človekovia

  Globalisti a My – Človekovia

  Človekom je možné manipulovať pomocou klamstva. To je známy fakt. Známy je hlavne tým, ktorí vytvorili tento inštrument manipulácie. Na tom je postavený celý systém. Tento systém...
 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty. To,...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: