Slovanské Noviny

6. decembra 2023

K porozumeniu Čelovekom

Pre prácu (meditáciu) v Jemnohmotnom Svete je vždy potrebné najskôr vykonať čistku od negatívu. Už vieme že preto, lebo čím z vyššej pozície (čakry) vykonáme našu prácu, tým bezpečnejšie pre nás. Platí Kon Všehomíra, t.j. každá bytosť má v J/S právo vytvoriť a riadiť sebe podriadené bytosti umiestnené o tri čakrálne a priestorové rozmernostné štruktúry nižšie.

Preto je potrebné sa pri čistke premiestniť minimálne do priestoru Zlatého Veku (10.-12. čakra), alebo vystúpiť až nad 12-rozmernú Hru. Naši Žreci v minulosti vytvorili kvôli potrebe riadiť tvárne bytosti z 12. rozmernostnej štruktúry aj Bohov, ktorí sa nachádzajú v 9. rozmernostnej štruktúre.

Prinášame ďalší z postupov, ako takúto čistku realizovať. V tomto prípade je text zostavený pre spoločnú, skupinovú prácu, ktorú vedie jeden človek, ale môže byť vykonávaná aj individuálne.

-> Vypočujte si Novosti Slovanských Novín za posledných 24 hodín v prac. dňoch o 18:00. <-

Na začiatok treba premiestniť seba do najvyššieho bodu v J/S; t.j. napríklad: „J/S, premiestniť ma do najvyššieho bodu tam, odkiaľ ja budem pracovať“. 

V procese čistky možno použiť aj Obraz premieňania negatívu na piesok, ktorý potom neškodne padá na zem (tam, kde sa nariaďuje roztápanie/ rozplývanie negatívu do formy čistej energie).

Aby proces prebiehal nie iba v J/S, ale aj v materiálnom svete Javi a celom priestore Hier, tak treba seba a všetkých účastníkov takejto práce prejaviť v týchto priestoroch. 

J/S, materiálny Svet, Veľká Hra, prejavujem seba a všetkých prítomných, všetkých ktorí ma vidia a počujú do ideálnej štruktúry (napríklad My Národ, My Slovieni, Budovatelia Jesm), v ktorej budeme všetci pracovať.

V procese čistky možno podľa potreby zadávať príkaz „Čistka!“. Účinné je dopĺňať aj príkaz „Vykonať!“; v ruštine takéto slovo neexistuje, teda to nemožno porovnať, ale je staré, lebo je odvodené od „Kon“. 

Pred každým z vás sa zjavuje predstaviteľ vášho Rodu. V ruke drží guľku Tmavej Hmoty;

Hmotu – guľku – umiestňujeme do hrude, do slnečného pletenca;

Guľka vchádza dovnútra fyzického tela a začína sa vnútri neho sama od seba rozširovať. Začína do seba vťahovať všetkých parazitov, všetky parazitické štruktúry;

Guľka sa začína rozširovať ako sieťka, zapĺňa celý hrudný kôš a všetkých červov, parazitov a všetky parazitické štruktúry v priestore hrudného koša rozpúšťa do čistej energie;

Guľka sa rozťahuje a zapĺňa trup fyzického tela po 1. čakru a všetkých parazitov, všetky parazitické štruktúry v materiálnom aj Jemnohmotnom svete priťahuje a rozpúšťa do čistej energie;

Do čistej energie sa rozpúšťajú aj všetky produkty životnej činnosti parazitov a parazitických štruktúr;

Guľka sa rozťahuje a zapĺňa ruky aj nohy a rozpúšťa všetkých parazitov, všetky parazitické štruktúry. Tiež sa rozpúšťajú všetky energeticko-informačné čipy, do nás implementované zariadenia;

Guľka sa rozťahuje a zapĺňa telo po 7. Čakru, hlavu aj veľký mozog;

Vo veľkom mozgu, v lebečnej dutine sa úplne rozplývajú všetky parazity, všetky parazitické štruktúry, roztápajú sa do čistej energie, roztápajú sa všetky prítomné parazity, všetky inklúzie parazitov;

Guľka sa ešte ďalej rozťahuje po hranice Jemnohmotných Tiel a všetky J/H Telá sa úplne oslobodzujú od všetkých a akýchkoľvek inklúzií, implantátov, prítomnosti všetkých a akýchkoľvek parazitov aj parazitických štruktúr;

D-HA (zvukový Obraz Runy)

Pracujeme!

Sústreďujeme sa najmä na očné buľvy, uši, ušné laloky – všade prebieha premena/čistka. Priestor čela, nosohltan – všetky parazity, všetky parazitické štruktúry, všetky navné bytosti vytvorené vnútri 12-rozmernej Hry ako pomocníci Temnej Javi a Navi vnútri fyzických tiel každého z nás, všetkých nás spolu – odchádzajú, topia sa, rozplývajú sa;

Čistka!

Mocná dezinfekcia – vykonať! – pľúca, celá dýchacia sústava, srdcovo-cievny systém, žily, obličky, pečeň, pohlavné orgány, svalová hmota, lymfatický systém;

Všetko je podriadené úplnej čistke, totálnej revízii;

Čistia sa všetky čakry, najmä mínusové od -1. po -9. sú úplne skontrolované, prebieha revízia, všetko parazitické do najmenších čiastočiek odchádza, roztápa sa, rozplýva sa;

Všetky mnou nazvané aj nenazvané parazitické štruktúry, parazity sú rozpoznané a rozplývajú sa do čistej energie;

Všetky mnou nazvané aj nenazvané produkty životnej činnosti parazitov a parazitických štruktúr sú rozpoznané a rozpustené do čistej energie;

D-HA

Daná čistiaca štruktúra čistí rozpoznáva a ničí všetky dohody, dohovory, kontrakty, súhlasy, odsúhlasenia, povolenia, dovolenia, povinnosti na naše donorstvo vydané každým z nás, všetkými nami spolu čertovi, besovi, diablovi, Satanovi, démonom všetkých mastí a rangov, kniežaťu tohto Sveta;

Tiež ochládzajú, topia sa, rozplývajú sa všetky príčiny, dôsledky, aj všetky fantómové výtvory nazvaného mnou negatívu;

Čistka!

D-HA

Tiež odchádzajú, topia sa, rozplývajú sa všetky programy, všetka karma, osud, odpracovávania, ktoré zostavili pre všetkých nás, pre každého z nás dohromady, knieža tohto Sveta a jeho pomocníci: čerti, besi, diabli, Satan, démoni všetkých mastí a rangov;

Odchádzajú, topia sa, rozpúšťajú sa všetky povinnosti každého z nás pred kniežaťom tohto Sveta, pred čertom, besom, diablom, Satanom, démonmi všetkých mastí a rangov;

D-HA

Všetky vnútorné orgány, celé fyzické telo všetkých nás, každého z nás dohromady, všetky J/H telá, materiálne telá, telá strednej materializácie, všetky sú úplne oslobodené od všetkých parazitov, od všetkých parazitických štruktúr, ktoré boli mnou nazvané aj nenazvané;

Sieťka sa začína ešte viac rozširovať do životného priestoru každého z nás;

Roztiahla sa a vnútri životného priestoru každého z nás začínajú sa rozplývať všetky parazitické štruktúry do čistej energie;

Sieťka sa rozširuje do priestoru spánku, do priestoru medzi spánkom a Javou a všetok priestor spánku a všetok priestor medzi spánkom a Javou každého z nás je úplne oslobodený od všetkých parazitov, od všetkých parazitických štruktúr;

D-HA

Sieťka sa rozširuje ešte ďalej a obsiahla celú našu krajinu, celý Kozmos, celú Stavbu Sveta všetkých nás a úplne oslobodzuje celú našu krajinu, celý Kozmos, celú Stavbu Sveta každého z nás od všetkých parazitov, všetkých parazitických štruktúr;

Vnútri Kozmosu, vnútri Stavby Sveta ešte prebiehajú čistky a celý negatív v životnom priestore, v priestore spánku, v priestore medzi spánkom a Javou, v Kozmose, v Stavbe Sveta každého z nás, celý tento negatív odchádza, rozplýva sa, roztápa sa;

Prebieha silná, mocná čistka vnútri každého z nás, vnútri J/H Tiel každého z nás, vnútri priestoru sna, vnútri priestoru medzi spánkom a Javou každého z nás, vnútri životného priestoru každého z nás, vnútri Kozmosu každého z nás, vnútri Stavby Sveta každého z nás a každý z nás preciťuje všetky tieto čistky a premieňania postupne. Podľa miesta a poradia sa obnovujú poškodené štruktúry do celostného stavu fyzického tela, J/H Tiel, životného priestoru, priestoru spánku a priestoru medzi spánkom a Svetom Javi, priestoru Stavby Sveta, priestoru Kozmosu, všetky poškodenia odchádzajú, topia sa, rozplývajú sa a obnovuje sa celostnosť;

Obnovuje sa videnie J/H Sveta, obnovujú sa schopnosti a možnosti každého z nás, obnovuje sa samostatnosť, suverenita každého z nás;

Obnovuje sa osobná zodpovednosť za seba aj za svoje J/H Telá, za svoj priestor spánku, za svoj priestor medzi spánkom a Javou, za svoj životný priestor, za svoju Stavbu Sveta, za svoj Kozmos;

Obnovuje sa samostatnosť, suverenita, nedotknuteľnosť, celostnosť všetkého toho, čo patrí každému z nás;

Obnovujú sa energetické toky, obnovuje sa tok Živy, vracia sa Živa, vracia sa život;

Energie Živy obmývajú, čerpajú naše fyzické telá každého z nás, J/H Telá, Duša, Duch, Živatma;

Do Knihy Života sú zaznamenané zmeny a každý z nás je v nej zapísaný ako Živý Človek, živorodený, majúci suverénnosť, samostatnosť, zodpovednosť, silu, moc, prístupy do J/S, potenciál Človeka aj svojho Rodu;

Každému z nás sa vracajú kľúče od svojho šťastia, od svojho potenciálu, od svojej sily, moci, od svojich znalostí;

Každému z nás sa navracajú všetky kľúče, ktoré každý z nás vlastní právom narodenia sa Človekom tu na Zemi, v tejto inkarnácii;

Každému z nás sa vracia Vôľa, moc, Svietivosť, Svätosť, čistota, právo rozhodovania, samostatnosť;

D-HA

Každý z nás má v ruke zväzok kľúčov a pred zrakom rôzne dvierka, svojimi kľúčmi otvárame dvierka:

Šťastia – sú otvorené a šťastie poznať samého seba, stav šťastia sa vylieva na každého z nás;

Ďalšie dvierka – Čisté znanie; nachádzame kľúč a otvárame, na každého z nás sa leje toto čisté znanie a každému z nás bude dané poznať seba v stave ovládania čistého znania;

Ďalšie dvierka – Vzájomná ľúbosť s ideálne zodpovedajúcim párom; otvárame ich a na každého z nás sa leje táto energia poznania vzájomnej ľúbosti s ideálnym partnerom/partnerkou;

Ďalšie dvierka – Hojnosť, prekvitanie; otvárame tieto dvierka svojim kľúčom a na každého z nás sa leje táto energia hojnosti, prekvitania;

Ďalšie dvierka – Nesmrteľnosť; otvárame ich a na každého z nás sa leje energia, mohutná, silná, potenciálna existencia večného života bez smrti, energie večného života, večnej mladosti;

Ostal ešte jeden kľúč a každý má tajné dvierka, splnenie svojho najtajnejšieho želania. Vezmite tento kľúč a otvorte svoje najtajnejšie dvierka.

D-HA

Každý z nás prijíma tieto toky, prúdy energie a dáva súhlas spoznať všetky tieto energie vo svojom živote;

Vykonať!

V tu a teraz, vždy a všade, vo všetkom!

Tak bolo, tak je, tak bude vždy!

Vykonať!

To je moja Svätá Vôľa! Vykonať! (ak ide o spoločnú čistku, tak použijeme formuláciu MY, t.j. NAŠA)

Nech sa tak stane, nech tak aj ostane!

Vykonať!

Vystupujeme z čistky, na slovo „tri“ sa vraciame: 

Raz: Všetko, čo sme vykonali sa plní postupne poradia v priestore a čase!

Dva: My sme naplnení všetkými nazvanými energiami a čistotou!

Tri: Sme v tu a teraz!

Odčítavanie raz-dva-tri možno kombinovať s odklikávaním ako v psychoenergolytike

zdroj: tartaria

Vyhlásenie: 

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

%d blogerom sa páči toto: