Slovanské Noviny

2. októbra 2023

K porozumeniu Čelovekom

Záhadná smrť advokáta. V káve našli látku, ktorá môže spôsobiť infarkt. NAKA vyšetrovanie neskončila ani po sedemnástich mesiacoch

Na mieste úmrtia trestného advokáta Gabriela Almášiho bola aj NAKA. Advokátske spisy z jeho auta vzala polícia do trezoru.

Renomovaný trestný advokát Gabriel Almáši išiel ráno 31. marca 2022 z domu z dediny v okrese Dunajská Streda na pojednávanie na Špecializovaný trestný súd v Pezinku. V kauze takáčovcov zastupoval dvoch obžalovaných. Jedným z nich bol jeho brat Juraj, ktorý je tiež advokát. V tom čase bol v policajnej ochranez dôvodu, že trnavský podnikateľ Tomáš Matovič plánoval jeho vraždu a aj vraždu jeho rodiny.

Gabriel Almáši vyložil dcéru v škole a pokračoval v ceste, zastavil na čerpacej stanici, kúpil si kávu a vzal si ju do auta, avšak po pár metroch ďalšej jazdy na Diaľničnej ceste pred Pezinkom náhle zomrel. Stalo sa tak krátko po pol ôsmej. Náhodný okoloidúci mu ešte poskytoval prvú pomoc a privolal záchranárov aj políciu.

Gabriel Almáši (zdroj: archív K.A.)

„Vo veci je vedené, pod dozorom prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava 3, povereným príslušníkom Obvodného oddelenia PZ Senec trestné stíhanie pre prečin usmrtenia,“ povedal pre môj blog hovorca bratislavskej krajskej prokuratúry Juraj Chylo.

Brat v policajnej ochrane

„Deň pred bratovou smrťou, 30. marca, sme mali v jeho advokátskej kancelárii pracovnú poradu a chystali sme sa na pojednávania na nasledujúce dva dni. Policajti, ktorí mali na starosti našu ochranu mi to umožnili, aby som sa mohol pripraviť na súdne pojednávania. Večer sme sa s bratom rozlúčili s tým, že sa uvidíme ráno na súde,“  povedal Juraj Almáši.

Keď Gabriel Almáši neprišiel na pojednávanie, súd to bral podľa vyjadrení prítomných ďalších advokátov ako možnú obštrukciu. Kolegovia sa bratovi nevedeli dovolať. Predseda senátu Ján Buvala následne od polície zistil, že zomrel. „Napriek tomu chcel súd pojednávať ďalej,“ uviedol brat Gabriela Almášiho. Pojednávanie však napokon po pripomienkach ostatných zdrvených prítomných a aj z dôvodu, že ďalší z obžalovaných zostal bez obhajcu, odročili.

Svedok sa bál výsluchu

V nasledujúci deň mal na súde vypovedať práve Tomáš Matovič, ako svedok ku skutkom obžalovaných Ľubomíra Kudličku a spol. Z výpovedí svedkov Róberta Bíleho a Matúša Šelestiaka vo veci prípravy vraždy Juraja Almášiho vyplýva, že mal obavy z výsluchu a otázok od advokátov Gabriela Almášiho a Ondreja Mularčíka.

„Tomáš Matovič sa výsluchu na súde bál, že „advokáti Ondrej Mularčík a Gabriel Almáši (brat Juraja), ho chcú „rozobrať“,“ vypovedal Róbert Bíly pred vyšetrovateľom na Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) po zákonnom poučení v postavení svedka.

„Keď dostal predvolanie na súd vo veci takáčovcov, vyjadroval sa, že to tam celé položí a spojí sa s opozíciou, že pôjde na inšpekciu a takýmto spôsobom vybaví Čurillu, Ďurku, Magulu, Dunčka, ako aj prokurátora Šúreka. Spomínal niečo, že pôjde ako Csaba Dömötör,“ tvrdil na výsluchu na NAKA Matúš Šelestiak.

Krátka odbočka: Ide o príslušníkov NAKA, ktorých vedenie polície volá „naši chlapci“, majú ten „správny morálny kompas“ a bojujú s temnými silami. Všetci štyria čelia obvineniu v kauze manipulácií v trestnom konaní. Michal Šúrek je prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry. A Csaba Dömötör je takáčovec, ktorý je v prípade nepravdivých svedectiev už aj odsúdený.

„Niekto teda mohol mať dôvod obávať sa výpovede Tomáša Matoviča na súde,“ myslí si Juraj Almáši.

NAKA na mieste činu

Polícia vykonávala procesné úkony, ako aj prehliadku automobilu vo vlastníctve advokátskej kancelárie, v ktorej pôsobil spolu s manželkou Katarínou. Motorové vozidlo bolo následne zaistené a spolu s ním aj hnuteľné veci taktiež vo vlastníctve advokátskej kancelárie, ktoré sa v ňom nachádzali. A to predovšetkým advokátske spisy.

Na miesto prišli aj policajti z NAKA. Podľa vyjadrení obsluhy čerpacej stanice si práve oni boli na pumpe prezerať kamerové záznamy.

„Okresná prokuratúra Bratislava 3 sa nevie vyjadriť k prítomnosti príslušníkov NAKA na mieste činu. Časť spisu bola NAKA povereným príslušníkom PZ odstúpená na základe ich žiadosti. Bližšie sa k veci vyjadrovať nebudeme, aby nedošlo k zmareniu účelu trestného konania.“ uviedol Juraj Chylo z Krajskej prokuratúry v Bratislave.

Policajti zaistili advokátske spisy

„Prehliadka vozidla bola vykonaná bez akéhokoľvek príkazu v zmysle Trestného poriadku. Nie je mi známe, na základe čoho sa advokátske spisy mohli dostať k policajtovi, nakoľko advokátske spisy sú vlastníctvom advokátskej kancelárie a obsahujú údaje, o ktorých je advokát povinný zachovávať mlčanlivosť,“ vyjadrila sa Katarína Almášiová, ktorá na miesto prišla  až pred obedom.

Je presvedčená, že pri prehliadke auta, v ktorom sa nachádzali advokátske spisy a pri ich zaisťovaní mala byť prítomná ako spoločníčka a konateľka advokátskej kancelárie. Takýto postup by bol v súlade so zákonom o advokácii, podľa ktorého mal byť zároveň prítomný zástupca Slovenskej advokátskej komory alebo iný advokát.

V aute sa so spisom z kauzy takáčovcov nachádzali aj iné spisy. Všetky sa ocitli v trezore na polícii. Riaditeľ Obvodného oddelenia PZ Senec mal následne kontaktovať súd, že sa u nich na oddelení nachádzajú advokátske spisy z prípadu, ktorý prejednáva.

„Vzhľadom k tomu, že sa nejednalo o skutočnosť, ktorú by bolo potrebné zachytiť formou úradného záznamu do spisu a vzhľadom  k tomu, že v tom období bolo niekoľko telefonátov medzi políciou v Senci a tunajším súdom, môžem v polohe pravdepodobnosti uviesť, že predmetom mohla byť aj otázka ako naložiť s  advokátskymi spismi JUDr. Gabriela Almášiho, kedy dotazujúcemu príslušníkovi PZ bolo uvedené, že advokátske spisy môžu byť riešené len v spolupráci s advokátskou komorou, prípadne s nástupníckou advokátskou kanceláriou,“ povedal  pre môj blog predseda senátu Ján Buvala, ktorý prípad takáčovcov pojednáva.

„Nakoľko vyšetrovanie nebolo doposiaľ právoplatne ukončené, bližšie informácie nebudeme poskytovať,“ odpovedala pre môj blog hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ  Bratislava Jana Šimunková,  na otázky ohľadom postupu seneckých policajtov s advokátskymi spismi.

Vrátili ich až po dvoch týždňoch

Z toho všetkého vyplýva, že vozidlo spolu s ďalšími vecami muselo byť podľa názoru OČTK zaistené z dôvodu, že by pitva Gabriela Almášiho mohla preukázať cudzie zavinenie na jeho smrti.

Prvé výsledky pitvy boli známe už 1. apríla 2022. „Neviem z akého dôvodu mi bolo vozidlo, spolu s ďalšími vecami nachádzajúcimi sa v ňom , odovzdané až 13. apríla ?“ pýta sa Katarína Almášiová.

„Po obhliadnutí miesta činu bolo vozidlo in natura zaistené spolu s kancelárskymi šanónmi s písomnosťami a tri kusy euroobalov s dokumentami, následne zapečatené a prevezené na parkovisko Ministerstva vnútra SR. Poverený príslušník PZ nemal vedomosť o tom, aké dokumenty sa nachádzajú medzi zaistenými vecami, avšak vzhľadom na osobu poškodeného, poverený príslušník PZ dňa 8. apríla 2022 e-mailom kontaktoval Slovenskú advokátsku komoru a vyžiadal si stanovisko komu majú byť odovzdané veci zaistené ohliadkou miesta činu a to osobné motorové vozidlo a kancelárske šanóny s presne nešpecifikovanými písomnosťami, nakoľko došlo k úmrtiu ich držiteľa, ktorý bol zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory,“ vysvetlil  hovorca prokuratúry Juraj Chylo.

Podľa odpovede z prokuratúry 11. apríla 2022 poverený príslušník PZ obdržal e-mail od Slovenskej advokátskej komory, že Gabriel Almáši vykonával advokáciu prostredníctvom obchodnej spoločnosti a vo veci je potrebné kontaktovať druhú konateľku spoločnosti Katarínu Almášiovú.

„Poverený príslušník PZ následne kontaktoval druhú konateľku spoločnosti a jej vrátil zaistené veci. Okresná prokuratúra Bratislava 3 nedisponuje informáciou, že by poverený príslušník PZ chcel vydať veci zaistené pri obhliadke miesta činu Špecializovanému trestnému súdu,“pokračoval Juraj Chylo.

Polícia čaká na znalecký posudok

Od úmrtia advokáta Gabriela Almášiho uplynulo sedemnásť mesiacov. „V trestnom konaní prebieha znalecké dokazovanie, ktoré je časovo náročné a až po doručení znaleckého posudku bude možné vyhodnotiť dôkazy jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach a určiť ďalší procesný postup, nateraz nie je možné predvídať dátum doručenia znaleckého posudku,“ dodal Juraj Chylo z Krajskej prokuratúry v Bratislave.

Splnomocnený zástupca poškodenej Kataríny Almášiovej bol v auguste nahliadnuť do vyšetrovacieho spisu na policajnom obvodnom oddelení v Senci. Zistil, že poverený príslušník PZ, ktorý vyšetruje úmrtie Gabriela Almášiho opakovane žiadal znalca, ktorý mal vypracovať znalecký posudok, o jeho zaslanie. Na poslednú výzvu, znalec odpísal, že tento bude vypracovaný až 30.septembra, pričom lehota na vypracovanie bola 90. dní od úmrtia advokáta.

Rodina si dala urobiť vlastnú expertízu

Rodina si však dala urobiť v zahraničí vlastnú expertízu zvyšku kávy, ktorá zostala v pohári v aute. Zo záverov rozborov vyplýva, že v káve sa nachádzala látka, ktorá je spôsobilá privodiť náhly kolaps s prejavmi podobnými infarktu.

Avšak z predbežnej správy z pitvy jednoznačne vyplýva, že na orgánoch zosnulého bolo príliš mnoho iných zmien, ktoré sa zhodujú s účinkami látky, ktorá bola nájdená v káve.

S výsledkami expertízy manželka Katarína a Juraj Almáši (brat zosnulého) išli na NAKA za vyšetrovateľom, ktorý riešil prípravu vraždy Juraja Almášiho a jeho rodiny, nakoľko sa nedá vylúčiť, že prípady spolu súvisia.

Dozvedeli sa, že vyšetrovateľ bude informovať dozorového prokurátora z Úradu špeciálnej prokuratúry. Na druhý deň prokurátor zaslal e-mail právnemu zástupcovi Juraja Almášiho a oznámil mu, že nevidí žiadnu súvislosť a s výsledkami expertízy sa má obrátiť na policajtov v Senci.

“Pre mňa ako advokátku je neprijateľné, že napriek niekoľkým podaniam, s ktorými sa obrátila tak na generálnu prokuratúru, Krajskú prokuratúru Bratislava, ako i Okresnú prokuratúru Bratislava 3, sa nimi nikto nezaoberal. Podľa môjho názoru ide o ukladnú vraždu, ” vyslovila svoj názor manzelka Katarína Almášiová. Aj Juraj Almáši je presvedčený, že jeho brata zavraždili.

Autor: Júlia Mikolášiková – novinárka známa pod pseudonymom „Piraňa“
 


Zdroj: blog.sme.sk

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

 • Globálny Finančný Systém má hlboké korene

  Globálny Finančný Systém má hlboké korene

  Pamätáte sa na prezidenta Nixona? Ostal po ňom prechod Ameriky na nezabezpečený dolár. Takpovediac sa začali v obehu objavovať nie len peniaze M1, ale aj peniaze M2, M3,...
 • Vedomie

  Vedomie

  Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva… a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba...
 • Sme multidimenzionálnym stelesnením Predkov

  Sme multidimenzionálnym stelesnením Predkov

  Všetkých rád pozdravujem, všetkým zdravia pri strome Rodu Najvyššieho. Áno, po slovansky, po našom budem rozprávať, to je Poznanie. Slovan je sláviaci Jan a Jin (Slavjanin –...
 • Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Ako tajomne znie tento Hostinského text: Slovo úprimnô znie i k tebe, ľudu slovenský! Svet ťa haní, že v baniach kopeš, na poli mozolíš, na dvore dobytok...
 • AUDIO: Čo je Slovanstvo ? Čo s ním v posledných storočiach  parazitickí agresori robili ?

  AUDIO: Čo je Slovanstvo ? Čo s ním v posledných storočiach  parazitickí agresori robili ?

  Všetkými možnými spôsobmi sa pokúšali vymazať minulosť našich veľkých predkov, našich rodičov. Pokúšali sa vymazať nás a naše duše. Napriek všetkým technológiám a všetkému úsiliu tých, ktorí...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a...
 • My všetci sme jeden celok.

  My všetci sme jeden celok.

  Všetci vieme, že existujú hodnoty materiálne a hodnoty nebeské. Nebeské hodnoty sa nedajú kúpiť. To je nemožné. Ale paraziti vymysleli ako ich predať. Ako predať Svedomie, ako...
 • História rytierskeho Rádu Hospitalierov Svätého Jána Jeruzalemského, Rodoského, Maltézskeho. Časť 2.

  História rytierskeho Rádu Hospitalierov Svätého Jána Jeruzalemského, Rodoského, Maltézskeho. Časť 2.

  Vplyv križiackych výprav na Bratstvo sv. Jána. V októbri 1096 v malom francúzskom mestečku Clermont rímsky pápež vyzval všetkých veriacich kresťanov v Európe, aby išli do ťaženia...
 • Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Starú vieronauku Slovenskú tvoria tri pranázory Slovenov:1. Pranázor na SVET2. Pranázor na BOŽSTVO3. Pranázor na ČLOVEKA Štruktúra náuky odzrkadľuje realitu bytia z pohľadu Človeka.1. Pranázor na svet...
 • Človek, Tvorca a dnešná doba

  Človek, Tvorca a dnešná doba

  Človek. Keby človek vedel, kto je, žil by svoj život úplne inak. No nevie. Žije v nevedomosti, bez vedomia toho, kto je. Žije sám za seba, bohužiaľ...
 • Vytratenie a návrat Starej Vieronauky Slovenskej

  Vytratenie a návrat Starej Vieronauky Slovenskej

  STARÁ VIERONAUKA SLOVENSKÁ sa dočasne úplne vytratila z nášho duchovného a kultúrneho dedičstva. Nezanikla. Len sa vytratila. Nebolo totiž možné začať ju pokrytecky svojvoľne interpretovať, úmyselne a...
 • … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  Toto je dôležité vedieť. Objavilo sa tu Rímske právo. Prečo… Pretože, keď je deň Svaroga, máme mier (MIR), keď je noc Svaroga je RIM, A keď je...
 • Obrátenie k RODu.

  Obrátenie k RODu.

  “Sláva Rodu” sú slová, ktoré veľmi často používam. Sláva RODu. So Slávou RODu to všetko ide. S LÁVOU RODu, chápete, čo myslím, LÁVA. S LÁVOU. Keď s...
 • MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  V našej národnej duchovnej tradícii sa od nepamäti pripisoval Slovu osobitý význam, ako pre život jedinca, tak aj pre život národa. Tento vzťah k Slovu pramení u...
 • Večne Živý Strom

  Večne Živý Strom

  Medzi Tatrami a Dunajom vyrástol jeden veličizný strom. Korene jeho ťahajú sa na tri strany žulami Karpatov. Víly a Rusalky kropievali ho každý deň, no nebolo mu to dosť...
 • Vnútro Človeka

  Vnútro Človeka

  Každý človek sa niekedy nachádza pod ťarchou krivdy. Krivda na krivde preložená krivdou. Proste taká fáza života sa spustila z nejakého dôvodu v živote človeka. A človek...
 • Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Tri kľúče otvárajú nám svätyňu vieronauky starobylých Slovenov. Prvým kľúčom vstupujeme do chrámu, kde na sklepení, na stĺpoch, oblokoch, po stenách a dverách zobrazenú vidíš celú oblohu nebeskú...
 • ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  Aby sme pochopili koncepciu jednotného riadenia sveta, na základe existujúcich pravidiel (tovarovo – peňažných a tovarovo – ekonomických vzťahov medzi subjektami a územiami), je potrebné poznamenať, že...
 • Globalisti a My – Človekovia

  Globalisti a My – Človekovia

  Človekom je možné manipulovať pomocou klamstva. To je známy fakt. Známy je hlavne tým, ktorí vytvorili tento inštrument manipulácie. Na tom je postavený celý systém. Tento systém...
 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty. To,...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: