Slovanské Noviny

15. júla 2024

K porozumeniu Čelovekom

štát su ľudia nie politici