Slovanské Noviny

10. decembra 2023

K porozumeniu Čelovekom

elity

5 min read

Kniha opisuje vzostup moci a vplyvu digitálno-finančného komplexu, ktorý si okrem centrálnych bánk podmanil aj vlády, akademické prostredie na čele...

%d