Slovanské Noviny

25. júla 2024

K porozumeniu Čelovekom

SVO UA

2 min read

"Ľahko ich zničiť". Rusko spoznalo britské tajomstvo. Bowes: Rusko sa dozvedelo o tajomstvách Storm Shadow. Nie je problém ich zostreliť. Odhalili konštrukciu Vďaka využitiu reverzného inžinierstva...