Slovanské Noviny

22. septembra 2023

K porozumeniu Čelovekom

Správa napísaná dôvernému priateľovi ktorý vedie kampaň, a bojuje s akceptovaním skutočnosti, že to čo sa deje je úmyselné. Je skutočne potrebný veľký krok aby sa človek posunul od oprávnenej kritiky  predpokladanej neschopnosti politikov a priemyselníkov

spojiť si fakty takým spôsobom, že sa už dá vlastne ukázať výlučne na úmyselnosť. Pozrite sa , čo si budete myslieť.

Milý X,

Zisťujem, že pokúšanie sa poskladať všetky informácie dokopy takým spôsobom, aby to celé bolo snáď priaznivé/bezpečné alebo aspoň nie úplne škodlivé (malevolent) je nemožné.

To je preto že, ako si ma bezpochyby už počul povedať, ja verím, že to je škodlivé!

Tiež som zo začiatku s tým bojoval, argmentujúc “predsa toto určite museli vedieť!?” Atď.

Akonáhle som pripustil možnosť, že všetky tie zlé veci boli zámerné, zisťujem, že všetko ostatné zapadlo do seba. Zrejme však toto ako také nedokazuje, že to bolo zámerné (intentional).

Niektoré začiatočné indície (clues) úmyselnosti sú tie koordinované reakcie spústy vlád na údajnú pandémiu: lockdowny, masky, masové testovanie zdravých, nesprávne aplikovanie (the misapplication) na PCR-založených metód na masové testovanie (bulk testing) klinických vzoriek, selektívne zatváranie pracovísk a škôl, hraničné obmedzenia, atď.

Ani v jednej krajine nebolo nič z toho súčasťou základu/jadra plánu pripravenosti na pandémiu.

Dokonca aj vedecké vyhodnotenie tých núdzových opatrení zo strany WHO uzavrelo vec s tým, že ani jedno z nich nefungovalo & jediné zmeny ktoré stáli za halier (worth a dime) boli žiadanie tých ktorí mali príznaky aby zostali doma kým sa zotavia & aby zvýšili frekvenciu umývania si rúk (pretože spôsob prenášania na začiatku určite nebol známy).

V tom čase som argumentoval, že jediný spôsob ako by krajiny mohli nasadiť tieto neúčinné a pritom poškodzujúce a drahé opatrenia, by bola nadnárodná koordinácia (skratka pre opatrenia použitá je NPI – Ne-farmaceutické opatrenia).

Či by to bolo od WHO, WEF, atď., neviem. Ale v každom prípade nelegitímne.

My už teraz vieme, že oni vedeli, že nasadenie tých obmedzení nikoho nezachráni, ale pritom negatíve následky budú devastujúce, dokonca smrteľné pre niektorých, ktorí potom nebudú mať dostupnú lekársku starostlivosť ktorú nutne potrebovali. Navyše, nasadenie povinnej dovolenky mohlo výrazne poškodiť tých, ktorí už nemali žiadnu rezervu.

Tu vypúšťam poznámku o amerikanizme.

A potom nastalo nasadenie radikálne zmenených medických protokolov (radically altered medical protocols) pre kontrolu.

Keďže som bol dlhodobo „vystavený“ veciam respiratórnym – t.j. dýchacím, Okamžite som zistil že oni chytili paniku, keď začali zháňať 30,000 mechanických ventilátorov, a že začalo niečo skutočne démonické. Nie je nikdy vhodné (appropriate – náležité) u pacienta s dýchacími cestami priechodnými, & stenu hrudníka celistvú, ich intubovať a ventilovať. Mechanická ventilácia je určite vynikajúca, život zachraňujúca vec, ale je spojená s vážnymi rizikami pre krehkých pacientov, vo forme tzv. ventilátorom získaný zápal pľúc, t.j. poškodenie pľúc následkom použitia tlaku na nafúknutie pľúc a ďalšie. Vhodné ošetrenie by bolo kyslíková maska, osamote, malá dávka benzo (nejaký liek), pohár čaju, keks, a starostlivá ruka na ramene.

V USA tiež mnohí, keď už boli v tomto krehkom stave, dostali remdesivir & nedostali totálnu, intravenóznu výživu. Vo väčšine prípadov to bola len otázka času kedy zomrú.

V domovoch starostlivosti sa vyskytovalo nasadenie bez rozmyslu neprimerane vysokých dávok liekov midazolam a morphine. Nie len vysoké dávky, ale aj opakovane dávané tým ich starším pacientom. Bolo im to odporúčané najvyššími medickými autoritami v krajine a teda máloktorí nad tým rozmýšľali.

Tu vynechávam vysoko odbornú časť – PhD autora je zhodou okolností z tejto oblasti, t.j. účinok opiátov na respiratórne funkcie. Záver k domovom starostlivosti je:

To nie je a nemôže byť v domove starostlivosti. Oni tiež boli povraždení vo veľkých počtoch.

Nakoniec, v komunitách rodinní doktori boli varovaní nepredpisovať antibiotiká v prípadoch covidu “pretože antibiotiká nie sú účinné proti vírových ochoreniam”. Je dobre známe, že to čo sa obvykle nazýva druhotná bakteriálna infekcia je vo všeobecnosti tým, čo v takejto situácii nakoniec vedie k úmrtiu. Avšak, záznamy ukazujú, že predpisy antibiotík pri podozreniach na bakteriálnu infekciu pľúc klesli o 50% a veľké počty ľudí zomreli smťou ktorej sa dalo vyhnúť (a tiež dosť hrozné úmrtia).

Nie je dobre možné posudzovať všetky tieto dôkazy bez uzáveru, že tu fungoval akýsi dodatočný nápad zlomyseľnosti (malice aforethought was at work here). To je doslova diabolské, čo spáchali.

Ako sa to podarilo s takým malým odporom ma doteraz mätie. Skutočne mi je známe, že už od neskorých rokov 1990tych celkom až po neskoré-2019, existovala postupnosť „stolných“ – tabletop – simulácií scenárov globálnych pandémií & bioterorizmu, čo umožnilo páchateľom vybrúsiť ich schopnosti v nasadzovaní reakcií a riadiacich opatrení. Verím, že niektoré z nich boli transformované pri nasadení, a dali núdzovému teamu pri tom nasadení možnosť sformulovať a preveriť si tie, ktoré väčšina považovala za vhodné, za predpokladaných podmienok, hoci celé toto je špekulácia.

A potom prichádzame k “vakcínam”. Vzhľadom na moju kariéru v oblasti pharma a biotech, vedel som, že je nemožné vytvoriť vakcínu v čase pod 5-6 rokov, ak mala byť demonštrovaná klinická bezpečnosť a dokonalá výroba/technológia aby poskytla tú obvyklú vysokú kvalitu produkcie, ktorá je nevyhnutná na vyrobenie prísne definovaného finálneho produktu lieku (drug). Ak sa nepodarí to druhé, je nezmyselné robiť to prvé, pretože v opačnom prípade to čo by sa nakoniec vpichovalo, by nebolo tým, čo bolo použité pri klinických testoch.

Inými slovami, ak existuje potreba novej vakcíny, nikdy by ste ani nerozmýšľali nad takým programom, pretože žiadna pandémia v dejinách netrvala ani zlomok minimálneho času potrebného na vytvorenie bezpečnej a účinnej novej vakcíny. Moja vsuvka: Autor tu pominul detail, že vírus bol naplánovaný a umele vyrobený, vypustený, a „vakcína“ bola predstieraním „starostlivosti vládcov o ľudí“, pričom, logicky, zrejme skôr „na ten vírus nadväzovala“, vieme že v niektorých štátoch zabila viac ľudí ako vírus. Pokračovanie autora:

Napriek tomu sa do toho pustili. Toto má tiež zlomyselný príznak, aj keď pominieme tie mimoriadne klamstvá, cenzúru & očierňovanie dissenterov.

Vzhľadom na to, že počas celej kariéry som používal princípy “rational drug design – racionálny návrh liekov” pri navrhovaní a testovaní molekúl, bol som schopný sa vžiť (put myself in the shoes of) návrhárov tých injekcií.

Existuje niekoľko úplne zrejmých – completely obvious – bezpečnostných požiadaviek, zabudovávaných do týchto produktov.

Jedným z nich je axiomatická indukcia – vyvolanie – “autoimúnnych” odoziev (responses), bez ohľadu na to, aký antigén bol zvolený.

Nasledujúci krok bola voľba toho antigénu, kedy nikto by nezvolil tzv. spike protein, pretože bol vysoko pravdepodobne priamo toxický, je predmetom najrýchlejšej mutácie (takže vakcína by stratila účinnosť) & tiež je najmenej odlišný od ľudských proteínov (a teda mohol vyvolať „útoky nezúčastneného (bystander attacks)“ na dokonca trochu podobné vlastné proteíny).

A predsa všetci hlavní hráči si zvolili tento antigén. Aká náhoda! Bol by som zavolal týchch vyššie postavených v ostatných firmách, aby sme to len nerobili. A to preto, že bolo by bývalo vysoko nežiadúce mať to isté riziko vo všetkých programoch.

Pri formulácii, tie na mRNA-založené produkty aj zvolili LNP na zabalenie tej správy (LNP sú lipidové nanočiastočky; zložky tej vakcíny vstupovali do organizmu ako mRNA „správa“). A pritom existovala vedomosť v rámci odvetvia – industry knowledge – že tie nielen cestujú po celom organizme, včítane mozgu, ale že sa navyše akumulujú vo vajíčkach.

A napriek tomu, resp. s touto znalosťou, firmy aj regulátori sa do toho pustili, a potom ďalší pridali do tohto rizika tým, že odporúčali tieto injekcie tehotným ženám a deťom.

Napriek tomu som bol pomalý v skladaní si týchto kúskov dôkazov o starostlivo premyslených poškodeniach (carefully thought out harms). Ale nakoniec som sa k tomu dostal a rozprával som odvtedy o tom vyjadreniami, ktoré mnohí považujú za extrémne.

Obávam sa, že sa nemožno skrývať pred tou realitou, že toto je „globálny štátny prevrat a zámerná masová vražda“. Pre istotu poslednú vetu v origináli: I’m afraid there’s no hiding from the reality that this is a global coup d’etat and intentional mass murder.

Dr. Mike Yeadon, Global Research,

preklad: Ivan Hečko

Slovanské Noviny

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. SN publikujú aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie, jej vydavateľa alebo oficiálnej interpretačnej línie. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie vôle ľudu a väčšiny ako aj otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov pri hľadaní pravdy a mieru v konfliktom svete. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a...
 • My všetci sme jeden celok.

  My všetci sme jeden celok.

  Všetci vieme, že existujú hodnoty materiálne a hodnoty nebeské. Nebeské hodnoty sa nedajú kúpiť. To je nemožné. Ale paraziti vymysleli ako ich predať. Ako predať Svedomie, ako...
 • História rytierskeho Rádu Hospitalierov Svätého Jána Jeruzalemského, Rodoského, Maltézskeho. Časť 2.

  História rytierskeho Rádu Hospitalierov Svätého Jána Jeruzalemského, Rodoského, Maltézskeho. Časť 2.

  Vplyv križiackych výprav na Bratstvo sv. Jána. V októbri 1096 v malom francúzskom mestečku Clermont rímsky pápež vyzval všetkých veriacich kresťanov v Európe, aby išli do ťaženia...
 • Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Starú vieronauku Slovenskú tvoria tri pranázory Slovenov:1. Pranázor na SVET2. Pranázor na BOŽSTVO3. Pranázor na ČLOVEKA Štruktúra náuky odzrkadľuje realitu bytia z pohľadu Človeka.1. Pranázor na svet...
 • Človek, Tvorca a dnešná doba

  Človek, Tvorca a dnešná doba

  Človek. Keby človek vedel, kto je, žil by svoj život úplne inak. No nevie. Žije v nevedomosti, bez vedomia toho, kto je. Žije sám za seba, bohužiaľ...
 • Vytratenie a návrat Starej Vieronauky Slovenskej

  Vytratenie a návrat Starej Vieronauky Slovenskej

  STARÁ VIERONAUKA SLOVENSKÁ sa dočasne úplne vytratila z nášho duchovného a kultúrneho dedičstva. Nezanikla. Len sa vytratila. Nebolo totiž možné začať ju pokrytecky svojvoľne interpretovať, úmyselne a...
 • … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  Toto je dôležité vedieť. Objavilo sa tu Rímske právo. Prečo… Pretože, keď je deň Svaroga, máme mier (MIR), keď je noc Svaroga je RIM, A keď je...
 • Obrátenie k RODu.

  Obrátenie k RODu.

  “Sláva Rodu” sú slová, ktoré veľmi často používam. Sláva RODu. So Slávou RODu to všetko ide. S LÁVOU RODu, chápete, čo myslím, LÁVA. S LÁVOU. Keď s...
 • MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  V našej národnej duchovnej tradícii sa od nepamäti pripisoval Slovu osobitý význam, ako pre život jedinca, tak aj pre život národa. Tento vzťah k Slovu pramení u...
 • Večne Živý Strom

  Večne Živý Strom

  Medzi Tatrami a Dunajom vyrástol jeden veličizný strom. Korene jeho ťahajú sa na tri strany žulami Karpatov. Víly a Rusalky kropievali ho každý deň, no nebolo mu to dosť...
 • Vnútro Človeka

  Vnútro Človeka

  Každý človek sa niekedy nachádza pod ťarchou krivdy. Krivda na krivde preložená krivdou. Proste taká fáza života sa spustila z nejakého dôvodu v živote človeka. A človek...
 • Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Tri kľúče otvárajú nám svätyňu vieronauky starobylých Slovenov. Prvým kľúčom vstupujeme do chrámu, kde na sklepení, na stĺpoch, oblokoch, po stenách a dverách zobrazenú vidíš celú oblohu nebeskú...
 • ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  Aby sme pochopili koncepciu jednotného riadenia sveta, na základe existujúcich pravidiel (tovarovo – peňažných a tovarovo – ekonomických vzťahov medzi subjektami a územiami), je potrebné poznamenať, že...
 • Globalisti a My – Človekovia

  Globalisti a My – Človekovia

  Človekom je možné manipulovať pomocou klamstva. To je známy fakt. Známy je hlavne tým, ktorí vytvorili tento inštrument manipulácie. Na tom je postavený celý systém. Tento systém...
 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty. To,...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • Vedomie. 

  Vedomie. 

  Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva…  a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: