Slovanské Noviny

5. februára 2023

K porozumeniu Čelovekom

„Každý človek je bohatý, ak má zdravé ruky a trocha rozumu.“ Tomáš Baťa.

Zakladateľ slávnej firmy aplikoval spôsob, ako výsledky a prínosy z podnikania férovo rozdeľovať medzi robotníkov, zákazníkov a podnik.

„Mnohí podnikatelia dnes vyrábajú, podnikajú a na konci roka si spočítajú, aký majú zisk. A keď vidia, že je zisku veľa, niečo z toho vezmú, dajú na charitu, na školstvo či na nejaké užitočné projekty. Baťa toto nerobil. Dokázal zorganizovať podnikanie takým spôsobom, že dal vysoké mzdy robotníkom, už dal nízke ceny zákazníkom a na konci roku mal primeraný zisk,“ vysvetľuje historik Zdeněk Pokluda z Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, ktorý je odborníkom na túto veľkú postavu histórie podnikania. „Bol to taký sociálny projekt, aby spoločnosť žila v harmónii a nevznikali veľké rozdiely medzi bohatstvom a chudobou,“ dodáva.

Baťa dokázal uvedeným spôsobom aj počas veľkej hospodárskej krízy po roku 1929 otupiť politický program ľavicových strán, najmä komunistov. „Na požiadavku triedneho boja odpovedal vysokými mzdami pre robotníkov, ktorými dosiahol vo svojej firme sociálny zmier. Týmto si nechtiac proti sebe poštval komunistov. To je možno aj dôvod, prečo musel Zlín zmeniť názov na Gottwaldov a prečo musela byť po februári 1948 firma Baťa vygumovaná aj so svojím menom,“ nazdáva sa Z. Pokluda.

Baťa očakával, že sa k jeho spôsobu podnikania pripoja aj ďalší československí továrnici, pretože model vysokých miezd a nízkych cien mu fungoval. To sa však nestalo. „Nikto sa nepripojil a v tomto smere ostal osamotený. Princíp sociálneho zmieru sa však ujal v zahraničí po druhej svetovej vojne, najmä vo forme ľudového kapitalizmu v Nemecku,“ upozornil historik.

Ako Baťa takmer zbankrotoval

Myšlienky a zásady Tomáša Baťu ovplyvňujú podnikanie dodnes. Z továrne v provinčnom moravskom meste vybudoval globálnu firmu. No predtým zažil aj neúspechy.

„Tomáš Baťa zažil v živote niekoľko pádov a krachov. V roku 1894 založil so súrodencami firmu a po roku bola ich bilanciou veľká strata. Začali s kapitálom 600 zlatých a po roku mali dlhy, ktorých výška sa vyšplhala na vyše 8 000 zlatých,“ popisuje Z. Pokluda. Baťovi súrodenci firmu opustili; brat odišiel na vojnu a sestra sa vydala. Devätnásťročný Tomáš ju zreorganizoval a za rok sa mu podarilo krach zvrátiť. Stálo ho to nadľudské vypätie, ale získal skúsenosť na celý život – že aj v situácii bankrotu treba zaťať zuby a pracovať. Nikdy sa nedal odradiť, bol súťaživý a problémy bral ako výzvy.

Okolo roku 1900 už zamestnával asi 120 ľudí. Vtedy sa začal prvý veľký vzostup jeho podnikania. Na trh uviedol obľúbený druh obuvi – tzv. baťovky; boli plátenné, lacné a oslovovali široké vrstvy spotrebiteľov. Vyrábal dobrý produkt na moderných strojoch a dokázal si získať svojich zamestnancov.

Baťa každým dňom, týždňom či mesiacom zbieral skúsenosti. Tie sa týkali predaja, nasadzovania strojov, získavania surovín, ale aj organizácie práce,“ vysvetľuje Z. Pokluda. „Napríklad v roku 1906 bol v jeho fabrike veľký štrajk, pri ktorom prišiel o väčšinu zamestnancov. Štrajk mal politický charakter a Baťovi priniesol skúsenosť, že politika nepatrí na pracovisko.“

Zníženie cien pre slávu vlasti

Naplno sa presadil po roku 1922. Potom často dokázal niečím prekvapiť zákazníkov a verejnosť. Napríklad v uvedenom roku 1922 znížil ceny svojich výrobkov o polovicu a zaviedol aj ceny zakončené deviatkou.
„Zníženie cien v roku 1922 bola politická manifestácia na podporu ministra financií Aloisa Rašína, ktorý chcel posilniť postavenie republiky v Európe pevnou menou. Rašín presadzoval politiku deflácie, ktorá však bola veľkým problémom pre československých exportérov. Baťa sa rozhodol, že ministra podporí. Spolu so svojím finančným expertom Dominikom Čiperom všetko spočítali a vyšlo im, že je potrebné rozhýbať trh, vypredať sklady a získané financie investovať do novej výroby. Preto znížil ceny,“ objasňuje historik.

Baťa navyše presvedčil svojich zamestnancov, že dole musia ísť aj ich platy – a to o 40 %. Pretože si chceli udržať dobrú prácu, prijali to – s tým, že Baťa mali určitú kompenzáciu inde. Vo firemnej predajni si mohli nakupovať potraviny a tovary dennej spotreby za znížené ceny. Baťa totiž prevádzkoval 10 až 15 rôznych výrob vrátane poľnohospodárskych.

Vertikálne sebestačné impérium

Vo vrcholnom období svojho podnikania začiatkom 30. rokov riadil Tomáš Baťa 35 prevádzok a jednotiek v oblasti výroby, služieb, financií a dopravy. Tento rozvoj sa začal v roku 1903 strojárskou dielňou. T. Baťa totiž nebol len zručný obuvník, ale aj invenčný strojár, takže stroje si vyrábal sám. Počas prvej svetovej vojny sa k tomu pridružilo kožiarstvo a garbiarstvo, elektráreň, tehelňa, ako aj poľnohospodárske a lesnícke jednotky. V roku 1917 otvoril prvú vlastnú predajňu obuvi. V roku 1919 založil sporiteľňu pre zamestnancov; ich úspory sa úročili sadzbou 10 %.

„Baťa čoskoro zistil, že veľa činností dokáže robiť efektívnejšie sám ako jeho špecializovaní dodávatelia. V roku 1924 dokázal stavať lepšie a ekonomickejšie ako profesionálne stavebné firmy. Takýmto spôsobom pribúdali nové a nové odvetvia, až vznikol podnik, ktorý dokázal sám zabezpečiť celý výrobný reťazec obuvi,“ pripomína Z. Pokluda. „Napríklad nakupoval kože v Indii a v Argentíne. Doviezol ich do Zlína, kde sa spracovali v jeho vlastnom kožiarskom závode. Ušili z nich topánky na vlastných strojoch a zabalili ich do škatúľ, ktoré sa vyrábali v Baťových papierňach. Vlastná doprava ich distribuovala do predajní, kde na ne upozorňovali plagáty z Baťovho reklamného oddelenia. V predajniach sa ponúkal aj Baťom vyrobený doplnkový tovar, ako krémy na topánky, šnúrky, pančuchy, ponožky atď.“

Baťa v komunálnej politike a školstve

V poslednom desaťročí pred svojou tragickou smrťou zastával Tomáš Baťa aj funkciu starostu Zlína. „Jeho vstup do komunálnej a regionálnej politiky diktovali miestne pomery. Narážal na prekážky, ktoré mu kládla zlínska radnica vedená komunistami,“ vysvetľuje historik Pokluda. „Najmä však ako najväčší daňový poplatník v meste nemohol ovplyvniť použitie vybraných miestnych daní. Preto zostavil vlastnú kandidátku a v roku 1923 ho zvolili za starostu.“ Neskôr ho zvolili ešte dvakrát. Pritom nebol členom žiadnej politickej strany; nemal záujem ani o členstvo v parlamente a celoštátnu politiku.

Z pozície starostu sa snažil rozvinúť svoje mesto do novej podoby. Znížil miestne dane, aby prilákal ďalších podnikateľov, čo sa podarilo; za desať rokov sa ich počet zvýšil niekoľkonásobne. Časť verejných investícií, napríklad výstavbu ciest a škôl, platila priamo jeho firma.

„Tým sa Baťa dostal aj do oblasti verejného školstva, ktoré ovplyvnil nielen vlastnými technickými učilišťami, ale aj výstavbou nových škôl v meste,“ hovorí Z. Pokluda. „Chcel, aby sa mládež cielene pripravovala už počas štúdia na svoje budúce povolanie. Vyučovanie sa teda zameralo najmä na praktické využitie školských poznatkov v živote.“

Baťovské domy a mestá

Tomáš Baťa zasiahol aj do oblasti architektúry. „Bol to výsledok organického vývoja firmy. Potrebovala si udržať skúsených a kvalifikovaných pracovníkov a tak im začal ponúkať aj bývanie. Staval rodinné domy a neskôr aj školy, obchodné domy či hotely,“ približuje expert z Baťovej univerzity.

T. Baťa spolupracoval s architektom a urbanistom Františkom Gahurom, ktorý v roku 1924 navrhol budovy z červených tehál s bielymi betónovými stĺpmi obklopené zeleňou. Projekt s názvom Továreň v zeleni obohatil Zlín o desiatky budov. Neskôr sa v tomto štýle stavali aj obchodné domy, internáty a ďalšie budovy. Expanziou firmy sa baťovská architektúra rozšírila aj na Slovensko, ďalej do Európy aj do Severnej Ameriky. Na svete je dnes asi tucet typicky baťovských miest.

Odkaz Tomáša Baťu

Plodný život legendárneho podnikateľa nečakane ukončila letecká nehoda 12. júla 1932. Baťovo súkromné lietadlo Junkers F 13 sa zrútilo počas letu do Švajčiarska, kde mal osobne otvoriť ďalšiu pobočku svojej firmy. V tom čase mal už takéto zahraničné pobočky vo viac ako 60 štátoch. Ich zakladanie bolo motivované najmä ochranárskou politikou vlád počas veľkej hospodárskej krízy a s tým spojeným zvyšovaním dovozných ciel. Štáty a mestá však videli veľmi radi na svojom území Baťove aktivity, ktoré prinášali nové pracovné miesta.

Po smrti zakladateľa viedol firmu Tomášov nevlastný brat Jan Antonín Baťa. Tomáš Baťa mladší, syn zakladateľa, mal vtedy necelých 18 rokov a v nasledujúcich rokoch postupoval v kariérnom rebríčku v rámci firmy až do vypuknutia 2. svetovej vojny. Počas nej sa odsťahoval do Kanady, stal sa tamojším občanom a slúžil v kanadskej armáde. Jan Baťa, ktorý tiež emigroval, nepodporil dosť jasne exilovú československú vládu a aj preto po vojne majetok firmy v Československu bez náhrady znárodnili. Po roku 1990 sa nikto z rodiny nedočkal reštitúcie. V západnej časti Európy a sveta však značka „Bata“ ďalej prosperovala a rástla.

V čom je po vyše 80 rokoch Baťov odkaz? „Baťa pracoval zrozumiteľne a čitateľne a veľa ľudí okolo neho z toho cítilo, že je to vlastne všetko jednoduché, že je to podľa zdravého rozumu. A tak k tomu môžeme pristupovať aj dnes,“ nabáda baťológ Z. Pokluda.

Predovšetkým v týchto desatorách môžeme vidieť nadčasovosť Baťovho odkazu, pretože princípy rozvoja seba samého sú stále rovnaké bez ohľadu na dobu či spoločenský kontext. 

Desatoro Ako získať nezávislosť

 1. Zlepšite sa vo svojej práci a naučte sa niečo nové.
 2. Dobre sa naučte aspoň jeden cudzí jazyk.
 3. Dosiahnite čo najvyššie úspory.
 4. Zdokonaľujte sa najviac v tom, čo vám chýba a čo najviac potrebujete.
 5. Využívajte všetky príležitosti, ktoré vám k sebavzdelávaniu ponúka školstvo a študijné ústavy.
 6. Vyberte si vhodné čítanie. Také, ktoré sa nezaoberá úpadkom a zánikom, ale naopak smeruje k rastu a prosperite.  
 7. Športom utužujte svoje telo i dušu.
 8. Naučte sa spoločenskému správaniu.
 9. Majte radi prácu, ktorú robíte, len tak ju môžete vykonávať dobre, svedomite a s nadšením.
 10. Nesúďte druhých.

Desatoro Ako jednať s ľuďmi

Úprimné medziľudské vzťahy, priame a čestné jednanie a taktiež schopnosť otvorene vyjadriť svoje myšlienky a požiadavky, boli základnými predpokladmi pre úspešné fungovanie firmy Baťa. Základné zásady medziľudského správania boli koncentrované do desatora Ako jednať s ľuďmi.

 1. Nebuďte otrokom mienky druhých o vás samom. Buďte samostatný. Ak jednáte správne a čestne, nemusí vás znepokojovať mienka cudzích ľudí.
 2. Neprivlastňujte si zásluhy druhých. Dbajte, aby ste dosiahli česť vlastnou prácou. Lepší je malý lampáš s vlastným svetlom, ako veľký s cudzím.
 3. Ak máte starosti a nedokážete sa s nimi sami vysporiadať, nežalujte a nezverujte sa s nimi nikomu inému ako tomu, kto vám bude vedieť skutočne pomôcť.
 4. Nebuďte medzi ľuďmi hundroš. Ľudia vidia radi usmiate tváre.
 5. Ak chcete získať medzi ľuďmi trvalú priazeň a úctu, vystríhajte sa pri rozprávaní s nimi klebetám, výsmechu a irónii. Ľudia sa vyhýbajú človeku, ktorý sa baví na účet druhých.
 6. Vyhnite sa absolútnej kritike, nepovažujte sa za neomylného sudcu.
 7. Nikoho neobťažujte so zbytočnými otázkami a nebuďte detinsky zaujatý vlastnými názormi.
 8. Buďte tým, kým ste a vždy rovnaký. Nehrajte každý deň inú tvár. S takými ľuďmi je život ťažký a nemilý.
 9. Neopúšťajte svoje zásady, ak ste presvedčený o ich správnosti. Konajte vždy dôsledne. Vytýčte si plán a nepoľavte z neho ani vlas!
 10. Neposudzujte ľudí podľa ich reči, ale podľa ich činu. Nebuďte zaujatý proti ľuďom, ktorí sú k vám menej vľúdni ako k iným. Snažte sa, aby ste odhalili ich vnútornú cenu. Drsná škrupina skrýva často dobré jadro.

Desatoro Ako sa stať vzorom pre druhých

 1. Učte sa. Predchádzajúce skúsenosti nestačia. Hľadajte skúsenejších spolupracovníkov a učte sa od nich. Čítajte a nebráňte sa novému.
 2. Naučte sa spolupracovať. Učte spolupracovať. Naučte svojich spolupracovníkov naozajstnej spolupráci. Ušetríte tak veľa času, pretože nebudete musieť riešiť nezhody a nedorozumenia ostatných.
 3. Hľadajte svojich nástupcov. Odnaučte sa žiarlivosti a naučte sa dávať priestor, v ktorom môžu vyniknúť aj ostatní ľudia. Zlý je ten vedúci, ktorý chce trvalo zostať tým najlepším medzi svojimi ľuďmi.
 4. Zdieľajte svoje skúsenosti. Len zdieľané skúsenosti majú cenu. 
 5. Učte sa pracovať technicky. Využívajte všetky dostupné prostriedky k racionalizácii svojej práce. Premýšľajte o svojich každodenných činnostiach.
 6. Myslite na svojich ľudí.  Myslite na to, ako zlepšiť ich pracovné podmienky. Myslite na to, či by ste chceli byť svojím vlastným spolupracovníkom.
 7. Buďte taktný. Nájdite spôsoby ako taktne chváliť a karhať. Len slabý človek ľahko skĺzne k hrubým urážkam.
 8. Získajte si svojich ľudí. Vytvorte si vzťah k svojim spolupracovníkom, zaujímajte sa o nich nielen ako o pracovníkov, ale aj ako o ľudí. Žiadny človek nebude pracovať zo všetkých svojich síl pre človeka, ktorého nemá rád.
 9. Zaujímajte sa o duševné pomery, ktoré panujú na vašom oddelení. Študujte psychológiu, musíte byť schopný navodiť tie správne pocity a atmosféru.
 10. Nezabúdajte, že svojim rastom sa odovzdávate podniku. Stávate sa jeho súčasťou, cez vás musí vyrásť ďalšia generácia vedúcich, odovzdajte im zo seba to najlepšie. Tak sa stanete navždy súčasťou podniku.

Desatoro Ako zvíťaziť sám nad sebou

Najväčším životným bojom je premôcť seba samého. Zvíťaziť nad sebou, je to najkrajšie víťazstvo. Pokúste sa vo svojom živote uplatniť tieto každodenné pravidlá:

 1. Trochu trpezlivosti.
 2. Minútu nežnosti.
 3. Jedno priateľské slovo. (Alebo radšej dve či tri.)
 4. Trochu sebaovládania.
 5. Známka lojality.
 6. Ospravedlnenie. (Pre to, čo urobil druhý.)
 7. Vznešená myšlienka.
 8. Trochu vďačnosti za preukázané dobrodenie.
 9. Priateľská tvár. (Tam, kde to urobí druhému radosť.)
 10. Radostná pieseň. (Vašu obľúbenú, ktorá vás poteší.)

Desatoro duševného zdravia. Ako získať duševnú silu?

 1. Prácu užitočnú a rozumnú. Práca vás robí nezávislými a buduje vaše sebavedomie.
 2. Určitým, jasným cieľom. Majte plán nielen pre roky, ale aj pre hodiny, minúty a sekundy.
 3. Disciplínu, pravidelnosť, dôslednosť. Podriaďujte sa vlastnému duchu. Pestujte zmysel pre organizáciu spolupráce.
 4. Veselú myseľ a humor. Hľadajte jasné body v živote.
 5. Pevnú vôľu. Nebojte sa. Nenariekajte. Verte si. Počítajte s prekážkami.
 6. Dôkladnosť. Nerobte nič na polovicu.
 7. Rozvaha. Dvakrát meraj a raz strihaj. Buďte opatrní v sľuboch. Dodržte svoje slovo.
 8. Prívetivosť a slušné chovanie.
 9. Pravdivosť a spravodlivosť.
 10. Pokoj. Buďte pánmi seba samých.

Desatoro úspešného obchodníka a predavača

Každý úspešný obchodník a predavač by si mal zapísať na hlavné miesto vo svojom zápisníku týchto desať pravidiel:

 1. Vylúčte zo svojho zápisníku slovo bezstarostnosť!
 2. Myslite – cvičte svoj mozog rovnako, ako cvičíte svoje svaly.
 3. Najspoľahlivejším kapitálom je dobrá povesť.
 4. Používajte predstavivosť.
 5. Využívajte čas a seďte pevne.
 6. Buďte priateľský a milujte poctivú hru. Pamätajte, že sami seba nezachránite, ak potopíte iných.
 7. Pracujte veľa – to vám neublíži.
 8. Zaujímajte sa o verejné záležitosti.
 9. Jednajte s konkurenciou otvorene a úprimne. V obchode nemusia byť ľudia po zuby ozbrojení.
 10. Úspech a bohatstvo dosiahnete, ak budete trpezlivý, zdvorilý a zmierlivý. Vyhýbajte sa každodennej okázalosti.

Desatoro športovca

Ako sa správa pravý športovec?

 1. Nevychvaľuje sa.
 2. Nevzdáva sa.
 3. Nevyhovára sa, keď pochybil.
 4. Je veselý, keď prehráva.
 5. Je tichý, keď vyhráva.
 6. Hrá poctivo.
 7. Hrá, ako najlepšie vie.
 8. Má radosť z rozkoše neistoty hry.
 9. Znovu a znovu sa pokúša o úspech.
 10. Má väčšiu radosť z hry ako z výsledku.

Zdroj

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa tu...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty.  To, že sa...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek. Keby človek vedel, kto je, žil by svoj život úplne inak. No nevie. Žije v nevedomosti, bez vedomia toho, kto je. Žije sám za seba, bohužiaľ...
 • Vedomie. 

  Vedomie. 

  Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva…  a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a dobrovoľne. Veľa ľudí už o tom...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: