Slovanské Noviny

10. decembra 2023

K porozumeniu Čelovekom

Bojová Veda

7 min read

O TOM ČO JE BOJOVÁ VEDA Bojová Veda je slovenské bojové umenie postavené na objavovaní, poznávaní a precítení univerzálnych princípov...

%d