Slovanské Noviny

6. júna 2023

K porozumeniu Čelovekom

Masivní podpora Spojených států a jejich spojenců ukrajinským banderovcům proti Rusku je srovnatelná s podporou téže strany v prvních dnech hitlerovského Německa proti SSSR. 

I

Poté, co Thierry Meyssan ukázal, že válku na Ukrajině připravili Straussové a 17. února ji vyvolal kyjevský útok na Donbas, vrací se k tajné historii, která spojuje Anglosasy s banderovci od pádu Třetí říše. Bije na poplach: už třicet let nevidíme obnovení nacistického rasismu na Ukrajině a v pobaltských státech, ani to, že mnozí z ukrajinských civilistů, které vítáme, jsou nasáklí banderovskou ideologií. Čekáme, až začnou nacistické útoky v západní Evropě, než se probudíme.

Západní podpora nacismu (1933-1940)

Masivní podpora Spojených států a jejich spojenců ukrajinským banderovcům proti Rusku je srovnatelná s podporou téže strany v prvních dnech hitlerovského Německa proti SSSR. Připomeňme si, že naprosto všechny západní státy bez výjimky v té či oné době věřily, že nacisté jsou řešením hospodářské krize z roku 1929. Jedině oni se zdáli nabízet věrohodnou alternativu ke kapitalismu.

Téměř všichni ovšem změnili názor, když se nacistické nebezpečí obrátilo proti nim.

• Jako příklad si připomeňme, že francouzský ministr zahraničí Georges Bonnet, okouzlený židovskou politikou Říše, navrhl svému německému protějšku Joachimu von Ribbentropovi deportaci francouzských, polských a německých Židů do vzdálené kolonie na Madagaskaru [1]. Tentýž Georges Bonnet podepsal 6. prosince 1938 s říšským ministrem zahraničí Joachimem Ribbentropem francouzsko-německý závazek k mírové spolupráci.

• Britský premiér Neuville Chamberlain zorganizoval 30. září 1938 Mnichovskou dohodu, která zlikvidovala Československo ve prospěch Říše [2], zatímco guvernér Anglické banky Montagu Norman ukradl 27 tun československého zlata, aby pomohl posílit nacistické armády [3].

• Nebo Prescot Bush, otec prezidenta George H. Bushe a dědeček prezidenta George W. Bushe, investoval v roce 1940 do továren vězeňského tábora v Osvětimi (který se stal vyhlazovacím táborem až v roce 1942) [4].

• Po pádu nacismu nebyli tito lidé postaveni před soud. Naopak se snažili tyto případy uzavřít a na tyto zločiny zapomenout. Dávejme si pozor, abychom stejné chyby neopakovali!

Role Ukrajinců během studené války

Za druhé světové války pověřil teoretik nacismu Alfred Rosenberg a ministr pro Východ (Ostminister) Lotyše Gerharda von Mendeho, aby organizoval sjednocení národů SSSR na podporu Vůdce Adolfa Hitlera. Přitom vypracoval model manipulace s menšinami, který po pádu Třetí říše převzala CIA. S pomocí velkého jeruzalémského muftího Amína al-Husajního vytvořil von Mende školy pro mulláhy v Göttingenu a Drážďanech, nechal jmenovat velkého muftího na Krymu a získal východní pluky SS. Byl také spojkou ukrajinského „nacionalisty“ Stepana Bandery.

Prezidenti Truman a Eisenhower se ve Washingtonu rozhodli zaměřit na psychologickou válku proti Sovětům. CIA vytvořila AmComLib (Americký výbor pro osvobození národů SSSR), který z Mnichova provozoval Rádio Svoboda. Recyklovala Gerharda von Mendeho. Právě on navrhl zřízení mešity v Mnichově, kterou byl nakonec pověřen Said Ramadan (zeť zakladatele Bratrstva Hasana el-Banny) [5]. Byl to také on, kdo vyřešil problémy Stepana Bandery a recykloval ho pro MI6 a CIA [6].

Bývalý náměstek Stepana Bandery a nacisty dosazený ukrajinský premiér Jaroslav Štětko byl za druhé světové války na pokyn Třetí říše jedním ze zakladatelů Antibolševického bloku národů (ABN). V ABN pokračoval i během studené války, tentokrát ve prospěch Spojených států. Jako takový se stal pilířem Světové antikomunistické ligy (WACL) vytvořené CIA [7].

Velitelství ABN sídlilo v Mnichově, odkud Stepan Bandera a Jaroslav Štětko prováděli sabotážní akce v SSSR. Předsedou ABN byl Dán Ole Bjørn Kraft, bývalý předseda Severoatlantické rady (civilní orgán, který velel spojeneckým silám). Několik operací bylo plánováno ve spolupráci se CIA a MI6, tj. pod dohledem Franka Wisnera (dědečka Nicolase Sarkozyho z manželství) a Kima Philbyho. Ten však spolek zradil a předal informace KGB, což se nepodařilo [8].

Jeden ze spolupracovníků Jaroslava Stetska, Lev Dobriansky, se stal velvyslancem USA na Bahamách, zatímco jeho dcera Paula Dobrianská působila jako náměstkyně ministra zahraničí pro demokracii (sic) ve vládě George W. Bushe.

Byla to právě paní Dobrianská, kdo deset let financoval historické studie, jejichž cílem bylo, aby lidé zapomněli, že hladomor, který postihl Ukrajinu v letech 1932-33,také zdevastoval Rusko a Kazachstán a aby byla posílena jeho důvěryhodnost, bylo rozhodnuto, že o likvidaci ukrajinského národa rozhodl Stalin. Tento mýtus je banderovci manipulován tak, aby lidé uvěřili, že Rusové Ukrajince po staletí nenáviděli. V roce 2008 jej podpořil i Evropský parlament [9]. Poté Paula Dobrianská zastávala vysoké funkce v agentuře Reuters a nyní pracuje v Atlantic Council. Během majdanského puče byla viceprezidentkou NED.

Prezident Ronald Reagan a viceprezident George H. Bush přivítali banderovce, včetně Jaroslava Stetska, v roce 1983 v Bílém domě [10].

Bandera byl v roce 1955 zavražděn KGB. Stetsko zemřel v roce 1986. Oba muži jsou pohřbeni na německém hřbitově Walffriedhof.

Anglosaská podpora džihádistů

V roce 1979 schválil americký prezident Jimmy Carter operaci „Hurikán“. Záměrem bylo vyslat do Afghánistánu arabské džihádisty, členy Muslimského bratrstva, aby bojovali proti komunistické vládě. Tehdy se z této malé teroristické organizace stala skutečná armáda [11]. Jedna věc vedla k druhé, od válek v Afghánistánu k válkám v Jugoslávii a Čečensku a nakonec k Daeši v Iráku a Sýrii [12].

Po čtyřicet let byly všechny členské státy NATO vyzývány, aby poskytovaly „politický azyl“ džihádistům „pronásledovaným“ arabskými diktaturami. Na „operaci Timber Sycamore“ se podílelo nejméně 17 spojeneckých států, které džihádistům dodávaly zbraně za miliardy dolarů [13], dokud neohrožovali Západ. Dávejme si pozor, abychom neopakovali stejné chyby!

Západní podpora ukrajinských banderovců, chorvatských ustašovců a pobaltských neonacistů

Během studené války začlenily Spojené státy do svého protisovětského aparátu bývalé specialisty na nacistické represe. Vzpomeňme například na „řezníka z Lyonu“ Klause Barbieho, který se stal šéfem represí v Bolívii, nebo na Aloise Brunera, který se stal zvláštním poradcem syrského prezidenta (předtím Baas) poté, co vyhlazoval Židy v Rakousku, Řecku a Francii. Zdálo se však, že s rozpadem SSSR to přestalo.

S rozpuštěním Varšavské smlouvy a osamostatněním bývalých sovětských států se však ve veřejném prostoru objevily banderovské, ustašovské a nacistické milice. Získaly podporu anglosaských zemí ve jménu kolaborace svých rodičů během studené války. Jako příklady si připomeňme např:

• V Bulharsku se již asi 15 let koná v Sofii každoroční akce na památku generála Hristo Lukova [14].

• V Estonsku to začalo v roce 2009 navrácením popela plukovníka SS Alfonse Rebaneho (“estonského Rommela“) a následným položením pamětní desky [15], pokaždé s výraznou podporou prezidenta Toomase Hendrika Ilvese (který sám působil v USA). Ministr obrany Urmas Reinsalu navštívil v roce 2012 ostrov Saaremaa, aby se zúčastnil slavnostního ceremoniálu „Svazu estonských bojovníků za svobodu“ (kolaborantů s nacisty) a poblahopřál bývalým esesákům k „osvobození vlasti“ [16].

• Lotyšská prezidentka Vaira Vīķe-Freiberga (1999-2007) tvrdí, že „esesáci byli hrdiny protisovětského boje“. Nechala změnit školní učebnice dějepisu a povolila akce připomínající tyto „hrdiny“. Lotyšsko, kde čtvrtina obyvatelstva jsou Rusové, zakázalo používání ruštiny na středních školách. Kromě toho spolu s Estonskem postavilo v roce 2018 na své hranici s Ruskem zeď [17].

• V Bolívii se MI6 při svržení prezidenta Evo Moralese v roce 2019 [18] spoléhala na chorvatské ustašovce.

Dne 18. listopadu 2020 přijal 3. výbor Valného shromáždění OSN rezoluci o „boji proti glorifikaci nacismu, neonacismu a dalším praktikám, které přispívají k podněcování současných forem rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a související nesnášenlivosti“ (UN A/C.3/75/L.49). Všichni členové OSN hlasovali „pro“, pouze Spojené státy a Ukrajina hlasovaly „proti“. Všichni členové NATO a Evropské unie se zdrželi hlasování.

NATO stále podporuje agenta Dmitrije Jaroše.

Stejné příčiny vedou ke stejným následkům

8. května 2007 v Ternopolu (západní Ukrajina) vytvořily nacistické a islamistické skupiny „Antiimperialistickou frontu“, aby společně bojovaly proti Rusku. Zúčastnily se jí organizace z Litvy, Polska, Ukrajiny a Ruska, včetně islamistických separatistů z Krymu, Adygeji, Dagestánu, Ingušska, Kabardino-Balkarie, Karačajevsko-Čerkeska, Osetie a Čečenska. Čečenský emír Dokka Umarov, kterého OSN považuje za člena Al-Káidy, se nemohl zúčastnit kvůli mezinárodním sankcím. Frontě předsedá Dmytro Jaroš, který odešel bojovat do Čečenska. Spolu s Andrijem Bileckým, „bílým vůdcem“, vytvořil Pravý sektor, který vedl revoluci na Euromajdanu, a později prapor Azov. Od 2. listopadu 2021 je poradcem vrchního velitele ukrajinské armády generála Valerije Zálužného.

Dne 7. dubna 2022 vystoupil prezident Zelenskyj v řeckém parlamentu. Během svého projevu přehrál krátké video. Ukrajinec řeckého původu se představil jako příslušník pluku Azov a pochválil boj své frakce proti Rusům.

Po rozpadu SSSR se na Ukrajině oživili její staří démoni. Školní učebnice dějepisu byly změněny. Třicet let se děti ve škole učily, že jejich země získala nezávislost jen díky nacistům a že s Rusy, tou podřadnou rasou, nemají žádné společné geny. Desetitisíce dětí a dospívajících se každoročně účastní „letních táborů“ banderovců, stejně jako to dělala Hitlerjugend. Skandují jejich heslo: „Sláva Ukrajině“. Tito mladí lidé, dívky a chlapci, dnes nacházejí azyl v Evropské unii. Zítra tam někteří z nich, stejně jako jejich spojenci z Muslimského bratrstva, spáchají útoky.

Banderovci již nabírají kadety v Kanadě, Francii, Německu, Polsku, Velké Británii a Spojených státech a nyní i důstojníky na vojenských akademiích těchto zemí. Za tímto účelem vytvořili v roce 2019 tajný řád Centuria, který šíří jejich ideologii. Tento řád se staví proti demokratickým postupům a všeobecnému volebnímu právu. Jeho členové recitují „Modlitbu ukrajinských nacionalistů“, kterou v meziválečném období sepsal Josef Maščák. Vystavují dánský Sluneční kříž a množí odkazy na řád Thule, k němuž patřili velmi vysocí nacističtí hodnostáři. Západní armády tuto hrozbu nebraly vážně. Tato ideologie, podobně jako ideologie Muslimského bratrstva na Blízkém východě, se šíří jako požár.

Ta odporná bestie už je tady, mezi námi.

Jak můžeme být tak slepí?

Odkazy

 1. Russia sets record straight: Poland and German Reich planned deportation of Jews as early as 1938”, Voltaire Network, 25 December 2019.
 2. The Day the West Likes to Forget”, by Michael Jabara Carley, Strategic Culture Foundation (Russia) , Voltaire Network, 25 September 2015.
 3. Anglo-American Money Owners Organized World War II”, by Valentin Katasonov, Strategic Culture Foundation (Russia) , Voltaire Network, 7 May 2015.
 4. « Les Bush et Auschwitz, une longue histoire », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 3 juin 2003. “The U.S. ruling class’ bargains with the Reich”, by Vladimir Simonov, Voltaire Network, 3 May 2005.
 5. A Mosque in Munich : Nazis, the CIA, and the Rise of the Muslim Brotherhood in the West, Ian Johnson, Houghton Mifflin Harcourt (2010).
 6. Stepan Bandera: The Life and Afterlife of a Ukrainian Nationalist: Facism, Genocide, and Cult, Grzegorz Rossoliński-Liebe, Ibidem (2015).
 7. The World Anti-Communist League: the Internationale of Crime”, by Thierry Meyssan, Translation Anoosha Boralessa,Voltaire Network, 12 May 2004.
 8. MI6, Inside the Covert World of Her Majesty’s Secret Intelligence Service, Stephen Dorril, The Free Press (2000).
 9. Commemoration of the Holodomor, the artificial famine in Ukraine (1932-1933), European parliament, 23 October 2008.
 10. Old Nazis, the New Right and the Republican Party, Russ Bellant, South End Press, (1988).
 11. The Muslim Brotherhood as an auxiliary force of MI6 and the CIA”, by Thierry Meyssan, Translation Pete Kimberley, Voltaire Network, 11 July 2019.
 12. Before Our Very Eyes, Fake Wars and Big Lies: From 9/11 to Donald Trump, Thierry Meyssan, Progressive Press (2019).
 13. Billions of dollars’ worth of arms against Syria”, by Thierry Meyssan, Translation Pete Kimberley, Voltaire Network, 18 July 2017.
 14. The Nazi Demonstration at Sofia”, Translation Anoosha Boralessa, Voltaire Network, 23 February 2018.
 15. Estonia celebrates a Nazi Criminal”, Translation Anoosha Boralessa, Voltaire Network, 27 June 2018.
 16. Estonian Government pays tribute to Nazism”, Voltaire Network, 9 July 2013.
 17. The new iron curtain”, by Manlio Dinucci, Il Manifesto (Italy) , Voltaire Network, 20 September 2018. “Right to reply by the Latvian government”, Translation Pete Kimberley, Voltaire Network, 14 October 2018./
 18. The overthrow of Evo Morales and the first lithium war”, by Thierry Meyssan, Translation Roger Lagassé, Voltaire Network, 16 March 2021.

Autor: Thierry Meyssan – politický konzutant a zakladateľ portálu Voltaire Network.

Zdroj: voltairenet.org
Preklad: zvedavec.news


.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

 • AUDIO: Čo je Slovanstvo ? Čo s ním v posledných storočiach  parazitickí agresori robili ?

  AUDIO: Čo je Slovanstvo ? Čo s ním v posledných storočiach  parazitickí agresori robili ?

  Všetkými možnými spôsobmi sa pokúšali vymazať minulosť našich veľkých predkov, našich rodičov. Pokúšali sa vymazať nás a naše duše. Napriek všetkým technológiám a všetkému úsiliu tých, ktorí ovládli...
 • … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  Toto je dôležité vedieť. Objavilo sa tu Rímske právo. Prečo… Pretože, keď je deň Svaroga, máme mier (MIR), keď je noc Svaroga je RIM, A keď je...
 • Obrátenie k RODu.

  Obrátenie k RODu.

  “Sláva Rodu” sú slová, ktoré veľmi často používam. Sláva RODu. So Slávou RODu to všetko ide. S LÁVOU RODu, chápete, čo myslím, LÁVA. S LÁVOU. Keď s...
 • MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  V našej národnej duchovnej tradícii sa od nepamäti pripisoval Slovu osobitý význam, ako pre život jedinca, tak aj pre život národa. Tento vzťah k Slovu pramení u...
 • Večne Živý Strom

  Večne Živý Strom

  Medzi Tatrami a Dunajom vyrástol jeden veličizný strom. Korene jeho ťahajú sa na tri strany žulami Karpatov. Víly a Rusalky kropievali ho každý deň, no nebolo mu to dosť...
 • My všetci sme jeden celok.

  My všetci sme jeden celok.

  Všetci vieme, že existujú hodnoty materiálne a hodnoty nebeské. Nebeské hodnoty sa nedajú kúpiť. To je nemožné. Ale paraziti vymysleli ako ich predať. Ako predať Svedomie, ako...
 • Vnútro Človeka

  Vnútro Človeka

  Každý človek sa niekedy nachádza pod ťarchou krivdy. Krivda na krivde preložená krivdou. Proste taká fáza života sa spustila z nejakého dôvodu v živote človeka. A človek...
 • Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Ako tajomne znie tento Hostinského text: Slovo úprimnô znie i k tebe, ľudu slovenský! Svet ťa haní, že v baniach kopeš, na poli mozolíš, na dvore dobytok...
 • Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Starú vieronauku Slovenskú tvoria tri pranázory Slovenov:1. Pranázor na SVET2. Pranázor na BOŽSTVO3. Pranázor na ČLOVEKA Štruktúra náuky odzrkadľuje realitu bytia z pohľadu Človeka.1. Pranázor na svet...
 • Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Tri kľúče otvárajú nám svätyňu vieronauky starobylých Slovenov. Prvým kľúčom vstupujeme do chrámu, kde na sklepení, na stĺpoch, oblokoch, po stenách a dverách zobrazenú vidíš celú oblohu nebeskú...
 • ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  Aby sme pochopili koncepciu jednotného riadenia sveta, na základe existujúcich pravidiel (tovarovo – peňažných a tovarovo – ekonomických vzťahov medzi subjektami a územiami), je potrebné poznamenať, že...
 • Globalisti a My – Človekovia

  Globalisti a My – Človekovia

  Človekom je možné manipulovať pomocou klamstva. To je známy fakt. Známy je hlavne tým, ktorí vytvorili tento inštrument manipulácie. Na tom je postavený celý systém. Tento systém...
 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa tu...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty.  To, že sa...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • Vedomie. 

  Vedomie. 

  Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva…  a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a dobrovoľne. Veľa ľudí už o tom...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: