Slovanské Noviny

1. februára 2023

K porozumeniu Čelovekom

V rozhovore spred pár rokov ruský vedec Vladimír Leonov zdieľal výsledky skúšok kvantového motora s horizontálnym ťahom 50 kg sily v impulze, ktoré sa uskutočnili v roku 2009. Uplynulo viac ako päť rokov a pýtali sme sa ho na súčasný stav:

– Vladimír Semenovič, na vašom blogu sú uverejnené videá s testami zariadenia z roku 2009 s kvantovým motorom vo vnútri. Neexistuje tu žiadny pohon kolies, ale zariadenie sa pohybuje horizontálne v dôsledku vnútorných síl. Vaši oponenti tvrdia, že celá záležitosť leží v trení ložísk kolies a pri nulovej gravitácii to nebude fungovať.

– Aby som odstránil existujúci skepticizmus, v priebehu rokov som vylepšil kvantový motor a urobil som vertikálny vzletový aparát na odstránenie „faktora ložísk“. V júni 2014 sa úspešne vykonali jeho skúšobné skúšky. Pri hmotnosti zariadenia 54 kg sily v impulze bol vertikálny ťah 500 … 700 kgs (kg sily) so spotrebou elektrickej energie 1 kW. Zariadenie vertikálne vzlieta so zrýchlením 10 … 12 g. Tieto testy presvedčivo dokázali, že gravitácia bola experimentálne pokorená, čo potvrdzuje teóriu superzjednotenia.

– Môžete uviesť porovnávacie charakteristiky kvantového motora a moderného raketového motora?

– Na základe skúšobných testov sa získali takéto charakteristiky. Na porovnanie: moderný raketový motor (ďalej len RM) s výkonom 1 kW vytvára ťah 1 Newton (0,1 kgs). Skúšobný prototyp kvantového motora (KM) z roku 2014 s výkonom 1 kW vytvára ťah 5 000 Newtonov (500 kgs) v impulze.

V kontinuálnom režime sa samozrejme znížia špecifické ťahové charakteristiky KM. V impulznom režime je však KM už teraz 5000 krát účinnejšie ako RM. Dôvodom je skutočnosť, že KM na rozdiel od RM nezohrieva atmosféru a kozmos produktmi spaľovania paliva. KM je napájaný elektrickou energiou.

– Ale toto je revolúcia vo výrobe motorov. Ako to ovplyvní vesmírny priemysel?

– V súčasnosti prúdové motory kozmických lodí (PM) dosiahli svoj technický limit. Za 50 rokov sa časový impulz ich práce zvýšil z 220 sekúnd (V-2) iba dvakrát na 450 sekúnd (Proton). Impulz práce kvantového motora nie je stovky sekúnd, ale roky. Raketa s PM s hmotnosťou 100 ton nesie nanajvýš 5 ton (5 %) užitočného zaťaženia.

Zariadenie s kvantovým motorom s hmotnosťou 100 ton bude mať kvantový motor s reaktorom 10 ton, to znamená, že užitočné zaťaženie je 90 ton, čo je už 900 % oproti 5 % pri PM.

– A aké budú rýchlostné charakteristiky medziplanetárnej kozmickej lode budúcej generácie?

– Maximálna rýchlosť kozmickej lode s kvantovým motorom môže dosiahnuť 1 000 km/s oproti 18 km/s pri rakete. Najdôležitejšie však je, že s dlhým impulzom ťahu, sa zariadenie s KM môže pohybovať zrýchlením. Takže let na Mars v kozmickej lodi novej generácie s kvantovým motorom v režime zrýchlenia ± 1 g bude trvať iba 42 hodín a s úplnou kompenzáciou beztiaže na Mesiac – 3,6 hodiny. Prichádza nová éra kozmických technológií.

– Aký zdroj energie plánujete použiť na pohon kvantového motora?

– Najsľubnejším zdrojom energie je napríklad reaktor na studenú jadrovú fúziu (SJF), napríklad podľa schémy talianskeho inžiniera Andrea Rossiho, ktorý pracuje na nikle. Energetická produkcia paliva, toho istého niklu v jadrovom cykle, je miliónkrát vyššia ako spotreba chemického paliva, to znamená, že 1 kg niklu v režime SJF uvoľňuje energiu ako 1 milión kg benzínu.

Rusko však má aj svoj vlastný vývoj. Písal som o tom v článku: „Komisia pre falošnú vedu a studená fúzia pochová surovinovú ekonomiku Ruska.“ Dnes zberáme plody tohto v podobe klesajúcich cien uhľovodíkových energetických zdrojov.

– Studená fúzia je samostatná veľká téma a pri kvantovom motore by ma zaujímalo jej využitie v letectve.

– Vytvorenie univerzálneho motora, ktorý by mohol fungovať súčasne vo vesmíre, v atmosfére, na zemi aj pod vodou, je prvoradou úlohou základnej vedy.

Túto požiadavku spĺňa iba jeden motor – kvantový. Napríklad v osobných lietadlách sa spotreba paliva prúdového motora používa na prekonanie odporu vzduchu vo výškach 10 … 12 km, nelieta vyššie. Inštalácia KM do lietadla mu umožní lietať vo výškach 50 … 100 km, kde odpor klesá o rádovú hodnotu a podľa toho aj spotreba tradičného paliva, lietadlo v podstate letí zotrvačnosťou.

Pri prechode na palivo SJF bude lietadlo schopné letieť roky bez tankovania. Zvýšením rýchlosti, napríklad na trase Moskva – New York, je možné skrátiť čas letu z 10 hodín na 1 hodinu.

– No, to je jednoducho fantastické. Čo sa stane s autami?

– Žiadna fantastika, existuje základná teória superzjedotenia, ktorá určuje fyzické základy nových reaktorov SJF a kvantový motor fungujúci na nových fyzikálnych princípoch.

Súčasná úroveň rozvoja vedy a techniky pred sto rokmi by sa považovala za fantáziu, keď letectvo a autá boli len v plienkach. A čo sa stane o sto rokov?

Už teraz inštalácia kvantového motora do auta zásadne mení jeho schému. Máme karosériu na kolesách a pohon s KM. Nie je potrebný žiadny prenos. Pohon zaisťuje KM, priechodnosť je kolosálna, kolesá nekĺžu. Naplnenie 1 kg niklu do reaktora SJF umožní osobnému automobilu prejsť 10 miliónov kilometrov bez doplňovania paliva, čo je 25 krát cesta na Mesiac.

Auto bude takmer „večné“ – životnosť 50 … 100 rokov. Budú lietať autá s antigravitačným vankúšom, schopné prekonať vodné prekážky vzduchom.

– Predstavili ste nám idealistický obraz blízkej budúcnosti. Ale kto to umožní? Nadnárodné spoločnosti, ktorých podnikanie je založené na benzíne a rope, to nedovolia. A 50 % rozpočtu Ruska pred sankciami Západu bolo zaplnených vývozom ropy a plynu.

– Nie je to až tak. Všetko, čo teraz jazdí a letí, je minulé storočie. Verte mi, ubehne čas a nadnárodné korporácie budú súťažiť o zvládnutie výroby nových automobilov, lietadiel a reaktorov. Toto sú pravidlá úspešného podnikania a sú veľmi prísne. Každý, kto mešká s distribúciou, sa rozpadne.

A Rusko tiež nemá inú cestu rozvoja, ako cestu vedeckého a technologického pokroku. Ukázalo sa, že ruská ekonomika založená na zdrojoch je zraniteľná voči politike sankcií Západu, a to nebolo tajomstvom. Teraz sa za sankcie musíme poďakovať Západu, za prebudenie Ruska. Na dosiahnutie modernizácie a urýchlenie hospodárskeho rastu potrebujeme doslova 2 až 3 roky. Deng Xiaoping mal 74 rokov, keď začal s modernizáciou Číny a ich hospodárstvo bolo v najhoršom stave, Putin má 62 rokov.

– Pokiaľ vieme, už 20 rokov pracujete na teórii superzjednotenia, kvantovom motore a reaktore SJF. Ukázalo sa však, že talian Andrea Rossi ako prvý uviedol na trh reaktor na studenú fúziu. USA a Čína tiež pracujú na vybudovaní kvantového motora. Nemeškáme, a kto v Rusku brzdí vývoj nových energetických a vesmírnych technológií?

– Paradoxne, hlavným oponentom studenej fúzie a výskumu v oblasti antigravitácie bolo a zostáva vedenie Ruskej akadémie vied (RAV) alebo skôr Komisia RAV pre pseudovedu, ktorá vyhlásila studenú fúziu a antigravitáciu za pseudovedu.

Nie je ťažké dokázať, že komisia RAV pre pseudovedu bola špeciálnym projektom zvonku, keď na pozadí boja proti čarodejníkom a falošným liečiteľom boli v RAV rozohnané všetky skupiny vedcov-nadšencov v oblasti SJF. Našťastie pre nás sa odborníci SJF nevzdali a pokračovali v práci „v podzemí“, organizujúc každoročné konferencie o studenej jadrovej transmutácii z iniciatívy jedného z priekopníkov SJF, Jurija Bažutova.

Teraz sa už pripravujú na 22. konferenciu. Čo sa týka reaktora Rossi, on nemá žiadne zvláštne tajomstvá a jeho reaktor už ruský vedec Alexander Parchomov zopakoval.

Ruky komisie RAV pre pseudovedu sa však dotiahli k armáde, k Roskosmosu. Práce na vytvorení zariadení umelého ťahu vo Výskumnom ústave vesmírnych systémov boli zastavené a jeden z priekopníkov nového smeru v kozmickom pohone, generál Valerij Menšikov, bol prepustený. V médiách bola nafúknutá kampaň, ktorá zdiskreditovala tieto diela. Výsledkom bolo premárnenie času a Roskosmos sa nemohol podieľať na modernizácii kvantového motora.

Dodám, že v práci KM nedochádza k porušovaniu Newtonovho tretieho zákona. KM vytvára ťah pri interakcii s kvantovaným časopriestorom. Čína a USA tiež pracujú na kvantovom motore. Ich úspechy z hľadiska ťahu sú však iba menej ako 1 gram proti 500 kg u ruského KM.

– Vladimír Semenovič, ďakujem veľmi pekne za zaujímavý rozhovor. A čo bozón Higgsa?

– Ako som tvrdil, Higgsov bozón a jeho vyhľadávanie sú najväčším protivedeckým falšovaním. Po objavení Higgsovho bozónu sľúbili, že vytvoria novú fyziku a vyriešia problémy kvantovej gravitácie. Nevyriešili.

A problémy kvantovej gravitácie a umelej kontroly gravitácie boli úspešne vyriešené v teórii superzjedotenia, ktorá je novou fyzikou. Teória superzjednotenia je založená na mojom objave kvantového časopriestoru (kvantona) v roku 1996. Kvantón je nulový chýbajúci prvok v periodickej tabuľke (atóm vákua Newtonium), bez ktorého účasti sa nemôžu zvyšné prvky tvoriť.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa tu...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty.  To, že sa...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek. Keby človek vedel, kto je, žil by svoj život úplne inak. No nevie. Žije v nevedomosti, bez vedomia toho, kto je. Žije sám za seba, bohužiaľ...
 • Vedomie. 

  Vedomie. 

  Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva…  a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a dobrovoľne. Veľa ľudí už o tom...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: