Slovanské Noviny

6. júna 2023

K porozumeniu Čelovekom

Dr. Joseph Mercola popisuje, kam směřuje současné dění v souvislosti s digitálními měnami, vakcinačními pasy a celkovou kontrolou obyvatel. 

STRUČNÝ PŘEHLED PŘÍBĚHU

 • 21. února 2022 kanadský parlament schválil návrh premiéra Justina Trudeaua na uplatnění zákona o mimořádných událostech v reakci na pokojný protest řidičů kamionů proti povinnému očkování.
 • Na základě tohoto zákona mohou kanadské banky obstavit osobní bankovní účty všech osob, které jsou podezřelé z účasti na protestu nebo z jeho podpory, a tyto pravomoci v oblasti finančního dohledu se mají stát trvalými
 • 14. února 2022 kanadská ministryně financí Chrystia Freelandová uvedla, že vláda využívá Zákon u mimořádných událostech k rozšíření kanadských pravidel proti praní špinavých peněz a financování terorismu tak, aby se vztahovala na crowdfundingové platformy a jejich poskytovatele platebních služeb. Rozšířená dozorová pravomoc vyžaduje, aby všechny digitální transakce, včetně kryptoměn, byly hlášeny kanadskému Centru pro analýzu finančních transakcí a zpráv. (Fintrac)
 • To, co se děje v Kanadě, by mělo být vystřízlivěním pro celý svět. Vlády mají v úmyslu kontrolovat nesouhlas prostřednictvím finančního vydírání, a proto také prosazují programovatelné digitální měny centrálních bank (CBDC).
 • Programovatelná měna je digitální hotovost naprogramovaná tak, aby bylo zajištěno, že ji lze utratit pouze za základní věci nebo zboží, které zaměstnavatel nebo vláda považují za rozumné. Jinými slovy, emitent těchto peněz by měl naprostou kontrolu nad tím, jak utrácíte své vlastní peníze, a mohl by vás trestat za nežádoucí názory nebo chování omezením vaší nákupní schopnosti nebo úplným zabavením vašich prostředků.

21. února 2022 schválil kanadský parlament 185 hlasy pro a 151 hlasy proti návrh premiéra Justina Trudeaua na uplatnění zákona o mimořádných událostech v reakci na pokojný protest řidičů kamionů proti povinnému očkování.(1) Trudeau sice na tiskové konferenci 14. února 2022 slíbil, že zákon bude časově, geograficky a rozsahem omezený, ale již nyní tento slib nedodržuje.

Pravomoci finančního dohledu budou trvale rozšířeny


Zákon byl uplatněn, aby umožnil vládě fyzicky rozehnat konvoj kamionistů, aniž by si skutečně vyslechla jejich stížnost, a potrestat každého, kdo protest podpořil.

Podle zákona jsou banky oprávněny obstavit osobní bankovní účty každého, kdo je podezřelý z účasti na protestu nebo z jeho podpory pouhým darem ve výši 25 dolarů. Znepokojivé je, že pravomoci dohledu nad finančními transakcemi, které zákon uděluje, se ve skutečnosti mají stát trvalými. Jak uvádí National Review:(2)

„Na tiskové konferenci 14. února kanadská ministryně financí Chrystia Freelandová uvedla, že vláda využívá zákon o mimořádných událostech k rozšíření „působnosti kanadských pravidel proti praní špinavých peněz a financování terorismu tak, aby se vztahovala na crowdfundingové platformy a poskytovatele platebních služeb, které používají“.

Tato rozšířená pravomoc vyžaduje, aby všechny formy digitálních transakcí, včetně kryptoměn, byly hlášeny kanadskému Centru pro analýzu finančních transakcí a zpráv. (tj. „Fintrac“).

‚Od dnešního dne se všechny crowdfundingové platformy a poskytovatelé platebních služeb, které používají, musí registrovat u Fintracu a musí mu hlásit velké a podezřelé transakce,‘ uvedla Freelandová.

Tento krok zdůvodnila tím, že jde o způsob, jak „zmírnit riziko“ „nezákonných finančních prostředků“ a „zvýšit kvalitu a množství zpravodajských informací, které Fintrac získává, a zpřístupnit více informací na podporu vyšetřování policií…“ 

Freelandová uvedla, že konvoj kamionů, který se shromáždil na protest proti omezením spojeným s koronavirem, „poukázal na skutečnost“, že digitální aktiva a mechanismy financování „nejsou zachyceny“ již existujícími dohledovými pravomocemi kanadské vlády.

V důsledku toho podle ní „vláda rovněž předloží legislativu, která tyto pravomoci FinTracu trvale poskytne.“ „vyšetřování ze strany orgánů činných v trestním řízení“ …

Jak poznamenal National Review, již nyní můžeme říci, co kanadská vláda s těmito rozšířenými sledovacími pravomocemi udělá. Její záměry vidíme v praxi. Tím, že se Trudeau odvolal na tento zákon, si dal jednostrannou pravomoc ničit životy Kanaďanů, kteří s ním náhodou nesouhlasí, bez ohledu na to, o jakou problematiku se jedná.

“ Když oznámil vydání příkazu, slíbil kanadskému lidu, že jeho rozšířené pravomoci budou „časově omezené, geograficky cílené a také přiměřené a úměrné hrozbám, které mají řešit“. Ani jedna část této věty se neukázala být pravdivá. ~ National Review

Vláda nyní může bez soudního příkazu nebo řádného řízení zmrazit bankovní účty, zrušit pojistné smlouvy a odebrat řidičské průkazy a oběti nemají možnost odvolání nebo nápravy.

„To vše je samozřejmě v rozporu s Trudeauovým slibem, že pravomoci zákona o mimořádných událostech budou dočasné,“ píše National Review a dodává:(3)

„Když oznámil své odvolání příkazu, slíbil kanadskému lidu, že jeho rozšířené pravomoci ‚budou časově omezené, geograficky cílené a také rozumné a přiměřené hrozbám, které mají řešit‘. Ani jedna část této věty se neukázala být pravdivá.“

Vláda chce rozhodovat o tom, jak utratíte své peníze

To, co se děje v Kanadě, by mělo být pro celý svět varovným signálem. Ukazují nám, co přesně nás všechny čeká. Vlády budou v podstatě kontrolovat nesouhlas prostřednictvím finanční tyranie a vydírání.

Dalším krokem v tomto směru je zavedení programovatelných digitálních měn, a to celosvětově. Jak informoval deník The Telegraph v červnu 2021, Bank of England již zahájila kroky k zavedení programovatelné digitální měny centrální banky (CBDC) a není pochyb o tom, že se jedná o plán všech centrálních bank na celém světě.(4)

Výkonný člen představenstva Evropské centrální banky Fabio Panetta se o tom zmínil 10. prosince 2021 ve své přednášce o budoucnosti digitálních peněz v italském Římě.(5)

Co se rozumí „programovatelnou“ měnou? Jak vysvětluje deník The Telegraph,(6) „digitální peníze by mohly být naprogramovány tak, aby bylo zajištěno, že budou utráceny pouze za nezbytné věci nebo zboží, které zaměstnavatel nebo vláda považují za rozumné“. Jinými slovy, emitent peněz by měl naprostou kontrolu nad tím, jak je vy, příjemci, utratíte.

„Tom Mutton, ředitel Bank of England, na konferenci řekl, že programování by se mohlo stát klíčovým prvkem jakékoli budoucí digitální měny centrální banky…“ Informoval o tom deník The Telegraph.(7)

„Řekl … co se stane, když jeden z účastníků transakce zavede omezení [budoucího použití peněz]? Mohlo by to mít nějaké společensky prospěšné důsledky, zabránit činnosti, která je považována za nějakým způsobem společensky škodlivou. Ale zároveň by to mohlo být omezením svobod lidí.““

Absolutní kontrola prostřednictvím finančního otroctví

To, že programovatelná měna může omezovat svobodu, je pravděpodobně slabé slovo století. Je to naprostá samozřejmost. Představte si, že váš zaměstnavatel, vaše vláda a samotná centrální banka mají privilegium diktovat vám, jak utratíte své vlastní peníze!

Představte si, že třetí strana rozhoduje o tom, kolik smíte utratit za nájem, jaké jídlo nebo oblečení si smíte koupit nebo za jaké koníčky smíte utrácet peníze a kdy. Takovou moc hodlají získat a současné události v Kanadě to dokazují.

„Sociálně prospěšné výsledky“, na které Mutton naráží, v podstatě znamenají, že nevolená Kabal bude mít možnost mikromanagementu vašich osobních financí, a tedy diktovat vám chování v každé oblasti vašeho života. Jak poznamenal britský aktivista a rozhlasový moderátor Maajid Nawaz ve výše uvedeném klipu Joea Rogana, s programovatelným CBDC by britská vláda měla naprostou kontrolu nad každým, kdo nesouhlasí s její politikou nebo činností.

Díky dalšímu sledování by například mohla zjistit, že se chystá vystoupit v Roganově pořadu, a jednoduše přeprogramovat jeho CBDC kliknutím na tlačítko tak, že by mu nebylo dovoleno koupit si letenku. Tolik tedy k tomuto plánu.

CBDC budou samozřejmě existovat samy o sobě. Jsou navrženy tak, aby se používaly společně s digitálním průkazem totožnosti a sociálním kreditním skóre, jako je tomu v Číně. Očkovací pasy COVID jsou jedním typem platformy, která by k tomu mohla být použita, ale i když některý stát nebo země očkovací pasy odmítne, nemyslete si ani na okamžik, že jste z nejhoršího venku, ani náhodou. Je pravděpodobné, že místo toho zavedou digitální identifikační systém, který bude plnit úplně stejnou funkci.

Globální vedení bylo infiltrováno

Nawaz v celém rozhovoru s Roganem dále hovoří o tom, jak byly vlády po celém světě ovládnuty členy Světového ekonomického fóra (WEF), jejichž cílem je zavést globální autoritářství. Jak uvádí LifeSiteNews:(8)

„… WEF dosadil své členy do vedoucích funkcí v jednotlivých zemích po celém světě, aby podpořil rozsáhlou autoritářskou agendu organizace. Vysvětluje, že vládní představitelé po celém světě začali rušit mandáty COVID-19 a omezení, přičemž ponechávají na místě aparát digitálního sledování a identifikace, který tvoří zárodečné stadium digitálního sociálního kreditního skóre.

Nawaz uvedl, že WEF pod Schwabovým vedením pracoval na „dosazení lidí do vlády, kteří se přihlásili“ k agendě Velkého resetu. ‚To říkají oni sami,‘ řekl Nawaz a poukázal na to, že takzvaný Velký reset, jehož zastánci se proslavili tvrzením, že do roku 2030 nebudou lidé ‚nic vlastnit a budou šťastní‘, je podrobně vysvětlen na internetových stránkách WEF.(9)

V knize z roku 2020 s názvem „COVID-19: Velký reset“ Schwab otevřeně tvrdí, že reakce na COVID-19 by měla být využita k „přepracování všech aspektů našich společností a ekonomik, od vzdělávání po sociální smlouvy a pracovní podmínky“ …

WEF jasně vyjádřilo(10) svůj zájem usilovat o globální systém digitální identifikace. ‚Takže půjde o nekonečný proces, který bude pomalu posouvat cílové body,‘ předpokládá Rogan. ‚Směrem ke stále většímu autoritářství,‘ dodal Nawaz. „Společnost kontrolních stanovišť. To všechno tam je. Řekli nám to.“

Jak přesně WEF proniklo do vlád a vedoucích pozic po celém světě? Částečně tím, že členové skupiny Young Global Leaders (Mladí globální vůdci) byli zvoleni nebo dosazeni na klíčové pozice. Překvapilo by vás, že Trudeau prošel Schwabovým programem Young Global Leaders?

Dalšími členy, jejichž diktátorské smýšlení už nelze zakrýt, jsou novozélandská premiérka Jacinda Ardernová a francouzský prezident Emmanuel Macron. Programem prošli také Bill Gates a zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg a oba prostřednictvím svých podnikatelských aktivit zjevně podporují a propagují agendu Velkého resetu.

Globalisté plánují převzít kontrolu nad zdravotnickými systémy po celém světě

Vaše peníze však nejsou jedinou věcí, kterou chce globalistický spolek elitářů (Cabal) ovládnout. V článku z 18. února 2022 Dr. Peter Breggin, autor knihy „COVID-19 and the Global Predators: We Are the Prey“(11) varuje, že dalším krokem ve válce globalistů proti lidstvu je převzetí kontroly nad systémy zdravotní péče na celém světě:(12)

„Odhalili jsme další krok globálních predátorů, který již probíhá, v jejich stupňujících se útocích proti osobní a politické svobodě. Další velký útok na lidskou svobodu zahrnuje legalizované převzetí národních systémů zdravotní péče Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Tento skrytý útok – jehož počáteční plány již podpořilo mnoho států – se začne plně realizovat v roce 2024, pokud nebude rychle rozpoznán a potlačen! … Čínský komunistický vliv na WHO je silný již více než deset let a strana byla schopna dosadit Tedrose bez jakékoli konkurence.

Stal se prvním a jediným generálním ředitelem, který není lékařem a místo toho je komunistickým politikem. Nyní generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus – známý prostě jako Tedros – představil plány na převzetí řízení celého světového zdravotnictví.

Při svém projevu před výkonným výborem WHO 24. ledna 2022 generální ředitel Tedros vyložil svůj plán pro globální zdraví, včetně své konečné priority pro svůj obrovský plán: „Pátou prioritou je naléhavě posílit WHO jako vedoucí a řídící autoritu v oblasti globálního zdraví, v centru globální zdravotnické architektury.‘

Tedrosova závěrečná slova ke zprávě výkonnému výboru jsou mrazivá svou velkolepostí a evokují marxistické výzvy k jásajícím davům od Stalina, Maa nebo Si Ťin-pchinga: „Jsme jeden svět, máme jedno zdraví, jsme jedna WHO.“ Tedros se chce stát super-Faucim pro celý svět a stejně jako Fauci to bude dělat jménem globálních predátorů.“

Zdravotní fašismus

Jak vysvětluje Breggin, globální převzetí zdravotní péče skutečně začalo Gatesovou Dekádou očkování, vyhlášenou v roce 2010 na výročním zasedání WEF v Davosu. Tehdy Gates do svého poradního sboru pro vakcíny dosadil doktora Anthonyho Fauciho, čímž si zajistil, že jeho plány budou mít podporu amerického Národního institutu pro alergie a infekční nemoci (NIAID), jehož je Fauci šéfem. Breggin pokračuje:(13)

„Tématem Dekády očkování bylo „Partnerství veřejného a soukromého sektoru je hnací silou“. Pokrok ve vývoji a dodávkách vakcín‘ – v podstatě předzvěst Velkého resetu, který zavádí světovou správu veřejného a soukromého zdravotnictví sjednocenou v duchu fašismu.

Do roku 2012 dosáhl Gates oficiálního schválení svého plánu ze strany OSN a vytvořil širokou síť globálních predátorů, jejichž cílem je vykořisťovat a ovládat lidstvo prostřednictvím veřejného zdravotnictví. Komunistická Čína by hrála významnou roli díky své kontrole nad OSN a WHO a díky svým blízkým vztahům s globálními predátory, jako jsou Bill Gates, Klaus Schwab, Mike Bloomberg, vedoucí pracovníci velkých technologických firem a mnoho dalších miliardářů a světových vůdců.

O deset a více let později, během COVID-19, WHO prokázala svou užitečnost pro predátory při organizování vědy, medicíny a veřejného zdraví při potlačování lidské svobody a vytváření bohatství a moci pro globalisty.“

Pod rouškou globální pandemie se WHO, WEF a všem jejím vedoucím představitelům ve vládě i soukromém byznysu podařilo prosadit plán, který se připravoval desítky let. Pandemie byla dokonalou zástěrkou. Ve jménu toho, aby byli všichni „v bezpečí“ před nákazou, ospravedlnili globalisté bezprecedentní útoky na demokracii, občanské svobody a osobní svobody, včetně práva zvolit si vlastní léčbu.

Nyní se WHO připravuje na to, aby se její vedení pandemie stalo trvalým a rozšířilo se do zdravotnických systémů všech zemí. „Jde o ‚princip zdraví pro všechny‘ – všeobecnou zdravotní péči organizovanou WHO jako součást Velkého resetu,“ vysvětluje Breggin.

Vzniká smlouva o pandemii

Evropská rada 24. května 2021 oznámila, že podporuje vznik mezinárodní pandemické smlouvy, podle níž by WHO měla pravomoc nahradit ústavy jednotlivých států svou vlastní ústavou pod heslem „prevence, připravenost a reakce na pandemie“(14).

„Svět už viděl, jak by jakákoli pandemická mimořádná událost, ať už skutečná nebo vymyšlená, nyní nebo v budoucnu, mohla ospravedlnit WHO, aby převzala veškeré vládní operace suverénních států, zbavila všechny jednotlivce jejich svobod a plně rozdrtila demokratické republiky světa,“ varuje Breggin.(15)

„Duch komunismu je cítit z celého dokumentu. Dozvídáme se, že ‚účel‘ nové strategie bude ‚veden duchem solidarity, zakotveným v zásadách spravedlnosti, začlenění a transparentnosti‘. Všimněte si, jako ve všech prohlášeních globálních predátorů; není zde žádná zmínka o právech jednotlivce, politické svobodě nebo národní suverenitě.

Velký motor lidského pokroku, lidská svoboda, bude nahrazen velkým ničitelem lidstva, kolektivismem, pod vládou elity. Do zprávy byly zastrčeny skutečné cíle … Zde jsou tři hlavní záměry či cíle navrhované smlouvy:

1. reakce na případné budoucí pandemie, zejména zajištěním všeobecného a spravedlivého přístupu k lékařským řešením, jako jsou vakcíny, léky a diagnostika.

2: silnější mezinárodní zdravotnický rámec s WHO jako koordinačním orgánem v otázkách globálního zdraví

3. přístup „Jedno zdraví“, který propojuje zdraví lidí, zvířat a naší planety

Zpráva dodává: „Konkrétněji může takový nástroj posílit mezinárodní spolupráci v řadě prioritních oblastí, jako je dohled, varování a reakce, ale také obecnou důvěru v mezinárodní zdravotnický systém. Je zřejmé, že se jednalo o budování podpory pro Tedrosovo oznámení z 24. ledna 2022, že WHO převezme mezinárodní systém zdravotní péče.“

Dokonce i vaše jídlo bude pod jejich kontrolou

Kromě vašich financí a zdravotní péče hodlá globální elitní spolek (Cabal) ve jménu boje proti klimatickým změnám a záchrany planety kontrolovat také zásobování potravinami a diktovat vám, co smíte a co nesmíte jíst. Velký reset(16) je skutečně resetem života a společnosti, jak je známe. Žádná oblast nezůstane nedotčena.

Udržitelný rozvoj, Agenda 21, Agenda 2030, Nová městská agenda, Čtvrtá průmyslová revoluce(17) , „Build Back Better „(18) , zelená ekonomika, Zelený nový úděl (Green New Deal), Pařížská dohoda o klimatu a hnutí za globální oteplování obecně – to vše odkazuje na agendu Velkého resetu a její ekonomiku založenou na zdrojích a je její součástí.

Společným cílem všech těchto hnutí a agend je zmocnit se všech zdrojů světa – jejich vlastnictví – pro malou skupinu globalistů, kteří mají know-how k programování počítačových systémů, jež budou nakonec diktovat životy všech.

Když mluví o „přerozdělování bohatství“, ve skutečnosti mají na mysli přerozdělování zdrojů od nás k nim. Cílem je, abyste nic nevlastnili. Vše, co potřebujete, od košile na zádech až po střechu nad hlavou, si budete muset pronajmout od globalistických vlastníků.

Dokonce i jídlo, které vkládáte do úst, má být pod jejich úplnou kontrolou. Za tímto účelem WEF spolupracuje s EAT Forum, které bude určovat politickou agendu globální produkce potravin. EAT Forum bylo spoluzaloženo fondem Wellcome Trust, který zase vznikl s finanční pomocí společnosti GlaxoSmithKline.

EAT spolupracuje s téměř 40 vládami měst v Africe, Evropě, Asii, Severní a Jižní Americe a Austrálii a udržuje úzké vztahy se společnostmi vyrábějícími imitace masa, jako je Impossible Foods, kterou spolufinancovali Google, Jeff Bezos a Bill Gates.(19) Gates také skupuje zemědělskou půdu a stal se jedním z největších soukromých vlastníků půdy v USA.(20)

Společnost EAT vyvinula „Planetární dietu zdraví“, která je určena pro celosvětovou populaci a zahrnuje snížení konzumace masa a mléčných výrobků až o 90 % a jejich nahrazení z velké části potravinami vyrobenými v laboratořích spolu s obilovinami a olejem.(21)

Není divu, že Gates na záznamu vyzývá západní národy, aby zcela přestaly jíst skutečné maso(22), a v posledních třech letech byly publikovány články, v nichž se zdůrazňuje, že si lidé musí zvyknout jíst brouky a pít regenerované odpadní vody(23), a to vše ve jménu udržitelnosti a záchrany planety.

Protože jsme schopni vidět plán globalistů stejně jasně, jako ho vidíme nyní, máme vůči budoucím generacím povinnost postavit se na odpor, odsoudit a odmítnout veškeré technokratické agendy. Můžeme zvítězit, už jen proto, že je nás víc než jich, ale musíme o tom dát hlasitě vědět – musíme spojit síly a představit jednotnou frontu, která se bude pokojně bránit jako kanadští řidiči kamionů.

Zdroje a reference

Zdroj: articles.mercola.com
Preklad: David Formánek & otevrisvoumysl.cz

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Príspevkom "na kávu" pomôžete ľahšiemu fungovniu Slovanských Novín a podporíte tvorenie.

Ďakujeme

 • AUDIO: Čo je Slovanstvo ? Čo s ním v posledných storočiach  parazitickí agresori robili ?

  AUDIO: Čo je Slovanstvo ? Čo s ním v posledných storočiach  parazitickí agresori robili ?

  Všetkými možnými spôsobmi sa pokúšali vymazať minulosť našich veľkých predkov, našich rodičov. Pokúšali sa vymazať nás a naše duše. Napriek všetkým technológiám a všetkému úsiliu tých, ktorí ovládli...
 • … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  … vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov.

  Toto je dôležité vedieť. Objavilo sa tu Rímske právo. Prečo… Pretože, keď je deň Svaroga, máme mier (MIR), keď je noc Svaroga je RIM, A keď je...
 • Obrátenie k RODu.

  Obrátenie k RODu.

  “Sláva Rodu” sú slová, ktoré veľmi často používam. Sláva RODu. So Slávou RODu to všetko ide. S LÁVOU RODu, chápete, čo myslím, LÁVA. S LÁVOU. Keď s...
 • MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  MOC v Dobrom Slove, Pravde a v Dobrom Skutku

  V našej národnej duchovnej tradícii sa od nepamäti pripisoval Slovu osobitý význam, ako pre život jedinca, tak aj pre život národa. Tento vzťah k Slovu pramení u...
 • Večne Živý Strom

  Večne Živý Strom

  Medzi Tatrami a Dunajom vyrástol jeden veličizný strom. Korene jeho ťahajú sa na tri strany žulami Karpatov. Víly a Rusalky kropievali ho každý deň, no nebolo mu to dosť...
 • My všetci sme jeden celok.

  My všetci sme jeden celok.

  Všetci vieme, že existujú hodnoty materiálne a hodnoty nebeské. Nebeské hodnoty sa nedajú kúpiť. To je nemožné. Ale paraziti vymysleli ako ich predať. Ako predať Svedomie, ako...
 • Vnútro Človeka

  Vnútro Človeka

  Každý človek sa niekedy nachádza pod ťarchou krivdy. Krivda na krivde preložená krivdou. Proste taká fáza života sa spustila z nejakého dôvodu v živote človeka. A človek...
 • Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

  Ako tajomne znie tento Hostinského text: Slovo úprimnô znie i k tebe, ľudu slovenský! Svet ťa haní, že v baniach kopeš, na poli mozolíš, na dvore dobytok...
 • Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Tri pranázory starej Vieronauky Slovenskej

  Starú vieronauku Slovenskú tvoria tri pranázory Slovenov:1. Pranázor na SVET2. Pranázor na BOŽSTVO3. Pranázor na ČLOVEKA Štruktúra náuky odzrkadľuje realitu bytia z pohľadu Človeka.1. Pranázor na svet...
 • Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

  Tri kľúče otvárajú nám svätyňu vieronauky starobylých Slovenov. Prvým kľúčom vstupujeme do chrámu, kde na sklepení, na stĺpoch, oblokoch, po stenách a dverách zobrazenú vidíš celú oblohu nebeskú...
 • ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  ČO SÚ TO VLASTNE TRUST-y? (1/2)

  Aby sme pochopili koncepciu jednotného riadenia sveta, na základe existujúcich pravidiel (tovarovo – peňažných a tovarovo – ekonomických vzťahov medzi subjektami a územiami), je potrebné poznamenať, že...
 • Globalisti a My – Človekovia

  Globalisti a My – Človekovia

  Človekom je možné manipulovať pomocou klamstva. To je známy fakt. Známy je hlavne tým, ktorí vytvorili tento inštrument manipulácie. Na tom je postavený celý systém. Tento systém...
 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa tu...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty.  To, že sa...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • Vedomie. 

  Vedomie. 

  Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva…  a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a dobrovoľne. Veľa ľudí už o tom...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: