Slovanské Noviny

8. februára 2023

K porozumeniu Čelovekom

VIDEO: 3. časť rozhovoru s Jeho veličenstvom Alexandrom Nikolajevičom Paramonovom. O Ruskej Federácii, centralnej banke RF a Informácie o OSN

hlas: Jasné, z toho vyplýva ďalšia otázka, pomáhajú vám vo vašej činnosti také inštitúcie ako centrálna banka, liberálny blok, ASV a iné? Organizácie spojené s financiami a ekonomikou?

ANP: Veľmi vážne vám odpovedám, že by nám veľmi pomohli, keby nám nehádzali polená pod nohy. 

hlas: To znamená, že vám bránia?

ANP: Od základu nám bránia. Problém je v tom, že fond nie je komerčná organizácia. My nie sme zainteresovaní na zisku, nie je to náš cieľ, vo fonde nie sú podiely, nie je tam dedenie mojimi deťmi alebo rodinnými príslušníkmi. Je to správne národné dielo, zaoberáme sa správnymi cieľmi, pre to sme sa aj zjednotili do fondu. My máme záujem, ktorým je sociálno-ekonomický rozvoj regiónov našej krajiny a spriatelených krajín. Čo aj upevňuje našu krajinu. Výsledkom čoho je fakt, že sme nenašli pochopenie, našli sme úplný odpor našej práci. Hlavne zo strany liberálneho bloku, hlavne zo strany centrálnej banky. Treba sa zamyslieť, čo to vlastne je centrálna banka. Začal som sa tým zaoberať, študovať historické dokumenty. My tak pracujeme, keď niečo nefunguje, keď v niečom nie je logika, je potrebné kopať hlbšie, zistiť, kto je zodpovedný. Veľmi som sa začudoval, keď som zistil, že Ruská federácia, v súlade s dokumentami, vznikla v roku 1993, ale Centrálna banka Ruskej federácie bola zaregistrovaná a vznikla v roku 1990, všetko čo vám hovorím viem podložiť dokumentmi. To znamená, že Ruská federácia ešte neexistovala, ale centrálna banka už pracovala. Objavil sa zákon o centrálnej banke Ruskej federácie z roku 1990 a aj centrálna banka Ruskej federácie. To nie je náhoda, to je absurdita. 

hlas: Daňový úrad bol zaregistrovaný v roku 2003. 

ANP: Áno, dovtedy neodvádzal štátu žiadne dane, neviem či teraz vôbec niečo odvádza.  Na dnešný deň je nám jasné, že v roku 1990 bola naozaj zaregistrovaná centrálna banka, ale centrálna banka RSFSR, kde všetky aktíva patrili národu, doteraz patria národu, nik to nikdy nezmenil, a spravovať tieto aktíva je oprávnený iba Najvyšší soviet RSFSR. 

Nedávno som bol v Štátnej dume u poslanca Fjodorova, kde sa na základe mojej žiadosti objavil dokument, veľmi zaujímavý dokument, o tom, že neexistujú žiadne akty o zmene Jeľcinskej deklarácie, ktorou Jeľcin vyhlásil RF, Ruskú federáciu a jej následníctvo práva RSFSR, ktoré prešlo na Ruskú federáciu. Žiadne právne dokumenty o zmene názvu RSFSR na RF a následníctvo práva RSFSR na RF neexistujú. Toto potvrdilo samotné Ministerstvo spravodlivosti RF. 

hlas: To znamená, že nikto nikomu nič neodovzdal.

ANP: Tak, nikto nikomu nič neodovzdal. Skrátka prišiel Jeľcin, vyhlásil RF, banda amerických jeľcinských výpalníkov toto vyhlásenie podporila a médiá začali národu rozprávať o Ruskej federácii. To je všetko. A takto je to u nás so všetkým. Nijaké následníctvo práva neexistuje. Pozrite sa na penzijný fond, pozrite sa na hocijaký iný fond, stretnete sa s takou istou situáciou. Ja ako ekonóm, finančník a človek, ktorý trochu rozumie právu, vidím, že na všetkých našich úradných potvrdeniach sú uvedené riadiace spoločnosti, ktoré všetky peniaze posielajú do zahraničia, všetky peniaze odchádzajú preč cez zahraničné platobné systémy, čiže my všetci platíme dane, ktoré idú do cudziny, do tých centier, odkiaľ je financovaná vojna na Ukrajine, tie centrá, ktoré dávajú Ukrajine obligácie na vojnu, cenné papiere, ktoré umožňujú Ukrajine financovať vojnu proti nám, ja keď všetko toto vidím, nadobúdam presvedčenie, že nás niekto veľmi sofistikovane, alebo lepšie povedané tupo a otvorene likviduje. Pritom našimi vlastnými rukami.  Tu vidíme Brzezinského, ktorý všetko otvorene hovorí, chalan čestne povedal, ak keď teraz sa už nachádza niekde mimo tejto reality, on otvorene povedal, že chce rukami Ruska zničiť samotné Rusko.  A ja sa s týmto musím zaoberať, lebo sme na seba zobrali zodpovednosť zaoberať sa sociálno-ekonomickým rozvojom regiónov Ruska. Musíme chápať a uvedomiť si tie fakty, ktoré nám bránia uskutočňovať tento sociálno-ekonomický rozvoj. 

K dnešnému dňu je jasné, že CB RF je štruktúra, ktorá nikdy nezdedila práva a povinnosti CB RSFSR. Dajme tomu, že to je nejaká riadiaca spoločnosť. Ruská federácia nie je registrovaná, existuje len nejaký zákon o centrálnej banke z roku 1990, ale sama centrálna banka neexistuje v tej forme ako píše tento zákon. Pôvod CB nie je známy. 

A táto naša centrálna banka nie je registrovaná v Rusku. Registrácia v RF neexistuje. Výpis z registra orgánov štátnej správy RF neexistuje, nie sú tam žiadne údaje o CB, ktoré by potvrdili, že CB je zaregistrovaná v RF. V tomto registri je jasne vidno, že centrálna banka je CB RSFSR, založená v roku 1990. Ale CB RF neexistuje v tomto registri. 

Ďalej, niektorí kolegovia z tajných služieb, ktorí nemajú v láske byť menovaní, anglickí, potvrdili, že Anglicko nedávno informovalo, že tam nie je registrovaná žiadna CB. Potom, keď naši patrioti odkryli informáciu, čo to vlastne je tá naša CB, čierni makléri, ktorí spôsobili túto situáciu a založili túto CB, sa zbavili zodpovednosti za tento bordel, že vraj nie oni toto spôsobili. Máme sa tam sami dohovoriť, máme tam Nabiulinu, ktorá sedí v CB, s ňou sa máme dohodnúť. Kissinger sa hneď od nej dištancoval, ten Kissinger, ktorý založil Komisiu 300. Ten Kissinger, ktorý založil tento bláznivý systém kapitalizácie človeka. On kryl takých ľudí, ako Čubajs, Gref, Komisia 300 sa za nich postavila a ešte jeden tam bol, musím si spomenúť, Kudrin, Kudrina kryjú. Od Nabiulinej sa okamžite dištancovali. Kudrin je líder Liberálneho bloku a hlavný hovorca Komisie 300 a USA pri komunikácii s Patriotickým blokom Ruska. 

To znamená, že Angličania sa od tohoto dištancovali, Američania sa tiež od tohoto dištancovali. 

hlas: Angličania aj Američania sa dištancovali od toho, že oni založili našu centrálnu banku?

ANP: Áno, všeobecne sa dištancovali od toho, že je u nich naša centrálna banka registrovaná. Že je zaregistrovaná v týchto krajinách. Mali sme k dispozícií nejakú vážnu insajderskú tieňovú informáciu z veľmi vážnych a serióznych prameňov, že je táto banka registrovaná v Amerike. Na základe amerických zákonov ako filiálka FRS. Ale títo sa oficiálne dištancovali, povedali, že oni takúto štruktúru neregistrovali a nevedia, čo je to za štruktúra. Ale kradli vo veľkom, viac ako dvadsať rokov tu kradli a vyvážali všetko, čo sa dalo, financie a zdroje krajiny, doláre hlavne, lebo my žiadne peniaze nemáme, ruble nie sú ozajstné peniaze.

Vysvetlím prečo ruble nie sú peniaze.  Centrálna banka neexistuje. Existuje radiaca spoločnosť CB RF, nejaká zločinecká štruktúra, ktorá nie je nikde registrovaná, ktorá tu nikoho nepočúva, ktorá tlačí platobné prostriedky pre obeh v Rusku, tieto platobné prostriedky nikto vo svete neakceptuje, ich konverzia prebieha otvorene cez sovietsky rubeľ, čo je možné overiť si na webe CB: https://www.cbr.ru/currency_base/GosBankCurs/, Sovietsky rubeľ má kód 810, doteraz ho nezrušili, lebo ho ani nemôžu zrušiť, aj keď podľa zákona z 2004 tento rubeľ mal byť vyvedený z obratu a likvidovaný, mal byť nahradený kódom valuty 640. Nemôžu to ale urobiť, lebo by sa prerušili všetky konverzné procesy s vonkajším svetom. 

Keď som začal spolupracovať s OSN, začal som zisťovať, že v systéme neexistuje žiadna Ruská federácia. 

hlas: V OSN neexistuje žiadna Ruská federácie?

ANP: Vôbec nikde neexistuje! Existuje nejaké právo! Ináč by sa všetko na svete rozsypalo, keby OSN nedodržiavala právne normy. Bola vojna, ktorá skončila v roku 1945, na základe výsledkov druhej svetovej vojny boli dohodnuté hranice, boli založené štáty, ktoré boli potvrdené v medzinárodnom priestore, boli dohodnuté pravidlá ako sa budú vyhlasovať nové krajiny a štáty na rôznych teritóriách a tak ďalej. Všetko bolo zapísané, tieto konvencie nikto nezrušil, stále sú platné v celom systéme, systém je zložený z legislatív jednotlivých štátov, medzištátnych otvorených a tajných zmlúv, z historických zmlúv a z medzinárodných konvencií na báze medzinárodných organizácií. OSN je dnes najväčšia medzinárodná organizácie na svete, skoro všetky štáty sveta sú jej členmi. Niektoré štáty prešli registráciou v OSN, niektoré štáty neprešli. Takto funguje tento systém. 

Generálny tajomník Pan Gi Mun, dal  pri Ukrajinskom konflikte veľmi jasne najavo, že nerozumie, o akom medzinárodnom konflikte je reč. Aj keď nemám rád slovo medzinárodný, lebo je len jeden národ na Zemi, Náš Rod Nebeský. Národností je mnoho, národ je len jeden. Slovo International aj znamená medzinárodnostný, nie medzinárodný. Preto aj ďalej budem používať slovo všenárodný a international. Aby sme sa rozumeli a aby ma aj divák rozumel. Čiže v tomto priestore Pan Gi Mun jasne povedal, že neexistuje nijaký všenárodný konflikt, existujú iba vnútorné konflikty. Tak je vytvorené právo. Internacionálne právo vrátane. Ukrajina je vnútorný konflikt v rámci CCCP. Ako sa tam podelili, vo svojom vnútri, na Rusko, na nejaké republiky, je ich vnútorná záležitosť. Nás do toho nič. To je vec suveréna, no suveréna CCCP. Suverén Ruská federácia neexistuje a nikdy neexistoval. RF je nejaký zločinecký syndikát, akože vytvorený na základe prehry v Studenej vojne, kde anglosaxóni spolu s bandou Rotschildovcov na tomto teritóriu vytvorili svoj poriadok, dosadili svojich banditov, podelili si toto teritórium, cez médiá a cez americké fondy vytvorili konflikty medzi národnosťami, v dôsledku čoho bolo zabitých milióny ľudí, státisíce určite, ani neviem, koľko mám povedať. Milióny ľudí zomrelo a bolo zlikvidovaných. Toto sú ozajstní teroristi! Všetko si podelili a davaj okrádať národ! Nezabezpečiť národu práva, ktoré si zaslúži je okupácia. Správne poslanec Fjodorov hovorí, toto je naozaj okupácia! Netreba si tu mýliť pojmy, akože v roku 93 bola potvrdená ústava Ruskej federácie. Nič také nebolo potvrdené. V roku 93 bol projekt, návrh ústavy RF, za druhé, politológovia urobili chytrý hlasovací lístok, k ktorom hlasujúc za jednotlivých poslancov, ľudia hlasovali aj za návrh ústavy. Ústavu nikto neprijal, oni porušili všetky princípy a dopustili sa falzifikácie volieb a referenda o vyhlásení ústavy Ruskej federácie. Zo všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami. To znamená so všetkými protizákonnými postupmi počas dlhých rokov. Môžeme to nazvať slovom biznis bez nás. Tam je všetko bez nás, bez národa určite. Slovo biznis je  vytvorené proti národu. Podnikaví ľudia sú zabudnutí, ale bez nás nech sa páči. Všetci sa stali biznismeni, hlavne čo sa týka moci a mnohých tajných služieb. 

Zo všetkého si spravili biznis, ak sa na veci pozrieme zblízka, všetky štátne orgány, v úvodzovkách “štátnu moc”, pochopíme, že žijeme v jednom obrovskom klamstve, veľmi veľkom klamstve. Doteraz sa pohybujeme v CCCP, s platnou ústavou CCCP, s platným občianskym a trestným kódexom CCCP, s platnými právami a povinnosťami občanov CCCP. CCCP je štát, to nie je iba nejaký zväz republík. V roku 1977 bola potvrdená spoločná ústava, ktorá hovorí o jednotnom štáte, nie o zväze Rusi so zväzovými republikami, nie ako sa v hymne spieva: “Zväz nezničiteľných republík slobodných  zomkla naveky veliká Rus!”. Hovoríme o štáte, kde niekto prišiel, obsadil, rozdelil, oklamal pomocou mágie médií, zakabalili a po celý čas brali, kradli, predávali náš majetok, súdili a na základe nepochopiteľných zákonov väznili. Naozajstných zločincov v tomto experimente RF a druhých republík chránia, pedofíliu, cudzoložstvo zrušili úplne, začali propagovať nejakú gendernú rovnosť, boh vie čo ešte. Toto sú antimravné veci vo svojej podstate. Preto chcem povedať nasledovné: prečo nás stále majú za hlupákov? Pretože pre nepriateľa je veľmi výhodné klamať majiteľa základných peňazí vo svetovom finančnom systéme. Poznáme taký systémový pojem: “majiteľ peňazí”, systém pracuje na princípoch, kedy majiteľ peňazí v systéme musí mať podiel z každého projektu v  systéme v rozmere 95% minimálne! Systém inak nepracuje, nedovolí menší podiel. Je jedno, či to je finančný projekt, stavebný projekt, veľké projekty, programy, hocičo. Minimálne 95% musí mať majiteľ peňazí v systéme. Bodka. Systém je povinný toto všetko zabezpečiť, takto funguje svetový finančný systém! A vychádza to tak, že zlato sa priemyselným spôsobom ťažilo iba v Rusku, v Sovietskom Zväze a v Cárskom Rusku, tu sa to všetko aj skladovalo, lebo tu sa zlato pripravovalo a použilo na založenie Ligy Národov, naše zlato sa použilo ako finančná platforma OSN a celý jej finančný systém. Všetko historické zlato, keď sme sa potom vydali po ceste sakrálnych vecí a boli sme zasvätení do týchto tajomstiev, keď sme začali tieto veci študovať, zistili sme, že historické sakrálne zlato má tiež svoje korene v Rusku. Nie v Rossii ale v RA Seja, RA žiari. Ako sa vždy hovorilo: “Žiara RA!” Opäť stretávame RA v tomto názve. Čiže sme zistili, že niektorí ochrancovia tohoto systému, ktorí ochraňujú určité aktíva systému pod svoj podpis a žijú oddeleným životom, životom zasväteným tejto svätej povinnosti, hovoria, že existuje tisícročná zmluva o týchto aktívach, sú tristoročné zmluvy, existujú iné zmluvy s rôznou dobou platnosti. A keď sa pozrieme na rôzne obdobia platností týchto zmlúv po jednotlivých rokoch, zase sa len delia aktíva ruského mnohonárodnostného národa. Starovekej Rusi. Tieto aktíva si delia všetci, nech sa volajú ako chcú, aj sino, aj číňania, všetci si delia naše aktíva! Čiže je krajne výhodné držať majiteľa peňazí v systéme v nevedomí a nedovoliť obnoviť CCCP, aj keď CCCP existuje, jeho netreba obnovovať, treba si len uvedomiť, de jure aj de pravo, de jure je zvláštny pojem, ale de pravo existuje stopercentne, to vám hovorím. Je pre nich nevýhodné obnoviť CCCP s týmto názvom. 

ANP:    Parazit vždy hľadá moment ako ešte raz oklamať vlastníka – národ. Akým spôsobom?! Predstavte si, že je 1000 ročná dohoda (zmluva). Čo také bola RSFSR. RSFSR bola vždy TERA Ruska. A oni urobili RF TERA Ruska. A nerozumieš, či je to u nás Bank Rossii, alebo CB RF. Tak to nejak namiešali a ani oni to nevedia určiť zrozumiteľne. A objasniť to národu nevedia. Čo to je Centrálna Banka atď…, hovoria národu – „Čítajte zákon“, ale oni sami ho nečítajú. Som si istý, že sama Nabiulina doteraz nepozná tento zákon a ani jej to nie je treba, pretože oni žijú podľa úplne iných princípov. No a potom odkiaľ to má vedieť národ?!  

No a vychádzajúc z tohto, aj 1000-ročná zmluva – čo sa Ruska týka, aké bolo, tak aj zostane. RSFSR ako súčasť štátu ZSSR, ktorý ona organizovala ako centrálnu časť, tak ona zostáva Ruskom. Len už s bratskými národmi, ktoré sa zjednotili a vytvorili štát.  Ako protipól, vzdor západnej nezákonnosti, tejto zvrátenosti. A zvrátenosť vždy so sebou nesie degradáciu a vedie prakticky k sebazničeniu. 

Takže 1000-ročnú zmluvu neporušujeme a oni dobre vedia, že v roku 1991 paraziti urobili takú vec, vlastne sa pokúšali zničiť Sovietsky Zväz, lebo oni ho zo začiatku organizovali ako Sionistické Hnutie, ale neskôr národ v boji a Stalin vyrovnali (vyvážili) túto situáciu a urobili túto krajinu národnou. A napísali tú najlepšiu ústavu zo všetkých na svete, dodnes. Zákon, súbor zákonov, ústavu, čo je ale to nesprávne slovo. Všetky štáty, ktoré majú ústavu, sú kolóniami. Tí, čo sú na vrchole riadenia sveta, ako Anglicko, kráľovstvo, kde akoby kráľovná mala pasívnu úlohu, potom Španielsko, a tak ďalej…, oni nemajú ústavy. Napriek tomu, že sa považujú za konštitučné monarchie. Ony nemajú ústavu (konštitúciu). Tam nenájdete nikde ústavu. Majú tam úplne iný súbor zákonov, čo sa týka riadenia. Volajú sa rôzne, ale nie je to ústava. 

Ústava je niečo ako programový produkt, ktorý bol napísaný pre kolónie. 

R:   To je dovolené.

ANP:   Áno. Prakticky je to jedno a to isté, len v iných bodoch. Ak porovnáte ústavy rôznych štátov, tak tam uvidíte to isté, ale na inom mieste. Ale zmysel je rovnaký. Nad nimi stojí Medzinárodné právo, medzinárodná dohoda. Na báze týchto kolónií sa sformoval nejaký spoločný systém, svetovej krivovlády, riadenia, ktorá plánovala vybudovať na účet bohatstva a zlata sovietskeho národa.  Ako hovoril Dzeržinskij – “Na náš účet a proti nám”. A s našim úsilím…nás budú ničiť. Prevracajúc všetko a klamúc všetkých. Preto by som ani nepovedal, že Masovokomunikačné prostriedky nie sú Štvrtou Mocou, ale že sú nad všetkými vládami, predsedami vlád, prezidentmi…

Že Médiá sú tie, ktoré tvoria verejnú mienku. Môžu hocijako ublížiť a položiť niekoho čestného a takisto môžu vyzdvihnúť podvodníkov, očistiť ich. Takto môžu pracovať Médiá. A oni tak aj pracujú. A vychádzajúc z tohto, povedal som to pretože protivník chce, aby to bolo tak ako mali podpísanú banditskú zmluvu na RF hneď po kolonizovaní, na vykorisťovanie nášho mnohonárodnostného ruského národa, ako keby kvôli prehre v studenej vojne. Zmluva o RF skončila, podľa mojich informácií, ktoré som dostal, 31. decembra 2017. Takže odvtedy vlastne neexistuje. A ak si zoberiete britskú príručku (register) právnických komerčných organizácií, podľa mňa sa volá UP, tak nájdete jasne všetko o firme Ruská Federácia, s jej riaditeľom Dmitrijom Anatolijevičom Medvedevom, žiadny prezident tam nie je. Nájdete tam firmy OOO MVD Rosii, OOO FSB Rosii, OOO FNS Rosii a všetko to je korporátne právo. Všetko je to korporátny majetok. Takže, keď existuje nejaký súkromný majetok, tak musia byť aj nejakí súkromní vlastníci. 

R:   To znamená, že tieto firmy, ktoré si podľa stanov vyberajú zisk. 

ANP:   Samozrejme. Oni sú tak nastavené. V súčasnosti sú všetky súdy platené. Všetky služby súdov sú platené. A dnes sa mi to zdá už ani nie ako vtip alebo porekadlo, ale je to už úplne jasné ako zákon – “Koľko súdia, toľko nech aj prinesú”. No a taký bude ten súd. Áno. Niekto je vždy nad tým súdom. U nás je to Ruská Federácia. To už môžem jasne dnes tvrdiť, hlavne čo sa týka finančných vecí a bánk, toto riadi súdruh Simanovski. Je to curator súdov a sudcov, ktoré úplne závisia od telefonátov tohto súdruha. 

R:   To je bývalý zástupca riaditeľa Centrálnej Banky?!

ANP:   Áno. Je to bývalý zástupca riaditeľa Centrálnej banky, ktorý pracoval pre americké tajné služby, neustále tam dodával konkrétne informácie. Ja mám také informácie o ňom. No ale chvála bohu ho odtiaľ potichučky odstránili, lebo to už preháňal s odovzdávaním tých informácií. Robil viac ako bolo treba. Takže na jednej strane u nás FSB kryje nerezidentov, tých čo pracujú v Rusku, tých čo sú zaregistrovaní a pracujú  s Ruskom a majú aj identifikačné čísla, sú aj na webe nerezidentov a dávajú ich do daňových registrov. Tak je u nás registrovaná CDB Banka. A z druhej strany ide z Centrálnej Banky všetka informácia na priamo, po oficiálnych kanáloch. No, mysleli si, že je registrovaná v Amerike, že je to americká spoločnosť, a potom vysvitlo, že nie je americká. 

Slovanské Noviny a Zlatá Éra

.

Máme množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Sledujte nás na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám prinášame aktuálne bleskové správy.

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

 • O uvedomení Slov

  O uvedomení Slov

  Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto. Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa tu...
 • Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

  Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj...
 • RA

  RA

  „RA“- Sme tvorení a živení Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu. Ak sa s týmto vedomím...
 • Právo, Národ a Moc.

  Právo, Národ a Moc.

  Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť...
 • Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Hospitaller Order – Rád Hospitalierov.

  Rád Hospitaliérov je najznámejší a najslávnejší z duchovných a rytierskych Rádov. Jeho celý názov je: Suverénny vojenský rád Hospitaliérov sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty.  To, že sa...
 • 10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  10 METÓD MANIPULÁCIE ĽUDSKÉHO VEDOMIA

  Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu – Noam Avram Chomsky – zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v...
 • Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek, Tvorca a dnešná doba.

  Človek. Keby človek vedel, kto je, žil by svoj život úplne inak. No nevie. Žije v nevedomosti, bez vedomia toho, kto je. Žije sám za seba, bohužiaľ...
 • Vedomie. 

  Vedomie. 

  Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva…  a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba...
 • SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

  Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a dobrovoľne. Veľa ľudí už o tom...
 • ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE. 

  Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý...
 • VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  VIDEO: Historické TRUSTY ukončené. Stalin a nový svetový poriadok. CCCP vlastní všetko.

  TRUST-y sú vlastne výrobnými (emisnými) cyklami mien. Keď sa niekoho aktíva využijú na zabezpečenie (krytie) nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. Napríklad všetci Američania su...
{"speed":"1200","height":"400","pause":"3000"}

%d blogerom sa páči toto: